divendres, 30 d’abril del 2010

Corregida la irregularitat de les banderetes

[Imatge dissenyada per Neus]

L'Ajuntament d'Artà ja ha procedit a corregir la irregularitat comesa per alguns agents de la Policia Local d'Artà, en ordenar que totes les armes que empra aquest servei s'ajustin a l'establert en els arts. 25 però, sobre tot, l'art. 26, de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes (art. 26: Les característiques dels mitjans tècnics i defensius que hauran d'emprar les policies locals seran homogènies a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears. [...]. Els signes externs de distinció i identificació seran iguals per a tots i es complementaran amb els propis de cada Ajuntament).
D'aquesta manera, ja no hi ha pistoles de la nostra Policia Local adornades amb cap bandereta.
Estam satisfets amb la ràpida actuació del regidor d'Interior, B. Gili (UM) al respecte d'aquesta nostra reivindicació formulada mitjançant preguntes la passada sessió ordinària del Ple, de dia 30 de març (preguntes 1 i 2).
La Policia Local, com a cos de seguretat de proximitat, ha de guanyar-se (i conservar) el respecte, la confiança i l'estimació de la ciutadania fent la seva feina professionalment, respectant les normatives, amb amabilitat i sense gests polítics gratuïts que resulten ofensius a bona part dels artanencs.

dissabte, 17 d’abril del 2010

Rebutjada una altra proposta per tal d'augmentar la transparència i la participació ciutadana

[Imatge de'n Pau, extreta de la seva web:
http://www.escapula.com]


La passada sessió ordinària del Ple, l'equip de govern municipal (UM-PSOE) va rebutjar aprovar aquesta moció que presentàrem amb l'objectiu d'assolir d'alguna manera un augment de la transparència municipal, i de la participació ciutadana i política en els afers municipals:
Ratificació i incorporació a la normativa municipal del document de la FEMP Codi del bon Govern local; adopció de mesures dirigides a la transparència del funcionament municipal; adopció de mesures de participació i informació ciutadanes com la creació d'un Consell municipal de seguiment del pla turístic Artà sorprèn".
Resumidament, la nostra proposta de moció consistia en la ratificació d'un Codi de bon Govern local (aprovat per unanimitat a la Comissio Executiva de la FEMP), amb una sèrie de mesures dirigides a l'augment de la transparència, de la publicitat dels béns patrimonials dels càrrecs, i de la informació i participació ciutadana (per exemple, en la forma de pressuposts participatius i en projectes concrets com multimilionaris (Artà Sorprèn)) com cap a la diversitat política.
Aquesta proposta s'emmarca en una situació més crítica que mai pel que fa a la sospita generalitzada per part de la ciutadania cap a la gestió de determinades formacions polítiques (PP i UM especialment) però que s'estén a la totalitat de les institucions i a les formacions i fins i tot l'activitat política en general. El que resulta, en el noste parer -no en el d'UM d'Artà, que no se'n dóna per assabentada- una amenaça molt important per la mateixa democràcia, la qual en aquestes altures no hauria d'estar patint aquest procés de corrupció i decadència, sinó anar derivant de democràcia representativa cap a una democràcia participativa -segons es vol també des del mateix Codi de bon Govern local de la FEMP.
Com s'ha dit, es recollia a la moció la nostra proposta -presentada anteriorment ja dues vegades, amb el mateix resultat: tota la oposició (PP, UIA, EV-Esq), a favor; UM-PSOE, en contra-, de posar al dia el funcionament municipal sobre el tema de la publicitat i actualització dels béns patrimonials dels càrrecs electes i personal de confiança, atesos els canvis produïts a la Llei de Bases de Règim Local per del Sòl, de 2007. Ja són molts els municipis i altres administracions governats per grups de tot color que han incorporat aquests canvis en el seu funcionament (Generalitat valenciana, Govern de l'Estat espanyol, ajuntaments de Getafe, Sevilla o Pollença, entre molts d'altres).
El Codi de bon Govern local contempla també mesures de foment de la democràcia participativa com a complement i reforçament de la democràcia representativa. Entre d'altres, s'hi preveu la creació d'instruments com el Consell del municipi, grups de feina en torn a projectes determinats, pressuposts participatius i la Iniciativa Popular. D'aquí que proposàssim una especial apertura a la participació ciutadana i política en el cas del projecte de promoció turística Artà sorprèn, amb un pressupost de 3,9 milions d'euros i a executar en tres anys.
Mentres a Artà es rebutjaven aquesta moció i les propostes que s'hi incloïen per part d'UM-PSOE, des de la nova direcció d'UM a nivell insular s'ha fet una autèntica campanya de propaganda als mitjans sobre la regeneració d'UM amb ocasió del seu Congrés de refundació, celebrat dissabte a Manacor, amb l'objectiu de distanciar la imatge d'aquesta formació de la imatge de la corrupció.
Entre d'altres perles, es va fer transcendir la presentació al Congrés d'una ponència ètica fonamentada damunt de quatre eixos bàsics: "+ participació, + transparència, + proximitat, i + control". Ens sembla molt positiu que una vegada expulsada del poder UM adopti aquests propòsits d'esmena i remarcable, com a mínim, el contrast entre els mateixos amb el que es duu a terme simultàniament allà on el conserva el poder, com és l'Ajuntament d'Artà.
També ha transcendit en diverses ocasions aquests dies que, segons els nous líders d'UM, les cadires i el poder no són el més important en UM; fins i tot, en la ponència ètica i de bones pràctiques esmentada, s'ha xerrat de "mercenaris" i de la necessitat d'acabar amb la política de clientelisme la qual, a banda d'un fracàs, és una "aberració". El redactor d'aquesta ponència congressula de bones pràctiques, J. Carles Verd, batle de Porreres, declarava a Diario de Mallorca fa uns pocs dies que era qüestió de supervivència política acabar con los que vienen a medrar y subsistir del partido. La gente debe venir a UM por convicciones ideológicas, ya que se ha demostrado que ha sido una estrategia equivocada y un resultado no demasiado importante en votos; en aquesta entrevista, encara s'abundava més en aquest sentit: UM no se debe convertir en una empresa de trabajo temporal [...] los cargos en Unió Mallorquina no se deben elegir sólo por ser miembros del partido. Se debe mirar la valía de la persona a la hora de designar un cargo y que además conozca el sector que va a gestionar. Com vàrem exposar fa unes setmanes en el nostre blog, en algun moment d'aquesta mateixa legislatura -fa quatre dies, com aquell qui diu- només una regidora dels cinc que conformen el grup municipal d'UM no rebia cap sou públic per càrrec polític.
Res no indica que UM d'Artà estigui per adoptar aquests nous aires d'UM en la seva acció política amb les regnes del govern municipal a la mà. Tant de bo que ens estiguem equivocant, però res en l'experiència municipal recent anima creure-s'ho.

