dimarts, 25 de març del 2014

Reclamam actuacions fermes contra algunes cicatrius territorials de la darrera bombolla urbanística


La zona de Ca los Camps-Betlem ha estat tradicionalment -especialment si atenem al seu alt valor paisatgístic- una de les més maltractades per part de l'Ajuntament d'Artà.

[Marcada amb color vermell, l'obra inacabada en qüestió; a una distància de 200 metres es pot observar
el càmping de la Colònia (angle superior esquerre)]

Recentment, en relació amb el despropòsit majúscul del Càmping de la Colònia de Sant Pere (on es varen edificar 88 edificacions il·legals i il·legalitzables), vàrem anunciar la nostra personació en l'actual contenciós-administratiu promogut per la propietat contra l'ordre de demolició del Consell, acció la qual constrasta nítidament amb la postura de l'actual batle d'Artà qui va decidir, de manera unilateral, no fer res, en clara mostra de línia de continuïtat i legitimació de la inacció històrica de l'Ajuntament.

 [A la imatge, es pot observar com encara hi ha restes de les terres aportades il·legalment, i que l'Ajuntament a pesar de les nostres denúncies, mai no es va preocupar que s'enretirassin; al contrari, va permetre-hi l'inici de la construcció del xalet]

Hi podem sumar aquest mort, ubicat a la parcel·la 405 del Polígon 3, exemple antològic (com n'hi ha d'altres a la Colònia mateix, i a Artà) dels temps recents d'eufòria especulativa amb el sòl, el paisatge i el totxo, obra inacabada i que ja no es podrà acabar mai (pel major grau de protecció derivat de l'aprovació definitiva i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries de 2010), contra la qual vàrem moure mar i cel sense èxit la passada legislatura.
Avui al Ple proposam (Prec núm. 3) que es declarin les caducitats de les llicències d'obra que s'atorgaren, i que s'iniciïn els tràmits necessaris (Expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística) per tal que aquesta altra cicatriu en el territori i el paisatge s'esborri per sempre. Apuntar -encara que això no és més que una circumstància anecdòtica-, que actualment això és propietat d'una de les tres entitats bancàries més importants de l'Estat espanyol.


En definitiva, reclamam a l'Ajuntament d'Artà un canvi de postura, una rectificació en l'atonia tradicional i sistemàtica (i prevaricadora) de "laisser fer laisser passer", i que miri de corregir quan és possible, com és el cas, les errades d'un passat ignominiós urbanísticament parlant, i amb conseqüències en els paisatges més valuosos del terme.

dijous, 20 de març del 2014

Alguns avanços en el problema dels escars de Ca los Camps


Resulta que els escars de Ca los Camps són B.I.C., segons publicava ahir el diari "El Mundo". Primera notícia, però "bona" notícia... Si no fos perquè ja en aquestes alçades s'ha de dubtar que les "proteccions" de les administracions no tenguin més utilitat que omplir expedients. Al cap i a la fi, aquestes edificacions també figuren el el Catàleg de "Protecció" municipal de Béns...
La mala notícia, el desinterès i incapacitat demostrades fins ara per l'equip de govern municipal (aka #EstimArtà). Ahir mateix en Comissions Informatives, la regidora d'Urbanisme i Hisenda va aportar nova informació, i algun senyal pel qual interpretam que a la fi podria haver un cert interès amb aquesta qüestió que movem des de l'estiu passat (pel que fa, concretament, a la conservació dels escars), després de mesos d'inactivitat i alguna irresponsable declaració nacionalera contra "Madrit".
Tot sols, A PESAR DE l'Ajuntament, el 2011 vàrem aconseguir que la zona fos declarada BIC ("Zona arqueològica").
El juny 2013 s'aprovava per unanimitat una moció nostra en què s'instava l'equip de govern a promoure la conservació dels escars.
El passat desembre, advertíem que la degradació avançava fatalment, i fins i tot comportava perill per a les persones.

