dijous, 30 de juliol del 2009

"Operación Pandemia"

dijous, 23 de juliol del 2009

Refrescant la Memòria: 23 de juliol de 1969

dissabte, 18 de juliol del 2009

S.Sansó/Diario de Mallorca: "El curiós afer de les ovelles turistes"

El curioso caso de las ovejas turista

El paso constante de los animales por los contadores automáticos dispara la afluencia al Parc Natural de Llevant

Los números cambian según quién maneje las estadísticas. Desde la dirección del Parc Natural de Llevant, en 2008 visitaron el espacio público 16.673 personas, casi 2.000 más que el los dos años anteriores. Para la gerencia del Consorci de Finques Públiques del mismo parque, fueron más de 18.000 ya en 2007, "y suponemos que aumentó el año pasado, pero existen dos entradas y es muy complicado controlar el flujo", indica su responsable, Maria Antònia Sureda.
El problema de todo ello no es otro que el goteo despreocupado –pero constante– de ovejas por encima de los contadores metálicos, enterrados en el acceso principal a las fincas y que ha terminado por multiplicar exponencialmente las cifras turísticas.
"Normalmente una misma persona queda ´marcada´ dos veces, una al entrar y otra cuando abandona los terrenos, por lo que debemos dividir el total por la mitad", señalaba ayer uno de los técnicos responsables. Asumidas tradicionalmente las cifras del Parc como "estimaciones", las de 2008 deberán tomar otras acepciones o admitir a los mamíferos en sus cálculos y dividir (esta vez al menos por cuatro) el número indicado en el contador.
Sí que hay coincidencia en cambio en los usuarios que disfrutaron el año pasado de los tres refugios y la zona de acampada diseminados por parque natural: 3.943 personas durmieron s´Arenalet, la Casa de s´Alzina o la Caseta dels Oguers.
Por lo que respecta a la procedencia de los visitantes, se constata el alto porcentaje del turismo nacional que alcanza hasta el 90% del total, de los cuales a su vez, el 80% son mallorquines, "Pese a que todavía sea una zona poco conocida", según Sureda.

dilluns, 6 de juliol del 2009

Per quarta vegada en menys de dos anys: Reclamació per a què renovin les instal·lacions dels parcs infantilsEls Verds-Esquerra reiteren la denúncia pel mal estat de conservació dels parcs infantils d'Artà, i en demanen la immediata renovació
Insten l'Ajuntament, a més, a desmuntar o tancar les instal·lacions més perilloses mentres no siguin substituïdes
Per quarta vegada en el decurs dels darrers dos anys (1), Els Verds-Esquerra han instat l'Ajuntament d'Artà a “la immediata retirada de les instal·lacions [dels parcs infantils] malmeses i el tancament del parc infantil [de la Plaça Progrés, a Artà] mentre no es dugui a terme la seva rehabilitació i adequació per al seu ús”, a més de “la immediata execució de la renovació de les instal·lacions del parc infantil”.
Els Verds-Esquerra denuncien la lamentable conservació i manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions i la manca de sensibilitat i preocupació demostrades sostingudament per l'equip de govern municipal (UM-PSOE), especialment pel que fa a aquesta qüestió, que afecta la seguretat dels més petits.
Aquest fet quedà palès una vegada més en la redacció i aprovació dels Pressuposts municipals, que no varen incloure partida pressupostària amb la finalitat de la renovació dels parcs infantils, obra més que necessària per raons de pura seguretat. El passat dia 4 va ser publicada al BOIB la modificació de la partida pressupostària necessària per a dur a terme les obres de repavimentació del sòl dels parcs infantils (2), motiu pel qual Els Verds-Esquerra insten l'equip de govern a executar aquestes obres el més aviat possible i de forma absolutament prioritària, així com a la renovació d'algunes de les instal·lacions que també formen part dels parcs infantils.
Insisteixen, no obstant la que esperen immediata renovació de les instal·lacions, en la necessitat de desmuntar aquelles instal·lacions que es troben en unes condicions de conservació les quals suposen perill per a la seguretat dels infants. És el cas, especialment, del parc infantil ubicat a la Plaça Progrés d'Artà, les instal·lacions del qual posen en perill la seguretat dels infants per la seva mala conservació i pel seu estat pèssim pel que fa a la seva neteja.

(1) Accediu als comunicats de Els Verds-Esquerra d'Artà dels dies 21-09-2007, 27-06-2008, i 18-01-2009.
(2) Accediu a l'esmentada publicació al BOIB núm. 96, de 4 de juliol.

diumenge, 5 de juliol del 2009

PAU/Diario de Mallorca (05-07-2009)

dijous, 2 de juliol del 2009

UM-PSOE, contra la sostenibilitat territorial, turística i econòmica del municipi. Turisme familiar, patrimonial i cultural, o de sol i platja?


