dijous, 24 de desembre del 2009

Vehicles abandonats i dipostats pels nostres carrers: cap voluntat de resoldre el problema


[L'Avinguda de Costa i Llobera és un dels carrers
on més vehicles abandonats resten dipositats. A les imatges,
un vehicle abandonat a prop de la seu d'UM d'Artà]


Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien per segona vegada la inexistència d'un espai adequat on dipositar els vehicles abandonats i fora d'ús.
Critiquen la inoperància del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient i reclamen que, gairebé dos anys després de la primera denúncia, expedienti d'una vegada l'Ajuntament

El mes de març de 2008, Els Verds-Esquerra d'Artà vàrem denunciar a la Conselleria de Medi Ambient el fet que dins el Parc Verd d'Artà havia dipositats més de vint vehicles, alguns dels quals sense descontaminar; s'ha de tenir present, per altra banda, que aquest espai limita amb un torrent. Pitjor encara, els vehicles, segons consta en l'acta d'inspecció d'un agent mediambiental personat dia 17 de març de 2008, es trobaven "damunt terra, sense cap aïllament ni recollida de derrames".
La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà del mes de març de 2008 (accediu a l'acta, pàgs. 29-30), l'equip de govern de l'Ajuntament (UM-PSOE) va admetre, a preguntes de Els Verds-Esquerra, que el dipòsit de vehicles ubicat al Parc Verd d'Artà no acomplia amb l'establert al Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre.
A rel d'un requeriment efectuat el mes d'octubre de 2008 (7 mesos després de la visita de l'agent mediambiental !!!) per part del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, al qual es donava un termini d'un mes per a adaptar l'esmentat dipòsit de vehicles als requisits legalment establerts, l'Ajuntament d'Artà va retirar els vehicles fora d'ús del Parc Verd, però ni el va habilitar per a aquesta funció, ni va habilitar-ne cap altre espai.
Dia 17 de desembre de 2008 es va efectuar una segona visita d'inspecció per part de l'agent de Medi Ambient, i en l'acta de visita es va fer constar que "al lloc on hi havia els vehicles fora d'ús no n'hi ha cap i no hi ha començada cap obra d'habilitació per a convertir aquest espai en un dipòsit de vehicles fora d'ús amb les condicions exigides per la normativa abans esmentada".
Això va provocar un nou requeriment del Servei de Residus a l'Ajuntament d'Artà, el mes de febrer de 2009 (tres mesos després !!!), pel qual, en el termini màxim de 10 dies, el Consistori havia d'informar “del destí dels 23 vehicles que es trobaven al punt verd d'Artà [...]”, com “del lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”.
Hores d'ara, gairebé un any després, no s'ha informat d'aquest "lloc on actualment es dipositen temporalment els vehicles fora d'ús del municipi, que ha de complir els requisits tècnics exigits per la normativa vigent”, per la senzilla raó que aquest lloc no existeix, no s'ha habilitat.
El fet que actualment novament denunciam al Servei de Residus és que a prop de vint vehicles abandonats i fora d'ús es troben estacionats per diferents indrets dels carrers del nucli urbà d'Artà, especialment a la zona d'un aparcament prop de l'estació del tren, i que l'Ajuntament d'Artà no té habilitat cap lloc per a dipositar temporalment els vehicles fora d'ús del municipi que acompleixi els requisits tècnics exigits per la normativa vigent, no obstant els dos Requeriments efectuats al Consistori artanenc per aquell organisme balear. Per motiu de la manca de operativitat i diligència demostrada per aquest Servei Balear de Residus (Conselleria de Medi Ambient: UM), Els Verds-Esquerra hem sol·licitat que "sigui incoat d'una vegada, per tots aquests motius, i a la vista que no consta oficialment cap determinació de subsanar aquest incompliment de la normativa vigent, el corresponent expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà".
Si l'Ajuntament d'Artà no ha habilitat el Parc Verd ni cap altre espai amb aquesta finalitat i segons prescriu la normativa és per la senzilla raó que l'equip de govern municipal no ho ha volgut fer.
De manera sistemàtica, com hem denunciat des de fa legislatures, els doblers recaptats en concepte de sancions per aplicació de la disciplina urbanística no s'han destinat a compra de sòl -tal i com estableix la Llei de Disciplina urbanística.
Per altra banda, i només per a donar un altre exemple del desinterès i menfotisme en medi ambient i, concretament, enfront d'aquest problema, enguany s'ha deixat passar novament i per segon any consecutiu -com va succeir l'any 2008 (Diario de Mallorca, 22-08-2008)- la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca concretament per a infraestructures municipals i equipaments específics per a la recollida selectiva de residus municipals per a l'any 2009: enguany, l'equip de govern tan sols ni hi va presentar cap projecte ni un (BOIB 159, de 29 d'octubre de 2009).


