divendres, 17 de maig de 2013

Inauguració expo "Llibre dels Cecs", de Miquel Barceló


Avui és notícia la inauguració de l'exposició al voltant del "Llibre dels cecs" que Miquel Barceló va donar a l'Ajuntament d'Artà l'any 2004.
Us recomanam que la visiteu: demà dissabte la mateixa Comissària de l'exposició,
de títol "Les tendes desmuntades o el món desconegut de les percepcions", Marga Massanet Vives,  en farà de guia.
La de dalt és imatge de la notícia publicada a "Última Hora", i aquí enllaç a la de "Diario de Mallorca" (secció "Cultura").
Des de la regidoria de Cultura i Patrimoni, IV d'Artà vàrem apostar per reskatar de dins d'un calaix el llibre i donar-li vida per al qui al cap i a la fi, n'és el propietari: el poble d'Artà i la ciutadania en general.
El primer de tot que es va haver de fer, de cara a la seva incorporació a l'Inventari municipal de Béns (encara no hi figurava!) va ser comanar un Informe de valoració de l'obra, que va concloure que el seu valor és aproximadament d'uns 30.000 €.
Per a aquesta exposició -en què també hi col·laboren Reflexes Propostes Culturals-, prèviament s'ha hagut de donar una repassada de restauració al llibre d'artista, que ja presentava alguns danys.
Agraïm i valoram molt positivament la decisió de Tolo Gili Nadal, actual regidor de Cultura i Patrimoni, de donar continuïtat a aquesta línia de feina i objectius.
Consideram que aquesta és una prova més que, al contrari del que considera l'actual Batle d'Artà, que ens trasllada que "sembla que penseu que l'únic tema en la política municipal és la Disciplina Urbanística", el temps que hem format part de l'equip de govern ha estat profitós per a l'interés general.
Recordar, per insistir només en l'aspecte del Patrimoni artístic municipal, que també hem iniciat una feina seriosa i rigorosa respecte de la preservació, conservació i difusió de la Pinacoteca municipal, que ha estat durant legislatures senceres abandonada i objecte, pura i durament, de bizantins debats i dicussions de Ple. Respecte de la Pinacoteca, inisistirem, ja sigui des de l'oposició, ja si un dia tornam a fer part d'algun equip de govern, en la necessitat de mantenir aquesta altra línia de feina.