divendres, 27 de març de 2009

Catàleg de Camins: segon intent

Davant la degradació, destrucció i tancament d'alguns del camins
Un any i mig després, Els Verds-Esquerra d'Artà tornen defensar al Ple l'aprovació del Catàleg de Camins municipal
El document bàsic redactat pel Consell de Mallorca va ser entregat a l'Ajuntament l'any 2003

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà del proper dia 31 de març, es discutirà la moció presentada per Els Verds- Esquerra d'Artà instant l'equip de govern a dur a terme l'“Inici dels tràmits necessaris per a l'aprovació del Catàleg de camins del terme municipal d'Artà”.
La proposta es fonamenta, bàsicament, en la voluntat de solucionar les problemàtiques que envolten aquestes vies rurals, accentuades les darreres dècades amb l'espectacular augment de canvis de propietaris dels terrenys col·lindants i en els usos del sòl -com ara constants canvis en els traçats dels camins, per tancament, destrucció o desviaments dels mateixos són constants-; en l'existència a l'Ajuntament, des de l'any 2003, del document “Catàleg de camins del terme municipal d'Artà”, redactat per l'empresa pública FODESMA, depenent del Consell Insular de Mallorca; i en el fet que, amb el Catàleg en vigor, el servei municipal d'Urbanisme disposaria d'una bona eina per a afrontar les problemàtiques anteriorment esmentades, que afecten als propietaris però, sobre tot, els usuaris de les vies: excursionistes, turistes, centres escolars, alumnes del Mòdul d'activitats físico-esportives en el medi natural, els cavallistes, etc.
Aquesta mateixa moció va ser rebutjada la sessió ordinària de dia 27 de novembre de 2007 (1), amb l'argument, exposat per Rafel Gili Sastre, batle d'Artà (UM) que, encara que l'equip de govern (UM-PSOE) estava d'acord amb el fons de la mateixa, la gran càrrega de feina que els serveis municipals suportaven en aquell moment els impedia votar al seu favor (2). Ja amb ocasió d'aquell primer rebutj de l'any 2007, Els Verds-Esquerra d'Artà varen expressar les seves crítiques per aquest argument esgrimit per UM-PSOE, atès que la única feina que comportaria la tramitació del Catàleg havia de ser l'exposició pública del document existent i la resposta a les al·legacions (3).
“Seria lamentable un nou rebuig de la proposta fonamentat en aquest argument, més quan ja s'ha dut a terme la feina d'aprovació provisional de les Normes Subsidiàries de 2007” -declara Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista artanenca-. “La reiterada no aprovació del Catàleg de Camins deslegitimaria encara més el discurs de l'equip de govern, encapçalat per Rafel Gili, d'exigir compensacions econòmiques per a un municipi suposadament conservacionista i que hauria de promocionar el seu patrimoni natural i cultural, i el convertiria en pura demagògia (4)”.

(1) Per accedir a l'acta corresponent a aquella sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, premeu aquí.
(2) Extracte de l'acta de la mateixa sessió ordinària del Ple de dia 27 de novembre de 2007: “El batle diu que li pareix una bona idea i que això seria el que s’hauria de fer. Creu que s’ha de fer, i en aquesta legislatura; però opina que ara no és el moment, ja que tenen molts de fronts oberts i no tenen personal per fer aquesta feina”.
(3) Pitjau aquí per a accedir al Comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 29-11-2007.
(4) Vegeu, per exemple, les declaracions de Rafel Gili (UM), batle d'Artà: “S'ha de promoure un turisme alternatiu...”; o Diario de Mallorca (13-09-2008): "Frente común de Campos, Artà y Sant Joan de Labritja para exigir ayudas".