dilluns, 2 de maig de 2011

Volem ser exemplars (però, sens dubte, és la publicació de béns d'un regidor menys interessant de l'Ajuntament)

Al menys en tres ocasions, UM-PSOE han rebutjat la proposta ecosocialista de publicar els béns patrimonials dels regidors i càrrecs de confiança aquesta legislatura
G. Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà, publica un Certificat amb els seus béns i declaracions de renda des de 2007 a l'actualitat (final de legislatura)
IniciativaVerds d'Artà trobarien adient que també ho fessin la resta de regidors, en pro de la confiança ciutadana en els representants polítics municipals i com a passa ferma contra el descrèdit dels que ens dedicam a la cosa pública

El regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà publica un Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà del passat dia 20 d'abril, en què es fa una enumeració dels béns que l'edil ha anat declarant des de principis de la legislatura fins al darrer moment (amb entrega de còpia de la Declaració de la Renda de l'exercici 2010). El més destacable del declarat a l'Ajuntament és la compra d'un turisme de segona mà (11.000 euros) l'any 2010, i que no hi consta la propietat de cap bé immoble ni cap participació en cap empresa.
Aquesta publicació es fa principalment en coherència amb les reclamacions d'augmentar la transparència a tots els nivells de l'Ajuntament d'Artà i, en aquest cas -i degut al clima de desafecció ciutadana per la política (per mor, principalment, per la corrupció de la dreta balear i illenca, especialment UM i PP)-, amb les propostes que els ecosocialistes han fet fins en tres ocasions, d'adaptar a la legalitat vigent el Registre de Béns i els Models de Declaració de Béns patrimonials i Activitats, facilitant-ne la seva posterior publicació per a l'accés i coneixement de la ciutadania. L'equip de govern també ha rebutjat, més recentment, una proposta dels ecosocialistes artanencs que consistia en l'aprovació del Codi de Bon Govern proposat per la FEMP -i adoptat per molts de municipis, com ara, el de Palma.
I.Verds lamenten que el seu regidor (de formació, llicenciat en Filosofia; de professió, bibliotecari des de fa 9 anys) sigui l'únic en donar aquesta passa, més quan ha estat en tot moment aquesta legislatura a l'oposició municipal i no ha ostentat cap càrrec públic.
Per contra, els partits que conformen l'equip de govern municipal (UM-PSOE), especialment UM, s'han caracteritzat per la seva voluntat en obstaculitzar -al llarg de tota la legislatura- l'activitat dels regidors de l'oposició en impedir l'accés a la documentació pública; fins i tot, recentment, han formulat denúncia davant la Guàrdia civil per suposada "revelació de secrets" (denúncia pel Penal) per part del regidor Caldentey en penjar al blog de la formació documents públics, com ara, el conveni entre l'Ajuntament d'Artà i una promotora per a edificar la illeta del Molí de'n Regalat (conveni que va resultar declarat Nul de Ple dret pel TSJIB, mirau si ho és, "document secret", o amb "dades privades reservades"...).
Però, sobre tot, el motiu pel qual I.Verds trobarien, més que lògica i natural, necessària, la publicació dels béns i les activitats que esperen que els altres regidors, especialment d'UM han anat declarant com estableix la Llei, és per l'interès que aquesta publicació aixecaria entre la població, molt sensibilitzada davant del lamentable espectacle de corrupció, imputacions i entrades i sortides dels calabossos de càrrecs.
Repassam a continuació el que sabem d'alguns dels regidors de l'equip de govern:
De R. Gili (UM) (d'ofici i benefici i formació desconeguts anteriorment a entrar en política), sabem només que ha cobrat la dedicació exclussiva com a Batle, al menys, més de cinc anys.
De B. Gili (UM), d'ofici i benefici i formació desconeguts anteriorment a entrar en política (com en l'actualitat), actual candidat per CxI d'Artà i regidor aquesta legislatura d'Interior, Telecomunicacions i Turisme, només sabem que va ser "assessor econòmic" del Departament financer de l'IBATUR posat pe'n Buils, i ho va continuar sent amb en Nadal (com el primer, també imputat) i en Ferrer, fins al feliç moment que UM fou expulsada de les principals institucions. Actualment, és responsable, com a regidor de Turisme, d'un multimilionari Pla Turístic, farcit de projectes de despesa amb béns immaterials (de difícil valoració econòmica i, per tant, control). Aquests quatre anys, han sortit a debat del Ple i en alguna comissió informativa, "casualitats" empresarials, com ara la vinculació entre el regidor i una promotora (la del Molí de'n Regalat, anteriorment esmentada), i una relació "pretèrita", també mercantil, entre aquest edil de turisme i una fusteria que fóu contractada per unes feines al Centre d'Informació turística. A què es dedica, en Tolo Gili? De quines empreses n'és soci? De quines empreses n'ha estat soci?
M. Antònia Sureda (UM), docent, ha estat, com a mínim aquesta legislatura, gerent del feliçment extingit Consorci d'Aubarca-Es Verger i, actualment, és parlamentària per UM. Tampoc no es va destacar gens per la transparència mostrada com a gerent d'aquell ens públic, denegant en repetides ocasions l'accés a la documentació al regidor Caldentey.
El més nou dels regidors d'UM d'Artà, B. Brunet (sense formació, ni ofici ni benefici coneguts anteriorment ni en l'actualitat), va ser contractat per l'esmentat Consorci d'Aubarca-Es Verger quan M. A. Sureda n'era la gerent, com a "assessor agrícola-ramader". Amb la feliç supressió d'aquest ens, suposam que el seu contracte per prestació de serveis deu haver estat rescindit. Al seu dia, ja exposàrem una possible incompatibilitat entre el càrrec de regidor, i el contracte de serveis esmentat amb el Consorci format per l'ajuntament i el Govern de les Illes.
Pel que fa a la "quota" psocialista artanenca, cal destacar el pressupostat aquests anys 2007-2011 en retribucions a la 1a. tinenta de batle, M. Francisca Servera Pascual per la seva dedicació parcial (que li permet continuar dedicant-se a la seva activitat professional com a advocada): aprox. 31.794,70 euros bruts (quantitat exacta de 2010), sense computar-hi la contribució a la S. Social. Per tal d'arrodonir aquesta "misèria" de retribució, i treient temps de no es sap on, també és membre del Consell d'Administració d'IB3.
Si les coses es fessin com diu la Llei, i es fessin especials esforços -tal i com ha demanat l'esquerra artanenca i exigeixen les terribles circumstàncies- en pro de la transparència, les "casualitats empresarials", com determinats increments patrimonials coneguts i/o intuïts per tots, no aixecarien, segurament, cap suspicàcia.
Amb aquests antecedents, són molt males de creure, les denúncies que periòdicament han anat fent Gili-pare i Gili-fill, segons les quals l'esquerra ecologista i els Independents d'Artà ens hem dedicat a "perseguir-los" i a fer-lis "campanyes de descrèdit".
Per altra banda, i amb els mateixos antecedents, ens resulta impresentable la intenció dels regidors i líders locals dde Convergència per les Illes, de convèncer ningú que el canvi de sigles ha sido la decisión correcta para borrar un pasado que nos perjudicaba (R. Gili dixit, 02-03-2011).

Què n'ha dit la premsa:
El Mundo/El Día de Baleares (04-05-2011): El concejal de IniciativaVerds publica su renta.