dimarts, 17 de febrer de 2009

Rètols publicitaris en Sòl rústic: Nota informativa del GOB


El GOB ha publicat avui un comunicat denunciant la passivitat de les administracions davant aquest tipus d'agressió al paisatge. Som capaços de gastar milionades en tennistes i actors de Hollywood per a què "ens representin arreu del món", però no de tenir una mínima cura del paisatge en què i del qual vivim en gran mesura!
A dalt teniu una imatge de l'entorn de la creu de terme de la Colònia tota envoltada de publicitat (de promocions immobiliàries i materials de construcció: no podia ser d'altres activitats!! ;-) de 6 de novembre de 2006, sobre tot per al record: per lo vist, ja no en queda cap ni un, d'aquests rètols, només les barres de suport, que també han de ser enretirades properament.
Sembla mentida que els ecologistes ens hàgim d'ocupar de coses com aquestes, enfront de grups polítics que s'omplin la boca de "Potenciació dels valors turístics diferenciadors", "Municipis compromesos amb el canvi climàtic", etc.!!!


Nota informativa
17 de febrer de 2009

El GOB denuncia davant l’Ajuntament de Palma la instal·lació incontrolada de tanques publicitàries en sòl rústic

Segons marca la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears a la seva disposició addicional novena,
“Queda prohibida la publicitat en sòl rústic, exceptuant-ne els rètols de caràcter informatiu ubicats a la mateixa finca on es desenvolupa l’activitat anunciada, que seran objecte de regulació reglamentària específica, els cartells que assenyalin llocs d’interès públic, no comercials, i les indicacions d’ordre general.”

Malgrat això, grans tanques publicitàries ocupen il·legalment zones de sol rústic a molts dels municipis de les Balears. Per exemplificar la situació, el GOB ha denunciat davant l’Ajuntament de Palma les gran tanques publicitàries que es troben vora la carretera Coll d’en Rabassa – Can Pastilla a l’alçada d’Es Carnatge, demanant sigui iniciat un expedient sancionador i s’ordeni la seva retirada.

Es Carnatge és l’únic bocí no urbanitzat del litoral de Palma, però tot i aquest status afortunat no sembla que la seva conservació per part de l’Ajuntament de Palma sigui un tema suficientment important. L’impacte de les tanques publicitàries és només un dels diversos factors que degraden aquest espai natural.