dijous, 6 d’agost de 2009

Dir. General de la Mar & Amarraments ecològics: Inici de la campanya de propaganda '09

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca d'interès demostrada pel director de la Mar, B. Calafell, envers la protecció de les praderies de Posidònia Oceànica de la Badia d'Alcúdia
L'Ajuntament d'Artà instarà la Fundación Biodiversidad a que estudii l'estat en què es troba aquesta important espècie, atès l'important increment d'embarcacions d'esbarjo a la zona
La Badia d'Alcúdia va ser declarada en el passat Lloc d'Interès Comunitari conjuntament amb la Badia de Pollença, justament per motiu de l'important hàbitat biològic en que la Posidònia té un lloc central (1).
L'Ajuntament d'Artà, preocupat pels danys que es puguin estar causant a aquest ecosistema -i, en particular, a les praderies de Posidònia de la Badia d'Alcúdia-, va instar el mes de març de 2008 la Direcció de la Mar de la Conselleria de Medi Ambient, a iniciativa dels ecosocialistes artanencs, a la redacció d'un estudi per a la determinació de la necessitat i viabilitat de la ubicació de zones de fondeig en aquesta zona. La mateixa Instància de l'Ajuntament demanava que "en el cas que es corrobori la necessitat de l'establiment d'aquest tipus de zones de fondeig, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral executarà la instal·lació dels punts de fondeig oportuns [...]" (2).
La resposta de dia 1 de desembre al Batle de l'Ajuntament d'Artà per part del Director General de la Mar, B. Calafell va resultar, segons Guillem Caldentey -regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà- del tot decebedora (3). La resposta decebé, en primer lloc, per la negativa a actuar davant del possible problema de degradació de les praderies de Posidònia Oceànica d'aquest indret del litoral mallorquí, tot adduïnt la manca de pressupost necessari per tal d'assumir els costs d'instal·lació i manteniment dels amarraments ecològics; i, en segon lloc, perquè no s'hi responia al que s'havia demanat, que era, clarament i en primer lloc, l'estudi de l'estat de la qüestió i, de manera secundària i condicionada als resultats d'aquest estudi, l'establiment dels amarraments ecològics oportuns.
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el nul interès mostrat per la Direcció General de la Mar respecte de la protecció i conservació de les praderies de Posidònia Oceànica a la Badia d'Alcúdia, així com, a la vista de les darreres notícies de premsa -segons les quals la Conselleria de Medi Ambient "proyecta una nova ampliació dels camps d'amarraments": Diario de Mallorca, 06/08/2009-, el doble discurs d'aquest organisme balear, el qual cada estiu procedeix a lloar aquest sistema de protecció de les praderies de Posidònia Oceànica i el seu gran èxit (vegeu el petit dossier de premsa que adjuntam al final d'aquest comunicat), però respon a l'Ajuntament d'Artà que no es disposa de recursos econòmics per a adoptar mesures de conservació i protecció de les praderies a la Badia d'Alcúdia. Els Verds-Esquerra d'Artà mostren la seva total incredulitat respecte de la pretesa incapacitat, per part de la Conselleria de Medi Ambient, d'executar els estudis necessaris amb l'objectiu de comprovar quin és l'estat de conservació d'aquest hàbitat i les praderies que s'hi troben: Aquesta tasca no ha de comportar tant recursos econòmics com recursos tècnics i humans.
A iniciativa d'aquest grup municipal, la darrera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, celebrada el passat dia 28 de juliol, es va aprovar per unanimitat una moció per la qual, a la vista de la nul·la participació i interès per part de la Conselleria de Medi Ambient envers aquesta problemàtica, la Corporació municipal instarà la Fundación Biodiversidad (depenent del Ministeri de Medi Ambient) a procedir a l'estudi del grau de conservació d'aquest LIC i especialment l'hàbitat protegit en què les praderies de Posidònia Oceànica ocupen un lloc central i tant important.


(1) Accediu a la fitxa oficial del LIC Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005).
(2) Accediu a l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 25 de març de 2008 (pàgs. 10-11 del pdf).
(3) Accediu a aquest escrit de resposta de part de B. Calafell Salom, Director General de la Mar i Litoral, signat dia 1 de desembre de 2008.

Vegeu una breu mostra hemerogràfica de les campanyes d'informació i propaganda de la Conselleria de Medi Ambient des del 2007 respecte d'aquesta qüestió:
Diario de Mallorca, 28-08-2007: Medio Ambiente afirma que 9.000 embarcaciones emplearon sus amarres flotantes ecológicos este verano en Balears
ADN.es (Mallorca), 05-03-2008, Fonde@r sin mojarse. 400 boyas de Balears 'entrarán' en internet en mayo. La iniciativa del Govern agiliza la reserva y promoción del fondeo inocuo con la pradera de poseidonia.
Diario de Mallorca, 16-06-2008, Comarcas. La ocupación de los puntos de fondeo rondaría en estos momentos el 32%. Los amarres ecológicos de Porto Petro, los más solicitados de la isla .
Conselleria de Medi Ambient, 25-08-2008, Les Illes Balears registren enguany un augment notable d'usuaris de boies ecològiques.
Diario de Mallorca, 06-08-2009: Portopetro y Cala Blava, zonas con más demanda de amarre en boyas ecológicas. Medio Ambiente no descarta ampliar el número de fondeos ante el aumento de solicitudes
Diari de Balears, 10-09-2009: Projecte Life Posidonia (Suplement Les altres Illes).

2 comentaris:

Julen Adrián ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Julen Adrián ha dit...

M'agradaria veure les notes de premsa del Govern Balear, per comparar-les amb les que tu fas. Quin nivell de documentació i solvència!
No t'arriben ni de lluny!

Guillem, ets una màquina documentalista... i política

dijous, agost 06, 2009