divendres, 9 de novembre de 2007

El grup parlamentari Esquerra Republicana defensa al Congrés inversions en l'àmbit sociocultural d'Artà als pressuposts generals de l'Estat


Es pretén donar un important impuls a l'Escola d'Art Dramàtic d'Artà amb l'adquisició d'un casal, i a la conservació i difusió del passat documental artanenc a través de la Biblioteca Virtual

Esquerra defensarà la propera setmana dues esmenes parcials als pressuposts generals de l'Estat per a 2008 d'abast sociocultural al municipi d'Artà, consistents en l'adquisició d'un casal pròxim a l'edifici del Teatre d'Artà perquè s'hi instal·lin aules i sales d'assaig per a les companyies locals de teatre, i en el finançament del projecte “Memòria Cultural d'Artà” que consisteix en la creació d'una biblioteca virtual amb tots els materials en format digital del Fons Local de la Biblioteca d’Artà, per tal de difondre la informació que contenen i, alhora, preservar-los en el temps. “Els projectes són prou consistents, innovadors, necessaris i oportuns, com per fer-los arribar a totes les administracions”, afirma Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra a l'Ajuntament d'Artà. En aquest sentit, Caldentey ha traslladat aquestes propostes als dirigents del PSIB-PSOE a Artà, amb la finalitat que demanin al seu partit a Madrid el suport a les esmenes d'Esquerra. Joan Lladó, president d'Esquerra a les Illes afegeix que “esperam que, una vegada que Zapatero i Solbes han reconegut el dèficit en inversions a les Illes, els socialistes comencin a apostar de manera decidida per la millora dels serveis i les infraestructures dels nostres municipis”.
El Teatre d'Artà, encara que es troba situat a una població petita, s’ha convertit en un element central en la dinàmica cultural dels artanencs i de la gent de la comarca, comptabilitzant-se, segons la memòria de l'entitat, una assistència de 29.958 persones durant l'any 2006; a dia d'avui, hi troben espai de representació dels seus espectacles cinc companyies locals. La seva Escola d'Art Dramàtic ofereix ja en l'actualitat el segon curs dels Estudis d'Interpretació de Grau Mitjà. Amb aquests estudis, el centre vol oferir la possibilitat de preparar les proves d'accés a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, proporcionar als amateurs una base sòlida d'interpretació i facilitar la formació a professors, monitors o mestres que vulguin impartir, promocionar o emprar el teatre als seus centres educatius. L’Escola del Teatre oferta cursos de dansa, interpretació, mim, teatre musicals i a hores d’ara hi assisteixen uns 190 alumnes amb edats compreses entre els 5 i el 67 anys.

Esquerra Republicana cercarà al Congrés, a proposta del grup municipal Els Verds-Esquerra, donar resposta a la necessitat d'aules i espais d'assaig que presenta en l'actualitat el Teatre. “Entenem -declara G. Caldentey- que l'Escola de Teatre d'Artà, en tràmits per a ser reconeguda com a Escola d'Art Dramàtic, que ofereix uns estudis innovadors i únics a les Illes, i que demostra dia a dia tan bona acollida, ha de ser mereixedora d'un fort impuls per al seu adequat funcionament i creixement”.

L'altra esmena parcial als pressuposts generals que presenta Esquerra Republicana té com a objectiu el finançament per a la creació i manteniment d'una vertadera Biblioteca Virtual de la secció del Fons Local del Servei Municipal de Biblioteques. Aquesta col·lecció s'ha esdevingut, els darrers anys, en un model a nivell de les biblioteques municipals de les Illes Balears, amb ambiciosos projectes de conservació i difusió del patrimoni cultural local, com ara la compilació, digitalització i difusió (via web) de la revista
Llevant. 1916-1031. El projecte “Memòria Cultural d'Artà” consisteix en la creació d'una “plataforma digital” des de la qual poder difondre adequadament i amb abast mundial (per Internet), una vegada digitalitzats, tot un seguit de documents gràfics (fotografies, diapositives, multimèdia, de premsa i d'altres) relacionats amb Artà, la seva cultura, les seves tradicions i el seu passat documental. “El més positiu d'aquest projecte, que durà veritablement el Servei de Biblioteques d'Artà al segle 21 és que, per una banda, es conserva el patrimoni cultural local i, per l'altra, el difon al món sencer.”