dimarts, 15 de setembre de 2009

Apatia i inutilitat de les administracions insular i municipal vers la naveta de s'Arenalet de Son Colom, l'edificació més antiga de l'illa

A la imatge, es pot observar com el jaciment és rentat i erosionat per la mar quan hi ha temporal

Els Verds-Esquerra denuncien la passivitat de les administracions insular i municipal respecte del patrimoni arqueològic de la Colònia de Sant Pere
El jaciment de s'Arenalet de Son Colom es degrada cada any per efecte de la mar i el pas incontrolat de les persones. El professor J. A. Alcover, de l'IMEDEA, ha escrit una carta dirigida al Batle d'Artà expressant-li la seva preocupació per l'estat de conservació d'aquesta edificació, possiblement la més antiga de Mallorca

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la absoluta passivitat per part del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca com de l'Ajuntament davant de la evident degradació del jaciment de s'Arenalet de Son Colom. Aquestes restes, ubicades a la badia d'Alcúdia i molt a prop de la mar, entre la Colònia de Sant Pere i Ca los Camps, foren identificades per J. Mascaró Passarius com a exemple de naveta d'habitació ja als anys 1960. Posteriorment, el mes d'octubre de 2004, es varen excavar descobrint dos fragments de mur paral·lels disposats de nord a sud. Entre les restes sedimentàries que s'hi trobaren, figuren restes animals i fragments de vasos ceràmics i petits elements metàlics com fragments d'indústria lítica de talla, el que indicaria, segons els investigadors arqueòlegs, que aquesta estructura "serví com a lloc d'habitació i treball". La datació radiocarbònica d'aquestes restes correspon al període aproximat 2150-1950 A.C.(1). Aquestes restes es poden situar, per tant, a la fase inicial de la Prehistòria de Mallorca i, segons alguns científics, com per exemple, J. Antoni Alcover, de l'IMEDEA, "és la manifestació arquitectònica més antiga coneguda a Mallorca, el que queda de l'edifici més antic" (2).
Els Verds-Esquerra d'Artà, davant l'absoluta manca d'actuacions per part de les administracions dirigides a la protecció d'aquest important jaciment des de l'any 2005, quan es va fer una actuació preventiva d'urgència davant la evidència que la mar estava degradant-lo (3), el mes de setembre de 2007 varen sol·licitar a la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Artà un impuls dirigit a la seva correcta protecció i conservació, per la via de la Instància al Consell de Mallorca demanant l'adopció de mesures urgents en aquest sentit (4). En comptes de instar l'administració competent a prendre mesures urgents, tal com sol·licitava el regidor ecosocialista Guillem Caldentey, la regidora de cultura, Paula Ginard (PSOE), va optar per demanar informe a un professor de la UIB (Víctor Guerrero)(5). "Com que aquesta no era la mesura correcta ni adient a la perentòria necessitat d'actuacions, i com que al Consell saben perfectament com s'està degradant el jaciment -declara el regidor i portaveu de Els Verds-Esquerra d'Artà-, vàrem optar per demanar directament al Departament de Patrimoni del Consell la declaració com a BIC de les restes i instar-lo a prendre mesures de forma urgent”. Aquesta sol·licitud al Consell de Mallorca es va produir dia 30-11-2007 (6).
Els Verds-Esquerra d'Artà són molt crítics amb la feina del Departament de Patrimoni de Consell de Mallorca. La tramitació de l'expedient de delimitació del jaciment de s'Arenalet de Son Colom, passa necessària i oportuna per a actuacions de protecció i conservació del mateix s'està produïnt, segons denuncien Els Verds-Esquerra d'Artà, "a passa de tortuga". L'expedient es va incoar el mes d'agost de 2008 (7) i encara no s'ha resolt. Mentres tant, la mar no dóna treva i ens trobam a l'inici d'una nova tardor i d'una nova temporada de tormentes i temporals de la mar que continuaran fent malbé de manera cada vegada més irreparable i definitiva les restes. El passat mes d'abril, davant la lentitud de l'administració insular, G. Caldentey va telefonar el Director insular de Patrimoni, B. Cerdà, explicant-li aquesta situació, i va rebre el compromís d'accelerar en el possible la tramitació de l'esmentat expedient i, mentres tant, fer alguna actuació de protecció d'urgència, semblant a la que ja es va fer l'any 2005. A hores d'ara, sis mesos després, encara s'espera alguna actuació, sense que s'en tengui notícia.
Els ecosocialistes artanencs també denuncien el sostingut i exprès menfotisme i la passivitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE), el qual rebutja una vegada rera l'altra qualsevol actuació relacionada amb aquest jaciment i la resta de jaciments arqueològics de la zona de la Colònia de Sant Pere (8). En repetides ocasions, Els Verds-Esquerra han demanat a l'equip de govern actuacions respecte dels jaciments, com l'esmentat de s'Arenalet de Son Colom o al Dolmen de s'Aigua Dolça, actuacions que són de competència municipal segons la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears (art. 93.4), com són senyalitzar l’emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme municipal respectiu, ordenar les vies d’accés i adoptar les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i vehicles (9).
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que, mentres el batle d'Artà, R. Gili, com el regidor de Turisme, B. Gili (UM) s'omplen la boca de paraules i conceptes com "desenvolupament sostenible" i similars (vegeu programa de les Festes de Sant Salvador 2009: Des de l’Ajuntament feim feina per obrir Artà a un nou model econòmic basat en la posada en valor dels nostres recursos ambientals, socials i culturals [qualsevol semblança entre aquestes paraules de R. Gili i la realitat és pura i dura casualitat]), en realitat no es fa absolutament res per a valoritzar o conservar mínimament cap altre patrimoni que no sigui el poblat talaiòtic de Ses Païsses (prioritat expressa i, pel que es veu, absolutament exclussiva, quan d'altres jaciments es deterioren greument cada dia que passa).
Un exemple del menfotisme i el cinisme de l'equip de govern és que ni el jaciment esmentat de s'Arenalet de Son Colom, ni el Dolmen de s'Aigua Dolça no han estat senyalitats quan, en aquest darrer cas, des del mes de març estan assabentats que el rètol explicatiu i descriptiu que hi havia es troba espenyat i il·legible, en un evident incompliment de les seves obligacions. Els dos rètols que s'han d'instal·lar, un a cada jaciment, tenen un preu d'uns 300 euros. Aquesta és la quantitat que va costar una nit d'hotel a Itàlia del batle d'Artà, sufragada per l'Ajuntament. Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen que tres regidors (R. Gili, B. Gili i P. Ginard, regidora de Cultura (PSOE)) de l'Ajuntament d'Artà fessin una despesa de 1.561,14 Euros per anar entregar a l'arqueòleg G. Lilliu la Medalla Vila d'Artà, quan tanmateix representants familiars de l'homenajat es varen traslladar personalment per a rebre la distinció el dia 25 de juliol (despeses, per altra banda naturalment i correctament sufragades per l'Ajuntament d'Artà, per un import de 1.510,12 Euros). Amb els 1.500 euros del viatge de la comissió municipal a Cagliari, Els Verds-Esquerra d'Artà calculen, d'aquesta manera, que s'haurien pogut instal·lar, com a mínim, 5 rètols informatius amb peana de ferro en aquests dos jaciments com en d'altres que resten sense senyalitzar a la zona (10).

