dilluns, 28 de març del 2011

Ja hi tornam a ser, amb la pura propaganda!


"Municipi referència en turisme natural, alternatiu, cultural, familiar...."
Al llarg de la legislatura, aquest regidor, en Tolo Gili (Interior, Telecomunicacions i Turisme), s'ha vingut despenjant per premsa amb aquesta cançoneta (pura propaganda, vaga i buida), però sempre en futur... perquè:
- Havent una coincidència històrica pel que fa als colors polítics dels governants als diferents municipis de la comarca (Artà, Capdepera, Son Servera: Ums, Psoes...), s'ha produït algun avanç cap a la Mancomunitat de serveis? Res de res, bronques polítiques i anunciades dissolucions de la Mancomunitat del Nord, i una mica de propaganda buida sobre la "intenció" de mancomunar serveis de promoció turística, que no ens consta que acabàs en res....
- S'ha inclòs en l'Inventari de Béns municipals el Catàleg de camins públics? No, i aquesta ha de ser la mesura formal mínima per a la defensa de la xarxa de camins.
- S'ha creat alguna ruta arqueològica? No, i a més es va votar en contra d'una proposta ben concreta, fa ja tres anys llargs, de Els Verds-Esquerra a sa Colònia.
- S'ha donat impuls a la protecció dels espais naturals, respecte dels problemes d'erosió i altres provocats per la circulació de vehicles, fent acomplir la Normativa municipal que regula la circulació de vehicles pels espais naturals protegits del municipi? En absolut, no obstant les nostres repetides exigències. Tan sols ni s'ha volgut posar ben visible a la web municipal aquesta normativa de referència, per a que la gent tengui una oportunitat senzilla de saber que existeix i què és el que s'hi diu....
- S'ha impulsat la conservació de monuments patrimonials, a banda de Ses Païsses? S'ha aprovat el Catàleg de conservació de Béns Patrimonials, però no ens consta que això hagi servit de gaire. Per exemple, hem instat a que des de l'Ajuntament s'exigeixi més cura amb els escars de Ca los Camps, o els diferents nius d'ametralladora; hem estat Els Verds-Esquerra, qui ens hem hagut de dirigir a les diferents administracions, per a protegir una zona ben ampla de Ca los Camps, les restes de s'Arenalet de Son Colom....
- S'han produït millores en la gestió de la recollida de residus? Cap ni una, al contrari, Els Verds-Esquerra hem hagut de denunciar l'abandonament en què es té la gestió del Parc Verds d'Artà, en què s'ha arribat a posar en risc la salut dels usuaris i, especialment, dels treballadors que se n'encarreguen i que hi passen tota la seva jornada laboral, per mor de la uralita desparramada....
- S'ha obert el punt verd promès a sa Colònia? Que ens consti, tan sols ni s'ha comprat el corresponent solar...
- S'ha revisat el sistema de mantenir les voreres dels camins i resta de vials, de manera que no s'esquiti amb el producte tòxic amb principi de glifosat, segons el que recomana el GOB i ha estat assumit per molts d'altres municipis, evitant la trista imatge (marró fosc, tot ben pelat) que presenten els vials, més encara ara que uns 90.000 cicloturistes venen a Mallorca? De cap manera, es va rebutjar la moció que, al respecte, vàrem presentar Els Verds-Esquerra. Detalls que demostren com UM no està efectivament interessada en fer esforços cap a la desestacionalització turística.
- S'ha potenciat des de la Conselleria de Medi Ambient (UM, els tres primers anys de la legislatura, molt lamentablement) l'ampliació del territori del Parc Natural de Llevant, o el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Península de Llevant, aconseguint, com a mínim, un més alt grau de protecció de Sa Canova, per exemple? D'això, res. Al contrari, UM ha demostrat, per activa i per passiva, la seva utilització del Consorci d'Aubarca-Es Verger, com a eina del més pur clientelisme i forma de fer fidels militants i fins i tot nous regidors...
- S'ha volgut frenar la degradació urbana i paisatgística que ha afectat tant a sa Colònia els darrers quinze anys? Al contrari, s'hi ha volgut posar més pressió turística, fent el possible per a ampliar "a lo bèstia" la plageta artificial de sa Colònia, o lamentant que a Es Canons no s'hi hagi pogut urbanitzar, o fent el possible (i l'impossible!) per edificar la illeta del Molí de'n Regalat.

divendres, 25 de març del 2011

Denúncia diogènica: les institucions no tenen voluntat de recuperar els doblers pagats indegudament a l'SGAE

Els regidors de la Coordinadora de Regidors Diògenes (que està formada pels regidors d’Els Verds-Esquerra d’Artà, Guillem Caldentey, Maria Orts i Virgínia Urdangarín d’EU-EV de Capdepera i Pepe García d’Alternativa per Pollença) volem mostrar el nostre descontent amb les institucions (ajuntaments, com el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears) per no fer front amb els compromisos adquirits fa mesos per tal de deixar de pagar el Cànon Digital, com de mirar de recuperar els doblers públics malbaratats.