diumenge, 11 d’abril del 2010

En el seté aniversari de l'assassinat de J. Couso a l'Iraq

Aquesta setmana ha trascendit el video desencriptat i editat pels de l'ONG WikiLeaks, de l'exèrcit de la democràcia més exemplar de món mundial fent quelcom semblat a "tiro pichón" amb la població civil de Bagdad. Els fets varen succeir l'any 2007, 11 civils varen morir -entre ells un periodista i l'ajudant, de Reuters-, i dos nins que varen resultar ferits. El dia següent, l'exèrcit usamericà explicava les morts com a part d'un enfrontament de combat entre les seves tropes i insurgents.
El video és molt dur. Subtitulat en anglès però fàcil d'entendre.

divendres, 9 d’abril del 2010

Des del 2005 amb promeses i excuses, i encara sense Wi-Fi municipal a la Colònia

Des de l'any 2005 que els coloniers reclamen la instal·lació d'una xarxa Wi-Fi de connexió a Internet sense trobar respostes i actuacions eficaces i honestes per part d'UM-PSOE
L'any 2010, ja són molts els municipis que han incorporat aquest servei d'utilitat contra la "fractura digital"

Els diaris mallorquins reflecteixen es fan ressó avui que l'Ajuntament de Palma inaugura una nova xarxa de connexió sense fils a Internet i gratuïta a diverses zones de la capital balear. No es tracta, ni molt menys, de la primera iniciativa d'aquest tipus a Mallorca: Ariany, municipi d'uns 800 habitants, estrenava la seva xarxa Wi-Fi municipal l'octubre de 2007.

Al municipi d'Artà, la primera vegada que es va exposar aquesta possibilitat va ser amb ocasió de la primera edició dels Pressuposts Participatius de la Colònia de Sant Pere, l'any 2005, quan va passar els filtres tècnics i legals per poder ser sotmesa a votació, i va ser elegida com a proposta a executar al llarg del 2006 amb un gran recolzament (es va decidir destinar 12.000 euros a la seva execució).

