dilluns, 13 de maig de 2013

Infractor reincident denuncia el regidor d'IVerds d'Artà per amenaces
Notícia publicada ahir a Diari de Balears: "Un veí d'Artà que tomà una casa il·legal denuncia el regidor d'IV per amenaces".
Sí, heu llegit bé; encara que ho sembli, no és cap broma. Convocat per la Guàrdia Civil, el nostre regidor es va haver de presentar divendres al quarter d'Artà per ser notificat d'una denúncia interposada contra ell "per quelcom relacionat amb el diari", que li fossin llegits els drets i, si s'esqueia, declaràs. En tot moment, vàrem pensar que es tractava de l'infractor que el dia anterior relatava a un periodista que es sentia perseguit per una veïnada i pel nostre regidor (notícia publicada a Diario de Mallorca divendres, dia 10), i que es tractaria probablement d'alguna denúncia per falsetat i/o difamacions: haver afirmat (suposadament) que la vivenda il·legal havia estat esbucada il·legalment.
La sorpresa va ser quan els agents comunicaren a Caldentey que havia estat denunciat per amenaces (??!!).
En no obtenir còpia de la denúncia, amb més motiu del previst el regidor ecosocialista va rebutjar declarar davant la Guàrdia Civil: ja en tindrem coneixement i organitzarem la defensa, quan el cridin del Jutjat.
La notícia conté alguness errades pel que fa a les dates, que consideram oportú esclarir perquè tenen molt a veure amb el que es discutirà en els Tribunals. La topada amb l'infractor, al C/ Ramon Llull, s'havia produït dijous dia 9, però al matí; només una estona després (i no divendres), el nostre regidor comunicava al Batle els fets, sense interposar cap denúncia davant les autoritats competents.
La notícia sí aporta una novetat, que consisteix en la confirmació, per primera vegada, que les obres de demolició s'havien fet sense llicència, fet confirmat pel Batle d'Artà. Segurament, procedirà incoar expedient de disciplina urbanística per aquest fet. Ens el seriós dubte si l'Ajuntament hagués actuat com deim que procedeix, cas que nosaltres no haguèssim advertit de l'absència del cartell indicador de la llicència municipal d'obres... Pensam al respecte, que en podrem treure conclusió quan veiem l'acta d'inspecció dque dóna lloc al procediment; el que vàrem veure nosaltres dia 7 a darrera hora (aprox. les 14.15 h.), ja era la casa completament esbucada.
Per acabar, comentar que les pressions "per fer complir la llei" de Disciplina urbanística per la nostra part han existit sempre, des de l'any 1999 fins a dia d'avui, a l'oposició estant, com des de la presència en els diferents equips de govern dels quals hem format part; no pot ser d'una altra manera, si ens prenem amb un mínim de seriositat els problemes existents en el territori des d'una perspectiva política ecologista.