dijous, 24 de febrer de 2011

Comunicat de premsa de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat: Anunci de la dissolució del Consorci d'Aubarca-Es Verger

[A la imatge, M. Antònia Sureda (que fóu la darrera Gerent del Consorci d'Aubarca-Es Verger),
R. Gili, batle d'Artà, i M. À. Grimalt, Conseller de Medi Ambient (tots ells d'UM),
durant la inauguració d'una passarel·la de fusta damunt un torrent d'Artà
el passat dia 22-10-2009. Imatge amablement cedida per
L'Observador del Llevant]

[A la imatge, d'esquerra a dreta, el Director del Parc Natural, el D. G. de Biodiversitat, V. Vidal, el Conseller de Mobilitat i Medi Ambient, G. Vicens, el Gerent d'Espais de Natura Balear, F. Aguiló (que ha assumit, fins ara, la Gerència ndel Consorci que es dissol) i la Secretària general tècnica de la Conselleria, en un moment de la seva visita dia 18 de març de 2009 a Artà]

Pel seu interès, copiam literalment i enllaçam a aquest comunicat de premsa oficial.

Dia i hora d'emissió
: 24/02/2011, 14:04
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat)

Nota informativa

El Consorci Aubarca-es Verger es dissol per criteris econòmics i de funcionalitat, i el seu personal i les seves tasques s’integren en el Parc Natural de la Península de Llevant

L’àmbit del consorci coincidia amb el del parc natural, per la qual cosa s’ha decidit simplificar l’estructura de gestió i estalviar recursos econòmics

La junta del Consorci Aubarca-es Verger decidirà demà la dissolució de l’entitat. Les funcions de l’entitat, integrada per les conselleries de Medi Ambient i Mobilitat, Presidència i Agricultura, i Treball i Turisme, i per l’Ajuntament d’Artà, seran assumides a partir de demà per l’empresa pública Espais de Natura Balear, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i gestora dels espais naturals protegits de les Illes Balears.
El consorci deixa de funcionar en coincidir el seu àmbit territorial amb el del Parc Natural de la Península de Llevant. El personal del consorci i totes les tasques que li corresponien s’incorporen i integren en el Parc Natural de la Península de Llevant.
La decisió de la dissolució del consorci obeeix a criteris econòmics i de funcionalitat. La gestió de les finques públiques d’Aubarca i es Verger es veu així simplificada i s’estalvien recursos econòmics en una sola estructura. Cal recordar que la figura del gerent del consorci ja fou suprimida fa gairebé un any.
La participació de l’Ajuntament d’Artà en la gestió d’Aubarca i es Verger queda garantida a través de la junta rectora del Parc Natural de Llevant.

_________________________________________________

Els Verds-Esquerra d'Artà celebram aquesta proposta dels responsables de la Conselleria de Medi Ambient, que representa una major eficàcia dels recursos econòmics públics, eficiència en la gestió del Parc Natural de la Península de Llevant, unificació de les funcions i de la jerarquia -des que el Bloc ha assumit la conselleria, fa un any, ja s'ha anat avançant en aquest sentit, posant la gestió sota un funcionari, el director del PNL-, i un estalvi, que s'ha d'agrair en temps de crisi. Amb la dissolució del Consorci, es suprimeix, d'una vegada per totes, la figura del seu Gerent (més de 30.000 euros bruts de sou l'any). Es guanyarà en transparència, i s'acaba amb els dubtes, problemes, contradiccions i solapaments que presentava la doble existència de dos organismes per a la gestió d'un idèntic territori.
Els Verds-Esquerra d'Artà vàrem proposar aquesta supressió dia 21 de setembre de 2009 a les Conselleries d'Hisenda, Medi Ambient i Presidència del Govern de les Illes Balears: Proposta de Els Verds-Esquerra d'Artà de Supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger.
Així mateix, vàrem dur la mateixa proposta al Ple de l'Ajuntament d'Artà, on es va discutir (a pesar del Batle, que no la va incorporar en el respectiu ordre del dia), i on PP, UM i PSOE es varen mostrar radicalment en contra de la proposta (accediu a l'acta d'aquella sessió ordinària del Ple, de dia 29-11-2009).
El Consorci d'Aubarca-Es Verger ha estat, lamentablement, una eina per a fer clientelisme per part del PP i d'UM especialment la darrera legislatura. La regidora d'UM (i actualment, parlamentària) M. Antònia Sureda en va ser la gerent, fins que UM fóu expulsada del govern de les principals institucions balears. Ha estat aquesta legislatura també, que es va contractar un militant d'UM per a dur a terme tasques d'assessorament agrícola-ramadera, algunes de les quals, per cert, fortament criticades pels ecosocialistes artanecs. Recentment, Els Verds-Esquerra han posat en dubte la compatibilitat d'aquest contracte amb el càrrec de regidor que, el passat mes de desembre, aquest militant va assumir.

Què n'ha dit la premsa:
- Diario de Mallorca, 25-02-2011: El Govern anuncia la disolución del consorcio público de las fincas Albarca-es Verger.
- Última Hora, 25-02-2011: El Govern suprime el Consorci Aubarca-es Verger por motivos económicos.