divendres, 18 de febrer de 2011

Nefasta (i perillosa) gestió dels residus per part d'UM-PSOE (II)

A la vista del que està passant a Pollença (exemple de pèssima gestió municipal), i a municipis com Andratx i Son Servera (on s'han adoptat mesures preventives i informatives abans que arribi la plaga)
Els Verds-Esquerra d'Artà identifiquen un possible cas de palmera afectada pel Becut vermell i exposen la necessitat d'adoptar mesures preventives per part de l'Ajuntament
Denuncien el cas omís que s'ha fet de la problemàtica de la uralita incorrectament emmagatzemada, i d'altres irregularitats per part del Batle d'Artà i del regidor de Medi Ambient (UM)

Els Verds-Esquerra instaren ahir l'Ajuntament d'Artà a adoptar les mesures de prevenció adients (i obligatòries, com les establertes a la Resolució de la Conselleria d'Agricultura de 25 de maig de 2010), així com facilitar informació a la ciutadania, als propietaris d’exemplars de les diferents espècies de palmera i als empresaris locals de jardineria, relativa a la molt agressiva plaga del Becut vermell” (Rhynchophorus ferrugineus), tal i com s’està duent a terme en d'altres municipis encara no afectats, com són els d'Andratx i Son Servera. El municipi d'Artà no està afectat encara, oficialment, per aquesta plaga; els ecosocialistes artanencs, no obstant això, estan preocupats per l'aspecte d'algun exemplar de palmera de les que hi ha a les instal·lacions municipals del punt verd d'Artà, i pel fet que el municipi proper de Manacor sí que es troba entre els afectats.

Els Verds-Esquerra han aportat, en la mateixa instància, fotografies de la palmera l'aspecte de la qual els preocupa, i també d'un dels grans dipòsits -també al punt verd d'Artà- de restes de poda, al qual es poden trobar restes de palmera sense que se les hagi tractat de cap manera (ni enterrades, ni incinerades, ni capolades). Aquestes circumstàncies, atesa la perillositat, l'extensió i la intensitat de la plaga, han estat posades en coneixement del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Presidència. Properament, algun tècnic d'aquest Servei balear ha d'efectuar una visita a les instal·lacions municipals anteriorment esmentades.

Els ecosocialistes artanencs exposen en la seva instància dos exemples, un de negatiu, i l'altre de positiu, de gestió municipal dels residus vegetals i dels de la palmera en particular: l'exemple negatiu elegit és la gestió municipal de l'Ajuntament de Pollença, on un incorrecte dipòsit de les restes en un solar municipal ("Llenaire") podria haver fet d'aquest un focus d'expansió d'aquest escarabat (gestió que ha dut recentment el defensor del poble a obrir un expedient); l'exemple positiu, seria el de l'Ajuntament d'Andratx el qual, advertit per associacions i veins, ha engegat un conjunt de mesures informatives i preventives; també consta que l'Ajuntament de Son Servera (tampoc no afectat, encara, oficialment, per la plaga) fa estona que ha adoptat mesures adients de prevenció.

Cas omís de les advertències de Els Verds-Esquerra d'Artà i d'altres irregularitats en el funcionament del Punt verd d'Artà

Els Verds-Esquerra han hagut de reiterar a l'Ajuntament -davant del fet que no s'hagi corregit a pesar de l'advertiment que es féu el passat 4 de febrer- la necessitat d'eliminar la gran quantitat de restes d'uralita en mal estat que es troba en zona de trànsit del públic del Punt verd d'Artà. Es torna a exposar la necessitat que "es prenguin immediatament les mesures oportunes per tal que les instal·lacions municipals del Parc Verd d’Artà no presentin les condicions d’emmagatzemament de residus de materials de la construcció amb component d’uralita, evitant el risc que presenten en l’actualitat per als treballadors municipals que se n’encarreguen de la gestió, els usuaris que hi van a dipositar-hi els seus residus, i el risc de contaminació mediambiental". El regidor G. Caldentey, portaveu d'aquesta formació, adverteix que la no eliminació d'aquests residus del Punt ver d'Artà, com la no correcció pel que fa a la gestió d'altres (per exemple, de les bombones de càmping gas i envasos d'aerosols), obligarà la formació a formular la corresponent denúncia davant de la Conselleria de Medi Ambient.

El regidor Caldentey denuncia, per altra banda, que un dels tècnics encarregats d'aquesta instal·lació municipal el va advertir de la prohibició, per part del regidor responsable de l'àrea (Bartolomé Brunet, UM), que s'hi fessin fotografies, particularment, el regidor de l'oposició ecologista i d'esquerra. Consten a Caldentey queixes d'algun propietari de parcel·la en sòl rústic d'Artà, per haver-se-li impedit dipositar els seus residus. Consta també com el Batle, Rafel Gili, autoritza sense cap tipus de control la retirada de residus per part d'interessats; la sol·licitud es fa per escrit a Batlia, i l'autorització també, però ni un ni l'altre document passen per Registre -molt en l'estil clientelista i obscurantista propi d'UM-PSOE d'Artà. Els Verds-Esquerra d'Artà sospiten de l'existència de "llistes negres" per part de l'equip de govern municipal sobre qui pot i qui no pot fer ús d'aquestes instal·lacions.

Què en diu la premsa:

- Última Hora, 10-02-2011: Els Verds-Esquerra alertan de la posible llegada del picudo rojo al municipio. El grupo insta al Consistorio a adoptar las medidas oportunas y preventivas.