Malauradament, aquesta innovadora iniciativa popular dels coloniers mai no ha trobat la corresponent i obligada resposta de l'equip de govern; tampoc a rel que en l'edició de 2008 el Fòrum de la Colònia tornàs a votar aquesta proposta per segona vegada. Tot han estat excuses (i de tot color), des de llavors ençà fins avui mateix, per tal de no tirar endavant amb el compromís d'executar les propostes del Fòrum. La més habitual de les excuses per part de l'equip de govern han estat els "dubtes legals" que planteja. Aquesta és l'excusa que es va posar l'any 2006, com fa pocs mesos encara per part de M. Antònia Sureda (UM) a finals de l'any passat, en relació a no haver fet la Wi-Fi com s'havien compromés l'any 2009. Pura ineptitud i manca de diligència, a banda del frau reiterat a la ciutadania que va participar i elegir la proposta en permetre que es votàs la proposta per després tirar-la enrera a la hora d'executar-la.

Altres excuses presentades pels membres de l'equip de govern han estat: la proposta ha quedat assumida per un projecte molt més ambiciós pel qual es donaria cobertura a tot el municipi i de manera mancomunada amb els municipis de la Badia d'Alcúdia (B. Gili (UM), regidor de Telecomunicacions); o bé, quan el mes d'agost de 2008 la regidora d'Hisenda M. Francisca Servera (PSOE) declarava que la proposta no s'executava perquè avui per avui no es disposa dels mitjans necessaris.

Avui a Diario de Mallorca el batle d'Artà R. Gili (UM) ha declarat que a l'equip de govern lamenten el greu retràs i que aquest estiu hi haurà diversos punts d'accés a Internet tant a Artà com a la Colònia. Esperem que en aquesta ocasió vagi de bó i ho veiem, perquè també el passat mes de setembre al Ple (29-09-2009) s'havia formulat el compromís de l'equip de govern que la colònia tendria Wi-Fi l'any passat.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca (09-04-2010): Verds+Esquerra lamenta el retraso de la red 'wi-fi'.

diumenge, 4 d’abril del 2010

UM, Interior, Llengua i funcionament de les sessions plenàries

Els Verds-Esquerra d'Artà dubten de la voluntat per part d'UM a la hora d'aplicar el Reglament municipal d'Ús de la llengua, i de defensar els drets lingüístics dels artanencs i les artanenques
La passada sessió del Ple, el regidor d'Interior B. Gili es va negar a respondre a les preguntes del regidor ecologista relatives a l'ús de la llengua catalana per part d'alguns agents de la Policia Local d'Artà

A rel de diverses queixes formulades a Els Verds-Esquerra d'Artà sobre el sistemàtic ús de la llengua espanyola per part d'algun dels agents de la Policia Local d'Artà en la seva atenció a la ciutadania, com d'algun ornament no reglamentari mostrat en les armes, la formació ecosocialista va formular el passat dimarts una sèrie de preguntes al regidor d'Interior al respecte d'aquestes possibles irregularitats pel que fa tant a la indumentària i mitjans tècnics com defensius, com al Reglament per a l'ús de la Llengua catalana de l'Ajuntament d'Artà. Les preguntes foren aquestes (entre d'altres):

Policia Local
1. A la vista dels arts. 25-26 de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes, és reglamentària la bandera espanyola que alguns -no tots- dels funcionaris de la Policia local d'Artà mostren al mànec de les seves armes quan estan de servei?
2. Si no, es prendran les mesures pertinents, dirigides a la homogeneïtzació dels mitjans tècnics i defensius establerts clarament a la Llei?
Coneixen el senyor Batle d'Artà i el regidor d'Interior l'existència del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà, aprovat per unanimitat l'any 2001?
Coneixen l'art. 7: En les comunicacions administratives orals, el personal ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani expressament ser atès en castellà. Així mateix es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari?
Coneixen l'art. 21.1.: Els responsables dels diferents òrgans han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tengui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o de les adreçades als administrats?
Tornaria UM a aprovar aquest Reglament, si fos el cas?
Tenen coneixement aquests responsables d'alguna queixa o comentari negatiu per part dels artanencs, relatius a l'ús sistemàtic d'algun dels agents de la Policia Local d'Artà de la llengua castellana en dirigir-se als administrats i durant la seva jornada laboral, en l'exercici de les seves funcions?
3. Quants funcionaris de carrera de la Policia local d'Artà varen guanyar la seva plaça sense acomplir amb el requisit reglamentari municipal del corresponent nivell de coneixements de la llengua catalana?
4. Quan es varen produir aquelles oposicions?
5. Quants d'aquests funcionaris no han aportat avui dia el Certificat de coneixements de llengua catalana corresponent, requisit, com s'ha dit, per a l'accés a la funció pública segons el Reglament propi d'ús de la llengua catalana?
6. En el cas que en quedi algun sense haver aportat aquest Certificat de coneixements, com pensa l'equip de govern assolir el cabdal acompliment del Reglament per la seva part?
7. S'han sol·licitat finalment els aparells d'etilometria evidencial? El ple del mes de novembre, ens vàreu dir que es sol·licitarien en el cas que la cessió fos gratuïta.
8. Quina o quines són les empreses que actualment s'encarreguen de la retirada amb grua dels vehicles mal estacionats?

