divendres, 12 de novembre de 2010

Denúncies urbanístiques d'EV-Esquerra d'Artà i (nova) prevaricació per omissió del Batle, Rafel Gili[Les imatges, del passat mes de setembre, d'una de les edificacions denunciades,
són fetes des del puig de Sant Salvador; l'edificació es pot observar també còmodament
des de la carretera cap a l'ermita i des de l'aparcament públic de Sa Clota]


Els Verds-Esquerra d'Artà han denunciat una sèrie d'edificacions il·legals en sòl rústic a la vista que, passats tres anys, l'Ajuntament no actuava

INICIATIVAVERDS EXIGEIX A UM QUE PER COHERÈNCIA, NOMENI UN ALTRE REPRESENTANT AL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Per als ecosocialistes, Joan Monjo no pot donar lliçons sobre tractes de favor en matèria urbanística si primer no ho aplica als seus correligionaris, en aquest cas el batle d'Artà Rafel Gili


Per a IniciativaVerds, resulta del tot incoherent que Joan Monjo, Secretari general d'UM i representant d'aquesta formació política a Santa Margalida, acusi el consistori d'aquell municipi per fer favoritisme amb la tramitació d'expedients urbanístics (accediu al comunicat d’UM Santa Margalida, de dia 10 d’agost). Una acusació que pot ser del tot correcta, però que en la nostra opinió, mentre UM mantengui Rafel Gili com a representant d'UM al Consell de direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (en davant, APLUTM) depenent del Consell de Mallorca, planteja serioses incoherències a la postura política d'UM pel que fa a la disciplina urbanística.


Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d’Artà, ha denunciat en diverses ocasions la sistemàtica arbitrarietat clientelista amb què R. Gili, batle d’Artà i regidor d’Urbanisme, aplica la disciplina en el municipi artanenc. La darrera actuació per part del regidor ecosocialista va ser la formulació, el passat dia 4 de novembre, d’una sèrie de denúncies d’habitatges en sòl rústic, edificats els tres darrers anys sense la corresponent llicència. En la instància de denúncia (accediu aquí a la instància, i aquí a l’annex a la mateixa, amb fotografies actuals i de l’estat en què es trobava l’antiga edificació abans de produir-se les obres), Caldentey demanà que siguin depurades les responsabilitats polítiques i/o tècniques pel fet que aquestes noves edificacions no hagin estat localitzades ni s’hagi incoat el corresponent expedient de disciplina urbanística en tres anys, amb l’agreujant que en d’altres parcel·les, igualment confrontants amb el nucli urbà d’Artà, sí s’han produït paralitzacions d’obres il·legals i obert els expedients que pertocava.


Caldentey denuncia com, algun dia després de la presentació d’aquella instància de denúncia i exigència de depuració de responsabilitats, va rebre una telefonada d’un dels promotors de les obres denunciades, quan l’Ajuntament ni tan sols havia procedit a inspeccionar la seva parcel·la ni, lògicament, molt menys encara, a incoar l’expedient sancionador (només a partir de la incoació de l’expedient sancionador, el promotor o el propietari afectat poden accedir a la documentació que el conforma, i saber si la denúncia és d’ofici per tècnic municipal, o per part de tercers, com és el cas). Per altra banda, el propietari d’un dels habitatges aixecat sense llicència és un significat militant d’UM i prominent membre del seu comité local.


A tot l'anterior s’ha d’afegir la incongruència que UM d’Artà -amb el recolzament del PSOE, amb qui forma l’equip de govern municipal- hagi rebutjat en dues ocasions la proposta de delegar les competències en vigilància i aplicació de la disciplina urbanística en sòl rústic en l’APLUTM perquè s'hi dugui un control molt més exhaustiu i transparent (com han fet, fins ara, set municipis de l’illa), a la vegada que la màxima autoritat municipal i líder de la formació uemita a Artà, R. Gili, és el representant d'UM al Consell de direcció de la mateixa. (Accediu, per exemple, al comunicat de Els Verds-Esquerra d’Artà de dia 22-02-2009: Reiteren que les actuacions del batle d'Artà -R. Gili, UM- el desqualifiquen com a membre del Consell Directiu de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM))


Per tot això, el coordinador d'IniciativaVerds, David Abril, ha exigit a UM que per coherència, nomenin un altre representant al màxim òrgan de control urbanístic de l'illa, ja que d'altra manera denúncies com la de Joan Monjo no fan més que evidenciar les seves pròpies vergonyes.


Què n'ha dit la premsa:

Diari de Balears, 13-11-2010: Passivitat a Artà amb les denúncies en sòl rústic.

El Mundo-El Día de Baleares, 14-11-2010: EV-Esquerra de Artà denuncia numerosas obras ilegales.

Diario de Mallorca, 16-11-2010: Sa Bassa.