divendres, 26 de març de 2010

Del Govern de les Illes... sense UM. De desgovern a Artà... entre UM-PSOE

Continuen les notícies relatives a canvis molt positius en el Govern de les Illes una vegada Unió Mallorquina va ser-ne expulsada, com són els dirigits a una major eficàcia i eficiència amb els recursos en època a més de crisi econòmica, amb el retall de càrrecs inútils i/o superflus.
Una d'elles, la més recent (d'avui mateix), diu així:
El Govern de les Illes Balears redueix 23 alts càrrecs i estalvia 1,4 milions d’euros
Revisant els alts càrrecs eliminats o amortitzats, ens trobam uns la eliminació dels quals ja coneixíem (Gerents dels Consorcis d'Aubarca-Es Verger i De la Gola), però també algun altre ocupat per una altra regidora del nostre Ajuntament: Magdalena Llull, regidora de Medi Ambient -la tercera aquesta legislatura, i fins ara-, ha estat fins fa poc Gerent del Consorci Turisme Jove de les Illes Balears, càrrec també suprimit (encara la trobau com a gerent d'aquell Consorci en l'organigrama de la Conselleria d'Afers Socials d'aquesta web del Govern).
També hem sabut darrerament (tot això es duu amb molta discrecció, no sabem per què deu ser), que el regidor de Turisme B. Gili Nadal, l'inventor del fabulós i multimilionàriament finançat Pla turístic
Artà sorprèn (recordau allò de la "nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori", mentres tant son pare el senyor batle impulsa la macroampliació de la platja urbana de la Colònia, o anima els promotors i immobiliàries a edificar ara que és més fàcil gràcies al Decret Nadal?), ha estat també molt ocupat fins ara i des que va ser nomenat assessor pel mateix Conseller Nadal de tan infausta memòria (o fóu nomenat pe'n Buils: la memòria resulta tammateix desafavoreixedora) "tècnic econòmic" del departament financer de l'IBATUR. Paradoxes de la vida, per cert, entre d'altres encomanes, per a liquidar un Consorci corrupte marca "PP-UM 2003-2007": IB-Blau.
Pel que fa a la "quota" psocialista artanenca, cal destacar el pressupostat aquest any 2010 en retribucions a la 1a. tinenta de batle, M. Francisca Servera Pascual per la seva dedicació parcial (que li permet continuar dedicant-se a la seva activitat professional com a advocada):
31.794,70 euros bruts, sense computar-hi la contribució a la S. Social. Per tal d'arrodonir aquesta misèria de retribució, i treient temps de no es sap on, és membre del Consell d'Administració d'IB3.
D'aquesta manera, dels vuit regidors membres de l'equip de govern (5 UM + 3 PSOE), només tres han estat dedicats exclussivament i sense retribució a les seves responsabilitats municipals (1 d'UM (!!!) i els dos altres regidors del PSOE). Recordar, per altra banda, que la quota artanenca d'UM en la principal institució també ha estat representada del Biel Gili Nadal, Director General d'Esports fins el gener.
Sense posar-nos a fer detallat recompte dels beneficiats a la vegada per tots aquests càrrecs... Il·lustrativa foto fixa per nosaltres d'un partit especialment, i de la major part del temps d'aquesta trista legislatura -al nivell balear, com municipal.
Es comencen a entendre els motius pels quals el nostre equip de govern (PSOE-UM) no tira ni amb rodes: gairebé tothom ha tingut fins fa poc d'altres altes ocupacions i responsabilitats molt més importants!
Però, sobre tot, i només amb aquest aspecte, es veu una gran diferència entre un govern amb UM i un govern sense UM -al nivell balear, com municipal-...

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

En aquest Ajuntament d'Artà conec un regidor que per entrar dins La Sala va renunciar al seu lloc de feina a l'Ajuntament, al seu salari, sense demanar res.
En política, com en tot n'hi ha de tot, però, ai las, no en la mateixa proporció.