Què n'ha dit la premsa
- Diario de Mallorca (27-12-2009): LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN LA FALTA CONTINUADA DE UN DEPÓSITO PARA LOS COCHES ABANDONADOS.
- Diari de Balears (27-12-2009): ELS VERDS-ESQUERRA VOLEN SOLUCIONS PER ALS COTXES ABANDONATS.
- El Mundo-El Día de Baleares (28-12-2009): Artà, con las calles como un desguace.

dimecres, 23 de desembre del 2009

Hi haurà bus nocturn les properes nits de Nadal i Cap d'Any

Avui de matí, diferents coloniers i colonieres ens han fet saber que l'Ajuntament havia comunicat que enguany no es donaria el ja tradicional servei de bus nocturn entre la Colònia i el nucli urbà d'Artà. Oficialment, la raó exposada per l'Ajuntament era que no s'hi havia preinscrit prou gent dins del termini (s'havia establert un mínim de quinze persones preinscrites).
A rel d'aquestes queixes, hem dirigit una instància avui mateix a l'Ajuntament en què exposàvem que, en el nostre parer, aquest servei no es podia eliminar per estalviar-se uns euros, atès que aquestes nits són de les més perilloses de l'any pel que fa a la circulació per carretera, que alguns coloniers no s'havien assabentat de la necessitat d'inscriurer-s'hi (per exemple, els que estudien fora poble), i que d'altres no hi havien pensat.
S'ha de dir que, poca estona després d'haver entrat en el registre aquesta Instància, la regidora de festes, Paula Ginard (PSOE) s'ha posat en contacte amb el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, G. Caldentey, per comunicar-li les raons per les quals s'havia decidit suprimir aquest servei que a nosaltres ens pareix òptim i gairebé essencial. La raó argüida per la regidora Ginard ha estat que hi havia un termini d'inscripcions i que dins aquest termini només hi havien mostrat interès dues o tres persones; que de vegades el bus nocturn havia fet el viatge de buit, i que per això més valia curar-se en salut.
El regidor Caldentey li ha comunicat que el parer de Els Verds-Esquerra era que aquest servei no s'havia de condicionar a un quòrum mínim de persones preinscrites (molta gent no programa la seva "gatera", ni com anirà la nit; i alguns potencials usuaris són menors d'edat i no tenen carnet de conduir), i que cuidar-se en salut significava per a l'agrupació ecosocialista justament continuar donant un servei essencial, coadjuvant a millorar la seguretat en les carreteres, posant les mesures possibles dins el marge d'actuació de l'Ajuntament (com aquesta, o els controls voluntaris d'alcoholèmia) per mirar d'evitar que la gent circuli beguda.
La regidora ha fet les gestiones necessàries per a que es pugui gaudir d'aquest important servei, que podria ser que evitàs alguna desgràcia.
Esperem que així sigui, i que les nits d'aquestes festes de Nadal es desenvolupin amb festa i alegria, i amb seguretat a les nostres carreteres!!!

diumenge, 20 de desembre del 2009

Una bona proposta de la Cooperativa i l'ADS de Llevant

Els Verds-Esquerra d'Artà recolzen la sol·licitud de la Cooperativa Agrícola d'Artà i l'ADS de Llevant, d'executar el projecte de renovació de l'edifici d'escorxador municipal
Aquesta és, al menys, la segona ocasió en dos anys en què es sol·licita aquesta execució, aprofitant la disponibilitat dels fons del Pla E en les seves dues edicions. Els ecosocialistes critiquen l'opacitat amb què es decideixen els projectes a finançar amb el Pla E per part d'UM-PSOE d'Artà, en contrast amb el que es fa a municipis com Son Servera o Pollença.


