dimecres, 31 d’octubre del 2007

CONVOCATÒRIA: No al golf de Son Bosc!


El col·lectiu Antigolfos de Muro ha convocat una casserolada per al proper diumenge 4 d'octubre a les 11.30 hores davant l'Ajuntament d'aquest municipi per exigir l'aturada del camp de golf de Son Bosc i demanar la seva conversió en Parc Natural.

Enllaç a la web del GOB (escrit el President de les Illes demanat-ne la protecció): pitjau aquí

dilluns, 29 d’octubre del 2007

ATENCIÓ! El passat dissabte, dia 27 d'octubre, es va anunciar al BOIB l'exposició pública del Projecte de Costes...

... "D’Ordenació de l'ús públic del litoral de Sa Canova, terme municipal d'Artà -Illes Balears-."

Es pot consultar a Delegació de Costes (Ciutat) i a l'Ajuntament d'Artà (divendres el tenien al departament d'Urbanisme).
Si no em fallen els comptes (compt dies naturals), hom té fins a divendres 16 de novembre per a presentar-hi les al·legacions que trobi oportunes.
És el segon projecte que es presenta a exposició pública en 7 anys, és a dir, per ventura torna a acabar dormint dins un calaix fins i tot amb les al·legacions presentades.
Però això no obsta perquè s'hagi de fer un esforç i mirar de millorar-lo entre tots.

Ànims!
Qualsevol ajuda que necessiteu, per favor no dubteu a fer-nos-la arribar.
Guillem

HUMORIS CAUSA

Els Verds – Esquerra d'Artà reclamen la supressió del Consorci de finques públiques d'Aubarca – Es Verger


L'agrupació ecosocialista artanenca reclama la eliminació del Consorci de les finques públiques d'Artà i la gestió directa de les mateixes per part del Parc Natural de Llevant (PNL). Des de l'any 2001, la creació, gairebé simultània, de les figures del Consorci i del PNL (5 d'abril i 9 de novembre de 2001, respectivament) per a tasques de gestió, en alguns casos, idèntiques, ha comportat nombrosos episodis de descoordinació, superposició i contradiccions, especialment els quatre anys de govern del PP.

El Parc Natural de Llevant ha vist limitada la seva acció dins les finques públiques gairebé des del principi. Des de l'entrada del PP al govern l'any 2003, els òrgans de gestió del PNL (autoritat de gestió i junta rectora) gairebé no s'ha reunit, raó per la qual no s'han aprovat els corresponents plans anuals ni les memòries de gestió, cosa que dificulta la feina dels tècnics. Aquesta situació posa en perill la conservació de les finques i contribueix a la seva degradació, ja que algunes de les activitats que es duen a terme dins les finques no tenen en consideració la normativa que comporta la figura del Parc Natural. El Consorci de les Finques Públiques, amb la aquiescència de UM-PSOE a l'Ajuntament d'Artà, fa i desfà lliurement sense tenir en compte els criteris ambientals ni el nivell de protecció de la zona (parc natural), denuncien Els Verds – Esquerra d'Artà. Fins i tot s'han comès, continuen, “actuacions que van en contra de la preservació i ús públic de l'espai i que es fan sense una comunicació mínima amb els tècnics del Parc”.

Els darrers mesos, sense anar més lluny, Els Verds - Esquerra d'Artà han posat en coneixement de distintes administracions (serveis municipals d'urbanisme, Conselleria de Medi Ambient) possibles infraccions dins de l'àmbit del PNL, a les obres situades a s'Alqueria Vella d'abaix i els seus voltants, consistents en instal·lacions sense llicència (com una rassa per a l'abocament directe d'aigües d'una fossa sèptica directament a un torrent) o abocaments de runa amb uralita (que conté amiant). Igualment, s'ha pogut comprovar l'ús generalitzat de PVC com a material constructiu a les instal·lacions de la tafona restaurada recentment (les obres resten actualment abandonades i sense finalitzar: vegeu notícia restauració tafona Alqueria Vella)

Totes aquestes actuacions van comptar amb el vistiplau dels representants del consistori d'Artà, J. Silva i M. Francisca Servera (PSOE) i R. Gili, (UM) dins la Junta Rectora del Consorci de finques públiques, i es van realitzar d'esquena al PNL, sense informar ni a la direcció ni als tècnics. El mateix cal dir de la desastrosa gestió agrícola i ramadera de les finques públiques (manca de tècnics agrícoles qualificats, contractacions dubtoses, mala gestió dels ramats), dels contractes a dit per diferents obres, etc. (vegeu Nota de premsa d'EU-EV de Llevant, 04-08-06)