[Imatge de l'interior d'un dels escars en pitjor estat, feta des de l'exterior. Es tracta dels dos escars primers que un troba, segons arriba a Ca los Camps des de la Colònia]

Dia 1 de febrer "Ara Balears" publicava que "Costes deixa caure Ca los Camps". No és així en el nostre entendre: són Costes, el Consell i i l'Ajuntament (la institució més interessada i teòricament compromesa), les administracions que deixen caure aquests béns patrimonials i que formen part integrada i reconeguda del paisatge.
Ahir la regidora d'Urbanisme i Hisenda Magdalena Maria aportà un document ben interessant i que fa que poguem ser optimistes (sempre amb l'escepticisme que l'assumpte estigui en les mans dels actuals responsables, que han demostrat, fins ara, una ineptitud i desinterès contrastats; deu ser que veuen que s'apropa l'estiu i lis preocupa que Ca los Camps presenti el deplorable aspecte actual). L'Ajuntament encara haurà dut sort. Ara es tracta d'aprofitar-se'n.
Costes respon en termini de menys d'un mes a requeriment de l'Ajuntament (que va escriure consulta dia 10 de febrer d'enguany) informant que cap dels cinc elements (quatre escars i el niu de metralladora) no estan subjectes actualment a concessió; entenem que, si les concessions no comporten cànons inassumibles, l'Ajuntament s'hi ha de posar per a assolir-les. La nostra proposta, a l'espera de dictamen tècnic que aporti altra informació, va ser que s'han de tomar els dos primers escars, que són en el nostre parer pura runa insalvable, i enretirar-ne acuradament els enderrocs (d'això, entenem que se n'hauria d'encarregar Costes) i deixar-ho ben net. Pel que fa als altres dos i al niu de metralladora, col·laborar amb el Consell (com s'ha fet en altres casos, com ara Dolmen de 'S'Aigua Dolça i navetiforme de s'Arenalet de Son Colom) per a que ells que disposen de conservadors i arquitectes, ens redactin el projecte, i assumir les despeses de restauració dels dos escars a conservar; neteja i senyalització informativa mínima del niu de metralladores. Els escars ben conservats i segurs, es podrien fer servir per a les colònies d'estiu, per a emmagatzemar-hi piragües per exemple en col·laboració amb el Club Nàutic de la Colònia... La regidora considera, que els dos escars que estan fets pols i que comporten riscs per a les persones: que convendria precintar-los; quatre mesos després de la nostra instància per escrit...
Avançam. Amb passes de tortuga cretàcica, però avançam. Volem pensar.

[A la imatge es poden observar parcialment els dos escars que encara val la pena conservar,
i el niu de metralladores, en primer terme]

dissabte, 15 de març del 2014

Moció del GOB Mallorca sobre les Amnisties urbanístiques del Govern Bauzá. Segon intent

[Tires de Ferran Aguiló, prou il·lustratives en el nostre parer, d'alguns aspectes de la política territorial i urbanística del PP. Publicades al diari "Última Hora" els dies 12 i 13 de març]

De cara al Ple de març, hem tornat a presentar la moció que ha proposat el GOB Mallorca als Ajuntaments, en contra de "les amnisties" del Govern Bauzá en política urbanística, i territorial en general. Com es va acordar per a que es poguessin aclarir dubtes, el passat dia 3 va venir a Artà a presentar la campanya "Mallorca cap al col·lapse" (amb accions entre les quals figura aquesta proposta de moció) na Margalida Ramis, portaveu del GOB, convidada per l'Ajuntament.
Esperam que en aquesta ocasió els diferents grups del Consistori tenguin la seva postura més definida al respecte que quan la presentàrem el gener.


El seguit de Decrets Llei i Lleis d'allò més divers per a consolidar i fomentar el desordre territorial i urbanístic tradicional, molt lligat a l'especulació immobiliària i amb un vici molt accentuat i tot indica que gairebé irremeiable per la indisciplina urbanística: Decret Llei 3/2011 que renova la possibilitat d'atorgar llicències en urbanitzacions sense clavegueram, Llei de Turisme, Llei del Sòl, properament Llei Agrària... Material gairebé "Snuff".

(I més si es contrasta amb els missatges i discursos dels que ens governen, sembrats de conceptes com "ordre", "seguretat jurídica", protecció y la conservació de les especies endèmiques i hàbitats, comportament responsable cap al nostre entorn, aposta per canvis de model, diversificació econòmica, i tal.)

dissabte, 8 de març del 2014

A la fi es precinta l'edifici de cotxera de la Policia Local d'Artà


Des del mes de d'agost de 2011 que els representants sindicals formulen reiteradament (primer, UGT, posteriorment CCOO), per escrit i en successives reunions, reclamació que s'arregli la teulada d'aquest edifici on hi han aparcat les motos fins ara, afectat per aluminosi. També es reclamaven vestuaris i banys separats, aigua calenta i millores en l'armer.
Com es pot observar en alguna de les imatges, ja es va haver de desmuntar un bocí de teulada, que feia de porxo davant la porta principal d'aquest edifici, pel mateix problema (aluminosi que afecta les bigues).


El Ple de juliol (2013), vàrem començar a demanar per aquest tema: es troba a les pàgines 34-35 de l'acta del Ple. El Batle informava que "Aclaresc que no hi ha vehicles retinguts per la Policia i només material de la Policia. S'ha demanat un pressupost per fer un projecte tècnic per reparar-lo".
El Ple de setembre (pàgina 42), se'ns responia que "No són vehicles de la Policia, sinó propis [????!!!] Tenim un pressupost fet per un aparellador que ascendeix a 87.278,10euros".
Aquestes preguntes les hem anat repetint fins al darrer Ple, que es va celebrar el dia 28 de febrer. Aquesta és la nostra transcripció de l'enregistrament sonor efectuat per Ràdio Artà Municipal; encara no s'ha aprovat l'acta de la sessió:
"- Què més s’ha fet, a banda de demanar un pressupost?
Encarregar el projecte
- Basta un pressupost, per tirar endavant aquestes obres (des del punt de vista del procediment administratiu de contractació?
El projecte no val 78.000, és tot: projecte i obra (crec recordar que el projecte són 5.000 i busques), i s'ha encarregat. El tècnic mateix ens va fer un pressupost que incloïa part tècnica, i pressupost de l'obra.
- Quin és el calendari previst d’actuacions?
Estam pendents de l'entrega del projecte
- Considerau que, en el seu estat actual, no presenta riscs per als funcionaris que el fan servir?
S'arreglarà el més aviat possible.
- Ja, però la pregunta és si no presenta riscs. Presenta o no presenta riscs, hi ha algun Informe?
No, no tenim cap Informe
Si presenta riscs, o no, o no es sap, per als funcionaris o per l’equipament (motos), quina mesura heu pres o considerau prendre, i quan?
Ja està proposat a la Policia Local deixar les motos a la cotxeria de l'edifici de l'IBAVI
- "Proposat a la Policia"... A la Policia se li proposa, o se li ordena i se li donen instruccions?
Bé, era una petició sindical. No lis anava massa bé haver de caminar d'una banda a l'altra però bé, es farà així."


La Policia Local, com a servei de proximitat a la ciutadania i els primers en atendre freqüentment els problemes i urgències de la ciutadania, mereix més que algun reconeixement de tant en quant, per mèrits en el rescat de persones, etc. Mereix un poc de respecte i unes instal·lacions dignes que, al menys, no posin en risc la seva integritat física ni la de l'equipament (motos). Ens alleuja que a la fi després d'anys de reclamacions i aguantar embulls desinformatius i diletants del Batle, es preguin mesures al menys d'urgència com aquesta, pel que fa a les instal·lacions perilloses, però reclamam més rigor i més suport a aquest servei bàsic i la seva plantilla de treballadors i treballadores; insistirem en la recuperació d'aquesta edificació, així com en altres reclamacions ben justes, com ara que disposin de banys i vestuaris separats i dutxa.