divendres, 30 de maig de 2008

L'Ajuntament d'Artà acorda impulsar millores en el transport escolar

L'Ajuntament d'Artà instarà les Conselleries d'Educació i Mobilitat a la correcta aplicació de les normes de seguretat al transport escolar i implementarà controls als vehicles per part de la Policia Local

Demanarà també que els vehicles que donen el servei es dotin de cinturons de seguretat i que el servei es doni de manera gratuïta als menors d'edat que cursen estudis secundaris postobligatoris

A la sessió ordinària del Ple d'Artà del passat dimarts, dia 27 de maig, va ser aprovada -amb la única abstenció del Independents d'Artà- la proposta de Els Verds-Esquerra d'Artà referent a l'adopció de mesures conduents a millorar la seguretat dels menors que han de fer servir el transport públic per carretera per assistir als centres educatius, així com instància a les administracions competents per a ampliar el servei gratuït als menors que cursen estudis d'ensenyament secundari postobligatori.

Els Verds-Esquerra han denunciat en repetides ocasions l'aplicació deficient de la normativa que regula aquest servei de transport escolar, en especial, i molt recentment, l'absència dels prescriptius monitors d'acompanyament que tenen cura dels menors a les pujades i davallades dels vehicles, que controlen el seu comportament, entre d'altres coses, perquè no puguin distreure el conductor, i que notifiquen de qualsevol irregularitat que es pugui esdevenir, com ara deficiències tècniques en els vehicles o retards o incompareixences dels mateixos.

En aquest sentit, l'Ajuntament instarà les Conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori, així com la Comissió de Seguiment del Transport Escolar i la direcció de l'IES d'Artà, a prendre les mesures necessàries tant per evitar que es repeteixi aquesta lamentable i perillosa situació, com per a millorar la coordinació en el seguiment del servei, com per determinar quines han estat les causes de les deficiències en el servei i les responsabilitats que se'n podrien derivar.

Com a mesura complementària a les previstes per la normativa relativa a transport escolar pel que fa a la correcta aplicació de la mateixa, la institució municipal va acordar implantar controls exhaustius, per part de la Policia Local d'Artà dels vehicles amb què es dóna aquest transport escolar per carretera.

Per altra banda, l'Ajuntament instarà les institucions competents a prendre les mesures que calgui -obligatorietat, o valoració especial a la hora d'atorgar les concessions- per a dotar, el més ràpidament possible, tots els vehicles dedicats al transport escolar amb cinturons de seguretat.

També s'instarà les institucions competents a garantir el transport escolar gratuït a aquells alumnes menors d'edat que tenen el seu lloc de residència a un nucli urbà distint d'aquell on s'ofereixen estudis de batxiller o mòduls professionals, com a mínim dins d'un mateix municipi, com a mesura dirigida a facilitar la continuació dels estudis i per a lluitar contra l'abandó escolar.

Els Verds-Esquerra d'Artà proposaran, pròximament, que l'Ajuntament assumeixi les despeses que aquesta garantia pugui suposar mentre les administracions competents no ho facin, tal i com es fa, per exemple, al municipi de Sant Llorenç, en forma de beques.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

Guillem està fent una feina modèlica. Si el regidor d'Els Verds-Esquerra no ho hagués denunciat el descontrol del transport escolar, ni l'Ajuntament, ni la Conselleria de Movilitat, ni les direccions de l'escola de Na Caragol ni de l'Institut haurien mogut un dit.
I Al trevés, la denúncia feta des de l'ajuntament d'Artà ha servit per revisar les condicions en què son transportats els alumnes per tot arreu.
Ànim, Guillem, i a dosificar-se, que queden encara tres anys més d'oposició.