Les tasques de gestió que actualment són pròpies del Consorci de finques públiques d'Artà -reivindiquen els ecosocialistes- han passar a ser de gestió directa per part dels òrgans de gestió del PNL. En aquest sentit, el nomenament, com a nova gestora del Consorci -produït aquests darrers dies-, d'una persona sense cap vinculació ni experiència ni amb l'àmbit de la conservació dels espais naturals, ni amb la gestió agrícola-ramadera, ni de les empreses públiques, com la que al seu dia va fer el conseller Font (PP) en la persona de B. Palmer (que llavors era regidor pel PP a l'Ajuntament d'Artà), representa una continuïtat en l'estil de gerència del Consorci i, per tant, és valorada molt negativament per Els Verds – Esquerra d'Artà.

dijous, 25 d’octubre del 2007

El Mundo: "Jo no som racista, però..."

Avui trobam al molt lliberal, espanyol i constitucionalista diari "El Mundo", a la seva edició de les Illes, secció "Part Forana", un titular que diu: "Manacor. Comerciantes exigen a la competencia immigrante que acate todas las leyes".
Curiós; au idò, anem a sa notícia.

Al primer paràgraf, ben a l'estil literari lliure propi d'aquesta publicació, es diu que "los comerciantes tradicionales (¿?) de Manacor no quieren caer en la xenofobia, pero no se les escapa que a su alrededor está proliferando la competencia desleal de la mano de chinos y árabes."
És al segon paràgraf on trobam realment la notícia, i diu així:
"En estas circunstancias los comerciantes exigen a las autoridades que hagan cumplir las normas [...]"

Són els comerciants, els que "no volen caure en la xenofòbia però..." , com diu el rotatiu, o ho és aquest mateix mitjà, en titular, com ho fa, la notícia (o "crònica", o "petita contribució literària amb forma de notícia": que
cadascú qualifiqui aquest escrit com vulgui)? No hauria d'haver-se titulat: "Comerciantes exigen a las autoridades que aplique todas las leyes a todos los comerciantes por igual"?

Accés directe a la notícia:
http://www.elmundo-eldia.com/2007/10/25/part_forana/1193263903.html

dilluns, 22 d’octubre del 2007

Què en podem fer, de les instal·lacions militars abandonades?Torres d'enfilament que cauen, niu d'ametralladora que una piscina li va tapar l'accés, bateries de canons desconegudes...
Paga la pena conservar-les?
No se lis podria donar algun ús civil, tipus itinerari cultural ("Sistemes defensius de les dictadures espanyoles a la costa d'Artà"), escolar, fins i tot turístic, sense gens d'impacte paisatgístic?

Reportatge de'n Carlos Garrido, al Diario de Mallorca de dia 21: Los Cañones de Es Canons, pitjau aquí

dissabte, 20 d’octubre del 2007

Conseqüències de la (in)disciplina urbanística de l'Ajuntament d'Artà

La manca de disciplina urbanística d'UM-PSOE a l'Ajuntament agreuja els efectes de les intenses pluges.
Les obres il·legals d'un habitatge i uns tancaments de finca rústica provoquen un efecte de dic i l'aigua anega parcel·les veïnes

L'obra il·legal d'un habitatge a la parcel·la 30 del Polígon 12 (1.200 m2) del municipi d'Artà (inicialment magatzem, també il·legal), amb un tancament perimetral de bloquet de formigó, ha provocat un efecte dic que va anegar les finques veïnades fins a una altura d'un metre. Aquest tancament impedeix el natural drenatge de la zona, tractant-se d'un espai a la vora del pont de l'ocell verd, al torrent de Son Fortè, un dels que més aigua poden arribar a carregar d'Artà.

Aquestes obres han estat repetidament denunciades pels veïnats: es varen incoar dos expedients d'infracció que, inexplicablement, queden paralitzats una vegada formulada la proposta de demolició; es tracta d'obres il·legals i il·legalitzables.

Els Verds varen demanar, el passat mes d'abril, al Consell de Mallorca, la subrogació d'aquest expedient (i de set més) atesa la nul·la voluntat de l'equip de govern (llavors era format pels mateixos partits) d'aplicar la Llei de Disciplina urbanística.

