dimarts, 9 d’octubre de 2007

[Eleccions maig 2007: Programa UM, secció "Colònia"] "Donar suport al Fòrum de Participació Ciutadana"


Els Verds - Esquerra d'Artà es declaren molt decebuts per la manca de voluntat i iniciativa d'UM a la hora de recuperar el Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia de Sant Pere.

Fa una any, Maria F. Servera (PSOE) va “suspendre” indefinidament aquest procés de participació ciutadana i ara UM no mostra cap voluntat de reiniciar-lo, encara que s'hi comprometeren en campanya.

Els Verds - Esquerra d'Artà critiquen la incapacitat o la manca de voluntat de l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la regidora de Participació Ciutadana, M. Esperança Massanet (UM), a la hora de fer el possible per reprendre el procés de participació ciutadana conegut com a “Fòrum” de la Colònia, que es va desenvolupar al nucli del litoral artanenc durant dos anys consecutius fins a la seva suspensió unilateral, antidemocràtica i “sine die” per part de l'exbatlessa d'Artà, M. Francisca Servera (PSOE).

Segons Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista artanenca, “el tarannà democràtic de l'equip de govern, però sobre tot de UM, s'està demostrant ben diferent al que aquesta formació prometia durant les eleccions o quan era un grup municipal amb una representació inferior a l'actual (de tres han passat a tenir 5 regidors). Aquest partit es va comprometre durant tota la campanya a tornar a impulsar el Fòrum de la Colònia, i de fet han tingut prou temps com per a salvar l'any des de començaments de l'estiu passat, quan es va formar el govern municipal. Es podrien haver fet, entre tots, uns pressuposts participatius per a la despesa consensuada de 60.000 euros per a l'any 2008”.

El Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia de Sant Pere va fer possible, fins a la seva suspensió (novembre de 2006), l'elaboració col·lectiva d'uns “pressuposts participatius” entre tots els residents a la Colònia majors de setze anys que hi volguessin participar. Es determinava entre tots una llista de necessitats de despesa o d'actuació, es prioritzaven i es feien propostes al respecte; posteriorment, es votaven les propostes i les que rebien més suport passaven a integrar-se als pressuposts municipals com a partides de despesa de l'any pressupostari posterior.

Així, per exemple, els veïns de la Colònia han vist com, arrel de la seva participació, s'implantaven millores viàries (miralls a les cantonades, passos elevats per a vianants...), a les instal·lacions municipals (escoleta), o s'han iniciat projectes arquitectònics com la redacció d'un projecte de coberta del poliesportiu municipal. Al respecte, Guillem Caldentey declara que “el fet de determinar en comú els problemes i les carències i les possibles solucions, i el fet de veure que la feina feta es traduïa a la realitat, és a dir, que les propostes més votades eren assumides pels governs municipals, feia pujar la participació ciutadana, el (re)coneixement mutu entre tots els veïns, i el grau d'identificació social i col·lectiva de la gent d'aquest nucli costaner”.

“En tot cas”, continua aquest portaveu, “esperam que la nova regidora de Participació Ciutadana recordi el compromís del seu partit durant les eleccions, en el sentit de recuperar el Fòrum de la Colònia de Sant Pere: l'any 2008, tendran molt més temps per a provar de reunir novament els veïns d'aquest nucli i animar-los a tornar a participar en la recerca col·lectiva d'una Colònia millor. Això comportarà un esforç extra després de la decepció provocada per l'anterior equip de govern en suspendre d'aquella manera un procés de participació ciutadana tan important com aquest -únic a les Illes- i que començava a agafar un gran impuls propi, però segur que els veïns, en veure que les seves propostes es veuen materialitzades, es tornaran a engrescar poc a poc”.


1 comentari:

Julen ha dit...

No crec que l'activació de la participació ciutadana sigui cap prioritat per un govern UM-PSOE, els mateixos que la van desmuntar ara fa un any.
Les raons són evidents;
1. La millora de la qualitat democràtica, la participació de la gent dificulta les mangarrufes i incrementa el control de la gent sobre els polítics.
2. La comandera i l'autoritarisme del nou Batle, de l'anterior batlessa i de tot l'equip de la majoria es duen molt malament amb la intervenció de la gent.
3. L'Ajuntament d'Artà no té treballadors ni tècnics amb la funció clara d'incrementar la participació ciutadana, amb l'única excepció de la tècnica que s'ocupa del Consell Infantil, que serveix perquè el batle de torn es faci una foto amb els al·lotets i que després no els hi faci ni cas (per exemple en el tema de la moderació de trànsit i carrers segurs per jugar-hi).
4. Sense personal suficient, i que s'ho cregui, només el voluntarisme de qualque regidor/a podria empènyer un projecte similar. I aquest tipus de regidor/a no existeix a l'equip de govern.
5. Una proposta com a la dels pressuposts participatius de La Colònia només té sentit dins una perspectiva d'estendre-la als ciutadans de tot el terme municipal i ni "harto de vino" podem pensar que UM ni PSOE estiguin per la labor.
Així que em jugo unes canyes a que no faran res.A més vosaltres sabeu quina mandra fa començar un altre pic allò que els mateixos es varen carregar?