Els Verds-Esquerra presenten al·legacions a la macro-ampliació de la platgeta artificial de la Colònia de Sant Pere prevista per Demarcació
El Projecte de la Demarcació de Costes és defensat i reivindicat per UM-PSOE (1) i preveu multiplicar per 6 la superfície actual de la la platgeta, amb aportació de 38.541 m3 d'arena
Les al·legacions presentades per Guillem Caldentey (2), regidor de Els Verds-Esquerra, subratllen la incoherència de presentar el projecte sota el nom de “recuperació i estabilització” de la Platja de la Colònia, quan en realitat es tracta de crear una platja artificial nova (12.000 m2), sis vegades més gran que l'actual (2000 m2), que també és artificial (3).
Les al·legacions de Els Verds-Esquerra incideixen en la contradicció que suposa construir una nova platja artificial amb la recent presentació del “Pla Turisme Artà 2009-2011”, cofinançat conjuntament entre l'Ajuntament d'Artà,el Consell de Mallorca i la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears amb un pressupost milionari, en el qual es defensa una estratègia de desenvolupament turístic basada en les riqueses naturals i el patrimoni cultural i monumental del Terme municipal d'Artà, estratègia allunyada i fins i tot antagònica a la modificació i destrucció del paisatge litoral i, especialment, submarí (praderies de posidònia oceànica). Les praderies de Posidònia Oceànica han d'acabar, si es duu a terme el projecte objecte d'aquestes al·legacions, ofegades i, en tot cas, alterades i perjudicades -per ofegament-, pels 38.541 m3 d'arena que es vol afegir segons consta en la memòria de l'esmentat projecte.
A les al·legacions es remarquen les contradiccions existents en la memòria del projecte que, d'una banda afirma que la platja actual està "en una situació pràcticament estable" i per altra reconeix que "Desde su creación la playa se ha regenerado en diversas ocasiones (500 m3 en 1983, 1800 m3 en 1991, 1800 m3 en 1993 y nuevamente 1800 m3 en 1995)". Els Verds-esquerra aporten noves proves documentals les quals demostren com des de 1995 s'han afegit altres 316 m3 d'arenal la qual cosa significa que, en total, s'han perdut 6.216 m3 en 24 anys (4). Si la superfície de la platja es multiplica per sis, es previsible que la pèrdua d'arena es multipliqui amb la mateixa proporció i sepulti, progressivament, les praderies de posidònia oceànica presents a les proximitats de la platgeta. Les praderies de posidònia oceànica varen fer que la Badia d'Alcúdia fos declarada LIC (Lloc d'Interès Comunitari), espai de la Xarxa Natura 2000 d'espais naturals protegits per la Unió Europea.
Les al·legacions presentades per la formació ecosocialista artanenca també destaquen la incongruència d'altra de les justificacions adduïdes com a fonament justificatiu del projecte: proteger el Passeig Marítim de la acción del oleaje. A les al·legacions es posa de manifest la incongruència d'aquest argument, ja que la protecció proposada afectaria només a una petita part del Passeig Marítim (100 metres) quan el passeig té una longitud mínima d'uns 500 metres. A més, es tracta d'un passeig nou, i si es produeixen danys al mobiliari existents, cal deduir que aquest no ha estat ben dissenyat, per exemple amb bancs de formigó sense ancoratges en terra, o paviments que són fàcilment desplaçats pels temporals de Nord. En canvi, els arbres del passeig (tamarells) sí que han suportat sense problemes els temporals i no necessiten cap protecció.
El projecte al·legat obvia que de les 4 alternatives d'actuació a la platgeta de la Colònia inicialment proposades, la que la Demarcació de Costes ha triat és la que presenta una pitjor avaluació d'impacte ambiental, i ho justifica pel presumpte increment d'us turístic, menyspreant els seus efectes ambientals negatius.
“Sincerament, no ens esperàvem una actuació així del senyor Celestí Alomar (Cap de la Demarcació de Costes a les Illes). En canvi sí és el que cal esperar del govern municipal UM-PSOE que dirigeix el Sr. Gili. Es tracta d'un intent més de continuar la via de desfiguració, massificació i creixement accelerat de la Colònia de Sant Pere, de la qual són fites importants el nou Port Esportiu, possibilitar la urbanització del Molí de'n Regalat, l'edificació del sòl rústic, la nul·la aplicació de la disciplina urbanística, la desfiguració de la primera línia urbana costanera i la densitat edificatòria del petit nucli urbà”, afirma Guiem Caldentey. “Aquesta és la política del govern del Sr. Gili, del pacte UM-PSOE, una política que no pot ocultar ni dissimular la propaganda pretesament ambientalista del Pla Turisme Artà 2009-2011. El meravellós audiovisual Artà, una altra mirada del fotògraf artanenc Agustí Torres l'hem d'entendre com una elegia del que aquest govern vol acabar de destruir”.


(1) Accediu al reportatge a plana sencera d'A. Bassa publicat per Diari de Balears el passat dia 19 de juny.
(2) Accediu al document d'al·legacions de Els Verds-Esquerra d'Artà.
(3) Accediu a la Memòria descriptiva del projecte, en especial pàgs. 3-5 del pdf.
(4) Accediu a les factures aportades per Els Verds-Esquerra d'Artà amb les seves al·legacions. Es tracta de factures que demostren que l'Ajuntament d'Artà va aportar sediment entre els anys 2000 i 2007, amb una freqüència gairebé anual.