dijous, 31 de juliol del 2008

Cadena Ser: Na Gemma no permet que toquin la mà que li dóna de menjar

Tall del programa "La Ventana" de dia 25 de juliol:

Analizamos la figura de Hugo Chávez con William Cárdenas y Carlos Fernández Liria

En haver sentit el tall, llegiu: "La prensa española y sus vergüenzas", de Fernández Liria ("Público", 31-07-08)

Alguna documentació a què es fa referència durant la conversa: La trobau en aquest article del nostre blog.

dissabte, 26 de juliol del 2008

Defensaran al Ple instar el Govern que permeti als metges balears l'ús terapèutic del Cànnabis

Accediu al Comunicat.

[Darrera informació, a dia 30 de juliol: La moció va ser aprovada ahir, amb 10 vots a favor (Els Verds-Esquerra d'Artà, UIA, PSOE i UM) i 2 abstencions (PP)]

dijous, 24 de juliol del 2008

Kalvellido/Rebelion.org

dimecres, 23 de juliol del 2008

Ecologistas en Acción: Extracte artanenc del seu informe "Banderas Negras 2008"

Transcrivim tot el relatiu al nostre municipi. Per accedir a l'informe complet, pitjau aquí [pdf, 1,3 Mb].

ARTÀ
PUNTO NEGRO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RESIDENCIALES EN PRIMERA LINEA DE MAR
En el Molí d´en Regalat, en la Colònia de Sant Jordi, se pretende la construcción de viviendas residenciales.

PUNTO NEGRO: DEGRADACION DEL SISTEMA DUNAR SA CANOVA
Como ya mencionamos en el apartado anterior, la limpieza mecánica, la retirada de arribazones de Posidonia oceanica, supone un desequilibrio en el sistema playa-duna que supone una degradación de este sistema dunar de una elevada importancia ecológica.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE ARTÀ (NUCLEO URBANO)
Construida en 1990 carece de tratamiento secundario, vierte a un torrente y no reutilizan las aguas. Esta depuradora
no cumple con los valores legales establecidos para la, DBO nitrógeno total y fosfatos. Esto puede suponer un aporte de materia orgánica en las calas adyacentes con el consiguiente riesgo de eutrofización y perdida de calidad ambiental del lugar.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CANYAMEL
Construida en 1990, carece de tratamiento terciario y no se reutilizan las aguas. Vierte a través de un emisario
submarino, situado en la playa de Canyamel. Hay que señalar que esta depuradora supera los valores máximos
establecidos por la legislación, fosfatos.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE LA COLONIA DE SANT PERE
Carece de tratamiento terciario, vierte a pozos de infiltración, no se reutilizan las aguas. No cumple con los valores
máximos establecidos por la legislación para fosfatos.

dimarts, 22 de juliol del 2008

Beques per al transport escolar dels joves que fan Batxiller o Mòduls

[Pitjau aquí per accedir a la moció]

Els Verds-Esquerra d'Artà proposen l'establiment de beques per al transport escolar dels alumnes d'ensenyament secundari no obligatori.

Ho consideren una mesura necessària més per lluitar contra l'abandonament escolar

Els Verds-Esquerra han presentat, per a la seva discussió i aprovació la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, la moció Estudi de les necessitats de transport escolar de la població entre 16 i 22 anys per al seu desplaçament als centres educatius d'Artà i els municipis veïnats per a dur a terme els seus estudis d'ensenyament secundari no obligatori (Mòduls i Batxiller), així com instar l'equip de govern a la dotació pressupostària d'un programa de beques per a les despeses de transport necessàries”.

La formació ecosocialista artanenca ja va incloure aquesta proposta el passat Ple ordinari, inclosa a la moció relativa a la seguretat del servei de transport escolar1 per carretera, que va ser aprovada sense incloure la resolució referent a que el Consistori artanenc havia d'assumir les despeses de transport dels menors d'edat que cursen estudis d'ensenyament secundari no obligatori. La exclusió d'aquesta proposta va ser forçada per l'equip de govern municipal (PSOE-UM) sense cap explicació.