Volem recordar que Artà va ser el primer ajuntament del municipi on es va presentar una moció (a instàncies d’EV-E) i que Pollença (a instàncies d’Alternativa per Pollença) va ser el primer municipi de l’Estat en aprovar el no pagament del Canon per part de l’Ajuntament ja que aquests no empren els materials digitals per a copies amb drets d’autor, sinó per materials propis, fet emparat a la llei. Aquesta moció fou aprovada a altres ajuntaments importants, com per exemple, el de Manacor i el d’Inca, i també arreu de l’Estat espanyol. S’ha de recordar que tant el Parlament de les Illes Balears, com el Ple del Consell de Mallorca també ho aprovaren (a a proposta del Bloc per Mallorca), però no consta que Consell de Mallorca ni Govern de les Illes Balears, hagin pres cap mesura respecte del decidit per les cambres, ni que s’hagi reclamat cap cèntim d’euro, ni que s’hagin deixat de pagar les factures incorrectament aportades pels proveïdors (per quant en la seva immensa majoria, no s’hi indica la quantitat corresponent a aquest cànon).


Aquests dies hi ha hagut canvis substancials en aquesta llei injusta. Però, lluny del que es pot creure, el Cànon digital no ha desaparegut. La darrera sentència de l’Audiència Nacional només elimina el cànon en alguns suports. Tan sols anul·la una ordre que regulava des del 2008 la relació d’equips, aparells i suports materials que havien de pagar i les quantitats a pagar. Però el cànon aprovat el 2006 es mantén. Aquest tribunal, es declara expressament incompetent, en el cas que es tractava, pel que fa a dictaminar sobre l’aplicació indiscriminada que actualment es fa d’aquest concepte impositiu; també, en contra de l’expressat per la Ministra González-Sinde, s’ha declarat incompetent sobre si és o no procedent la reclamació del pagat indegudament. Al respecte, però, es pronuncià ja fa mesos el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, declarant no ajustat a normativa europea l’aplicació del cànon a les persones jurídiques, Administracions i empreses.


Per això seguim exigint que les administracions, que per llei poden fer-ho, reclamin la devolució del Cànon. Si tenim en compte que es pot demanar el retorn dels diners de memòries usb, discs durs d’ordinadors, telèfons mòbils, discs compactes, etc. tenim que les administracions han pagat durant anys centenars de milers d’euros que no s’haurien d’haver pagat en cap cas. I tot això no és degut a l’existència d’una llei injusta, sinó a la inactivitat i deixadesa de les institucions a l’hora de negar-se a pagar. Sobre tot quan des del 2009 hi ha els primers compromisos a deixar de pagar.


I també volem mostrar el nostre suport a totes les organitzacions, com l’Associació d’Internautes i la Unió de Consumidors, en aquesta lluita contra un Cànon que va en contra de la pressumpció d’innocència i és del tot injust. Associacions que dia a dia aconsegueixen desmuntar des dels tribunals la il·legalitat d’aquesta llei, feta a la mida dels interessos de la SGAE pels successius governs espanyols d’ençà el 1996, tant del PSOE com del PP.

dilluns, 21 de març del 2011

Sol·licitam formalment ajuda a la Conselleria de Presidència i Agricultura, per mesures preventives contra el Becut vermell

Els Verds-Esquerra reiteram la necessitat que l'Ajuntament adopti mesures d'informació i prevenció davant la plaga del Becut, davant el desinterès de l'equip de govern municipal, i sol·licitam a la Conselleria que ajudi l'Ajuntament amb aquest objectiu
Andratx, Sa Pobla i Son Servera són municipis que, malgrat no estar oficialment afectats, ja han adoptat mesures, com per exemple xerrades informatives a la ciutadania, als tècnics de residus i empresaris de la jardineria

