divendres, 25 d’abril del 2008

Del finançament de fundacions públiques (i algunes de privades) de teatre a Mallorca

Els Verds-Esquerra cercaran consens polític municipal per a aconseguir la participació de les institucions supramunicipals en el finançament de la Fundació Teatre d'Artà
Espais escènics d'altres municipis, i també fundacions privades, com el Teatre del Mar, reben un fort recolzament per part del Govern Balear i del Consell de Mallorca

Els Verds-Esquerra d'Artà proposaran al proper plenari de l'Ajuntament d'Artà instar el Govern Balear i el Consell de Mallorca a col·laborar econòmicament amb la Fundació Teatre d'Artà. “Aquesta entitat, encara que es troba en una localitat petita com és Artà, mou anualment un públic aproximat d'unes 30.000 persones, s’ha convertit en un element central en la dinàmica cultural dels artanencs i de la gent de la comarca, i hi troben espai de representació dels seus espectacles cinc companyies locals. La seva Escola d'Art Dramàtic ofereix ja en l'actualitat el segon curs dels Estudis d'Interpretació de Grau Mitjà. Amb aquests estudis, el centre vol oferir la possibilitat de preparar les proves d'accés a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, proporcionar als amateurs una base sòlida d'interpretació i facilitar la formació a professors, monitors o mestres que vulguin impartir, promocionar o emprar el teatre als seus centres educatius. L’Escola del Teatre oferta cursos monogràfics, de dansa, interpretació, commedia del arte, teatre musicals i a hores d’ara hi assisteixen uns 190 alumnes amb edats compreses entre els 5 i el 67 anys”, explica Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista artanenca.

Només enguany, El Govern de les Illes i el Consell de Mallorca han atorgat, cada un, 44.000 euros a la Fundació Teatre del Mar, entitat que, recorden, no és pública sinó privada. Segons l'Anuari Teatral de les Illes Balears, a més de la subvenció anual de 44.000 euros del Govern Balear i del Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma també hi col·labora anualment amb aportacions similars mitjançant un conveni signat fa més de 10 anys. Segons les dades d'aquesta mateixa publicació, només l'any 2005, Iguana Teatre, companyia fundadora de la Fundació Teatre del Mar, va rebre 21.000 euros del Govern Balear, 18.000 euros de Sa Nostra, a més d'altres aportacions del COFUC.

Per altra banda, amb càrrec als pressuposts d'enguany, el Consell de Mallorca ha destinat importants subvencions a altres Fundacions teatrals de l'illa, tant públiques com privades: 100.000 euros a la Fundació Teatre Municipal d'Inca, 60.000 euros a la Fundació Auditori de Porreres, 100.000 euros a l'Auditori de Palma, 50.000 euros a la Fundació Pública Teatre Municipal de Manacor.

Ateses totes aquestes dades, Els Verds-Esquerra d'Artà consideren un greuge comparatiu la nul·la participació econòmica del Govern Balear i del Consell de Mallorca a la Fundació pública artanenca, i tenen la convicció que s'arribarà a un total consens amb la resta de formacions per a la reivindicació de col·laboracions econòmiques adients per part de les institucions supramunicipals. Segons Caldentey, “aquesta no és més que una continuació, per la via política, de les gestions que va fer la gerent de la Fundació Teatre d'Artà fa mig any i, si tots ens posam d'acord, i atès el color polític de l'equip de govern (UM-PSOE) i de part de l'oposició (Els Verds-Esquerra i UIA, que tenen presència al Govern de les Illes amb la persona de Margalida Tous, Directora General de Política Lingüística), no ha de ser difícil trobar la manera de convèncer Govern i Consell de Mallorca de la necessitat d'aquesta col·laboració”.

dijous, 24 d’abril del 2008

"Llegir, per a què?"

Pitjau aquí si us interessa accedir a l'interessant article de Santiago Alba Rico publicat avui a Rebelion.org
Aquest pensador va ser un dels guionistes del programa "La bola de cristal". És tan reconegut que a algú se li va ocórrer la idea de traduir els seus articles al català i penjar-los aquí

diumenge, 20 d’abril del 2008

No s'aplica el servei d'acompanyament al busos escolars

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de monitors d'acompanyament als autobusos escolars entre el municipi de Sant Llorenç i l'IES d'Artà
Insten les Conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori, el director del IES d'Artà i els Ajuntament d'Artà i Sant Llorenç a prendre mesures immediates i a millorar la coordinació en el seguiment del servei

