divendres, 10 de maig de 2013

L'infractor protegit durant anys pel poder municipal es sent perseguit

Diario de Mallorca: "El propietario de una vivienda ilegal critica al edil de Iniciativa-Verds". Denuncia sentir-se perseguit tant per la veïnada que va denunciar l'Ajuntament davant dels Tribunals per no haver aplicat l'obligació d'ordenar el restabliment de la legalitat, com pel nostre regidor, que estaria actuant "de mala fe".
Ens resulten sorprenents les acusacions per part d'un infractor que ha gaudit de l'omissió del deure d'actuar per part del poder municipal així com de la seva protecció durant anys, a costa de l'erari públic, en concepte de despeses judicials, advocats, etc. Hem demanat en reiterades ocasions a la regidora d'Urbanisme i Hisenda, Magdalena Maria Fernandez, què ha costat a l'Ajuntament aquest afer judicial, sense haver obtingut encara cap resposta. Sí sabem que a la propietària de la parcel·la col·lindant i perjudicada per les obres il·legals i il·legalitzables, pel cap baix, la seva lluita contra l'Ajuntament li ha sortit per aproximadament uns 7.000 €. Aquí trobau a la sentència que donava la raó a aquesta propietària contra l'Ajuntament: https://docs.google.com/file/d/0B105-5xIz_h0MGZkNmM3ZGMtMGMxZi00YjdmLTg1MjQtNDNhOTc0YjBhYmRl/edit?usp=sharing.
El passat dia 7 de maig, vàrem advertir a l'Ajuntament que "no s'hi pot observar cap cartell indicador de la Llicència d'obres preceptiva", cosa que encara avui és correcta.
No sabem si efectivament s'ha atorgat la llicència, però dubtam que hi hagi un sol Ajuntament a l'Estat espanyol que tramiti i resolgui atorgar una sol·licitud de llicència d'obra major (com és el cas d'aquesta obra de demolició) que entra un divendres (3 de maig) en cap de setmana (les obres s'iniciaven dilluns passat, dia 6 de maig, i la vivenda ja no existia dia 7 (imatge de dalt).
Més encara, quan la parcel·la està afectada per les restriccions pròpies d'un Àrea de Risc d'Inundació (podeu consultar plànols d'Ordenació de les Normes Subsidiàries d'Artà en vigor: http://www.arta-web.com/plens/ns/NORMES_SUBSIDIARIES/planols_ordenacio/PO_09_APR_4.pdf , http://www.arta-web.com/plens/ns/NORMES_SUBSIDIARIES/planols_ordenacio/PO_18_rustic_torrents_pous_4.pdf) i segurament per aquest motiu és preceptiu un Informe de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient. Aquests Informes poden tardar mesos, en arribar...
IniciativaVerds d'Artà ens mantenim en tot allò exposat en el nostre comunicat de fa tres dies (http://verds-esquerra.blogspot.com.es/2013/05/els-tribunals-i-el-consell-de-mallorca.html), punt per punt i amb més seguretat encara avui, que sempre hem obrat correctament en aquest cas, que representa un exemple extrem del despropòsit general i inseguretat jurídica, per als veïnats, i per a l'Ajuntament, que representa la no aplicació de la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística.
Tampoc no sabem si, cas que nosaltres no haguèssim exposat la falta del cartell, s'hagués incoat expedient de disciplina per les obres de demolició sense permís -que és el cas segons sospitam consistentment per les raons exposades anteriorment-, en la tradicional forma de no-fer que caracteritza el nostre Ajuntament.
Per acabar, exposar que ahir el nostre regidor Guillem Caldentey va comunicar al Batle d'Artà el que podria interpretar-se com "amenaces" per part de l'infractor ahir mateix al matí. Mentres tant l'Ajuntament d'Artà no canvii ostensiblement el seu rumb en matèria de disciplina urbanística, farem responsable directe de qualsevol mal que li pugui succeïr al nostre regidor per part de qualsevol persona vinculada amb la nostra feina en de disciplina urbanística, a la màxima autoritat municipal.
Cal recordar que l'anterior regidor de Els Verds d'Artà, Julen Adrián, ja va haver de denunciar per amenaces dos infractors l'any 2002, i que es va atacar amb foc el domicili d'aquell regidor ecosocialista que també va fer una important tasca respecte de la (in)disciplina urbanística municipal. Al marge de 12 foradades de les rodes del seu cotxe, i d'haver-se trobat la seva furgoneta pintada amb un "Parc Natural NO".