dimarts, 20 de novembre de 2007

Moció al proper Ple de dia 27: Catàleg de Camins Públics d'Artà


Els Verds-Esquerra d'Artà defensen al proper Ple la necessitat d'aprovar el Catàleg de Camins del municipi.
El document bàsic redactat pel Consell de Mallorca va ser entregat a l'Ajuntament l'any 2003

La pròxima sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, dia 27 de novembre, es discutirà la moció presentada per Els Verds- Esquerra d'Artà instant l'equip de govern a l'inici dels tràmits per a l'aprovació i posada en vigor del “Catàleg de Camins públics del municipi d'Artà”.

Al municipi d'Artà, com a molts altres, les darreres dècades han augmentat molt els canvis de propietaris dels terrenys i els usos del sòl i, de forma paral·lela, s'han multiplicat els problemes relacionats amb els camins i la seva gestió. “Les queixes i denúncies que, de forma verbal o escrita, es presenten a l'Ajuntament per possibles canvis en els traçats dels camins, per tancament, destrucció o desviaments dels mateixos són constants”, afirmen Els Verds-Esquerra, “i afecten el paisatge i els usuaris, excursionistes, propietaris, etc.”. En aquest sentit, critiquen l'asfaltat generalitzat de camins per a prosseguir la rururbanització de la fora-vila, així com els de camins emblemàtics com el dels presos (1) -al Parc Natural de Llevant- i altres projectes d'asfaltat que s'anuncien darrerament (2).

No disposar d'un document que sistematitzi la informació sobre la xarxa de camins existents al municipi agreuja els problemes de gestió dels mateixos. Però a Artà, l'any 2003, l'empresa pública FODESMA -depenent del Consell Insular de Mallorca (Departament de Promoció i Ocupació)- va fer pública entrega a l'Ajuntament d'Artà del document “Catàleg de camins del terme municipal d'Artà”, document en què es sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents al municipi, així com la seva titularitat.

Els Verds-Esquerra proposen que aquest document es posi immediatament en tràmits d'aprovació i posada en vigor, i de la manera més participada possible, establint canals de participació específics mínims, com ara una Comissió d'interessats i afectats, que convoqui les diferents associacions i grups d'excursionisme, els propietaris, els centres educatius -a Artà s'imparteix el Mòdul d'activitats físico-esportives en el medi natural-, els ecologistes, cavallistes, etc.

Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra, considera molt probable el consens polític sobre aquesta qüestió. Els programes dels diferents partits es proposen com a prioritats com la conservació paisatgística i territorial del municipi, així com la promoció d'un turisme diferenciat, més respectuós amb el medi ambient i el paisatge (3).

(1) B
OIB, 15-03-07