A rel de la nostra comunicació a la D. G. d'Agricultura (Conselleria de Presidència) de la possible afectació pel Becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) d'una palmera (Washingtonia Robusta) de les que es troben al Parc Verd municipal d'Artà, el passat dia 24 de febrer un inspector d'aquell organisme (Servei de Sanitat Vegetal) va fer una visita d'inspecció (accediu a imatge de la còpia de l'Acta que ens va ser entregada, com a persona compareixent).
Afortunadament, es va comprovar que la palmera no està afectada per aquest insecte, i per tant ara per ara al menys aquell conjunt de palmeres podem descartar que pugui ser un focus d'expansió de la plaga.
Vàrem aprofitar la visita de l'inspector per a que constàs en la seva corresponent Acta la nostra sol·licitud que aquella Conselleria facilitàs informació a l'Ajuntament (díptics, etc.), per tal de poder-ne donar difusió més fàcilment a la ciutadania, als empresaris de jardineria, etc. També hi sol·licitàvem que es facilitàs l'organització d'alguna xerrada tècnica explicativa sobre les característiques de la plaga, mètodes preventius, identificació d'exemplars afectats, etc.
Hores d'ara, no ens consta que l'equip de govern municipal s'hagi preocupat el més mínim d'aquesta qüestió, tota vegada que l'extensió de la plaga afecta gairebé tota la illa, i que es comencen a identificar fins i tot rareses com exemplars de garballó afectats (Diario de Mallorca, 21-03-2011: Descubren un "garballó" afectado).
Avui, Els Verds-Esquerra d'Artà comunicarem de manera formal a l'Ajuntament el resultat d'aquella visita d'inspecció, i reiterarem la sol·licitud que ja férem el passat dia 17 de febrer, en el sentit de la necessitat que es prenguin mesures divulgatives i de prevenció, per mirar d'evitar l'entrada del becut al municipi i, cas que es produís, tenir ben clares quines han de ser les mesures d'actuació per part de l'Ajuntament. Si realment ens importa el nostre paisatge i el nostre patrimoni, en aquest cas natural i també dels exemplars que hi ha dins del nucli urbà i les finques i possessions, cal actuar (com s'està fent a Andratx, a Sa Pobla i a Son Servera, municipis oficialment tampoc no afectats encara) abans que no sigui massa tard com està passant, per exemple, a Pollença.

dilluns, 14 de març del 2011

Comunicat del GOB: El NO! rotund a les nuclears és innegociable


Dilluns, 14 de març de 2010

Crisi nuclear al Japó: el NO rotund a les nuclears és innegociable i s’ha d’aplicar d’immediat a l’estat espanyol.

La crisi provocada pel terratrèmol és un recordatori a l’executiu estatal que l’energia nuclear mai serà segura i és una hipoteca d’alt risc.
En primer lloc, el GOB es vol solidaritzar amb les víctimes del terratrèmol i posterior tsunami que afecta al Japó des del passat 11 de març.

En segon lloc, el GOB es vol sumar a la preocupació de la societat en general i sobretot dels col·lectius ecologistes, pel que fa a les possibles conseqüències que pugui tenir aquesta desgràcia sobre la salut pública i el medi ambient.
En aquests moments, tot i les tecnologies punteres del país nipó, i sempre segons les informacions conegudes fins ara, 3 centrals nuclears japoneses tenen problemes greus (Fukushima, Tokai i Oganawa), de fet immediatament després de la primera explosió ja es produí l’alliberament a l’atmosfera de partícules radioactives (cessi-137), les quals suposen un elevat risc per a la salut de les persones i del medi ambient, els seus efectes són especialment greus en la cadena alimentària, més tenint en compte que els seus efectes persisteixen al llarg de 300 anys.

L’energia Nuclear no és una alternativa segura per al planeta.
El dramàtic episodi que viu el Japó ha tornat a donar la raó als col·lectius ecologistes venien denunciant des de l’inici del renovat debat entorn a les nuclears: l’energia nuclear no és segura.

Ha costat molt però a la fi existeix un consens internacional sobre l’existència del Canvi Climàtic, però paral·lelament al reconeixement d’aquest problema ha sorgit la proposta de potenciar l’Energia Nuclear com alternativa a les centrals tèrmiques convencionals que s'alimenten a partir de combustibles fòssils (carbó, fuel, gas-oil, gas natural...). Aquesta proposició ha vingut avalada pel fet que els lobby’s empresarials pronuclears afirmen que aquesta energia és econòmica, segura i no genera canvi climàtic. Les tres afirmacions anteriors són falses: l’energia nuclear és una energia cara i bruta (cal recordar la gran quantitat de residus perillosos que generen i que a hores d'ara no tenen una solució per a la seva gestió i emmagatzematge), és una energia que contribueix al canvi climàtic si consideram el procés global d’elaboració, i que és perillosa, perquè és molt vulnerable als desastres naturals, a les errades de disseny o senzillament als errors humans.