(1) Vegeu Ramis, D., Plantalamor, Ll., Carreras, J., Trias, M, Santandreu, G., S'Arenalet de Son Colom (Artà) i l'origen de l'arquitectura ciclòpia a les Balears, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 63 (2007) (pp. 333-348).
(2) Vegeu la carta al Batle d'Artà de J. Antoni Alcover, Investigador científic de l'IMEDEA, del passat dia 28 d'agost de 2009, expressant la seva preocupació sobre la manca de protecció de la naveta de s'Arenalet de Son Colom.
(3) Vegeu la notícia apareguda al diari El Mundo-El Día de Baleares dia 15-01-2005: El Consell rehabilita los restos de s'Arenalet de Son Colom en Artà.
(4) Ple ordinari de l'Ajuntament d'Artà de 25-09-2007: Els Verds – Esquerra sol·liciten a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà que insti el Departament de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca a una immediata actuació de consolidació i protecció del que queda de les restes arqueològiques excavades, així com la seva senyalització per tal que siguin respectades. Pitjau aquí per accedir al document de Precs; pitjau aquí per accedir a l'acta d'aquell Ple ordinari: el tema es tracta a les pàgs. 17-18 del pdf.
(5) La regidora de Cultura va rebutjar la sol·licitud de Els Verds-Esquerra, però mai no va demanar per escrit a la UIB l'estudi d'actuacions, tal com s'havia compromés. Hores d'ara, dos anys després, a l'Ajuntament encara no s'ha rebut cap estudi ni Informe de la UIB sobre les actuacions a fer davant la evident degradació del jaciment. Vegeu, al respecte, el Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà de dia 24 de març de 2009, sol·licitat per Els Verds-Esquerra d'Artà.
(6) Accediu a la Instància de Els Verds-Esquerra d'Artà al Consell de Mallorca de dia 30-11-2007.
(7) Butlletí Oficial de l'Estat (Núm. 185, 1 d'agost de 2008).
(8) Vegeu el comunicat de premsa Els Verds-Esquerra d'Artà, 29 de novembre de 2007: Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen l'apatia i la ineficàcia de l'equip de govern en conservació i promoció del patrimoni arqueològic i del turisme diferenciat; o el del passat dia 30 d'abril de 2009: Senyalització i informació turística als espais naturals protegits costaners. Accés de vehicles no autoritzats.
(9) Accediu a la Instància de Els Verds-Esquerra d'Artà a l'Ajuntament d'Artà del passat dia 1 de juliol, a la qual es fa menció de diferents normatives, compromisos i competències municipals, i s'hi demanava:
1. Que es senyalitzin correctament les restes arqueològiques de s'Aigua Dolça.
2. Que es reguli l'estacionament de vehicles a la zona litoral compresa entre el Caló dels ermitans i Ca los Camps.
3. Que s'adoptin, com és preceptiu, les mesures de regulació dels trànsit de vehicles i de les persones al voltant, com a mínim, del jaciment arqueològic del Dolmen de s'Aigua Dolça i el seu entorn de protecció i Àrea de control arqueològic
.
(10) Accediu a la crònica de Biel Capó / Diario de Mallorca de dia 27-07-09: Artà distingue a tres hombres por su destacada aportación cultural y social; accediu a les factures corresponents a aquest aquest doble homenatge (viatge de la comissió política a Cagliari i visita de les familiars en representació de G. Lilliu).