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de monitors acompanyants durant 11 dies d'aquest mes d'abril, als autobusos encarregats del transport escolar que uneix els nuclis urbans de Sant Llorenç des Cardassar i Son Carrió amb l'IES Llorenç Garcias i Font d'Artà. Segons la normativa vigent (1) és obligatòria la presència de monitors acompanyant els infants menors de 16 anys durant el trajecte que els duu al centre educatiu. Les funcions d'aquest acompanyant són, segons la normativa, conèixer el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle, encarregar-se de tenir cura dels menors durant el seu transport i les operacions d'accés i abandó del vehicle, així com, si pertoca, de la recollida i acompanyament dels alumnes des de i fins a l'interior del recinte escolar. A les rutes anteriorment esmentades, el servei d'acompanyant es va iniciar el passat mes de març.

Tenim constància que, aquest mes d'abril, durant 11 dies, les distintes rutes entre el municipi de Sant Llorenç i l'IES d'Artà s'han efectuat sense acompanyant, posant en risc la seguretat dels menors i infringint clarament la normativa (2). Des del dia 1 d'abril fins al dia d'avui només han tengut monitor 3 dies, explica Guillem Caldentey, portaveu d'aquesta formació.

Els ecosocialista insten, en primer lloc, les conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori, així com a la direcció del IES d'Artà, a fer el que els pertoca (3) segons la normativa, tant per evitar que es repeteixi aquesta lamentable i perillosa situació, com per a millorar la coordinació en el seguiment del servei, com per determinar quines han estat les causes de les deficiències en el servei i les responsabilitats que se'n podrien derivar.

També insten els Ajuntaments d'Artà i Sant Llorenç a prendre totes les mesures necessàries per a garantir la correcta aplicació d'aquest servei que prescriu la llei, per exemple, implantant controls coordinats, per part de les Policies Locals dels respectius municipis, dels vehicles amb què es cobreix aquest servei de transport escolar.

(1) Llei 16/1987, de 30 de juliol, sobre ordenació dels transports terrestres (LOTT)(art. 140.16.1): pitjau aquí per accedir al text revisat al mes de novembre de 2006; Reial Decret 43/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat al transport escolar i de menors (art. 1 i 8); i la Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, (BOIB núm. 112, de 28-07-2005) per la qual es regula el transport escolar en els centres docents públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

(2) La LOTT (art. 143.1.h) preveu una multa de 3.301 a 4.600 euros per aquesta infracció.

(3) Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, art. 4 al 7.

divendres, 18 d’abril del 2008

Na Batlessa, primer espai Wi-Fi municipal


Els Verds-Esquerra es feliciten per la instal·lació de l'espai Wi-Fi de la Biblioteca d'Artà i reivindiquen polítiques més agosarades per la democratització de l'accés a la informació i contra la fractura digital

Insisteixen que una primera passa és la creació d'espais Wi-Fi a totes les instal·lacions i espais municipals urbans d'Artà i la Colònia de Sant Pere

Els Verds-Esquerra d'Artà consideren una primera passa important l'habilitació d'un espai Wi-Fi (xarxa local d'accés a Internet sense fils) a tot el recinte de l'edifici de Na Batlessa, a on s'hi troba la Biblioteca Municipal d'Artà. Els ordinadors per al públic que ofereix la Biblioteca queden així connectats a aquesta xarxa sense fils, així com qualsevol ordinador o d'altres tipus d'aparells (com els PADs o “assembladors de paquets”) que empri qualsevol persona que es trobi al recinte de Na Batlessa. “D'aquesta manera, els artanencs -explica el regidor de Els Verds-Esquerra-, així com qualsevol altra persona que passi per allà, pot connectar-se a Internet sense haver de fer cap despesa per la connexió i lliurement”.

Els Verds-Esquerra insisteixen fa anys en la necessitat de donar impuls a mesures dirigides a fer més accessible, més econòmic, més lliure i de millor qualitat l'accés dels artanencs a Internet. Segons Caldentey, en aquest sentit, “l'horitzó de la nostra acció política consisteix en la instal·lació d'una xarxa Wi-Fi municipal que doni aquest tipus de connexió a tots els ciutadans, encara que, en l'actualitat, concentram les nostres propostes senzillament en la instal·lació de wi-fi als edificis municipals (edifici consistorial, edifici municipal de la Colònia, teatre, biblioteques, centres educatius, Ses Escoles Velles, Poliesportiu, i Ses Pesqueres, determinades zones enjardinades i places, etc.)”. És la mateixa demanda social que va expresar-se en els pressupostos participatius de la Colònia de Sant Pere l'any 2005, l'execució de la qual va ser vetada en 2006, per un equip de govern UM- PSOE que va ser sord a les demandes dels veïns de la Colònia.