Les preguntes numerades havien estat presentades amb més de 48 hores d'anticipació al Ple (dia 26-03-2010, amb núm. de Registre d'Entrada 1.222, el que significa que obligatòriament havien de ser respostes (segons s'estableix en l'art. 95 de la Llei 20/2006, municipal i de Règim Local de les Illes); les que presentam sense enumerar, podien no ser respostes segons aquesta mateixa Norma de funcionament, atès que varen ser formulades "oralment"; no obstant això, atès el caràcter més aviat polític i no tècnic de les preguntes formulades oralment, Els Verds-Esquerra havien considerat que el regidor d'Interior o el Batle (ambdós d'UM) les respondrien amb facilitat i decisió.

La sorpresa del vespre es va esdevenir quan, després d'haver respost correctament les dues primeres preguntes (la bandereta espanyola que alguns agents de la Policia Local han aferrat al mànec de l'arma reglamentària -i propietat pública- no és reglamentària, i es prendran mesures al respecte), i en escoltar les preguntes formulades sense haver-les presentat amb les 48 h. d'anticipació, el regidor d'Interior B. Gili, recolzat per son pare, el Batle R. Gili, es va negar en redó a respondre aquestes, i la resta de preguntes, incloses les presentades correctament en temps i forma per a la seva obligatòria resposta en el transcurs d'aquella sessió ordinària del Ple.
Com es pot observar, res en les preguntes formulades oralment ni en les preguntes formulades per escrit no implica una voluntat ofensiva ni cap tipus de formulació amb "mala educació". Idò això va ser el que va argumentar B. Gili per a no respondre les preguntes encara que hi estàs obligat per la Llei que regula el funcionament dels municipis i de les sessions plenàries.

Al contrari, a les sessions del Ple de l'Ajuntament d'Artà el més habitual són cops de força per part de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) i especialment dels membres més destacats d'UM. Sense anar mes lluny, un minut abans el batle havia rebutjat llegir les preguntes presentades oralment el mes de gener per Els Verds-Esquerra d'Artà el mes de gener (que s'havien de respondre obligatòriament ara pel març), de manera que les respostes (algunes de sil·làbiques) resultaven completament incomprensibles pels oients i la ciutadania present al Ple); uns minuts abans, a alguna pregunta formulada per UIA (sobre un Decret de batlia signat en diumenge), el mateix regidor d'Interior havia respost irònicament i amb poc respecte cap a la ciutadania i cap al grup de l'oposició que "fem tanta feina que perdem la noció del temps". I als plens dels mesos de novembre de 2009 i de gener de 2010, el batle havia exclòs de l'ordre del dia de les sessions unes sèries de mocions que Els Verds-Esquerra havien exposat en les corresponents i anteriors Comissions Informatives.
El menyspreu pels grups de l'oposició i la seva feina, com pels votants que representen i, al cap i a la fi, pels artanencs i les artanenques en general, és cosa habitual en les maneres de fer d'UM d'Artà en els òrgans col·legiats municipals. L'altre dia, es superaren a ells mateixos reinventant les regles del joc bàsiques de funcionament municipal, en no respondre les preguntes de Els Verds-Esquerra, tal i com ja hem exposat.

Però el que resulta especialment greu, és el dubte amb què Els Verds-Esquerra d'Artà ens vàrem quedar respecte de la defensa de l'ús de la llengua catalana en l'Ajuntament per part d'UM: Es pren seriosament UM d'Artà el Reglament municipal per a l'ús de la llengua catalana? El pensa fer complir, com és preceptiu? Estan vertaderament convençuts els regidors responsables, pretesament nacionalistes, de la necessitat de defensar el més important valor patrimonial, que és la nostra llengua, com els drets lingüístics dels artanencs, que són ser atesos en la seva llengua per part dels funcionaris de l'Ajuntament?