L’alternativa ecologista passa per les energies renovables.
El GOB també es vol sumar a la petició al Govern central encapçalat per J.l. Rodríguez Zapatero, que assumeixi el seu compromís d’abandonar l’energia nuclear i fer la transició necessària cap a un sistema energètic basat en les energies renovables.
Cal recordar que el debat de l’energia nuclear acabarà arribant a les Balears si més no, perquè la posada en funcionament del “cable” elèctric permetrà rebre energia de la península, i això suposarà la possibilitat que aquesta sigui provinent de les centrals nuclears. Per tot això el GOB vol recordar les seves propostes:
  • Una planificació que aposti vertaderament per la implantació efectiva, amb criteris territorials, de les energies renovables
  • L'impuls decidit de mesures normatives per a un ús racional de l'energia: estalvi i l’eficiència energètica
  • Una planificació progressiva del tancament dels grups de la central d'Es Murterar que encara s'alimenten amb carbó.
  • Un model territorial i un urbanisme que generi proximitat i eviti els desplaçaments, juntament amb el foment del transport col·lectiu i els modes de transport no motoritzats, especialment dins les ciutats i pobles.

diumenge, 13 de març del 2011

Aprovada la Moció contra l'ús municipal del Glifosat... a Felanitx!La moció que va presentar el Bloc a Felanitx, s'havia presentat ja als municipis d'Artà, Pollença i Son Servera. Ens consta que a Andratx i Porreres ja fa temps que es va prendre aquesta assenyada determinació.
De Son Servera, ens consta que fou una de les primeres propostes que va fer en R. Valls, recent incorporat com a regidor de la Corporació en substitució de na Conxi Penya. El batle, en Toni Servera, li va expressar el seu compromís en el sentit de fer el possible per no tornar a esquitxar amb aquests productes en els camins, instal·lacions i carreteres de titularitat municipal; així com, d'acord amb el que es proposava al redactat de la moció, instar el Consell a deixar de fer servir el glifosat en general, i als camins i carreteres d'aquell municipi en particular. A la foto, del passat mes d'octubre, es pot observar una brigada "esquitxadora" del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca, fent feina a una de les carreteres dins del municipi de Son Servera (MA-4031, "dels Rentadors").
A Artà i a Pollença, ens hem trobat amb un equip de govern malauradament del tot insensibles a l'exposició del GOB i dels regidors ecologistes, a la protecció del medi ambient pel que fa a la toxicitat i conseqüències letals d'aquest producte pel que fa als ecosistemes, i també, i per altra banda, del tot inconseqüents amb aquella cançoneta tan seva (UM, Conveniència de les Illes), de potenciar la desestacionalització turística, oferir paisatge i territori, etc, etc, etc.
Si rebem 90.000 cicloturistes cada any, per ventura lo seu, com deien els companys pollencins, seria precisament no acabar amb la bellesa d'unes voreres de les carreteres i els camins que, fins fa molt pocs anys (fins que es va iniciar la fumigació amb aquests productes), presentaven un aspecte d'allò més guapo i agradable amb multitud de flors: No és brutor, és diversitat biològica. [...]

A aquest país es segueix confonent la "netedat" amb la destrossa d'hàbitats i ecosistemes que són molt valorats pels turistes naturalistes que ens visiten i que ens han comentat que un dels canvis més grans que han vist a Mallorca és el del paisatge que hi ha a les cunetes de les vies rodades. Recorden, de les seves primeres visites a l'illa fa ja anys; catifes de flors rectilínies que darrerament són cada cop més escasses. Aquesta imatge encara es pot veure a Menorca; voreres de carretera plenes de floretes de tot color amb els seus insectes, i animalons associats. Allà en principi hi passen desbrossadora. No té cap sentit fumigar amb herbicides vegetació que no te més de dos pams i que no fan cap mal ni a la circulació ni a ningú, i que al mes d'agost hauran desaparescut ja que la majoria són anuals o són geòfits que passen l'estiu davall terra.

Crida l'atenció, per acabar i respecte de la entitat que més carreteres i vial té baix la seva competència, el Consell de Mallorca, que al document referenciat a dalt -baix la primera foto- incorpori en multitud d'exemples de projectes d'embelliment de carreteres, actuacions com les aportacions de terres a les voreres dels vial, per a permetre el creixement d'herbàcies silvestres....

dimecres, 2 de març del 2011

UM "reloaded" o: Realment ens volen vendre aquesta moto????