Des de la primera petició de subrogació al Consell, les obres no han estat paralitzades, i l'edifici final és un habitatge. L'ajuntament ha obert un segon expedient, sense ordenar-ne tampoc la demolició fins ara.

L'obra en qüestió presenta la circumstància que es troba a una zona que s'anega al costat del torrent més important del poble. L'ajuntament d'Artà ha demostrat ser insensible no només respecte de la disciplina urbanística sinó, i sobre tot, a les més elementals precaucions urbanístiques exigibles a un espai com aquest.

Els Verds – Esquerra denuncien la permissivitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà i la imprudència que en casos com aquest comporta. De la mateixa manera, anuncien que continuaran demanant la subrogació dels expedients de demolició que UM-PSOE rebutgin tramitar al municipi d'Artà, i demanaran al Consell de Mallorca el reforçament, en mitjans tècnics i humans, del gabinet de disciplina urbanística per tal que pugui resoldre els expedients que els ajuntaments, com el d'Artà, es neguen a dur endavant.

Comunicat de Diògenes sobre el PORN de Llevant del Govern. (1: Son Espases; 2: PORN de la Península de Llevant; 3: ...)

La coordinadora de regidors Diògenes critica la voluntat de la Conselleria de Medi Ambient d'impulsar un PORN de la Península de Llevant a imatge i semblança del proposat pel Govern del PP.

Respecte del PORN vigent, de l'any 2001, la proposta de PORN de la conselleria incideix en la línia de desprotecció del territori de la Península de Llevant iniciada pel Govern del PP

Guillem Caldentey (Artà, Verds-Esquerra), Contxi Penya (Son Servera, Verds-Esquerra), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV), i Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV), que formen la Coordinadora de regidors Diògenes, denuncien l'amenaça d'una nova renúncia en matèria de protecció ambiental, ara a la Península de Llevant, per part del Govern de les Illes.

L'any 2001 la conselleria de Medi ambient del govern del Pacte de Progrés aprovava definitivament el pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) de la Península de Llevant.

L'any 2003, el PP, amb el suport d’UM, aprovava una llei d’acompanyament als pressuposts que retallava dràsticament la superfície del Parcs Naturals de la Península de Llevant, amb la qual cosa es desprotegia més del 90% de la superfície protegida originalment pel Govern del Pacte de Progrés.

L'any 2005, el mateix Govern inicià els procediment de redacció d'un nou PORN de la zona. L'àmbit territorial del nou PORN no coincidia amb el de l'original, ni amb el de l'original Parc Natural de Llevant, encara que el discurs oficial era llavors que el que es volia era recuperar el Parc Natural en les seves dimensions originals però amb l'acord amb els propietaris. Aquesta “segona versió” del PORN de Llevant suposava una considerable retallada en la protecció territorial de la zona, excloent, per exemple, Sa Canova d'Artà i considerables extensions als quatre municipis de la comarca (Artà, Capdepera, tot Sant Llorenç i Son Servera).

La Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), estableix a l’article 8.4 que “l’acte d’inici del procediment caduca transcorreguts dos anys, comptadors des de la data de l’esmentat acte, sense que s’hagi aprovat definitivament el Pla d’ordenació dels recursos naturals”. Per aquest motiu, el nou PORN iniciat l'any 2005 caducava el passat mes de juny.

El comunicat de premsa de la Conselleria de Medi Ambient del passat dia 17 d'octubre, referent a l'inici de la redacció d'un nou PORN de la península de Llevant (per tercera vegada), transmet el missatge que la Conselleria de Medi Ambient augmenta la superfície protegida amb les finques de Son Jaumell i Ca'n Patilla -a Capdepera-; però oculta que el punt de partida és la proposta del PP del 2005, que deixava fora de l'àmbit del PORN tot Sant Llorenç, Sa Canova d'Àrtà, gran part de Son Servera i zones d'Artà. Des del moment d'aquella retallada en la protecció ambiental de la zona, s'han atorgat una gran quantitat de llicències a les zones anteriorment protegides (amb el PORN de 2001, del Pacte de Progrés). Només a la finca de Carrossa (Artà), s'han donat dotze llicències de xalets.