Aquesta formació subratlla que l'equip de govern format gairebé fa un any ha creat una regidoria de telecomunicacions, així com que multitud de municipis, mallorquins i arreu de l'Estat han donat inici a mesures d'aquest tipus, i que existeix una Direcció General de Tecnologia i Comunicacions del Govern Balear que té com a objectiu assegurar que tots els ciutadans de les Illes puguin tenir accés a Internet per banda ampla amb, objectiu pel qual ha donat impuls a una Comissió Balear de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), formada pel mateix Govern de les Illes, els Consells Insulars i la Federació d'Entitats locals de les Balears (FELIB).

Els ecosocialistes artanencs insten l'equip de govern a crear convenis de col·laboració amb institucions com aquesta per a la potenciació de polítiques que, a més de cercar la creació i millores dels serveis, poden representar impulsos a la innovació i el desenvolupament de nous focus de creació de riquesa -millora dels serveis als ciutadans, a les persones amb menys recursos, als visitants i turistes, impuls als comerços, professionals i sector de la informàtica, augment de la “visibilitat” d'Artà a la resta del món, etc.

Recorden, així mateix, que la banda ampla existent a l'estat espanyol és de les més cares i de pitjor qualitat, i que l'anomenada “fractura digital” no només representa una nova fissura entre els països rics i els pobres, sinó entre els ciutadans amb la capacitat de fer servir les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) i els que no tenen aquestes possibilitats i queden endarrerits.

dijous, 10 d’abril del 2008

De com el Consorci d'Aubarca-Es Verger passa per damunt del Parc Natural de Llevant i altres herbes

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de coordinació entre el Consorci d'Aubarca-Es Verger i el Parc Natural de Llevant
Critiquen el desinterés de la regidora de Medi Ambient, M. Esperança Massanet, per incorporar noves finques artanenques al Parc Natural de Llevant (PNL)

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen el desinterès mostrat fins ara per la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Artà, Esperança Massanet (UM), respecte de l'ampliació del Parc Natural de Llevant (PNL). Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació, denuncia que
“aquesta regidora demostra un total desinterès per l'ampliació de l'àmbit territorial del PNL. Als municipis dels voltants, al contrari, els diferents equips de govern perceben la importància no només ecològica i paisatgística, sinó també econòmica i social d'aquesta figura de protecció territorial i, coherentment, s'estan duent a terme contactes amb diferents propietaris per a que integrin les seves finques al PNL”. S'ha de recordar que l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 €. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 €.

Respecte de la presentació de l'obra de reforma de l'Alqueria Vella com a Centre d'Interpretació per part del Conseller de Medi Ambient, M. Àngel Grimalt, i del batle d'Artà, R. Gili (UM), que es durà a terme amb pressupost del Consorci d'Aubarca-Es Verger, Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que, com en el cas de l'asfaltat i obres de millora de determinats camins -finançat per aquest mateix organisme independent del PNL-, no s'hagi informat adequadament el PNL. Segons el ecosocialistes, “en ambdós casos la comunicació entre els dos organismes és deplorable, essent les coses que s'informa el PNL quan les obres ja estan decidides i fins i tot quan gairebé ja s'han iniciat. El Consorci no informa el PNL de les obres que vol fer dins el seu àmbit territorial -que és comú-, de manera que no es sap fins a quin punt el trànsit de camions i maquinària, com tot el moviment que comporta dur-les a terme, pot alterar o perjudicar greument les espècies de flora i fauna que s'hi donen, conservació de les quals és competència del PNL”.

Per altra banda, els ecosocialistes artanencs insten la Conselleria de Medi Ambient a revisar l'àmbit territorial del Pla de Recursos Naturals (PORN) de la Península de Llevant tot ampliant-lo, com a mínim, al que es va aprovar l'any 2003 amb el Pacte de Progrés. Zones de cabdal importància com el gran sistema dunar de Sa Canova, per exemple, hi resten, avui per avui, excloses del PORN actualment en estudi i proposat per l'equip del conseller Grimalt. Aquesta formació considera del tot contradictori que s'inclogui, entre d'altres, la zona boscosa de Sa Canova entre les zones amb alt perill d'incendi però que, a la vegada, quedin excloses de l'àmbit de figures de protecció i d'ordenació dels recursos naturals (PORNs), les quals justament suposen mecanismes de prevenció dels incendis forestals.dijous, 3 d’abril del 2008