dimarts, 6 de novembre de 2007

Abocament sense llicència de grans quantitats de terra per part de la gran promotora que s'ha instal·lat a fer feines a sa Colònia


El passat dia 24 d'octubre, Els Verds-Esquerra d'Artà varen posar en coneixement de l'Ajuntament grans moviments de terra a una parcel·la en sòl rústic a la Colònia de Sant Pere. El que feia uns mesos havia paregut ser una senzilla neteja de vegetació i grans pedres, les darreres setmanes s'ha demostrat que realment el que s'hi feia eren feines preparatives d'un vertader abocador de terra, procedent de distints solars en construcció al nucli urbà de la Colònia per part de l'empresa de construcció Xaloc.
La parcel·la a la qual s'hi aboquen aquests dies grans quantitats de terra -fora cap llicència per a fer-ho i modificant notablement el relleu natural de la zona- es troba situada ben a la vista de tots, al cantó entre la carretera de Betlem (de titularitat del Consell) i la Camada de Ca's Pillo (de titularitat municipal), molt a prop del (tristament) famós càmping de la Colònia; “ens resulta impossible imaginar que l'Ajuntament no estigués assabentat del gran moviment de terra, transportada per multitud de camions de gran tonatge, els veïns de la zona xerren de més de 200 camionades, i creim que encara es queden curts”, explica Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres.

El passat mes de juliol, la junta de govern va concedir una llicència de construcció d'un xalet i una piscina segons projecte bàsic, però no va concedir cap permís d'inici d'execució obra. La llicència diu clarament que no es poden començar les obres fins a la presentació del projecte d'execució i l'estudi de seguretat i salut. Per altra banda, el projecte que va rebre aquesta llicència no contemplava cap moviment de terra d'aquestes característiques, ni cap modificació del relleu natural dels terrenys -extrem que no hauria pogut rebre cap permís ni llicència atès el caràcter protegit de la zona.

L'abocament de terra té unes dimensions” -afirma aquest portaveu- “que, deixant de banda l'incompliment de la normativa urbanística segons els terminis i segons el contemplat al projecte de construcció, s'està produint una evident alteració del relleu natural dels terrenys”.

No només del relleu i del paisatge. El trànsit de camions de gran tonatge que transporten la terra és molt intens, i això provoca un deteriorament molt accelerat de l'asfalt de les distintes vies de circulació que hi conflueixen (Camada de Ca's Pillo i carretera de Betlem). Els Verds-Esquerra demanaran a l'equip de govern que determini, si és possible, quins desperfectes estan provocant els grans moviments de terra en qüestió.
Per altra banda, G. Caldentey recorda que, “segons el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península d'Artà (PORN) vigent, de 2001 -el del Pacte de Progrés i que encara ningú no ha derogat, malgrat l'actual pacte de Govern de les Illes n'ha iniciat un de nou a imatge i semblança del del govern del PP1-, aquesta zona és Àrea de Protecció Paisatgística; aquest tipus d'Àrea tenen com a funció, entre d'altres, la de “mantenir l'estructura natural i paisatgística i la d'esmorteir els impactes paisatgístics, sobre tot urbanístics”.
Per a Els Verds-Esquerra d'Artà, aquest cas pot entendre's com un avanç del que pot esdevenir-se a la zona quan la retallada del PORN vigent per part del Govern de les Illes sigui definitiva, en deixar-la sense la protecció paisatgística de què gaudeix actualment.


1Recordau la crítica a la nova proposta de PORN de la Península de Llevant de l'actual Govern de les Illes per part de la Coordinadora de regidors “Diògenes”, del passat mes d'octubre.