dissabte, 16 d’agost de 2008

Es Canons 2008 (i continua...)

"Paisatge" (17-08-08)


A la entrada a Es Canons que es va fer quan s'hi volia fer una urbanització, l'Ajuntament va instal·lar l'any 2005 un dels rètols amb informació sobre aquest litoral i les normes que hi són vigents, com és la prohibició de circular-hi amb cotxes, acampar, etc. Del rètol, com es pot observar a la primera imatge, només en queda el suport metàl·lic.
A la imatge també es pot observar que la circulació de cotxes just a la vorera de la mar en aquest indret pot provocar algun esfondrament del terreny i fins i tot causar un accident.

Com es pot observar, gairebé no queden plantes al alguns indrets, fet provocat per la massiva circulació i estacionament de vehicles no autoritzats.
"Paisatge 2" (12-08-08)

Els Verds-Esquerra d'Artà insten el Govern Balear a limitar el massiu accés de vehicles no autoritzats a l'espai natural protegit de Es Canons.
Critiquen la passivitat i el menfotisme de l'equip de govern municipal artanenc (UM-PSOE)

Els Verds-Esquerra d'Artà han instat les Direccions Generals de Biodiversitat i Qualitat Ambiental i Litoral (Conselleria de Medi Ambient) a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai”.

A la seva instància al Govern, els ecosocialistes artanencs recorden el caràcter altament protegit d'aquest indret del litoral artanenc1. Entre els hàbitats protegits que s'hi troben destaca la comunitat de Socarrell, especialment afectada per la circulació il·legal de vehicles2.

La manca de mesures de protecció d'aquest espai natural protegit és un fet evident. A diari, sobre tot els mesos d'estiu, hi accedeixen desenes de vehicles motoritzats no autoritzats, que provoquen una creixent degradació dels hàbitats esmentats anteriorment. Els camins preexistents han esdevingut els darrers anys pistes de dos a quatre metres d'amplada segons els casos. La circulació i estacionament de vehicles arriba a donar-se ben damunt les roques, fent malbé la flora i fauna de l'espai i provocant un important impacte paisatgístic i ambiental. A més, l'accés dels vehicles comporta l'increment del perill d'incendis als boscs de pins que s'hi troben, un especial increment de fems transportats dins dels mateixos vehicles i la pràctica dels abocaments il·legals d'enderrocs de construcció i restes de jardineria, i a determinats punts perill d'esfondrament del sòl pròxim a la vorera de la mar.

Els Verds-Esquerra d'Artà fa anys que denuncien l'abandó d'aquest espai per part de les institucions3. També l'Associació Es Garballó es va manifestar en protesta l'estiu de 20054. Guillem Caldentey, regidor de la formació, dirigeix les crítiques més dures a l'equip de govern municipal (UM-PSOE), que “no té cap interès en la protecció del litoral davant la invasió il·legal de vehicles motoritzats”. Aquest portaveu recorda que l'any 2005 el Ple de l'Ajuntament d'Artà va aprovar, per unanimitat, el Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d'Artà5, l'article 9 del qual prohibeix específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides”.

Fa anys que a totes i cada una de les sessions de Ple demanam què pensen fer o què han fet respecte del compliment d'aquesta normativa municipal, i sempre ens trobam amb la mateixa actitud “menfotista” o amb falsos compromisos de fer alguna cosa, per exemple, campanyes d'informació; ni tan sols no han estat capaços d'ocupar-se del manteniment dels rètols informatius instal·lats per l'Ajuntament l'any 2005. La passivitat de l'equip de govern respecte d'aquest problema de degradació ambiental i paisatgística no demostra només sensibilitat 'zero' mediambientalment i pel territori propi, sinó una total incoherència amb els discursos proteccionistes i els anuncis d'estudi i aplicació de grans plans estratègics per a la desestacionalització turística i oferta d'un producte diferenciat dirigit al gaudi de la natura, el paisatge i el patrimoni6 al nostre municipi. Mesures com la limitació del trànsit no autoritzat a les zones més belles del municipi per a evitar la seva degradació són necessàries si es vol aplicar de manera integral i efectiva els grans projectes de valorització ambiental, paisatgística i patrimonial. Trobam que el desitjable pel municipi seria un equip de govern municipal amb voluntat de fer el que està a les seves mans i el que són les seves reponsabilitats i compromisos, enlloc de tirar pilotes fora i criticar les institucions supramunicipals.7

1 Es Canons compta amb zones AANP (Àrea d'Alt Nivell de Protecció) i zones ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès), definides a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears, així com els espais naturals protegits, declarats segons la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals. Per altra banda, aquest espai protegit forma part del Lloc d'Interès Comunitari Muntanyes d'Artà (ES0000227), de la Xarxa Europea Natura 2000 de les Illes Balears.

2 Segons la fitxa tècnica europea del LIC Muntanyes d'Artà, aquesta comunitat o hàbitat té la següent denominació i característiques: “(1510) Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)”; Caràcter de l'hàbitat: Prioritari; Tendència de l'àrea de distribució: Disminució; Raons de la tendència: Influència humana directa; Principals pressions: hípica, vehicles; Amenaces: hípica, vehicles.