[Il·lustració de'n J. Kalvellido]

[Fotografia d'A. Sepúlveda/Última Hora, 02-03-2011]

Sobre les declaracions de'n Gili (sènior) publicades a Última Hora d'avui:

«ha sido la decisión correcta para borrar un pasado que nos perjudicaba». Aunque él no vuelve a presentarse, aseguró que el candidato irá con las nuevas siglas.

Si no arriba a ser que el tema és prou seriós (desastrós, des d'un punt de vista simplement democràtic), si ho contes a algú s'ho pot prendre com a un (mal, pèssim) acudit.

Per a fer-se'n una idea, d'aquesta "ruptura amb el passat per presentar un "nou" candidat amb unes "noves" sigles:
- El candidat que anirà amb les noves sigles, el fill gran del batle, va ser "assessor econòmic" del Departament financer de l'IBATUR posat pe'n Buils, i ho va continuar sent amb en Nadal (com el primer, també poliimputat) i en Ferrer, fins al feliç moment que UM fou expulsada de les principals institucions. Actualment, és responsable, com a regidor de Turisme, d'un multimilionari Pla Turístic, farcit de projectes de despesa amb béns immaterials (us sona? A nosaltres, ens recorda l'afer "Voltor", pel que fa als "materials" a través dels quals es té marge per a mangarrufejar, perquè es tracta de materials més difícils de valorar: tota classe d'informes, prodiccions audiovisuals, etc.). Es tracta del regidor d'Interior que en dues ocasions com a mínim ha exposat els arguments de l'equip de govern per votar en contra de la moció de Els Verds-Esquerra per a fomentar la transparència municipal adaptant a la Llei actual (modificada per la psocialista Llei del Sòl, del 2007) les declaracions de béns patrimonials i activitats i causes de possible incompatibilitat dels regidors, i qui també va argumentar en contra de l'adopció del Codi de Bon Govern proposat arreu de l'Estat espanyol per la FEMP. A què es dedica, en Tolo Gili? De quines empreses n'és soci? Què ha de fer pensar als artanencs que, pel fet que sigui sota unes noves sigles, UM d'Artà, ara i en el més pròxim futur, representarà res de diferent respecte al "passat"?

- El fill menor de'n Cirera ha estat D.G. d'Esports amb el recentment imputat Canyelles (ex-Conseller d'Esports i Joventut).

- Una de les assistents a l'esmentat Consell Nacional (cinquena fila, asseguda aferrada al passadís central del públic, de la foto d'aquesta notícia d'avui), actualment parlamentària per UM al Parlament, ha estat fins fa un any gerenta del Consorci d'Aubarca-Es Verger, recentment (i feliçment) dissolt per iniciativa dels actuals responsables de la Conselleria de Medi Ambient.

- Una de les regidores (M. Llull) dimitides aquesta legislatura d'UM fou per uns mesos, gerent de l'empresa pública "Turisme Jove de les Illes Balears" (al poc temps de deixar-ho de ser, per aquella expulsió d'UM de les institucions, de sobte segurament ja no va trobar gaire sentit a això del quefer polític, i ho va deixar fer).

- Un nou regidor d'UM (el quart regidor de Medi Ambient aquesta legislatura (ep!, no és broma, eh!)), va ser ràpidament contractat com a "assessor agrícola-ramader" de l'anteriorment esmentat tinglado (perdó: "Consorci") d'Aubarca-Es Verger, i n'hem hagut de denunciar un possible fet d'incompatibilitat amb el càrrec de regidor.

Això, només amb una agrupació local d'UM, que compta a la Corporació amb 5 regidors.

Un país de "xiste"?
Si no fos perquè s'embruten els més elementals principis democràtics, un ho diria.

Encara un apunt més per acabar.
Ahir el president de tot allò, en J. Melià, lamentava fa dos dies les polítiques clientelars d'algunes agrupacions d'UM (en el passat, per suposat!: feia referència a la de Palma), i denunciava també la "judicialització de la vida política". Quins coll**s! Li recomanaria, per ventura, que pegàs un bot per Artà. Un servidor es troba pendent de meam què diu una jutgessa de Manacor, relatiu a una denúncia interposada per l'Ajuntament d'Artà davant la G. Civil per suposada "revelació de secrets".
Com vos deia, per compixar-se de riure, aquests d'UM, quin xou, quin Xiste! (si no fos pel mal que fan, no ja als administrats, sinó directament als principis bàsics de la democràcia).

Guillem Caldentey Crego
regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà