divendres, 6 de febrer de 2009

De cortines de fum per amagar les vergonyes

Avui ens topam a la premsa amb grans titulars sobre disciplina urbanística a Capdepera. Des d'Artà, no podem deixar d'afegir un interrogant al següent, corresponent al de Diari de Balears:
"Mà dura a Capdepera contra les obres sense llicència [?????]".
Més prudent i completa, des del nostre punt de vista, ens sembla la redacció i la interpretació dels fets a Diario de Mallorca (B. Capó, S. Sansó):
"El Ayuntamiento precinta el hotel Cala Gat por falta de la licencia de obras". En aquest cas, s'apunta la possibilitat que les esmentades obres sense llicència municipal esdevenguin "Legales la semana que viene": [...] lo más curioso de este acto de fuerza municipal radica en la vía paralela de los procesos administrativos que, irónicamente, pueden desembocar en el reinicio de las obras durante el transcurso de la semana que viene. Durante la pasada sesión de la comisión de Urbanismo, la ejecución del precintado coincidió en el orden del día con la confirmación positiva de los permisos de obra para el hotel Cala Gat, que ayer tarde permanecía cerrado.
Temps al temps!