dimarts, 9 de març de 2010

Restauració de la torre d'enfilament de Son Viulí (març de 2010)


[Imatges de la torre de senyals costaneres de Son Viulí, en obres de consolidació i conservació, 08-03-2010]


[Imatges on es pot observar el grau de deteriorament de la torre, del passat mes de novembre. Aquesta torre de senyals, com altres dues, està inclosa com a bé dins del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric del Terme municipal d'Artà]


[Imatges del viver ubicat a la platja urbana de la Colònia, molt malmés com es pot observar]


[Imatges del niu d'ametralladora de s'Estanyol, bé inclòs també dins del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric del Terme municipal d'Artà]

Els Verds-Esquerra d'Artà hem instat en múltiples ocasions a aquesta actuació
Satisfets perquè finalment la Demarcació de Costes a les Illes actua evitant l'esfondrament de la torre de senyals costaneres de Son Viulí, a la Colònia de Sant Pere
També hem sol·licitat tant a la Demarcació, com al Consell, com a l'Ajuntament, a actuar davant els problemes de conservació dels vivers de la Colònia, com d'altres instal·lacions costaneres d'origen funcional militar

Els Verds-Esquerra ens felicitam del recent inici de les obres de consolidació de l'estructura i conservació de la torre de senyals costaneres de Son Viulí. Aquesta torre, inclosa en el Catàleg municipal de protecció dels béns patrimonials, evidenciava especialment els darrers anys un estat de deteriorament que posava en perill la seva integritat, com la seguretat dels passejants que circulen per la zona (a mig camí entre el nucli urbà de la Colònia i la cala de Ca los Camps).

Des del mes d'octubre de 2008 que teníem constància de les intencions d'aquest organisme estatal d'efectuar aquestes obres de restauració. Davant del fet, però, de la seva accelerada degradació i augment del risc d'esfondrament, com de la manca de materialització de les obres, vàrem dirigir a Celestí Alomar, Cap de la Demarcació de Costes, un escrit al qual exposàvem la perentòria necessitat d'actuar-hi, com també en d'altres instal·lacions amb caràcter de bé protegit, com són els dos vivers ubicats a la costa del nucli de la Colònia.

D'aquests dos vivers, estructures tradicionals i també definidores del paisatge característic colonier, el que es troba en pitjor estat de conservació és l'ubicat a la platja artificial del nucli urbà.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra anam darrera de que alguna de les administracions es decideixi a actuar en relació amb d'altres instal·lacions costaneres, com són les restes arqueològiques del Caló dels ermitans, els escars de Ca los Camps (n'hem demanat la declaració com a B.I.C.), les instal·lacions d'artilleria de Es Canons, i els nius d'ametralladora de Ca los Camps com el de la punta de s'Estanyol.

En aquest darrer cas, properament hem de sol·licitar a Demarcació de Costes com al Consell que s'hi impliquin, i ho hem de fer nosaltres a la vista que l'Ajuntament, encara que es tracti d'un bé inclòs dins del Catàleg municipal de protecció del patrimoni històric, i encara que hem denunciat i exposat que es troba il·legalment tapat i obstaculitzada l'entrada (en dues ocasions: juny de 2007, i octubre de 2009), no actua, ni tan sols instant cap altra institució.

Cap comentari: