dijous, 29 de novembre de 2007

Els Verds-Esquerra critiquen l'apatia i la ineficàcia de l'equip de govern en conservació del patrimoni arqueològic...

(A la imatge, podeu apreciar com la mar banya les restes durant un temporal del passat setembre)
... i en la recerca i promoció de productes turístics diferenciats. Insten al Consell a declarar BIC la naveta de l'arenalet de Son Colom.

Els Verds-Esquerra d'Artà han sol·licitat al Consell Insular de Mallorca la incoació de l'expedient de declaració com a BIC de la naveta de l'Arenalet de Son Colom, a la costa de la Colònia de Sant Pere. Aquesta construcció ciclòpia, situada (actualment) molt a prop de la mar, s'associa amb els primers assentaments humans a l'illa de Mallorca, i el seu estudi està contribuint al coneixement de les fases inicials de la Prehistòria de Mallorca i de les Balears (2.000-2.300 abans de Crist). Amb un projecte d'investigació de l'IMEDEA, dirigit pel professor Damià Ramis, va ser excavada l'any 2003 però, per falta de fons econòmics, la consolidació i protecció del jaciment va quedar en mesures purament urgents i preventives. En l'actualitat, el jaciment, amb una protecció molt precària i insuficient, torna a patir molt directament l'acció erosiva de la mar i del pas de persones per sobre, atès que es troba en un camí paral·lel a la costa.

Per aquests motius, Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació artanenca, va sol·licitat al Ple del mes de setembre un impuls a la consolidació i conservació de les restes. En comptes de instar l'administració competent a prendre mesures urgents, tal com sol·licitava Caldentey, la regidora de cultura, Paula Ginard, va optar per demanar informe a un professor de la UIB (Víctor Guerrero). “Com que aquesta no és la mesura correcta ni adient a la perentòria necessitat d'actuacions, i com que al Consell saben perfectament com s'està degradant el jaciment -declara aquest regidor-, els Verds-Esquerra hem optat per demanar directament al Departament de Patrimoni del Consell la declaració com a BIC de les restes i instar-lo a prendre mesures de forma urgent ”.

Relacionada amb aquestes restes, i contribuint a la seva conservació, valorització i promoció com a producte cultural i turístic, Els Verds-Esquerra d'Artà varen presentar a la sessió ordinària del Ple del passat dia 27 de novembre una proposta de ruta arqueològica a la zona de la Colònia de Sant Pere, que comprendria l'espai situat entre el gran conjunt arqueològic de Sa Canova (naveta, talaiot circular, talaiot quadrat i altres restes) fins a diferents restes situades a l'extrem de la badia d'Alcúdia, al lloc conegut com Es Pla de's Caló, prop del Cap de Ferrutx. Aquesta ruta és de fet una de les més conegudes pels investigadors i iniciats en l'època talaiòtica i pre-talaiòtica, i connecta aproximadament tretze jaciments arqueològics distints.

Aquesta ruta podria tenir efectes positius sobre la conservació de determinats jaciments, en posar les distintes administracions a treballar sobre les mateixes i, a la vegada, suposaria un evident producte diferenciat, amb aprofitament turístic i cultural. “El fet que gran part d'aquest recorregut coincidiria amb la projectada ruta d'Artà a Lluc, faria que aquestes dues rutes es complementassin i valoritzassin mútuament”, argumenta la formació d'esquerres artanenca. Un altre argument a favor de la creació d'aquesta ruta, argumenta G. Caldentey, és la disponibilitat d'informació vàlida sobre les restes (estan incloses al Catàleg de Béns immobles de l'Ajuntament, i a les seves fitxes fins i tot s'esmenten les necessitats de protecció particulars a cada una d'elles), per una banda, i la disposició, expressada pel director general de Patrimoni Biel Cerdà, a assessorar tècnicament l'Ajuntament en la redacció del projecte. Un projecte que perfectament es podria haver finançat amb les subvencions del Departament de Patrimoni Històric del Consell, així com amb ajudes europees, estatals i autonòmiques, per exemple, per a la desestacionalització del turisme.

La moció de Els Verds-Esquerra no va prosperar, amb els vots a favor de tota l'oposició (PP i Independents d'Artà) i en contra de l'equip de govern (PSOE-UM). La negativa de l'equip de govern en aquest punt, així com en el cas de la moció que proposava l'aprovació del catàleg municipal de camins que tampoc no va sortir endavant amb els mateixos vots (com va passar amb la resta de mocions, 4, sumades tres més d'aquesta formació i una dels Independents d'Artà), així com la no presentació al Ple de cap iniciativa per part de l'equip de govern, suposa “un autèntic gest de menyspreu i despotisme cap a la institució democràtica bàsica en l'àmbit municipal, el Ple de l'Ajuntament”, critica G. Caldentey. Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen l'immobilisme, la manca d'iniciativa real i de voluntat de diàleg i de consens de l'equip de govern, encapçalat per Rafel Gili (UM). L'actitud d'aquest govern és contradictòria i mancada de voluntat i valentia per a dirigir el municipi amb estratègies culturals, turístiques i econòmiques dirigides a ofertar un producte turístic alternatiu2 -declara G. Caldentey: si no és per por a l'enfrontament amb alguns propietaris, no s'entén la negativa a aprovar el Catàleg de camins, la negativa a dur endavant la proposta de ruta arqueològica, i la extremada lentitud en la materialització de la ruta d'Artà a Lluc en el seu tram artanenc”.

Al passat Ple, el regidor de Els Verds-Esquerra també va informar l'equip de govern de la voluntat anunciada per la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, i de la Presidenta del Consell, F. Armengol, de col·laborar en la creació i valorització de la ruta d'Artà a Lluc3. Va proposar l'equip de govern que sol·licités a ambdues institucions la inclusió, rehabilitació i dotació d'us públic civil (cultural, turístic, educatiu) de les instal·lacions de defensa de la postguerra (torres d'enfilament, bases de canons i nius d'ametralladora, algunes en molt mal estat4) dins de l'àmbit d'actuacions de les institucions per a la ruta Artà a Lluc.

2 Vegeu, per exemple, les declaracions de Rafel Gili (UM), batle d'Artà: “S'ha de promoure un turisme alternatiu...”.

3 Vegeu, per exemple, la notícia apareguda a Última Hora el passat dia 23 de novembre

4 Vegeu, per exemple, el reportatge de Carlos Garrido al Diario de Mallorca de dia 21 d'octubre: Los cañones de Els Canons.