dijous, 27 d’agost de 2009

A l'inici dels Pressuposts Participatius 2009


Els Verds-Esquerra animen els empadronats a la Colònia de Sant Pere a participar als Pressuposts Participatius en la seva edició de 2009
Denuncien que l'equip de govern municipal encara no ha executat les propostes seleccionades pels ciutadans l'any passat
Els Verds-Esquerra d'Artà animen tots els residents o empadronats majors de 16 anys a participar en l'actual edició dels Pressuposts Participatius, que inicien aquestes setmanes el seu període més important, que és el de presentació de les propostes que més endavant es posaran a votació (1).
El Fòrum de Participació Ciutadana o Pressuposts Participatius, que enguany celebra la seva quarta edició, és un procés de participació ciutadana pel qual els coloniers poden determinar diferents objectius amb despeses de fins a un total de 60.000 euros, prevists als pressuposts municipals de l'Ajuntament d'Artà amb una partida pressupostària específica.
D'acord amb el calendari d'aquesta edició, els ciutadans de la Colònia de Sant Pere majors de 16 anys disposen fins al dia 4 de setembre per a presentar dues propostes com a màxim que considerin que podrien ser positives pel poble, a les oficines municipals del nucli urbà costaner d'Artà. El dia 6 d'octubre (20:30 h.) es celebrarà una Assemblea oberta a la qual es decidiran les propostes que passaran a la votació definitiva, que tindrà lloc entre els dies 19 i 30 d'octubre (s'admet la delegació del vot).
La crida a la participació dels coloniers per part dels ecosocialistes té per objectiu engrescar-los en circumstàncies que no conviden gens a que la gent es mogui de ca seva. Com ja s'ha esdevingut en anteriors edicions, l'equip de govern (UM-PSOE) no és prou diligent a la hora d'executar les propostes consensuades pels ciutadans, el que provoca el desànim, l'escepticisme i la desil·lusió de la ciutadania. De les quatre propostes consensuades l'any passat i que s'han d'executar enguany, només s'ha dut a terme, i de manera parcial, una: instal·lació de miralls per al trànsit en determinades cantonades. La instal·lació d'una infraestructura de sistema wi-fi municipal, la re-pavimentació d'un parc infantil i l'adequació d'un espai verd públic resten sense executar, fet el qual, segons Els Verds-Esquerra, condiciona molt negativament la participació per part dels ciutadans en les posteriors edicions, començant per la present: per què fer l'esforç de reflexionar, descriure, proposar i votar unes propostes d'actuació que tanmateix després, si resulten seleccionades, no es duen a terme? (2)
Els Verds-Esquerra critiquen especialment l'actuació de l'equip de governen el cas de la proposta d'instal·lació de la Wi-Fi municipal, per la raó que aquesta va ser ja l'any 2005 una de les propostes seleccionades -després d'una sèrie de filtres, amb votacions però també de tècnics- més recolzades. L'any 2006 s'hauria d'haver dut a terme la proposta amb un pressupost de 12.000 euros (3), però va ser vetada per l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà amb el pretext que es dubtava de la seva legalitat. L'any passat, com s'ha dit, aquesta proposta es va tornar a presentar, va tornar a passar els filtres per a la votació, i va ser votada i seleccionada; però, hores d'ara, es continua sense cap notícia de la seva execució.
No obstant Els Verds-Esquerra han criticat la forma amb la qual es va suspendre i posteriorment s'ha recuperat el funcionament d'aquest procés de participació (4), i no obstant la manca de compromís i de diligència per part de l'equip de govern a la hora d'executar enguany les propostes consensuades l'any passat, criden a la participació la ciutadania de la Colònia, amb l'objectiu, principalment, de conservar aquest innovador procés de participació que permet determinar, de manera col·lectiva, les millores que necessita el poble.

(1) Accediu al document enviat dia 13 de juliol als coloniers, amb el calendari i les instruccions per a participar en els Pressuposts Participatius d'enguany.
(2) De fet, per aquest important motiu entre d'altres, la participació en aquest procés ha patit una davallada sostinguda any rera any: si l'any 2005 (per les propostes que s'havien d'executar el 2006) es varen dipositar 101 vots, el 2008 (per a les propostes que s'han d'executar enguany) només varen participar 17 ciutadans.
(3)Accediu al document
Distribució dels Pressuposts Participatius 2006.
(4) Accediu als comunicats de Els Verds-Esquerra d'Artà de dia 18-03-2007 (
Denuncien la supressió dels Pressuposts Participatius de la Colònia de Sant Pere per part de la batlessa, M. Francisca Servera) i de dia 28-02-2008: (Els Verds-Esquerra es feliciten per la recuperació del Fòrum Ciutadà de la Colònia, però en critiquen la retallada de qualitat democràtica).


Premsa 28-08-2009:
Diari de Balears: Artà. Pressuposts participatius a la Colònia de Sant Pere.
El Mundo - El Día de Baleares: ¿Qué mejoras haría en su pueblo con 60.000 euros?.