Els Verds-Esquerra d'Artà troben del tot encertada, viable i oportuna en l'actual circumstància de crisi econòmica, la proposta exposada formalment -i, enguany, també per escrit, el passat dia 3 de desembre- per part de la Cooperatica Agrícola Sant Salvador i per l'Associació de Defensa Sanitària de Llevant, en què es sol·licita incorporar el projecte (
“Projecte d'Adaptació d'Escorxador i Construcció d'Indústria càrnica a Artà”, projecte per un valor de 21.710,93 euros, encarregat i pagat per l'Ajuntament l'any 2004) entre els projectes finançats amb fons de l'edició del Pla E estatal l'any 2010.
Els ecosocialistes consideren que l'objectiu exposat per aquestes entitats agrícoles locals encaixa a la perfecció amb la filosofia del Reial Decret Llei 13/2009, que diu que l'objecte d'aquests fons és "que les inversions, projectes i actuacions finançades contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental". En l'escrit d'aquestes dues entitats, es descriu
el servei d'escorxador com a "necessari per a la revitalització del sector primari", i com la seva posada en marxa "donaria un valor afegit als productes i poder, en la seva el·laboració, i amb la creació d'una marca, entrar al mercat d'una forma més favorable".
Els Verds-Esquerra d'Artà consideren que la proposta de rehabilitació de l'edifici municipal d'escorxador hauria de ser
un dels eixos en promoció de l’activitat agrícola i ramadera, perquè possibilitaria la producció d'el·laborats càrnics a partir de bestiar de producció local, fent-lo accessible a segells de qualitat i marques locals, a més de millores en la garantia sanitària del procés de transformació càrnica. Suposaria, en definitiva, una decidida mesura de recolzament a un sector primari abandonat fins ara per les administracions, especialment la municipal -l'equip de govern no ha fet absolutament res al respecte el que duim de legislatura-, sector productiu que, per altra banda, és un factor molt important en la conservació del patrimoni i el paisatge municipal.
Encara que expressen el seu total recolçament a aquesta proposta, pertinent, oportuna i perfectament compatible -si no necessària- en els seus objectius amb "la conservació i admiració amb i per al territori", i encara que l'equip de govern ha expressat en diverses ocasions la conveniència d'afavorir i promocionar la creació de "marques locals diferenciadores" (1), Els Verds-Esquerra d'Artà no oculten el seu pessimisme respecte de l'interès en treballar en aquesta línia de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE).
Ja a finals del passat any 2008, quan es va fer pública la convocatòria de la primera edició del Pla E, la Cooperativa Agrícola d'Artà es va reunir en diverses ocasions amb màxims representants de l'equip de govern per mirar de trobar, en aquells fons estatal d'urgent aplicació (l'any 2009). Lamentablement, sembla ser que no obtingueren l'interès necessari per part de l'Ajuntament que finalment no inclogué el projecte.
Segons Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra, el desinterès, passivitat ineptitut i manca de vergonya de l'equip de govern va arribar al punt que, oficialment, el projecte (propietat de l'Ajuntament des de 2003) va romandre "perdut" (no es trobava dins les dependències municipals, com pertocava) més d'un mes, i va ser recuperat quan els terminis de presentació dels projectes a executar ja s'havien esgotat. En canvi, denuncia aquest regidor, es varen poder redactar en poques setmanes projectes completament nous que sí varen ser executats, i es va tardar bastant més temps en trobar la còpia del projecte que feia quatre o cinc anys que estava enllestit.
(1) Vegeu, per exemple, al respecte d'aquest suposat interès en el sector primari, en la creació de marques alimentàries, com informacions respecte del projecte de renovació de l'edifici d'escorxador, les preguntes d'EV-Esquerra i respostes de l'equip de govern formulades en la sessió del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de gener de 2009).

