dimecres, 29 de desembre del 2010

Exigim una resolució, ja, sobre la illeta del Molí de'n RegalatRoda de premsa i comunicat conjunt del GOB i de Els Verds-Esquerra d'Artà
Colònia de Sant Pere, dimecres 29 de desembre de 2010El GOB i Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la pràctica dilatòria del Consell en resoldre el tema de Molí de'n Regalat

Fa més de sis mesos que el Consell va deixar en suspens el sector de l'illeta de Molí de'n Regalat a l'aprovació de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM. El Consell tenia dubtes sobre la qualificació urbanística dels terrenys i això determinava la necessitat o no de revisar la delimitació del Domini Públic Maritim-Terrestre (DPMT) que canvia en funció de si es tracta de terrenys urbans o urbanitzables passant de 20m (actuals) a 100m, la qual cosa impossibilitaria l'execució de la urbanització prevista en aquest indret.

Per aquest motiu el Departament de Territori del Consell de Mallorca sol·licità al Ministeri de Medi Ambient que informàs sobre els dubtes que oferia la protecció del DPMT. El Ministeri va informar el mes d’agost, instant a la revisió del domini públic (pel que fa al marge de servitud) d'acord amb la qualificació actual dels terrenys, i per tant, fent-lo passar a 100 m.


Com procedeix en aquests casos, la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va iniciar un tràmit d’audiència amb aquest Ajuntament dia 2 de setembre, tràmit que es va resoldre amb rapidesa per aquest Ajuntament amb l’aprovació, la sessió ordinària del Ple del mateix mes de setembre (28-09-2010), de la proposta de l’equip de govern municipal (UM-PSOE).


Entre la tramesa d’aquella proposta del Ple d’aquest Ajuntament i el dia d’avui, s’han celebrat, diverses sessions de la Ponència Tècnica d’aquella Comissió Insular, sense que s’hi hagi tractat aquest punt.


A més, s'ha demanat des de fa mesos, una reunió amb la Consellera Dubón per tractar aquesta qüestió i encara no ens ha rebut ni donat data, tot i haver reiterat la petició en diverses ocasions.


El GOB i els Verds-Esquerra d'Artà reclamen la resolució urgent de la classificació urbanística dels terrenys en qüestió, per tal que es pugui iniciar la revisió del Domini Públic Marítim-terrestre d'acord amb la realitat urbanística de la illeta, salvant-la així de la urbanització.


Fins aquest punt, el comunicat conjunt del GOB i nostre.

Per la part de l'acció municipal, hem d'informar, en relació amb aquest tema, que la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de dia 30 de novembre, es va tractar la nostra moció relativa a "Instar la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, Maria Lluïsa Dubon Petrus, a resoldre l’Adaptació de les NNSS d’Artà al PTM i aprovació de les NNSS d’Artà, amb la urgent resolució del punt que es va deixar en suspens, relatiu al sector “Molí de’n Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere". La moció va resultar, per sorpresa nostra, rebutjada amb els vots dels grups que conformen l'equip de govern municipal (UM-PSOE); el mateix equip de govern que, davant del tràmit d'audiència de la Presidenta de la CIOTUPH, M. Ll. Dubon, va optar per, en lloc de callar, aprovar per urgència una mena de "manifest" polític, sense cap tipus de fonament tècnic, i del tot confús. El Batle d'Artà no pot ja exposar, per més argument, l'estat conservació del municipi i de la seva costa; mai, però, (tampoc en les declaracions d'avui als mitjans de comunicació) no entra en els detalls del que importa en aquest cas: quina és la realitat urbanística d'aquesta illeta de la Colònia de Sant Pere.

Què en diu la premsa:

- Diario de Mallorca, 30-12-2010: Verds+Esquerra y Gob chocan otra vez con Gili por los 18 chalés en la isleta del Molí den Regalat. Ecologistas y republicanos criticaron la "práctica dilatoria del Consell en resolver este tema".

- El Mundo, 30-12-2010: El Consell "congela" la decisión sobre el Molí de'n Regalat en Artà. Desde hace meses tiene los informes necesarios para saber si los terrenos son rústicos. Artà no presionará a la institución para que se pronuncie.

- Diari de Balears, 30-12-2010: Demanen solucions al Molí de'n Regalat.

divendres, 24 de desembre del 2010

Bones festes!

