dimecres, 14 de novembre de 2007

UM-PSOE es feliciten per la iniciativa del Govern de contruir HPO a sòl rústic...

... després d'intentar eliminar qualsevol possibilitat de fer-ho al sòl urbà o a les noves urbanitzacions.

Arran de la visita a l'Ajuntament d'Artà per part del conseller d'Habitatge del Govern Balear, Jaume Carbonero, ha transcendit als mitjans de comunicació que aquesta Conselleria permetrà la construcció de nous habitatges socials (HPO) a les denominades “Àrees de Transició de Creixement” (ATC) al municipi d'Artà -entre d'altres municipis.

Aquesta formació artanenca critica "el cinisme de l'equip de govern municipal (PSOE-UM) i, en particular, del batle, Rafel Gili, quan declarava ahir als mitjans que el jovent necessita aquest impuls i li hem de donar resposta”. Segons Guillem Caldentey (portaveu i regidor al consistori), “els únics que fins ara han rebut impulsos i suports per part de l'Ajuntament han estat els promotors i els especuladors, quan als nuclis urbans d'Artà i de la Colònia de Sant Pere s'han modificat els usos a tots els terrenys de titularitat municipal on anteriorment es podien construir HPO, i quan a les Normes Subsidiàries aprovades inicialment es preveu un 0% d'HPO als nous terrenys urbanitzables”. La pròpia Llei del Sòl, aprovada recentment pel Govern de Madrid (PSOE), obliga a la reserva d'un 30% en les previsions de creixement de sòl per a usos residencials.

De tot això, continua aquest portaveu, es poden treure les següents conclusions: No és necessari sortir cap a la fora-vila per a construir HPO, bastaria dedicar a aquest ús els terrenys que han de ser cedits pels promotors a l'Ajuntament a la nova urbanització de Sos Monjos, i tornar a modificar l'ús de les parcel·les de titularitat municipal de la Colònia de Sant Pere, permetent-hi l'edificació d'habitatges protegits”.

Quant a les declaracions del conseller Carbonero (Sobre la falta de patrimonio público de suelo en muchos municipios, Carbonero dio la "enhorabuena" a aquellos consistorios que sí disponen, "porque han hecho sus deberes", concluyó”), el regidor de Els Verds-Esquerra considera que “amb tota seguretat no es referia al municipi artanenc”; en cas contrari, es demana si no devia ser que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà no l'havia informat que no només “no havien fet els deures” -en no incloure a les Normes Subsidiàries cap percentatge per a HPO- sinó que, encara més, varen modificar els anteriors usos admesos en algunes parcel·les municipals, tot eliminant la possibilitat de construir-hi aquest tipus d'habitatges.

Els Verds-Esquerra d'Artà manifesten el seu desacord amb aquesta mesura de incorporació de sòl rústic al procés urbanitzador i edificatori, tot qualificant-la com “una altra passa enrere per part d'aquest Govern (de les Illes), després de les de Son Espases, el disseny del PORN de la Península de Llevant copiat del del PP, l'ampliació de Port Adriano, la no protecció definitiva de Son Bosc o la suspensió de la aplicació de la Llei de mesures urbanístiques urgents”. “Tot indica”, continua aquest portaveu, “que la que havia de ser una legislatura de contenció urbanística i preservació dels espais naturals i rurals, s'està esdevenint la legislatura de la defensa de l'economia fonamentada en el sector de la construcció d'edificis de nova planta, quan es deixa de banda l'objectiu de la sostenibilitat -que hauria de comportar un fre al creixement immobiliari- i la recerca de mesures alternatives per tal de fer assequible l'adquisició d'habitatges”.

1 comentari:

Garci ha dit...

Veig que feis molta i bona feina. I que aquests governants en fan una darrera l'altre.
Salut i ànims.