dissabte, 20 d’octubre de 2007

Conseqüències de la (in)disciplina urbanística de l'Ajuntament d'Artà

La manca de disciplina urbanística d'UM-PSOE a l'Ajuntament agreuja els efectes de les intenses pluges.
Les obres il·legals d'un habitatge i uns tancaments de finca rústica provoquen un efecte de dic i l'aigua anega parcel·les veïnes

L'obra il·legal d'un habitatge a la parcel·la 30 del Polígon 12 (1.200 m2) del municipi d'Artà (inicialment magatzem, també il·legal), amb un tancament perimetral de bloquet de formigó, ha provocat un efecte dic que va anegar les finques veïnades fins a una altura d'un metre. Aquest tancament impedeix el natural drenatge de la zona, tractant-se d'un espai a la vora del pont de l'ocell verd, al torrent de Son Fortè, un dels que més aigua poden arribar a carregar d'Artà.

Aquestes obres han estat repetidament denunciades pels veïnats: es varen incoar dos expedients d'infracció que, inexplicablement, queden paralitzats una vegada formulada la proposta de demolició; es tracta d'obres il·legals i il·legalitzables.

Els Verds varen demanar, el passat mes d'abril, al Consell de Mallorca, la subrogació d'aquest expedient (i de set més) atesa la nul·la voluntat de l'equip de govern (llavors era format pels mateixos partits) d'aplicar la Llei de Disciplina urbanística.

Des de la primera petició de subrogació al Consell, les obres no han estat paralitzades, i l'edifici final és un habitatge. L'ajuntament ha obert un segon expedient, sense ordenar-ne tampoc la demolició fins ara.

L'obra en qüestió presenta la circumstància que es troba a una zona que s'anega al costat del torrent més important del poble. L'ajuntament d'Artà ha demostrat ser insensible no només respecte de la disciplina urbanística sinó, i sobre tot, a les més elementals precaucions urbanístiques exigibles a un espai com aquest.

Els Verds – Esquerra denuncien la permissivitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà i la imprudència que en casos com aquest comporta. De la mateixa manera, anuncien que continuaran demanant la subrogació dels expedients de demolició que UM-PSOE rebutgin tramitar al municipi d'Artà, i demanaran al Consell de Mallorca el reforçament, en mitjans tècnics i humans, del gabinet de disciplina urbanística per tal que pugui resoldre els expedients que els ajuntaments, com el d'Artà, es neguen a dur endavant.