divendres, 6 de març de 2009

Actualitzada la web "Dossier Restes arqueològiques de s'Arenalet de Son Colom"


Pitjau aquí per accedir-hi. La novetat més important és el document d'Informe desfavorable del Professor de prehistòria de la UIB Víctor M. Guerrero Ayuso, de 5 d'agost de 2008. Aquest Informe tècnic és preceptiu i el seu caràcter desfavorable (a l'expedient de delimitació del jaciment) ha provocat una paralització de la tramitació de l'expedient.
Mentres tant, els temporals continuen fent malbé les restes, que segurament han patit més en deu deu anys que en més de tres mil·lenis, des que varen ser excavades però no es varen deixar convenientment protegides.
Pròximament ens pronunciarem i tornarem a actuar al respecte.