dissabte, 24 de novembre de 2007

Els Verds-Esquerra reivindiquen tota una sèrie de mesures

en Informació i Comunicació per a la millora de la informació municipal i l'accés a Internet del ciutadans
Demanen la implantació del domini ".cat" a la web municipal

La propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, Els Verds-Esquerra defensaran l'impuls d'una sèrie de mesures dirigides a una millora en l'accés, per part dels ciutadans, a la documentació municipal i a Internet per banda ampla per part dels ciutadans. Demanen, juntament amb els altres grups de l'oposició (Independents d'Artà i Partit Popular), poder tenir accés a una base de dades electròniaca i en línia amb continguts jurídics i administratius a la qual els serveis jurídics del consistori ja tenen accés, per tal de millorar les seves tasques d'oposició, en els 'aspectes propositiu, de control i de fiscalització. Per altra banda, insistiran en la necessitat de racionalitzar la instal·lació i ús de les antenes de telefonia mòbil.

Els Verds-Esquerra presenten una moció en què es proposa la publicació, mitjançant el Servei Municipal de Biblioteques, de les actes i de l'enregistrament sonor dels Plens, del qual es fa càrrec, fa quatre anys, Ràdio Artà Municipal. Consideren que el servei municipal de biblioteques té els recursos necessaris per a l'emmagatzemament, conservació, gestió i difusió de documents bibliogràfics -les actes-, però també audiovisuals i electrònics i que, per raons d'horari, el fet que les actes es publiquin a les biblioteques facilitarà la consulta de les mateixes a la ciutadania. Amb aquesta moció, volen posar també de relleu la pobre actualització de la web municipal, a la qual no es troba cap de les actes dels Plens corresponents a l'any 2007.

Els Verds-Esquerra insistiran en la necessitat de donar impuls a mesures dirigides a fer més accessible, més econòmic i de millor qualitat l'accés dels artanencs a Internet. Amb l'horitzó de la instal·lació d'una xarxa wi-fi municipal que doni aquest tipus de connexió a tots els ciutadans, en l'actualitat concentren les seves propostes senzillament en la instal·lació de wi-fi als edificis municipals (edifici consistorial, teatre, biblioteques, centres educatius, determinades zones ajardinades i places, etc.). Aquesta formació subratlla que l'equip de govern format el passat mes de juny ha creat una regidoria de telecomunicacions, que multitud de municipis, mallorquins i arreu de l'Estat han donat inici a mesures d'aquest tipus, i que la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions del Govern Balear persegueixassegurar que tots els ciutadans de les Illes puguin tenir accés a Internet per banda ampla amb, entre d'altres mesures, la creació de la Comissió Balear de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), formada pel Govern de les Illes, els Consells Insulars i la Federació d'Entitats locals de les Balears (FELIB). Recorden, així mateix, que la banda ampla existent a l'estat espanyol és de les més cares i de pitjor qualitat, i que l'anomenada “fractura digital” no només representa una nova fissura entre els païssos rics i els pobres, sinó entre els ciutadans amb la capacitat de fer servir les noves TIC i els que no tenen aquestes possibilitats i queden endarrerits.

Una altra mesura que aquesta formació defensarà al proper Ple, relacionada amb la web municipal i la nostra llengua i cultura, és la de la implantació del domini “.cat” a la web municipal. Aquesta és una mesura perfectament aplicable, atès que, com és sabut, fa més d’un any que la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de domini a internet) va aprovar de manera definitiva el .cat, amb el corresponent acord que ha de regular el seu funcionament, i que, per altra banda, el Consorci d'Informàtica Local del Consell de Mallorca ja compta amb el domini “.cat” per a Artà.

Els Verds-Esquerra d'Artà insistiran en la necessitat de regular la instal·lació i ús de les antenes de telefonia mòbil, adoptant les mesures necessàries dirigides a treure-les de les zones resudencials i reunir-les a alguna instal·lació municipal -per exemple, al castell de Sant Salvador, cementiris municipals, etc.- de manera que això suposi, així mateix, una nova entrada de recursos econòmics per a les arques del municipi. Recorden que ja l'any 2003 el Ple va aprovar una moció en aquest sentit.