[Il·lustració de El Roto, publicada a "El País" avui, dia 24-12-2010]

dijous, 23 de desembre del 2010

L'Ajuntament d'Artà, sancionat per haver estat incapaç d'adaptar un dipòsit de vehicles abandonats


[Imatge de desembre de 2009, d'un vehicle abandonat i "dipositat al
C/ Costa i llobera, just davant la seu d'UM-Artà]

Fa gairebé tres anys que Els Verds-Esquerra insten a adaptar a la Llei de Residus aquesta tasca municipal
L'Ajuntament d'Artà, sancionat amb una multa de 10.000 euros per no haver adaptat una dipòsit per als vehicles abandonats
Els ecosocialistes artanencs consideren que l'equip de govern hauria de demostrar algun signe de dignitat i responsabilitat política, enlloc de demanar la dimissió del regidor Caldentey

Des d'inicis d'aquesta legislatura, que Els Verds-Esquerra d'Artà exposen que el funcionament municipal de la recollida, emmagatzemament i entrega dels vehicles abandonats a la via pública a gestors de residus autoritzats, no s'està duent a terme tal i com estableix la Llei de Residus (Llei 10/1998). Tal i com s'han tingut "emmagatzemats" fins ara aquests vehicles, es produïa un greu risc de contaminació del seu entorn, així com possibles danys en els mateixos, que podrien haver causat perjudicis patrimonials a l'economia del municipi, per desperfectes causats en els mateixos una vegada que eren responsabilitat de l'Ajuntament.
La tramitació de la denúncia que féu el regidor ecosocialista el mes de febrer de 2008 -davant l'evidència que aquesta problemàtica i la seva solució no eren preses en consideració per l'equip de govern municipal- per part de la Conselleria de Medi Ambient ha estat lentíssima: es va produir una inspecció per agent medi ambiental el mes de maç de 2008, i no es va arribar a obrir expedient sancionador per infracció de la Llei de Residus fins finals del mes de gener de 2010, i això producte d'una nova denúncia i reclamació explícita d'obertura d'expedient sancionador per part dels ecosocialistes.
Els Verds-Esquerra varen presentar una moció, el passat mes de gener, abans de la incoació d'aquell expedient, relativa a instar a l'equip de govern a prioritzar la solució d'aquest problema, moció que no va ser tan sols ni recollida per Rafel Gili (UM), Batle d'Artà, en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'aquell mes.
És remarcable el fet que les al·legacions presentades per l'Ajuntament el passat mes de febrer a l'expedient sancionador estan farcides d'inconcrecions i veritables mentides, com varen demostrar Els Verds-Esquerra d'Artà en el seu darrer escrit dirigit a la Conselleria el passat dia 17 de novembre. Entre d'altres falsedats, s'hi afirmava que s'havia encarregat un "projecte per a la construcció d’una explanada per al dipòsit temporal de vehicles abandonats amb una superfície aproximada de 600 m2", projecte que, a dia d'avui, no consta que s'hagi executat, ni rebut, ni tan sols comanat com s'assegurava el passat mes de febrer.
També és de ressenyar que l'equip de govern municipal ha deixat passar per tres anys consecutius la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca, per a la millora i/o creació d'infraestructures destinades a la gestió dels residus.
Per la incapacitat demostrada, per la pèssima imatge institucional davant d'altres administracions, per l'impresentable gest de la passada sessió ordinària del Ple de novembre de 2010, en què l'equip de govern (UM-PSOE) va exigir la dimissió del regidor Caldentey "per actuar en contra del poble", Els Verds-Esquerra d'Artà qualifiquen de vergonyosa i inacceptable la gestió municipal per part d'aquests partits, i exigeixen l'adopció d'algun senyal de responsabilitat i dignitat polítiques, encara que només sigui per una vegada, com ara pagar de la pròpia butxaca els doblers de la sanció, o bé la dimissió d'algun dels càrrecs, com ara la del batle, R. Gili, o el regidor d'Interior, B. Gili -a la vista que no existeix cap regidor de Medi Ambient des del mes de setembre.

Què n'ha dit la premsa:
Diari de Balears, 10-01-2011: Artà denuncia que se sent perseguit per Medi Ambient. El batle demana ajuda a la FELIB per fer “front comú” contra una sanció de 10.000 euros imposada al poble.
Última Hora, 11-01-2011: Artà. Medi Ambient dice al alcalde que "se trata a todos los pueblos por igual".
El Mundo-El Día de Baleares, 11-01-2011: Calvià. Multan al Consistorio por los coches abandonados.

dimecres, 8 de desembre del 2010

J. Assange / "The Australian": "La verdad siempre vencerá"

Article de Julian Assange publicat a The Australian avui dia 8 de desembre: Don't shoot the messenger for revealing unconfortable truths. Traduït i publicat en llengua espanyola a Rebelion.org avui mateix.
Tornam a enllaçar, pel seu interés, a la web de Wikileaks per a facilitar l'accés directe i sense intermediaris a la documentació. Us posam també l'enllaç directe per a descarregar el conjunt d'aquesta documentació mitjançant torrent, que apareix en aquella web. A continuació, l'article, en traducció de G. Leyens amb revisió de Caty R.

La verdad siempre vencerá
En 1958 un joven Rupert Murdoch, entonces propietario y editor de The News de Adelaide, escribió: “En la carrera entre el secreto y la verdad, parece inevitable que siempre venza la verdad”.
Es posible que su observación reflejase la revelación de su padre, Keith Murdoch, de que las tropas australianas estaban siendo sacrificadas innecesariamente por comandantes británicos incompetentes en las costas de Gallipoli. Los británicos trataron de silenciarlo pero Keith Murdoch no dejó que lo hicieran y sus esfuerzos llevaron al fin de la desastrosa campaña de Gallipoli.
Casi un siglo después, WikiLeaks también publica intrépidamente hechos que deben ser conocidos por el público.
Crecí en una localidad en el campo en Queensland donde la gente decía abiertamente lo que pensaba. No había confianza en el gran gobierno, se consideraba que podría corromperse si no se vigilaba cuidadosamente. Los oscuros días de la corrupción en el gobierno de Queensland antes de la investigación Fitzgerald demuestran lo que sucede cuando los políticos amordazan a los medios para que no digan la verdad.
No he olvidado esas cosas. Wikileaks se creó alrededor de esos valores centrales. La idea, concebida en Australia, fue utilizar tecnologías de Internet de nuevas maneras para informar de la verdad.
Wikileaks acuñó un nuevo tipo de periodismo: periodismo científico. Trabajamos con otros medios para llevar las noticias a la gente, y también para probar que son verídicas. El periodismo científico te permite que leas una noticia y que luego hagas clic en línea para ver el documento original en el que se basa. Así puedes juzgar tú mismo. ¿Es verdadera la historia? ¿Informaron exactamente los periodistas?
Las sociedades democráticas necesitan medios fuertes, y Wikileaks forma parte de esos medios. Los medios ayudan a mantener honesto al gobierno. Wikileaks ha revelado algunas verdades duras sobre las guerras de Iraq y Afganistán, y ha desvelado historias sobre la corrupción corporativa.
Hay gente que dice que me opongo a la guerra. Para que se sepa, no es así. Algunas veces las naciones tienen que ir a la guerra, y hay guerras justas. Pero no hay nada peor que un gobierno que miente a su pueblo sobre esas guerras y luego pide a esos mismos ciudadanos que pongan en juego sus vidas y sus impuestos por esas mentiras. Si una guerra está justificada digan la verdad y la gente decidirá si quiere apoyarla.
Si habéis leído alguno de los archivos sobre las guerras de Afganistán o Iraq, alguno de los cables de las embajadas estadounidenses o alguna de las historias sobre las cosas de las que ha informado Wikileaks, considerad cuán importante es que todos los medios puedan informar libremente sobre esas cosas.
Wikileaks no es el único que publica los cables de las embajadas de EE.UU. Otros medios noticiosos, que incluyen The Guardian de Gran Bretaña, The New York Times, El País en España y Der Spiegel en Alemania, han publicado los mismos cables.
Sin embargo es Wikileaks, como coordinador de esos otros grupos, el que ha sido objeto de los ataques y acusaciones más malignos del gobierno de EE.UU. y sus acólitos. He sido acusado de traición, aunque soy australiano y no ciudadano estadounidense. Ha habido docenas de llamados serios en EE.UU. para que yo sea “eliminado” por fuerzas especiales de ese país. Sarah Palin dice que deberían “cazarme como a Osama bin Laden”, hay una ley republicana ante el Senado de EE.UU. que trata de que me declaren “amenaza internacional” y me traten en consecuencia. Un asesor de la oficina del primer ministro canadiense ha hecho un llamamiento en la televisión nacional para que me asesinen. Un bloguero estadounidense pidió que secuestren y dañen a mi hijo de 20 años, que está aquí en Australia, sólo para hacerme daño.
Y los australianos deberían ver sin orgullo cómo Julia Gillard y su gobierno hacen el juego a esos sentimientos. Los poderes del gobierno australiano parecen estar totalmente a disposición de EE.UU. en cuanto a la cancelación de mi pasaporte australiano, o a que se espíe y acose a seguidores de Wikileaks. El Fiscal General australiano hace todo lo posible por colaborar con una investigación estadounidense que se orienta claramente a incriminar a ciudadanos australianos y enviarlos a EE.UU.
