dimecres, 28 de maig de 2008

L'equip de govern es nega a delegar la disciplina urbanística en el Consell de Mallorca

(A la imatge, es pot observar una afectada per la construcció d'un tancament d'obra i un edifici de nova planta il·legals i il·legalitzables. Malgrat les queixes i denúncies formulades pels veïns afectats, l'Ajuntament no dóna les passes necessàries per a solventar el problema i restablir la legalitat)


Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la negativa de l'equip de govern (UM-PSOE) a delegar en el Consell la gestió de la disciplina urbanística en sòl rústic
Anuncien la sol·licitud de subrogació al Consell de tots els expedients i consideren la possibilitat de posar la situació de total impunitat en coneixement de la Fiscalia

A la sessió ordinària del Ple d'Artà de dimarts dia 27 de maig es va discutir la moció de Els Verds-Esquerra d'Artà referent a sol·licitar al Consell de Mallorca que assumeixi la gestió de la funció inspectora en l’àmbit del sòl rústic del municipi, i també la instrucció dels procediments sancionadors i de restitució de la legalitat urbanística (1).

La moció proposava dues vies per a la delegació d'aquesta tasca: sol·licitar al Consell de Mallorca que assumís les tasques referents a la disciplina urbanística mitjançant conveni (2); i la comunicació, per part del batle d'Artà Rafel Gili (UM), a l'Assemblea de batles que ha de tenir lloc demà (3), de l'especial interès, per part de l'Ajuntament d'Artà, en una ràpida i apropiada posada en funcionament i dotació de recursos de la futura Agència supramunicipal de disciplina urbanística (4), i d’adherir-s’hi.

A l'esmentada moció, Els Verds-Esquerra exposaven que, per part de l'equip de govern, els dos darrers anys no s'ha dut a terme cap acord de demolició sobre un total d'aproximadament quaranta expedients d'infracció urbanística. Aquest fet comporta, segons Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista artanenca, “la progressiva instal·lació al municipi d'un clima de total impunitat urbanística”. D'aquesta manera, “el pagament dels imports dels expedients sancionadors s'esdevé una espècie de 'impost revolucionari', perquè és per tots coneguts que al municipi no s'aplica el que diu la llei de disciplina urbanística, és a dir, la restitució de la legalitat urbanística mitjançant l'execució de l'expedient de demolició”. Però la impunitat comença a tenir d'altres efectes perversos: hi ha infractors que aprofiten que tampoc no es tramiten correctament els expedients sancionadors i plantegen recursos, amb la seguretat que l'Ajuntament no té cap intenció de donar continuïtat als tràmits establerts per llei per al restabliment de la legalitat. És a dir, l'Ajuntament està dispost a renunciar a la recaptació de les sancions corresponents per no haver de fer el que li pertoca. Un cas exemplar al respecte és la sanció imposada als propietaris del Càmping de la Colònia per part del Consell de Mallorca, que es va haver de subrogar l'expedient d'infracció per raó de la passivitat mostrada per la institució municipal. L'ajuntament d'Artà deixarà d'ingressar, d'aquesta manera, 510.778'77 euros (5).

A banda dels perjudicis mediambientals, paisatgístics i econòmics que comporta la passivitat de l'equip de govern, també hi ha casos de veïns greument afectats per infraccions pròximes a les seves propietats, infraccions que, no obstant les denúncies dels afectats, queden impunes (6). La passivitat municipal també resulta un evident greuge comparatiu pel que fa als ciutadans que volen fer les coses correctament i que, amb aquest objectiu, poden arribar a assumir enormes despeses, mentre, en canvi, els que no tenen escrúpols, s'aprofiten de la postura de l'equip de govern.

“Davant aquesta situació i de tots els greuges que comporta la passivitat de l'equip de govern, i davant la seva contrastada actitud obstruccionista vers qualsevol mesura que pugui millorar la situació, com ara la negativa a delegar en la Agència que s'ha de crear, no ens queda altre remei que demanar al Consell de Mallorca la subrogació dels expedients paralitzats, i els nostres assessors jurídics estudien la possibilitat de posar en mans de la Fiscalia aquesta sistemàtica omissió del deure d'aplicar la llei per part de l'equip de govern.”


(1) Accediu al text de la moció: pitjau aquí.
(2) Accediu a la descripció del propi Consell de Mallorca: pitjau aquí; o a l'exemple concret de l'Ajuntament de Consell: pitjau aquí.
(3) El segon punt de l'ordre del dia d'aquesta Assemblea serà, justament, la creació de l'Agència supramunicipal de disciplina urbanística. Pitjau aquí per accedir a la notícia.
(4) Accediu a l'anunci de l'aprovació, per unanimitat, de la proposta de creació d'aquesta Agència, al Ple del Consell del passat dia 5 de maig: pitjau aquí.
(5) Per accedir al comunicat al respecte de Els Verds-Esquerra el passat dia 16 de maig, pitjau aquí. Per accedir a la darrera sentència, pitjau aquí.
(6) Vegeu el comunicat de Els Verds-Esquerra del passat dia 20 d'octubre de 2007. Pitjau aquí.