3 Vegeu els comunicats de dia 30 de juliol de 2006 i de dia 27 de gener de 2007.

5 Per accedir a l'acta de la sessió del Ple de dia 26 de juliol de 2005, pitjau aquí.

6 Vegeu, per exemple, l'entrevista de Diario de Mallorca a Rafel Gili (UM, batle d'Artà) de dia 12 d'agost de 2007; i les declaracions de R. Gili a la revista manacorina “De Franc” (núm. 267, de 09-05-08).

7 Vegeu les declaracions de R. Gili sobre el manteniment de les platges d'Artà, a Diario de Mallorca el passat dia 12 d'agost.

3 comentaris:

neus ha dit...

Molt bé el reportatge...
És una vergonya que estiu rera estiu estam amb el mateix desastre i l´ajuntament no és capaç de fer-hi res...
i què passa, també, amb les troballes arqueològiques desprotegides d´aquesta zona...
Gràcies Guillem per la teva constància!
Esperem que algún dia et facin cas, i apliquin les normes de circulació en espais naturals tant com les apliquen en espais urbans, ¿¿¡¡¿perquè no ho fan?!!???!!

Guillem Caldentey Crego ha dit...

Els diaris del Grup Serra i el Diario de Mallorca (http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008082000_3_385877__PartForana-Canons-Dakar) s'han fet ressó avui del nostre comunicat.
Tot un "poema" les declaracions del batle d'Artà, Rafel Gili: "El alcalde de Artà, Rafel Gili (UM), argumenta que el Consistorio busca un terreno para habilitar un aparcamiento, y que después informará de la prohibición. Si hace falta, procederá a cerrar el espacio. Gili señaló que si prohíbe la circulación sin una zona de aparcamiento, los visitantes dejarían los coches en la carretera y podrían causar más problemas.".
Ja fa dos anys que ens vàrem prendre la feina de demanar un estudi de necessitats i viabilitat de la localització i habilitació d'aparcaments, amb proposta de diferents parcel·les i tot, iniciativa que no ha rebut mai cap resposta. L'espai de Es Canons és prou reduït com per accedir-hi al punt més llunyà de la costa sense cotxe en 10 minuts. Només caldria posar-se d'acord amb propietaris dels voltants per a la instal·lació d'espais d'aparcament, per exemple, el propietari del que havia de ser la urbanització de Es Canons: de fet, a un dels vials que es varen obrir quan es començava a urbanitzar, alguns visitants hi deixen llur vehicle (com els que l'hi deixen per pujar a l'ermita o al quarter). Hem insistit en múltiples ocasions en la necessitat i oportunitat d'augmentar el número de rètols informatius (se n'hi varen instal·lar dos l'any 2005) i manternir-los en bon estat, que tampoc no costa tant, més quan es vol "potenciar un turisme que gaudesqui del nostre paisatge i el nostre patrimoni". No només pel tema de les prohibicions, sinó per donar millor informació als visitants i als artanencs (espècies, toponímia, telèfons d'emergència, etc.), i el govern s'hi ha compromés també molts de pics, però deu ser que la seva paraula és molt lleugera i la se'n duu el vent. Jo em remet, però, i sobre tot, al compromís a què arribaren tots els grups municipals de controlar la circulació de vehicles municipals pels nostres espais naturals protegits quan per unanimitat es va aprovar el Reglament municipal que l'havia de regular. Una vegada aprovat, fer complir el reglament no és només un compromís, és una obligació. Una vegada més, pens que el batle Gili diu mentides i que l'equip de govern sencer se'n redefot i no fa la seva feina.

Julen Adrián ha dit...

Quan era regidor li vaig sentir al Sr. Gili, més d'un pic, que "sempre hi ha que mentir un poc". El problema és que el Sr. Gili no va veure la lliçó de Barrio Sésamo en què s'aprenia la diferència entre "poc" i "molt".
El Sr. Gili, UM i PSOE no estan disposts a aplicar el Reglament ni cap restricció que, segons els seus càlculs, els hi faci perdre ni un vot de gent que com a valor suprem té el d'arribar en cotxe fins a la vorera del mar.
Si tan important era (i ho és) situar un aparcament a prop de Ca los Camps o Es Canons, perquè no ho varen contemplar a les NN.SS. aprovades fa aun any i mig?
La seva jugada és clara: No faran res de res, i esperaran a que el Gobierno Español compri les finques de Es Canons i Sa Canova, i els hi passaran els marrons dels aparcaments i de les restriccions als vehicles motoritzats (i als cavallistes també) al Gobierno Español (o al Govern Balear, tant els hi fa), perquè no tenen cap altre criteri que no trepitjar cap peu, i la protecció ambiental els importa una...
És el que hi ha, i mentre no es trobin una mobilització social per la protecció del territori mínimament important, no mouran un dit.