dimecres, 13 de maig de 2009

Què es fa, realment, a la Conselleria de Medi Ambient, respecte del Parc Natural de Llevant, a més de propaganda???

[Pitjau aquí si voleu accedir a l'edició original de dia 10 de maig de l'article
publicat al suplement La Almudaina de Diario de Mallorca (p. 8)]

Enèsim reportatge finançat ("amb la col·laboració de") per la Conselleria de Medi Ambient sobre la futura ampliació de l'àmbit territorial del Parc Natural de la Península de Llevant (PNL).
S'hi torna a repetir la cançoneta de sempre: S'iniciaran contactes amb els propietaris per a cercar una ampliació consensuada.
Fins ara, el que ens consta, és una reunió convocada al Teatre d'Artà el passat mes de juny de 2008 per la Conselleria, a la qual es va expressar el compromís d'informar els propietaris interessats a les oficines de la Conselleria a Palma i a les de l'Ajuntament d'Artà.
No sabem quina informació es troba a Palma, el que si sabem és que a l'Ajuntament els propietaris que hi varen cercar la informació sobre com quedaria la seva finca en els nous àmbits de PNL i PORN de la Península de Llevant, en sortiren amb les mans buides. Com que l'oficina del PNL -orgànicament depenent de la Conselleria de M. Ambient- es troba molt a prop de l'Ajuntament d'Artà, alguns dels propietaris encara feren l'esforç d'apropar-s'hi a la recerca de la informació que a l'Ajuntament no lis havien pogut donar, amb resultat també insatisfactori: des de la Conselleria ningú no havia donat instruccions al respecte als treballadors d'aquella Oficina, ni els materials de consulta i planificació necessaris per tal de donar alguna informació.
Un altre fet consolidat és un Acord del Consell de Govern de les Illes de dia 19 d'octubre de 2007, pel qual es va declarar la caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals de la Península de Llevant, PORN provisional que caducarà properament sense aprovació definitiva i que coincideix en el seu àmbit territorial gairebé sense diferència amb el PORN plantejat pel PP la passada legislatura.
Ja és hora que la Conselleria de Medi Ambient materialitzi les seves reiterades promeses respecte de l'ampliació, de manera que es compleixi un dels compromisos establerts a l'ACORD PER A L’ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARS signat entre les forces que composen l'actual Govern de les Illes: Consolidar la xarxa balear d’espais naturals i estudiar-ne l’ampliació sempre amb l’acord dels propietaris, i la resta de sectors implicats, i amb l’increment de recursos econòmics per millorar la gestió i la conservació.
Al ritme que duim, cada dia queda més clar que aquesta serà una legislatura "en blanc" respecte del PNL i el PORN de la Península de Llevant. Això si, propaganda uemita, per un tubo. Però ja fa temps que es repeteixen...
Respecte del concepte també repetit del PNL com a "motor econòmic" de la comarca, bé nosaltres el que ja hem dit i reiteram és que no en tenim notícia; es deuen referir a "motor econòmic" d'algun estòmac agraït, com ara algun alt càrrec la utilitat de la feina del qual dubtam molt, com és la gerent del Consorci de finques públiques d'Aubarca i Es Verger. La qual, per cert -oh, miracle!-, en aquest reportatge no apareix amb el títol de "Directora del Parc natural de Llevant". En aquest sentit, en el futur insistirem en la idea, també expressada per CCOO la darrera reunió de la Junta Rectora del PNL, de suprimir aquest Consorci o empresa pública atesa la seva inutilitat i les problemàtiques de solapament amb la gestió del PNL, a banda de la inutilitat de la despesa del sou del gerent o gerenta del mateix Consorci. No ens resulta gens estrany ni contradictori, per altra banda, que el batle d'Artà, Rafel Gili, membre de l'executiva, doni suport al Conseller Grimalt en la batalla pel poder que es desenvolupa actualment dins d'UM: hi ha en joc, entre d'altres, aquest càrrec, ocupat per una regidora d'Artà de la seva absoluta confiança (accediu al "De Franc" d'avui, pàgina 5).
Dia 3 d'octubre de 2008 vàrem sol·licitar a M. Àngel Grimalt, Conseller de Medi Ambient, una relació de les despeses de la Conselleria i diverses empreses i organismes públics relacionats amb el PNL efectuades dins d'aquest àmbit territorial; vàrem reiterar la petició el passat mes de gener, i encara esperam resposta. A nosaltres no ens consta que s'estiguin fent inversions relacionades amb el PNL que signifiquin fer-lo "motor econòmic" del nostre municipi ni de la comarca, al contrari, com ja vàrem denunciar, el que ens consta és que els comerços locals ja no reben els encàrrecs que rebien fa uns anys.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Farem, farem, farem...això els hi va bé i després per a la foto els hi és igual si és una paperera o una morera, la custió és sortir. Parc de Llevant ampliat JA! Que no era un govern de pogrés aquest?? Aiaiaiai que arribam a la meitat sense haver fet pràcticament res de bo.