dimarts, 21 de maig de 2013

IV d'Artà reclamam a les institucions tenir present els Fons europeus FEDER per a potenciar el patrimoni cultural artanenc

[A la imatge, notícia publicada per Última Hora avui dia 21 de maig,
sobre la pròxima convocatòria de projectes a cofinançar amb els
fons europeus FEDER]Dia rera dia, es ve confirmant que la feina de denúncia política i reclamacions del grup parlamentari MÉS per Mallorca dóna els seus fruits, pel que fa a la reactivació de la tasca del Govern Balear amb els Fons europeus FEDER per al desenvolupament sostenible local i urbà; concretament, dins d'aquest eix, amb la línia de la protecció i preservació del patrimoni cultural.

Des d'IniciativaVerds d'Artà pretenem i reivindicam que el Consell tregui del calaix de l'oblit el Monestir de Bellpuig, propietat d'aquella institució des que fóu donada per l'antiga propietat l'any 1999.
En aquest sentit, vàrem dur a aprovació del Ple de l'Ajuntament una moció que va ser aprovada per unanimitat el passat mes de març, en què, pel que fa a la iniciativa local, per altra banda, es proposaven altres línies d'actuació, que han de redundar en una dinamització de l'economia local, i una valorització del seu patrimoni històric, paisatgístic i, en definitiva, també turístic, com ara:
- Rehabilitació i acondicionament per a les visites del conjunt arqueològic del Talaiot de Sa Canova/Sa Clova des Xot.
- Complemetar el llibre de pròxima publicació, sobre la xarxa de camins públics d'Artà, amb una guia electrònica de camins, amb el model dels "E-Camins" d'Esporles.
- Difusió de les troballes fetes en l'excavació arqueològica de sa balma d'en Xoroi de l'any 2010, on es refudiaren els pobladors andalusins mallorquins que fugien de les tropes de Jaume I, i aprofudiment en el coneixement científic de les mateixes.
- Conservació i adequació per a les visites d'alguns béns patrimonial a la costa, com per exemple els nius d'ametralladora que es troben a s'Estanyol i a Ca los Camps, entre d'altres indrets.
- Continuïtat de les línies de feina iniciades aquesta legislatura, de conservació i restauració de la Col·lecció municipal d'art.
- Conservació de l'impresionant aqüeducte que feia part del Qunat i Síquia de la Font de la Vila: Es pont d'en Vell.
Continuarem en conseqüència, aportant el nostre impuls a aquestes a d'altres possibles actuacions i reclamant aquestes línies de feina, atesa la seva adequació a un desenvolupament sostenible de l'economia local, preservant el patrimoni i sense agressió territorial ni consum de paisatge i recursos naturals.
Artà està sembrat de patrimoni històric i cultural, i aquesta ha de ser una de les prioritats estratègiques de futur.