divendres, 29 de gener del 2010

Sobre la plantada d'arbres d'ahir al Parc Natural de Llevant (PNL)

En relació a la notícia apareguda avui (Diari de Balears (I i II), Diario de Mallorca; accediu al comunicat del Govern de les Illes, d'ahir dia 28-01-2010), sobre la plantada d'arbres al Parc Natural de Llevant (PNL), en col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Fundació +O2, no podem més que repetir el que dèiem com a Coordinadora Diògenes el passat mes de novembre, a rel de la plantada aleshores protagonitzada per TUI (Diario de Mallorca, 27-10-2009):

També critiquen que Unió Mallorquina manté en l'abandonament i l'oblit la comarca de la Península de Llevant i la condemna a un desenvolupament socioeconòmic no sostenible i fonamentat en la construcció i el turisme de baix cost. Denuncien que el PNL no significa per a UM més que una moneda de canvi en els submissos negocis amb els grans capitalistes més contaminadors i expoliadors de l'illa de Mallorca (TUI, CEMEX, TIRME i empreses immobiliàries i constructores) a les quals s'hi dóna l'oportunitat de fer-se un "rentat de cara" amb grans plantacions d'arbres, quan els objectius del PNL no són només aquests sinó també -i més importants en aquests temps- els esmentats anteriorment i recollits en el Decret 127/2001.

Avui, amb més motiu encara, podem declarar:
No podem criticar en si mateixa la plantada d'arbres -si s'ha fet tècnicament amb correcció i s'assegura el creixement i la pervivència del futur bosc. Ara bé, el que sí hem de denunciar és que el Conseller Grimalt no fa res més -respecte del PNL- que ajudar els grans depredadors de territori, consumidors d'energia, i turoperadors campions del tot inclòs (TUI) a rentar-se la cara a la que sembla ser la finca particular d'UM: el PNL. Mentres tant, no s'acompleix cap dels compromissos d'ampliació del PNL d'acord amb els propietaris, ni es dinamitza d'una manera econòmicament sostenible Artà ni la comarca (Farem del PNL el motor econòmic de la comarca de Llevant, Grimalt dixit: DdB, 11 d'abril de 2008), i es perllonga, superant tots els rècords, per dos anys més (l'aprovació definitiva ja quedarà per a la propera legislatura), la fase d'estudi d'un PORN calcat al del PP, amb una reducció del 90% de la superfície respecte del del Pacte de Progrés (2003).

dijous, 14 de gener del 2010

Sa Canova, gener de 2010: Inici de les obres del Projecte d'Ordenació de l'ús públic de la Demarcació de Costes de l'Estat


Per acabar-ho, d'arreglar, s'estan instal·lant 4 passarel·les de fusta
que travessen perpendicularment el primer cordó de dunes, per a convidar els banyistes
a transitar pel camí que es consolida amb aquestes primeres obres.
D'aquesta manera, es crea per part de l'administració un nou ús, que ningú no havia reclamat,
i que no existia gairebé en el passat (repetim que només els infractors en vehicle tot-terreny i a cavall passaven per dins de les dunes)

Fig. 1: Esquema transversal del sistema dunar. El corredor interdunar és la zona més sensible del sistema dunar, i és la depressió entre les foredunes i les primeres dunes mòbils.Imatge extreta de: Rodríguez-Perea, A.; Servera, J. & Martín, J. A. (2000): Alternatives a la dependència de les platges de les Balears de la regeneració artificial continuada: informe Metadona. Col·lecció Pedagogia Ambiental, 10, Universitat de les Illes Balears.


En aquesta imatge, es pot observar el mal estat d'un tram de la part de transició de les dunes mòbils o embrionàries a semifixes (corredor interdunar), i una duna ben malmesa, al fons. Totes les fotos són d'avui dia 14 de gener.


Els operaris duen a terme aquesta primera obra del projecte d'estabilització. Amb aquesta obra, es ve a consolidar la "pista" o "camí" que no hi hauria d'estar: conseqüència, per una banda, del trànsit de vehicles, i factor de degradació, per l'altra en alterar el natural intercanvi de sediments, per la manca de vegetació.


Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la consolidació, al sistema dunar de Sa Canova, d'un camí que posa en perill la preservació d'aquest espai
Les obres que es duen a terme actualment varen ser al·legades en contra pels ecosocialistes artanencs, el GOB i la ALCAIB, i les al·legacions no han estat informades ni respostes

Aquesta darrera setmana, s'ha iniciat l'execució el Projecte d'Ordenació de l'ús públic del sistema dunar protegit (ANEI i Lloc d'Interès Comunitari: figura europea de protecció) de Sa Canova. Els Verds-Esquerra com d'altres organitzación ecologistes havien insistit en el passat en la necessitat que l'Administració intervingués en aquest espai natural davant la presència de factors de degradació del mateix (especialment, el pas incontrolat de vehicles i cavalls per les dunes): vegeu, per exemple, el comunicat de Els Verds-Esquerra de juliol de 2008, en el que es demanava l'execució del projecte presentat l'any 2007, després que un primer projecte de 2001 quedàs en el calaix per sempre.