La primera ministra Gillard y la secretaria de Estado Hillary Clinton no han expresado una sola palabra de crítica hacia otras organizaciones mediáticas. Es porque The Guardian, y Der Spiegel son antiguos y grandes, mientras Wikileaks todavía es joven y pequeño.
Somos los desamparados. El gobierno Gillard trata de matar al mensajero porque no quiere que se revele la verdad, incluida la información sobre sus propios tratos diplomáticos y políticos.
¿Ha habido alguna reacción del gobierno australiano a las numerosas amenazas públicas de violencia contra mi persona y otros miembros del personal de Wikileaks? Se podría haber pensado que una primera ministra australiana debería defender a sus ciudadanos contra cosas semejantes, pero sólo ha habido afirmaciones de ilegalidad sin ninguna confirmación. La primera ministra y especialmente el fiscal general deben cumplir sus deberes con dignidad y mantenerse por encima de la refriega. Pero podéis estar seguros, esos dos sólo quieren salvar su pellejo. No lo lograrán.
Cada vez que Wikileaks publica la verdad sobre abusos cometidos por agencias estadounidenses, los políticos australianos recitan un coro evidentemente falso con el Departamento de Estado: “¡Arriesgáis vidas! ¡Seguridad nacional! ¡Pondréis en peligro a los soldados!” Luego dicen que no hay nada de importancia en lo que publica Wikileaks. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál de ellas, entonces?
Ninguna de las dos. Wikileaks tiene una historia editorial de cuatro años. Durante ese tiempo hemos cambiado gobiernos enteros, pero no hay una sola persona, que se sepa, que haya sido dañada. Pero EE.UU., con la complicidad del gobierno australiano, ha matado a miles sólo en los últimos meses.
El secretario de defensa de EE.UU., Robert Gates, admitió en una carta al Congreso de EE.UU. que ninguna fuente o método confidencial de inteligencia ha sido comprometida por la revelación de las bitácoras de la guerra afgana. El Pentágono declaró que no hay evidencia alguna de que las revelaciones de Wikileaks hayan llevado a que alguien sea dañado en Afganistán. La OTAN en Kabul dijo a CNN que no pudo encontrar a una sola persona que necesitara protección. El Departamento de Defensa australiano dijo lo mismo. Ningún soldado o fuente australiana han resultado afectados por algo que hayamos publicado.
Pero nuestras publicaciones no han dejado de ser importantes. Los cables diplomáticos de EE.UU. revelan algunos hechos sorprendentes:
- EE.UU. solicitó a sus diplomáticos que robaran material humano e información de funcionarios de la ONU y de grupos de derechos humanos, incluyendo ADN, huellas digitales, escaneo del iris, números de tarjetas de crédito, contraseñas de Internet y fotos de identificación, en violación de tratados internacionales. Presumiblemente, también podrían apuntar a diplomáticos australianos en la ONU.
- El rey Abdullah de Arabia Saudí pidió a EE.UU. que ataque Iraq.
- Responsables en Jordania y Bahrein quieren que el programa nuclear de Irán sea detenido por todos los medios disponibles.
- La investigación británica sobre Iraq fue amañada para proteger “intereses estadounidenses”.
- Suecia es un miembro encubierto de la OTAN y no se informa al Parlamento del el intercambio de inteligencia con EE.UU.
- EE.UU. está actuando de manera agresiva para lograr que otros países acepten presos liberados de la Bahía de Guantánamo. Barack Obama estuvo de acuerdo con entrevistarse con el presidente esloveno sólo si Eslovenia aceptaba a un prisionero. Nuestro vecino en el Pacífico, Kiribati, recibió una oferta de millones de dólares para que acepte detenidos.
En su trascendental dictamen sobre el caso de los Papeles del Pentágono, la Corte Suprema de EE.UU. dijo que “sólo una prensa libre y sin limitaciones puede denunciar efectivamente el engaño del gobierno”. La tormenta actual respecto a Wikileaks refuerza la necesidad de defender el derecho de todos los medios a revelar la verdad.
Julian Assange es redactor jefe de WikiLeaks.