Els Verds-Esquerra consideren que, com que la legislació actual no obliga les administracions amb competències educatives a la prestació gratuïta als majors de 16 anys del servei de transport escolar, per a la seva assistència a l'ensenyament secundari no obligatori -Batxiller i mòduls professionals-, l'Ajuntament té la obligació de fer algun esforç dirigit a establir mesures com aquesta, que tenen per objectiu fer més senzilla la continuació dels estudis i de la formació professional dels joves.

La formació artanenca assenyala que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar destina des de l'any 2007 una partida pressupostària anual de 22.000 euros destinada a sufragar íntegrament les despeses per transport escolar dels joves entre 16 i 22 anys que fan estudis d'ensenyament secundari no obligatori.

Els destinataris d'aquestes beques podrien ser joves residents als nuclis urbans de la Colònia de Sant Pere que s'han de desplaçar a l'IES d'Artà, així com els que assisteixen a determinats mòduls professional d'Artà i de Manacor.

(1) Pitjau aquí per accedir a la moció del mes de maig de Els Verds-Esquerra d'Artà sobre seguretat en el transport escolar.

divendres, 18 de juliol del 2008

Entrebancs a l'accés dels regidors de l'oposició a la documentació municipal

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la obstaculització a l'accés a la documentació municipal del seu regidor per part del batle, Rafel Gili (UM).

Critiquen el caràcter antidemocràtic i il·legal de les restriccions als regidors de l'oposició

Els Verds-Esquerra denuncien les dificultats que troba el seu representant a l'Ajuntament, el regidor Guillem Caldentey, a la hora d'accedir a la documentació municipal. Els entrebancs que sorgeixen constantment i la manca d'informació per part del batle, Rafel Gili, dificulten en gran mesura la feina del regidor a l'oposició.

L'agrupació ecosocialista artanenca descriu com funciona el mètode de dificultar i impedir l'accés a la documentació al seu regidor. El passat dimecres, dia 16 de juliol, 14 dies després d'haver entrat al registre de l'Ajuntament una sèrie d'instàncies demanant accés i còpia a determinada documentació (1) i sense haver rebut cap resposta per escrit -ni afirmativa ni denegant fonamentadament en cada cas l'accés, per la qual raó s'ha d'entendre que es tracta de silenci administratiu, en aquests casos favorable a l'accés a la informació requerida-, a Secretaria responen al regidor interessat que és la primera notícia que tenen de les instàncies, que tot ho té el batle, que necessiten temps per a aclarir a on es troba la documentació. Per raons laborals, Caldentey no disposa més que de tres hores setmanals per fer feina a l'Ajuntament, sobre tot consistent en accés a la informació, que ha de demanar per escrit. “Si no tinc accés a la informació documental la meva feina política es veu molt limitada”, lamenta el regidor de l'oposició. Els Verds-Esquerra d'Artà han presentat 24 instàncies -tres pel cas dels fulls de report de la policia local- sol·licitant accés a documentació municipal entre els dies 20 de juny i 4 de juliol, i fins ara només han tingut accés als sol·licitats a quatre d'elles.

“Estam preocupats per l'accentuada deriva cap a la opacitat i la manca de rigor del batle d'Artà, Rafel Gili”, declara Caldentey. Fa unes tres setmanes, sembla ser -no hi ha hagut cap informació al respecte dirigida als regidors de l'oposició, que n'han estat assabentats per part del personal funcionari- que el batle va donar instruccions als funcionaris d'Administració i Obres de l'Ajuntament que als regidors de l'oposició només se lis donés accés a la documentació una vegada sol·licitada per escrit -la qual cosa és ajustada a dret, encara que alenteix i dificulta la feina dels regidors. “Nosaltres ens hi hem adaptat immediatament, i de fet ja ho fèiem d'aquesta forma en determinats casos, però el que no és de rebut és, en primer lloc, que no se'ns notifiqui o se'ns faci saber de cap manera el nou sistema per a accedir a la informació i, en segon lloc, i molt més greu encara, que havent tramitat correctament les sol·licituds i passat el temps de resposta establert legalment, no tinguem accés a la documentació sol·licitada”. El regidor de la formació artanenca no pot deixar de recordar les emocionades paraules de Rafel Gili el dia de la seva seva elecció com a batle d'Artà: “En el pla polític s’ha de procurar que les decisions que es prenguin siguin fruit del debat i de la negociació a partir de la seva base natural, que és el diàleg. Vull fer el possible perquè prevalgui el consens en la presa de decisions. Els ciutadans del nostre poble el que esperen de tots els qui formam aquest nou consistori és que dialoguem, que negociem, que facem feina pel bé d’Artà i de tots i cadascun de les artanenques i artanencs. I el que segur que no desitgen és que alimentem la crispació, el revengisme i les picabaralles entre partits. [...] Liderar el projecte col·lectiu d’Artà i de la Colònia de Sant Pere és una gran responsabilitat i em propòs fer-ho des de la fidelitat a les meves conviccions amb una gestió rigorosa, assenyada i transparent, escoltant tothom, a peu de carrer, al costat de les persones i dels seus problemes" (2).

Un altre exemple de obstaculització a la documentació sol·licitada és la infructuosa tramitació per a l'accés al fulls de report de la Policia Local d'Artà. Aquests documents es fan servir com a canal de transmissió de l'esdevingut durant les hores de servei entre els agents, i s'acostuma a passar còpia al batle perquè estigui assabentat del que passa al municipi i que té a veure amb la tasca de la Policia Local.

El regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà ha demanat accés a tota una sèrie de fulls de report en tres ocasions (els dies 20 de juny i 2 i 4 de juliol), mitjançant instància. “A rel de la primera instància, el batle em va informar de manera oral que, pel que feia a les seves còpies, ell les eliminava periòdicament, que ja no conservava les que jo havia sol·licitat i que segurament se'n guardava alguna còpia al departament de policia, i que el cap interí de la policia local l'havia informat de que ell no trobava tècnicament oportú que jo tingués accés a tota la documentació tal i com jo la demanava. De manera oral, el cap interí de la Policia Local d'Artà em va traslladar la seva opinió tècnica segons la qual jo no hauria de tenir accés a la documentació tal i com jo l'havia sol·licitat, de manera massiva -tots els fulls de report d'un mes sencer. Per escrit, no he rebut cap resposta denegatòria relativa al meu accés a la documentació sol·licitada. Però, a la hora de tenir accés a la documentació, se'm denega. Pitjor encara: personat al departament de la Policia Local, el cap interí de la policia m'informa -oralment, per primera vegada i gairebé quatre setmanes després de la primera sol·licitud- que els agents ja no redacten aquest tipus de document i que dels que nosaltres demanàrem ja no en quedava cap còpia”.

Els Verds-Esquerra d'Artà consideren políticament inacceptable el conjunt d'aquests fets, a més d'una limitació dels drets fonamentals del regidor en la seva tasca.

(1) Pel que fa al dret a l'accés a la informació municipal dels regidors, consultau el que diu la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en particular al seu article 72.

(2) Per accedir a l'acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de Constitució de la Corporació i Elecció del Batle/essa, de dia 16 de juny de 2007, pitjau aquí.

dimecres, 16 de juliol del 2008

Conservació, dignificació i promoció del conjunt de Bellpuig

Accediu a la moció.

Els Verds-Esquerra d'Artà proposaran la reivindicació unitària dels partits artanencs de la rehabilitació, conservació i valoració de Bellpuig.
Recorden el compromís de la consellera Joana Ll. Mascaró d'executar el projecte, ja existent, de conservació i reforma del monestir com a lloc de visita

Els Verds-Esquerra d'Artà han presentat, per a la seva discussió i aprovació la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, una moció consistent en Instar el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca a l'execució del projecte per a la recuperació i posada en valor del Monument de Bellpuig, consistent en la reforma del monestir i l'església de Bellpuig com a lloc de visita i en la revitalització del conjunt”.

Aquest conjunt patrimonial, edificat al segle XII, donat al Consell de Mallorca per la família Truyols Rovira l'any 1998 i declarat Bé d'Interès Cultural amb la categoria de “Monument” l'any 2003, és una de les fites de l'arquitectura denominada de Repoblament. L'església, de planta rectangular, té la nau dividida en quatre trams, mitjançant tres arcs diafragma que arrenquen d'unes pilastres laterals, rematades per un capitell en forma d'imposta, decorat amb puntes de diamant. L'exterior es defineix per la coberta de teulada a dos aiguavessos i l'espadanya. A la façana lateral s'obre el portal principal d'arc de mig punt, amb impostes esculturades amb punta de diamant.

Els Verds-Esquerra d'Artà duen al Ple de l'Ajuntament aquesta moció amb l'objectiu principal de garantir la conservació d'aquest bé patrimonial de primer ordre. Actualment, el seu estat de conservació dista molt del que li correspon com a exemple cabdal de l'arquitectura del repoblament, i no està en condicions de ser visitat. El seu estat d'abandó no només afecta la part de monestir, sinó també l'edifici de l'església, que torna a tenir la teulada un poc espenyada. El terra de l'edifici es troba completament intransitable com a conseqüència de les darreres excavacions arqueològiques que s'hi dugueren a terme. Moltes de les parets de l'edifici del monestir estan esbucades o a punt d'esfondrar-se definitivament.

La proposta de la formació artanenca subratlla l'important valor patrimonial i històric del conjunt, així com l'obligació legal de les administracions respecte de la conservació, rehabilitació, difusió i promoció del patrimoni. “El municipi d'Artà aporta valor afegit a la comarca i a la illa pel seu estat de conservació territorial i patrimonial, i aquesta ha de ser una raó més per fer esforços especials en la seva conservació i en la seva promoció dirigida a un turisme no tant estacionalitzat, més cultural i familiar”, declara Guillem Caldentey regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

Recorden també que l'actual responsable política del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Ll. Mascaró, es va comprometre explícitament a la rehabilitació del conjunt artanenc quan era candidata del Bloc per Mallorca a la presidència d'aquesta institució insular, així com les darreres declaracions de la Consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés (1) en el sentit que la cultura no es pot deixar de banda perquè és molt més que un factor de cohesió social, és un element a tenir en compte com a font alternativa que pot generar ingressos importants, que incita a la innovació i al desenvolupament i que crea ocupació”.

(1) Per accedir al comunicat, pitjau aquí.

divendres, 11 de juliol del 2008

Insten a fixar correctament uns puntals a Na Batlessa mentre no s'arregli la terrassa

Els Verds-Esquerra insten l'Ajuntament d'Artà a revisar els puntals de l'edifici de Na Batlessa, i a tancar a l'accés del públic determinades sales mentre no es pugui garantir la seguretat dels usuaris i visitants.

Durant el curs escolar han travessat l'espai deficientment apuntalat centenars d'infants.

Els Verds-Esquerra insten l'Ajuntament d'Artà a una urgent revisió del sistema de puntals que sosté la terrassa de l'edifici de Na Batlessa, i a que les sales d'aquest edifici que habitualment acullen exposicions temporals, el servei de Ludoteca municipal i altres activitats per a infants -sobre tot organitzades per l'associació Artà Solidari- no siguin emprades fins que no deixi d'existir perill de caiguda dels puntals.

La formació artanenca explica que fa molts mesos -possiblement un any o més- la part externa de l'edifici de Na Batlessa a la planta baixa, coberta per la terrassa que envolta la primera planta d'aquest edifici, es troba apuntalada per les males condicions d'estabilitat de l'esmentada terrassa. Alguns d'aquests puntals no estan suficientment fixats, de manera que, per una banda, no exerceixen la funció sostenidora per la qual varen ser instal·lats però, per l'altra, existeix el risc que caiguin damunt d'alguna de les persones que travessen aquest espai per accedir a les esmentades sales dels baixos de l'edifici.

El molt deficient estat de fixació d'alguns dels puntals pot provocar un accident i danys físics a les persones que accedeixen i han d'accedir a les sales de la planta baixa de l'edifici, i aquest risc i possibles danys s'incrementa en tractar-se, moltes d'elles, d'infants de curta edat.

El regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, Guillem Caldentey, declara que li consta que l'Ajuntament ha d'estar assabentat fa mesos d'aquesta perillosa situació, atès que la Policia Local hi ha fet alguna visita inspectora a instància d'alguns dels usuaris habituals, i que els mateixos Serveis Educatius Municipals hi han dut a terme el servei de Ludoteca al llarg de tot el curs escolar. Per altra banda, i sense anar més lluny en el temps, els passats dies 16 al 21 de juny s'hi varen celebrar distintes activitats, molt concorregudes, amb ocasió de la Setmana Intercultural, organitzada per Artà Solidari amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà.

divendres, 4 de juliol del 2008

Insten Demarcació de Costes a executar el projecte de conservació de les dunes de Sa Canova

Els Verds-Esquerra d'Artà insten Demarcació de Costes a intervenir en la conservació del sistema dunar de Sa Canova, i a destinar-hi el pressupost previst i compromès mitjançant conveni amb el Govern de les Illes Balears.
Critiquen el desinterès i la passivitat de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) al respecte
Els Verds-Esquerra d'Artà han instat el Cap de la Demarcació de Costes de les Illes, Celestí Alomar, a donar continuïtat a la tramitació i execució del Projecte d'Ordenació de l'Ús Públic i Ordenació del Litoral i dunes de la platja de Sa Canova del Terme Municipal d'Artà, anunciat i presentat en exposició pública el passat mes d'octubre de 2007.

El projecte encarregat per la Direcció General de Costes (Ministeri de Medi Ambient) té com a principals objectius la gestió sostenible i la conservació d'aquest privilegiat sistema dunar que, per les seves característiques (dimensions, manca d'explotació turística massiva), és un dels més importants de l'illa de Mallorca. Va ser protegit i declarat ANEI als anys vuitanta del segle passat pel Parlament de les Illes davant la seva imminent urbanització i conseqüent transformació en platja de turisme massiu. Les accions previstes al projecte són l'eliminació d'accessos per al trànsit rodat i motoritzat, l'acordonament de les dunes (com ja s'ha fet a altres sistemes dunars, com ara a Mondragó), l'esbucament d'algunes edificacions, senyalització dels valors i les normes i prohibicions i l'establiment de diversos punts nets (recollida de residus), entre d'altres.

Els Verds-Esquerra lamenten que l'administració estatal no hagi donat, vuit mesos després del termini per a la presentació d'al·legacions, cap resposta a les que aquesta formació ecosocialista va presentar i que consistien, principalment, en l'eliminació d'un camí paral·lel a la línia de costa que no hauria d'existir -provocat per l'il·legal trànsit de vehicles no autoritzats i de cavalls- i que el projecte preveu conservar, eliminació de les passarel·les de fusta que s'hi preveuen, i altres millores per a la conservació i per a la correcta gestió de l'espai, com ara la previsió d'espais d'aparcament annexes.

La formació artanenca insisteix al seu escrit dirigit al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes en el fet que aquest és el segon projecte de conservació de l'espai natural que la mateixa administració anuncia i presenta en el termini de set anys. L'anterior, es va presentar l'any 2001 i va arribar a la fase de presentació d'al·legacions, sense que es donés cap tipus de tramitació ni continuïtat posterior. “Seria molt lamentable -en opinió dels ecosocialistes artanencs- que tornàs a esdevenir-se el mateix uns anys després, amb el nou projecte”. A més, assenyalen que, només per a l'execució de la primera fase d'aquest projecte, es disposa de 800.000 euros, segons consta al ”Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per a Actuacions en Infraestructures de Costes”, publicat al BOE núm. 105, de 2 de maig de 2007.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra d'Artà lamenten “molt profundament” el desinterès mostrat per l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) cap a les distintes problemàtiques que envolten la conservació i l'ús públic d'aquest important espai natural protegit artanenc. Denuncien que l'equip de govern, no obstant l'evident lligam polític amb l'administració central (PSOE) i amb l'administració autonòmica (UM) resta en un permanent estat d'inòpia i passivitat pel que fa a la conservació mediambiental, dels espais naturals, i de Sa Canova en particular.