dimarts, 30 de març de 2010

Contra la corrupció, les millors eines: la participació i la transparència

Els Verds-Esquerra d'Artà proposen l'adopció de mesures urgents i profundes dirigides a l'augment de la participació ciutadana i la transparència municipal
La ratificació del Codi del bon Govern local aprovat per la FEMP i la seva adopció normativa haurien de comportar mesures com la millora en la publicitat dels béns patrimonials dels càrrecs, i la participació de la ciutadania en projectes importants com "Artà sorprén"


Els Verds-Esquerra d'Artà defensaran la propera sessió ordinària del Ple una moció de títol "Ratificació i incorporació a la normativa municipal del document de la FEMP Codi del bon Govern local; adopció de mesures dirigides a la transparència del funcionament municipal; adopció de mesures de participació i informació ciutadanes com la creació d'un Consell municipal de seguiment del pla turístic Artà sorprén".
El Codi de bon Govern local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va ser aprovat per unanimitat per la seva Comissió executiva el passat mes de desembre de 2009, i recull
un catàleg de principis que van des del respecte a l'ordenació jurídica i el compromís amb l'ètica pública i la qualitat democràtica, fins a la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i proximitat al ciutadà.

El text preveu l'adaptació als recents canvis legals
sobre la publicitat i actualització dels béns patrimonials dels càrrecs electes i personal de confiança, canvis produïts a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local per la vigència de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. Ja són molts els municipis i altres administracions governats per grups de tot color que han incorporat aquests canvis en el seu funcionament (Generalitat valenciana, Govern de l'Estat espanyol, ajuntaments de Getafe, Sevilla o Pollença (accediu al BOIB núm. 109, de 28-07-2009)). Així mateix, i pel que fa al foment de la democràcia participativa com a complement i reforçament de la democràcia representativa, s'hi preveu la creació d'instruments com el Consell del municipi, grups de feina en torn a projectes determinats, a més de pressuposts participatius.

Els Verds-Esquerra d'Artà tornen a plantejar a la Corporació municipal, d'aquesta forma, la necessitat d'adoptar mesures clares i contundents dirigides a l'augment de la transparència municipal (han plantejat en diferents ocasions aquesta legislatura, sense èxit però amb els vots a favor de la resta dels grups de l'oposició: PP i UIA) en el sentit de la obligada revisió del sistema de declaració dels béns patrimonials dels càrrecs electes, personal directiu i personal eventual.
També en aquest sentit i per a una major qualitat democràtica, es planteja l
a creació d'una Comissió política municipal de seguiment i control de l'execució del pla de promoció turística Artà encanta, com la creació de grups de feina ciutadans dirigits a la recerca del consens i la participació ciutadana respecte de les actuacions municipals finançades amb aquest mateix Pla de competitivitat turística Mallorca diversa. Artà sorprén.

Els Verds-Esquerra d'Artà han expressat anteriorment la seva preocupació per la gestió que es pugui fer amb les grans quantitats econòmiques pressupostades per diverses administracions (Turespaña, Conselleria de Turisme del Govern Balear, Consell de Mallorca i el propi Ajuntament), per un total de 3.900.000 euros en tres anys (fins el 2011), per a executar les actuacions corresponents al pla Artà sorprén.

Els Verds-Esquerra confien que l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE) farà seves aquestes propostes, atès el clima de permanent i profunda sospita al voltant de les institucions i els càrrecs polítics, un dels principals problemes que té actualment la ciutadania i la mateixa democràcia. És obligació d'aquests partits, que tenen les responsabilitats del govern de l'Ajuntament, allunyar l'ombra de la sospita ciutadana sobre la Corporació.

És especialment a UM, a qui més ha d'interessar l'adopció de mesures contundents en direcció a l'augment de la transparència i la participació en la gestió municipal, des del punt de vista dels ecosocialistes artanencs. S'ha de tenir present que gairebé la totalitat de la plana major d'aquest partit es troba imputada i amb algunes condemnes ja per multitud de delictes contra la Hisenda pública. Per altra banda, el Pla turístic "Artà sorprén", va ser en part dissenyat i aprovat per la Conselleria de Turisme gestionada per UM; cal recordar que dos dels tres Consellers de Turisme que ha posat UM aquesta legislatura estan imputats en casos de corrupció.

A més, el regidor de Turisme d'Artà, B. Gili Nadal, va ser nomenat càrrec de confiança per algun d'aquests consellers imputats (Buils o Nadal) com a "tècnic econòmic" del departament financer d'IBATUR, empresa pública depenent de la Conselleria de Turisme, per altra banda també objecte d'investigacions judicials. Els Verds-Esquerra d'Artà consideren ben probable l'aprovació d'aquesta moció amb les seves propostes, atès, per exemple, que l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença (UM-PSOE també) ha adoptat les noves directrius pel que fa a la Declaració dels béns patrimonials dels càrrecs (com s'ha dit anteriorment) i, fa pocs dies, un "Pacte anticorrupció" (Vegeu El Día-El Mundo, 27-03-2010: Pollença aprueba crear un pacto contra la corrupción).