dijous, 25 de març de 2010

Proposta al Ple: Escoles taller d'oficis i Taller d'ocupació

Els Verds-Esquerra proposen que l'Ajuntament sol·liciti a les administracions la organització i finançament d'escoles taller (per a menors de 25 anys) i tallers ocupacionals (per persones en l'atur majors de 25 anys)
Pel beneficis que comportarien en integració socioeconòmica, en cobertura social, formació de professionals i manteniment de finques i instal·lacions públiques al nostre municipi

Els Verds-Esquerra d'Artà duran a la sessió ordinària del Ple del proper dia 30 de març la moció "Sol·licitud al Consell de Mallorca i a la Conselleria de Medi ambient per a que s'organitzin al municipi d'Artà, i amb la col·laboració de l'Ajuntament, tallers d'Ocupació i Escoles-Taller d'oficis com ara marger i treballador/a forestal, pel seu interès en cobertura social, formació de professionals i manteniment de finques i instal·lacions públiques al nostre municipi".

La celebració d'aquests tipus de programes que mesclen la formació i la ocupació seria una bona notícia especialment en els temps de crisi econòmica que patim, un dels efectes de la qual és l'augment dels índex d'atur especialment entre els joves sense formació i les persones amb situació d'atur de llarga durada.

És un moment en què s'han de fer especials esforços per a millorar el nivell formatiu dels treballadors i treballadores, i per altra banda els participants d'aquests programes formatius perceben quantitats dineràries mentres es formen. Per exemple, els participants (d'entre 16 i 25 anys d'edat) d'una Escola Taller de dos anys, perceben un 75% del salari mínim interprofessional durant un any i mig; els participants (majors de 25 anys) d'un Taller d'Ocupació perceben un 125% del salari mínim.

Al municipi d'Artà es reuneixen els requisits i condicionants per a l'organització d'aquests programes formatius i ocupacionals, com és per exemple l'existència d'espais públics com ara les finques de titularitat pública del Parc Natural i Es Recó-Sa Duaia, amb elements etnològics com marges, o la Ruta de llarg recorregut d'Artà a Lluc a peu, prevista en les NNSS com en el PTM. També es disposa d'aules i d'un Departament d'Ocupació com Educatiu (Àrea municipal Socioeducativa), que podria col·laborar en la selecció de les persones beneficiàries com en el seguiment de la seva formació i posterior col·locació laboral.

També es compta amb el factor favorable que empreses públiques com IBANAT i Espais de Natura Balear, totes dues depenents orgànicament de la Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient tenen la capacitat tècnica i organitzativa, com experiències prèvies, per a la organització d'aquests programes formatius i ocupacionals finançats per la Conselleria de Treball i Formació (SOIB). S'ha de recordar que l'empresa Espais de Natura Balear, particularment, és la que duu el pes principal de la conservació i gestió del Parc Natural de Llevant. La instància de sol·licitud també s'enviaria, si la moció queda aprovada, al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb gran experiència també en aquests temes (recordau les Escoles Taller de margers i treballadors/es forestals de l'any 2003, a les mateixes finques públiques que actualment conformen el Parc Natural).

Què en diu la premsa:
Diari de Balears, 26-03-2010: Els Verds-Esquerra insta a fer escoles taller.