Només amb la recuperació de l'àmbit territorial mínim del 2001 es pot garantir a la península de Llevant uns “espais naturals protegits amb coherència, homogeneïtat i continuïtat territorial”, tal i com diu desitjar el conseller Grimalt. El contrari, defensen els regidors, és pura demagògia.

Els regidors consideren vergonyós que aquest Govern (participat pel Bloc) tengui com a punt de partida propostes de protecció territorial pròpies dels anys de govern del pacte PP-UM a la hora de plantejar polítiques de protecció del territori, al temps que es renuncia als mínims de protecció del govern del Pacte de Progrés.

L'actuació, al front de Medi Ambient, d'UM, està en línia amb el seu anterior pacte de govern amb el PP al Govern Balear. El que aquest grup de regidors no troben tant coherent és la renúncia, tant del PSOE com del BLOC, als mínims de protecció del territori assolits en temps del Pacte de Progrés. La Coordinadora Diògenes demana a aquestes dues forces que “al Consell de Govern que aprovi el nou PORN, es recuperin, al menys, les dimensions originals del PORN de l'any 2001. De no ser així, haurem d'entendre que la renúncia a la protecció de Son Espases – La Real va ser només la primera de les renúncies als programes electorals pel quals es va demanar el suport a la ciutadania, i serà una passa més en la pèrdua de credibilitat d'aquestes forces polítiques que es declaren defensores del territori i del futur de les nostres illes.”Notes:
Accediu al Comunicat de premsa de la Conselleria de Medi Ambient, de dia 17 d'octubre de 2007.

dimarts, 16 d’octubre del 2007

(Maulets): "Aquells partits que no abandonin el govern seran còmplices de la destrucció de la Real"

La decisió de l'anomenat Govern pel Canvi de continuar el projecte especulatiu de Son Espases ha provocat indignació entre amplis sectors de la societat civil mallorquina. És per aquest motiu que l'assemblea de Ciutat de l'organització juvenil Maulets ha fet un comunicat de premsa on critica durament aquest govern i remarca que "aquells partits que no l'abandonin seran còmplices de la destrucció de la Real".

Per a Maulets, "un parell de mesos d'arribada al poder ha estat el temps que han tardat els partits de l'autodenominat Govern pel Canvi a ensenyar el seu veritable rostre". I consideren que allò que ha canviat "han estat les cares de la classe política, però no les polítiques". És per això que denuncien els partits que composen el Pacte, ja que han han traït les seves votants, "mostrant que les seves promeses eren electoralisme pur i dur. Això els iguala, a tots ells, a na Catalina Cirer, qui també va incomplir les seves promeses".
L'organització de joves critica que aquelles formacions que fa uns mesos participaven i donaven suport a les reivindicacions veïnals de La Real en el marc de la plataforma en defensa d'aquesta se'n han desentès un cop guanyades les eleccions. Per tant, remarca que "aquells partits que no abandonin el govern seran còmplices de la destrucció de la Real, així com de tot allò que implica (destrucció del darrer indret rural de Ciutat, l'obertura de la via cap al 2n Cinturó, el creixement desmesurat de Palma fins a la UIB, etc.)". Per això Maulets manifesta que no oblidarà a cap corrupte, a cap traïdor, a cap còmplice, ni a cap covard i sempre recordarà les persones que formen part del fibló que destruirà aquest paratge.
Per tot això, l'assemblea de Maulets Ciutat afirma que "només amb la mobilització es podrà aturar allò que la classe política no ha volgut fer". També assenyala que la lluita i l'organització al marge dels partits institucionals és l'únic camí. El comunicat conclou tot dient que "avui, més que mai, cal lluitar amb valentia per tot allò en el que creiem per, com deia Lluís M. Xirinacs, "contrapuntar la covardia dels nostres líders"".

http://www.llibertat.cat/content/view/1476/1/

divendres, 12 d’octubre del 2007

Violència simbòlica


dimarts, 9 d’octubre del 2007

[Eleccions maig 2007: Programa UM, secció "Colònia"] "Donar suport al Fòrum de Participació Ciutadana"


Els Verds - Esquerra d'Artà es declaren molt decebuts per la manca de voluntat i iniciativa d'UM a la hora de recuperar el Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia de Sant Pere.

Fa una any, Maria F. Servera (PSOE) va “suspendre” indefinidament aquest procés de participació ciutadana i ara UM no mostra cap voluntat de reiniciar-lo, encara que s'hi comprometeren en campanya.

Els Verds - Esquerra d'Artà critiquen la incapacitat o la manca de voluntat de l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la regidora de Participació Ciutadana, M. Esperança Massanet (UM), a la hora de fer el possible per reprendre el procés de participació ciutadana conegut com a “Fòrum” de la Colònia, que es va desenvolupar al nucli del litoral artanenc durant dos anys consecutius fins a la seva suspensió unilateral, antidemocràtica i “sine die” per part de l'exbatlessa d'Artà, M. Francisca Servera (PSOE).

Segons Guillem Caldentey, regidor de la formació ecosocialista artanenca, “el tarannà democràtic de l'equip de govern, però sobre tot de UM, s'està demostrant ben diferent al que aquesta formació prometia durant les eleccions o quan era un grup municipal amb una representació inferior a l'actual (de tres han passat a tenir 5 regidors). Aquest partit es va comprometre durant tota la campanya a tornar a impulsar el Fòrum de la Colònia, i de fet han tingut prou temps com per a salvar l'any des de començaments de l'estiu passat, quan es va formar el govern municipal. Es podrien haver fet, entre tots, uns pressuposts participatius per a la despesa consensuada de 60.000 euros per a l'any 2008”.

El Fòrum de Participació Ciutadana de la Colònia de Sant Pere va fer possible, fins a la seva suspensió (novembre de 2006), l'elaboració col·lectiva d'uns “pressuposts participatius” entre tots els residents a la Colònia majors de setze anys que hi volguessin participar. Es determinava entre tots una llista de necessitats de despesa o d'actuació, es prioritzaven i es feien propostes al respecte; posteriorment, es votaven les propostes i les que rebien més suport passaven a integrar-se als pressuposts municipals com a partides de despesa de l'any pressupostari posterior.

Així, per exemple, els veïns de la Colònia han vist com, arrel de la seva participació, s'implantaven millores viàries (miralls a les cantonades, passos elevats per a vianants...), a les instal·lacions municipals (escoleta), o s'han iniciat projectes arquitectònics com la redacció d'un projecte de coberta del poliesportiu municipal. Al respecte, Guillem Caldentey declara que “el fet de determinar en comú els problemes i les carències i les possibles solucions, i el fet de veure que la feina feta es traduïa a la realitat, és a dir, que les propostes més votades eren assumides pels governs municipals, feia pujar la participació ciutadana, el (re)coneixement mutu entre tots els veïns, i el grau d'identificació social i col·lectiva de la gent d'aquest nucli costaner”.

“En tot cas”, continua aquest portaveu, “esperam que la nova regidora de Participació Ciutadana recordi el compromís del seu partit durant les eleccions, en el sentit de recuperar el Fòrum de la Colònia de Sant Pere: l'any 2008, tendran molt més temps per a provar de reunir novament els veïns d'aquest nucli i animar-los a tornar a participar en la recerca col·lectiva d'una Colònia millor. Això comportarà un esforç extra després de la decepció provocada per l'anterior equip de govern en suspendre d'aquella manera un procés de participació ciutadana tan important com aquest -únic a les Illes- i que començava a agafar un gran impuls propi, però segur que els veïns, en veure que les seves propostes es veuen materialitzades, es tornaran a engrescar poc a poc”.


dimecres, 3 d’octubre del 2007

Lladó (Esquerra): El pacte de govern serà paper banyat si no es protegeix Son Espases

El president d'Esquerra a les Balears, Joan Lladó, ha manifestat avui matí en declaracions a IB3-Ràdio que "el pacte de govern serà paper banyat si no es protegeix Son Espases". Segons Lladó el pacte es fonamenta en tres eixos: eliminar la corrupció; la protecció del territori i del patrimoni; i una visió de país. Per al president d'Esquerra s'han de dedicar tots els esforços a la protecció de l'indret i conscients que la preservació del territori és una cosa cara, si fa falta s'han d'aportar recursos dels Pressuposts Generals de l'Estat.

A la mateixa entrevista i en relació a la proposta del PP sobre la constitució i les institucions de l'Estat, Lladó ha destacat que no s'ha de sacralitzar la constitució, entre d'altres motius perquè hi ha una immensa majoria dels electors que no la varen votar, entre d'altres tots els nascuts després de 1960.

[Extret de: http://www.esquerra.cat/locals/index.php?id_article=18308]