Què n'ha dit la premsa:
Diari de Balears, 03-04-2010: Els Verds-Esquerra, en defensa de la llengua

divendres, 2 d’abril del 2010

Reiteració a l'equip de govern i a Costas sobre instal·lacions públiques i costaneres a la Colònia[En aquestes imatges, del passat dimecres dia 31 de març, s'observa la quantitat de pedra i les penyes -encerclades en color vermell- que sobresurten perillosament a la part seca de la plageta urbana de la Colònia]


[En aquestes dues imatges s'observen els dos elements exteriors que formen el niu de metralladora ubicat a la punta de s'Estanyol. En la primera, es pot veure clarament com la "obertura al lateral orientat cap a la mar utilitzada per disparar (segons la descripció de la instal·lació a la seva fitxa de protecció) no existeix per mor del seu cobriment per la zona enjardinada dels apartaments. En la segona, es pot veure com el "seto" obstaculitza la part d'entrada a la instal·lació]

[Un dels tradicionals vivers. Aquest es troba ben devora de la plageta urbana de la Colònia,
i constituei
x no només un element patrimonial a protegir, sinó també
un altre element més d'atracció turística]Els Verds-Esquerra d'Artà reiteren a l'equip de govern municipal (UM-PSOE) les sol·licituds ja formulades d'acondicionar la plageta urbana de la Colònia
Insisteixen també en la necessitat de conservar determinades instal·lacions protegides, com són els vivers i els nius d'ametralladora

Els Verds-Esquerra formularen en el transcurs de la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà els següents precs entre d'altres:
1. Pregam l'equip de govern que examini l'estat de conservació dels vivers de la Colònia, com dels nius de metralladora de Ca los Camps i de S'Estanyol, aquest darrer afectat per la zona enjardinada d'uns apartaments com hem denunciat en diferents ocasions, béns tots ells catalogats i que, si s'escau, es procedeixi a sol·licitar actuacions urgents a les administracions que correspongui, com el Consell i/o la Demarcació de Costes.
4. Pregam l'equip de govern que dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'acondicionar plenament la platja urbana de la Colònia, especialment pel que fa a les pedres que hi ha entre l'arena, amb les quals ja l'estiu passat els usuaris es feien talls i ferides.

Respecte de l'acondicionament de la plageta per al seu ús sense els riscs produïts per les pedres i roques que es troben tant a la seva part submergida com a la part seca, aquesta necessitat ja la va formular el regidor G. Caldentey al Cap de la Demarcació de Costes Celestí Alomar amb ocasió d'una reunió celebrada el passat dia 25 de novembre de 2010. S'hi va informar de les múltiples queixes que els banyistes usuaris d'aquesta platja artificial havien traslladat a la formació ecosocialista, en el sentit de les molèsties i fins i tot talls i ferides que es produïen accidentalment en el seu ús normal, l'estiu passat. A la reunió esmentada, també hi eren presents representants de l'equip de govern municipal: el regidor de Turisme, B. Gili (UM) i la regidora de Patrimoni, P. Ginard (PSOE).
Les imatges que encapçalen aquest article mostren la quantitat de pedra i les penyes que afloren, encara aquests dies en què ja torna a haver-hi banyistes i turistes gaudint d'aquesta plageta urbana.
També s'observa en una de les imatges el lamentable estat de conservació d'un dels tradicionals vivers de la costa de la Colònia, molt a prop de la plageta. A la reunió del mes de novembre anteriorment esmentada, Caldentey també va esmentar la necessitat que Costes prengués mesures ràpidament dirigides a la conservació d'aquest element, com dels nius de metralladora (catalogats tots ells al Catàleg municipal de Protecció dels béns patrimonials).
Els Verds-Esquerra han denunciat en múltiples ocasions el mal estat de conservació d'aquests i d'altres elements de la costa de la Colònia de Sant Pere. Fins ara, només Costes ha reaccionat i parcialment, intervenint sobre la torre de posicionament de Son Viulí que amenaçava amb esfondrar-se un moment o altre.
Respecte del niu de metralladora de la Punta de s'Estanyol i de la seva alteració (infracció urbanística) per la propietat dels apartaments que hi ha aprop, Els Verds-Esquerra d'Artà no han trobat per part de l'equip de govern municipal a les seves denúncies i precs (des del juny de 2007 al passat mes d'octubre) més resposta que un Informe tècnic completament tarat en la seva forma com en el seu contingut, i l'habitual i lamentable silenci, apatia i indiferència.

Què en diu la premsa:
Diario de Mallorca, 04-04-2010: Els Verds-Esquerra critica de nuevo el mal estado de la playa de la Colònia