dijous, 2 de febrer del 2012

Davant preguntes "ètiques" del Psoe d'Artà el passat Ple de dimarts

Posam la instància, enviada dimarts mateix durant el desenvolupament de la sessió plenària de dimarts a tots els grups municipals, en què, davant dels dubtes que podrien aixecar les preguntes i la decisió del regidor d'IVerds i assemblea, pos a la disposició de l'Ajuntament aquella quantitat corresponent al sou d'octubre, per a que se'm descompti d'alguna futura nòmina si s'escau.
Com es pot llegir en l'assumpte, el meu objectiu com a regidor de l'Ajuntament d'Artà no és fer-me milionari, sinó d'altres que hi especifico.
A la instància, es respon també de fet negant que cobràs la parcial "que no he fet". Com que no m'hi vaig dedicar? El que vaig fer, com des del juny, va ser mirar de compaginar i anar de bòlid, totes dues feines (bibliotecari, + 1a. Tinença de Batlia, regidories de Medi Ambient, Cultura i Patrimoni i Participació Ciutadana (+Mobilitat fins que varen entrar CxI a l'equip de govern))...
Sobre "eticitats".
Curiós que qui planteja aquestes qüestions sigui una senyora que ha votat en nombroses ocasions, en contra de propostes com ampliar les infos patrimonials que han de constar en les declaracions de béns patrimonials, i en contra de permetre'n la seva publicació a la web municipal.
Com curiós ens resulta, que les plantegi a l'únic regidor d'aquesta i l'anterior legislatura de la Corporació, que ha actualitzat any rere any sistemàticament la seva declaració de béns, i a més l'ha publicada a Internet (http://verds-esquerra.blogspot.com/2011/05/volem-ser-exemplars-pero-sens-dubte-es.html).
Curiós que plantegi aquestes qüestions ètiques una senyora que al llarg de quatre anys ha percebut més de 30.000 euros bruts per una dedicació parcial amb una regidoria (Hisenda) que mai no va especificar en què consistia, horaris, ni res per l'estil, a banda d'altres retribucions com segurament són dietes i/o assistències al Consell d'Administració d'IB3.
Els regidors psocialistes artanencs podrien anar a demanar, per exemple, als companys psocialistes dels municipis de la comarca, meam quines uantitats cobren per llurs dedicacions parcials, de quines àrees s'encarreguen amb aquestes dedicacions i, sobre tot, meam si per a dur-les a terme, quantes hores han retallat, si n'han retallada alguna, de la seva dedicació laboral externa a l'Ajuntament.
En fi. Ha estat la nostra voluntat, davant dels dubtes que això pugui crear entre els artanencs i les artanenques -encara que no hagués estat necessari-, optar per renunciar a aquella quantitat, mirant en el possible (que mai no és prou, amb el desprestigi dels "polítics") de "cauteritzar" o esterilitzar la ferida i infecció, en símil mèdic.