Manca de transparència, flexibilitat i nul·la participació ciutadana

Per altra banda, denuncien la manca total de transparència per part de l'equip de govern respecte del procés que actualment es du a terme de determinació de les obres i projectes a finançar amb els fons dels successius Plans E contra la crisi, també en la segona edició que es durà a terme l'any pròxim (per l'any 2010, es produirà una despesa a Artà de
768.968 euros).
La passada sessió ordinària del Ple, dia 25 de novembre, UM-PSOE rebutjaren una moció conjunta dels grups de l'oposició municipal, en què es demanava obrir el procés de decisió de les obres i projectes amb la ciutadania (com es farà a Pollença) i, com a mínim també, amb els grups de l'oposició (com es fa, com a mínim, també a Son Servera). Denuncien la manca de transparència i el poc sentit democràtic de l'equip de govern el qual, per altra banda i segons la informació donada aquella sessió del Ple, ja fa prop d'un mes que té un llistat amb els projectes que es duran a terme. Això significa que fins a principis del mes de febrer s'hagués disposat de dos mesos per a una consulta, valoració i decisió dels projectes a executar més amples, més democràtics i, en definitiva i amb tota seguretat, més encertats.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca (22-12-2009): La cooperativa de ganaderos y la ADS reclaman que se reabra el matadero con dinero del Plan E

Diari de Balears (22-12-2009): Els ramaders d'Artà reclamen la reobertura de l'escorxador

dijous, 3 de desembre del 2009

De resultats del "Pacte per l'estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears", la inauguració solemne d'una destrossa, i un article

[Aspecte tradicional d'aquest vial]

[Imatge de les obres, de fa uns mesos.
Aquesta i la primera imatge han estat extretes de la web del GOB]


[Imatge extreta de la web del Consell de Mallorca.
Accediu al comunicat de premsa institucional:
Més seguretat per al camí de Conies, d'ahir dia 2 de desembre de 2009]

Ara, us recomanam la lectura de l'article publicat a Diario de Mallorca pel Grup d'opinió d'Arquitectes, el passat dia 11 de juny de 2009. Ja en férem referència aquí, i el tornam a enganxar. El contrast de les tesis és gairebé de caricatura (millor riure que no plorar, en aquestes altures, i amb la que està caiguent...!)! Aquest és només un dels resultats del "Pacte per l'estabilitat política i el futur sostenible [!!!] de les Illes Balears".

Parets seques, de marès o pedra viva, garrigues, torrents, qualque casa de possessió i al fons, només endevinada, la mar. Camí de Conies, la petita i hermosa carretera que va des de Manacor a la Colònia de Sant Pere. Amb qualque revolt, amb alguna petita baixada i pujada al lloc a on ha de passar per damunt d´un torrent, però en conjunt, una carretera amb unes mides que pareixia bastaven perquè els cotxes hi poguessin circular amb una certa comoditat.
En aquesta carretera, des de fa uns mesos hi estan treballant màquines excavadores i camions, fent síquies, esbucant marges, llevant i acaramullant pedres i terra, desviant i fent passar per canonades de formigó, l´aigua que abans passava per petits xaragalls. Estan eixamplant la carretera i això vol dir que la fan el doble d´ampla, quasi sense corbes, amb diferències de pendents molt petites... Es a dir, amb totes aquelles característiques que els càlculs dels enginyers determinen són necessàries per a poder-hi circular amb seguretat a una velocitat de vuitanta o cent kilòmetres a la hora. I la carretera es va separant així dels camps que l´envolten, perdent la seva meravellosa proximitat amb la terra, amb la pedra dels marges, amb els arbres, amb la garriga i les seves olors.
Es cert que es fa l´esforç de refer, amb noves parets de pedra, els límits de la carretera amb les finques del voltant, però, perduda la relació preexistent entre la carretera i el terreny natural, aquestes noves parets queden a vegades ridícules, situades molt avall a la cuneta o a dalt d´un nou talús. Per això i altres coses, la carretera, pareix clar que deixarà de ser el que era. Es convertirà ara en una cosa ben diferent: una connexió funcional entre un punt A i un punt B. Potser part d´un triangle Palma-Alcúdia, Alcúdia-Colònia de Sant Pere, Colònia de Sant Pere-Palma... I la pregunta és: era això necessari?