Què n'ha dit la premsa:
El Mundo - El Día de Baleares (16-09-2009): La edificación más antigua de Mallorca, olvidada y al borde de la desaparición. EU/EV [sic] dice que el alcalde podría proteger la naveta con el dinero de sus viajes.
Diari de Balears (16-09-2009): La degradació del patrimoni d'Artà.
Televisió de Mallorca (01-10-2009): Reportatge al Notícies Migdia (minut 23).

3 comentaris:

Julen Adrián ha dit...

Encara que sembli que denunciar no serveixi de res, persevera. A la fi la gent, o al manco molta gent, veurà que el seu discurs pseudo conservacionista no és més que un envolcall de les seves vergonyes i que tot, menys les seves mangarrufes i clientelisme, els importa un prebe.
Molt be el contrast entre la nul·la actuació en defensa del patrimoni, i la despesa inútil i capriciosa, "al alimón" dels Gili i la regidora del PSOE. Terminaran per sortirles els colors i es veuran obligats a fer com si fessin qualque cosa. Si hi ha sort, pentura abans que la mar rebassi els darrers vestigis de la naveta potser s'arribi a protegir qualque cosa, però primer caldrà deixar-los molt en evidència, si no, no faran res.

Des de Fes, salut i força.

Julen Adrián

Julen Adrián ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Guillem Caldentey Crego ha dit...

Gràcies Julen des de Fes!
Al comunicat es pot percebre com la constància i perseverància continuen formant part de la tradició i maneres d'actuar de Els Verds d'Artà, com s'esdevenia amb tu com a regidor...
Aprofito per informar als lectors que tenim un recull de documentació penjada a la web sobre aquest tema, aquí:
http://www.arta-web.com/eu-ev/dossier_restes_soncolom.html