Correctament en temps i forma, Els Verds-Esquerra d'Artà, l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes (ALCAIB), com el GOB (accediu a les al·legacions d'ALCAIB; a les al·legacions del GOB; accediu a les al·legacions de Els Verds-Esquerra d'Artà), varen presentar al·legacions al projecte el mes de novembre de 2007 i, fins fa ben poc, totes tres entitats entitats havíem estat optimistes tant amb l'objectiu i línies generals del projecte de la Demarcació de Costes de l'Estat espanyol a les Illes Balears, com amb el tarannà receptiu del Cap de la Demarcació, que semblava disposat a incloure les al·legacions de les entitats (coincidents en molt alt grau) al projecte.

L'optimisme va acabar, sobtadament, aquesta setmana passada, quan Els Verds-Esquerra vàrem poder comprovar que es donava inici a l'execució del projecte.... justament amb les obres incloses en el projecte més criticades i amb més argumentacions en contra a les al·legacions de totes les entitats al·legants: la consolidació del "camí" paral·lel a la línia de la mar a la zona més sensible de tot el sistema dunar ("corredor interdunar"), mitjançant el seu acordonament.
La zona de corredor interdunar és, com s'ha dit, una de les més sensibles i importants en un sistema dunar, atès que permet la mobilitat de la primera duna i per tant la protecció del camp dunar enfront a les situacions de temporal marítim. Com es pot observar a la primera imatge d'aquest comunicat, la zona de corredor interdunar de Sa Canova manifesta una situació de degradació molt important i avançada, fet que es comprova, per altra bana, en la mala situació de conservació del primer cordó dunar, vorera la mar.

La mala situació del corredor interdunar i el sistema en general, ha estat propiciada per la manca total de regulació dels usos per part de les administracions, propiciant la circulació de cavalls i vehicles motoritzats indiscriminada entre les primeres dunes i les posteriors, eixamplant aquest corredor interdunar dins a la formació d'un camí consolidat de dimensions no habituals ni sostenibles en aquests ecosistemes.

La immensa majoria dels usuaris d'aquest espai natural protegit, els banyistes i passejants, acostumen a circular per la zona més propera a la mar, i no s'endinsen dins l'interior del sistema dunar. Els banyistes que utilitzen la platja discorren en la seva major part per la zona més propera a l’aigua, i no existeix cap necessitat per què ho facin per un altre itinerari.
Denunciam la consolidació d'aquest camí paral·lel a la costa que discorre entre les primeres dunes i que aquest passi a ser el principal itinerari de la zona, des del qual, a més a més, i per agrujar el problema, s’accedeixi a la platja mitjançant passarel·les de fusta. Resulta molt més còmode transitar sobre la platja i si aquest camí es va obrir en el seu moment i es manté obert avui en dia no és per l’acció del trànsit a peu, sinó per l’acció erosiva de la circulació de vehicles i de cavalls. La circulació dels vehicles motoritzats per aquest espai natural costaner està prohibida per la Llei de Costes com per l'ordenança municipal de circulació de vehicles als espais naturals protegits del terme municipal d'Artà. Pel que fa a la prohibició del trànsit a cavall, aquesta es troba contemplada en el Pla especial de protecció de l'ANEI de Sa Canova d'Artà. Desembre de 1989. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Direcció General de Medi Ambient, que diu que s'hi prohibeix quasevol tipus de circulació, inclosa la de ramat equí, muntat o no, a través de les dunes litorals.

Els Verds-Esquerra d'Artà denunciam, per aquests motius, que evidentment les nostres al·legacions en aquest sentit no han estat tingudes en compte, no han estat respostes i, segurament, ni tan sols informades. Tampoc les altres entitats al·legants (GOB i ALCAIB) han rebut cap resposta a les seves al·legacions.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra d'Artà hem presentat una denúncia a la Conselleria de Medi Ambient, per a que comprovi que les obres tenen els permissos necessaris. Sospitam que les obres es podrien estar duent a terme amb un informe desfavorable del Comité Xarxa Natura 2000, òrgan depenent de la Comissió Balear de Medi Ambient que ha d'informar , preceptivament i vinculantment, qualsevol obra o projecte que s'hagi d'executar dins un espai protegit amb una figura europea de protecció. Sa Canova forma part del LIC de Na Borges, i demanam a la Conselleria de Medi Ambient que comprovi que les obres s'han iniciat amb informe favorable d'aquell Comité. Si no fos així, la Conselleria hauria d'expedientar la Demarcació de Costes, i paralitzar immediatament les obres.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca (18-01-2010): Els Verds-Esquerra alertan de que las dunas de sa Canova están en peligro.
Diari de Balears (19-01-2010): Els Verds-Esquerra d'Artà temen per Sa Canova.

dilluns, 11 de gener del 2010

Última Hora/Tueldús, 11-01-2010