Potser es fa aquesta obra de la carretera per a estalviar temps. El temps que després la gent potser perdrà davant el programa més inútil de la televisió. Potser per a evitar accidents, encara que no n´hi devia haver gaires en una carretera en la qual no es podia córrer molt. Potser es fa per a facilitar el creixement urbanístic que s´està produint a la zona de la Colònia de Sant Pere... Bé, potser aquesta obra era necessària, però en tot cas ens queden dubtes. Dubtes com els que teníem quan des del Servei de Carreteres de l´Estat es deia que era necessari fer el doble d´ampla la carretera Valldemossa-Deià-Sòller. Dubtes com els que tenim quan veïm la reforma que es fa actualment a la carretera que va de Montuiri a Sant Joan, o a altres carreteres del Pla.
Perquè hem de pensar i valorar aquestes petites carreteres de la nostra illa com un important patrimoni. La mentalitat de molta gent avui a Mallorca, i molt més encara als països europeus més desenvolupats, ja no és la mateixa de quan als anys cinquanta, un catedràtic de la Escola de Enginyers de Camins mostrava als seus alumnes les carreteres de Mallorca com exemple del que no s´havia de fer, del que no podien ser les carreteres. Avui tots hem pogut veure com molts de turistes cerquen, amb bicicleta o en cotxe, aquests itineraris allunyats de les autopistes i de les vies més funcionals, apreciant els nostres paisatges des de la proximitat i la petita escala, tan pròxima a la de l´home, que tenen les nostres velles carreteres.

Ara el nostre repte, i els dels nostres enginyers, es saber plantejar les noves carreteres, o les reformes que s´hagin de fer en les preexistents, amb la imaginació necessària per a poder integrar tots aquells valors dels quals hem anat parlant, sabent adequar les intervencions, no tant als estàndards freds dels llibres, com a la realitat i les mides de la nostra illa. Una illa en la qual no hi ha perquè córrer tant, una illa on les distàncies màximes s´ajusten molt al grau d´autonomia que tendran els cotxes elèctrics dels pròxims anys, i en la qual, per tant, es podria pensar com a zona exclusiva per a cotxes moguts amb energies alternatives al petroli. Potser això és somiar, potser ens equivocam en la nostra valoració de la reforma que s´està fent a l´antic Camí de Conies, però en tot cas volíem donar a conèixer el nostre punt de vista, pensant, com hem fet sempre, que una societat civilitzada no és pot construir d´altra forma més que amb les aportacions dels criteris i sentiments de tots i cada un dels seus ciutadans.

dimecres, 2 de desembre del 2009

Continua la degradació de Bellpuig

[Foto amablement cedida per T. Muñoz]

La visita a Bellpuig del diumenge, dia 29 de novembre, fou organitzada per la Delegació de l’OCB d’Artà. Hi assistiren una cinquantena de persones. Es convidà al Director Insular de Cultura, M. Garcíes, en representació del Consell de Mallorca, per tal d’informar de la situació de la antiga promesa de restauració, habilitació i posada en valor d’aquest monument de la reconquesta i del seu entorn (una de les més recents -i contundents-, per exemple, el compromís electoral formulat per la candidata del Bloc al Consell de Mallorca, juntament amb els Independents d'Artà, pocs dies abans de les darreres eleccions locals: notícia a "Tribuna Mallorca").

Els Verds-Esquerra d'Artà es declaren profundament decebuts davant els “magres” avanços, perquè tot es troba quasi al mateix punt que fa més d'un any, quan el regidor G. Caldentey i la regidora d’UIA es reuniren amb la llavors Consellera de Cultura i Patrimoni del Consell que feu la promesa de tirar endavant les obres pertinents (accediu al nostre comunicat de premsa al respecte d'aquella reunió, de dia 23-10-2008). Res s’ha mogut de llavors ençà i Els Verds-Esquerra passen ànsia que tampoc a aquesta legislatura es faci res en relació a la recuperació d’aquesta església i les runes del antic monestir, malgrat el Consell té tota la llibertat per moure’s, perquè n’és el propietari. Fins i tot la teulada de l'edifici de l'esglèsia, restaurada per l'Ajuntament no fa encara 10 anys, torna a presentar preocupants símptomes de deteriorament.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca, 03-12-2009: Visita sin compromisos a la iglesia de Bellpuig.