dimarts, 30 de novembre del 2010

Medi Ambient & Residus: Gestió uemita de vergonya i penosa

Lamenten la pèssima imatge que donen de l'Ajuntament les mentides i els incompliments d'UM davant les administracions supramunicipals
Denuncien, gairebé tres anys després, que l'Ajuntament no ha corregit les deficiències, ni comanat tan sols el projecte d'instal·lació d'un espai apropiat per a l'emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats
El menfotisme i la incapacitat d'UM d'Artà exposa greument l'Ajuntament davant la pròxima resolució d'un expedient sancionador, amb multa d'entre 6.000 i 300.000 euros

La passada sessió de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Serveis i Medi Ambient, el regidor de Els Verds-Esquerra, G. Caldentey -a l'oposició municipal-, va informar els grups de la Corporació de la presentació, davant el Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, d'un escrit en relació amb l'expedient sancionador que aquell organisme obrí, el mes de gener, contra l'Ajuntament d'Artà per infracció de la Llei 10/1998, de residus.
En l'escrit, els ecosocialistes artanencs exposaven com l'Ajuntament d'Artà no ha resolt de cap manera el problema de la manca d'adequat espai on emmagatzemar temporalment els vehicles abandonats en la via pública, i com les al·legacions presentades per l'Ajuntament el mes de febrer al respecte de l'esmentat expedient sancionador es demostren, deu mesos després de formulades, falses i del tot desajustades a la realitat dels fets.
Pel que fa a l'escrit enviat recentment al Servei de Residus, aquest consisteix en desmuntar, una per una, les al·legacions que l'Ajuntament presentà en relació a l'expedient sancionador.
Una de les primeres al·legacions consistia en que encara (recordam, a data de febrer) no s'havien rebut, de part de l'empresa gestora d'aquests tipus de residus, els justificants que provarien fefaentment que els vehicles dipositats de mala manera en el punt verd d'Artà, però que s'estava a l'espera de rebre'ls. Amb data de 17 de novembre, no consten aquests justificants; pitjor encara, posteriorment es podrien haver entregat un nombre indeterminat (una sèrie de vehicles (uns 30)) de vehicles abandonats, la recollida dels quals tampoc no es pot provar documentalment per part de l'Ajuntament.
Una altra al·legació exposada per l'Ajuntament d'Artà, consistia en la formulació del compromís d'executar un projecte per a la construcció d'una explanada per a dipòsit temporal de vehicles abandonats d'una superfície aproximada de 600 m2 que compleixi els requisits tècnics de les instal·lacions de recepció i emmagatzemament de vehicles que estableix l'annex I del Reial Decret 1383/2002. Els Verds-Esquerra exposen al Servei de Residus que aquest projecte no només no ha estat executat, sinó que -tal i com B. Gili, regidor d'Interior, va informar al regidor Caldenteyla en sessió ordinària del passat mes de setembre-, ni tan sols havia estat encarregat.
Una tercera al·legació de l'Ajuntament d'Artà es resumiria en l'apel·lació, davant de l'administració balear -i subratllant les dificultats econòmiques per les que passen les administracions municipals i especialment la d'Artà- al principi de col·laboració i cooperació en les relacions entre les administracions públiques. Al respecte d'aquesta línia argumentativa, Els Verds-Esquerra d'Artà exposen al seu escrit a la Conselleria que no és de cap manera congruent, quan es renuncia, per part d'aquesta mateixa administració local, a donar solució a la problemàtica de la correcta recepció i emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats a través de l'ajuda econòmica posada a la disposició de les entitats locals per part del Consell de Mallorca.
I és que avui mateix, dia 30 de novembre de 2010, surt publicat al BOIB l'Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de Concessió de subvencions als ajuntaments i empreses municipals de l’illa de Mallorca per a la realització de projectes d’infrastructures, millora de les existents i adquisició de material inventariable per a la gestió dels residus urbans en el marc del programa Mallorca Neta 2010 i ampliació de terminis. Per segon any consecutiu -podent-ho fer-, l'Ajuntament d'Artà no ha estat capaç de presentar cap projecte a aquesta convocatòria de subvencions del Consell (fa tres anys, en presentaren un, que va resultat denegat). Aquesta és la incongruència en què cau l'Ajuntament d'Artà quan apel·la al principi de cooperació interadministrativa.
Els Verds-Esquerra d'Artà titllen d'exemple antològic del menfotisme i la incapacitat d'UM el demostrat pels regionalistes en relació a aquesta problemàtica. Des d'inicis de l'actual legislatura, que els ecosocialistes posen damunt la taula, una vegada i altra, la necessitat de resoldre aquesta problemàtica; fins i tot, el mes de gener varen presentar una moció al respecte, per demanar a l'equip de govern que prioritzàs la seva solució, però va ser de bades, perquè R. Gili, batle d'Artà, no va voler incloure-la tan sols en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del mes de gener. La manca de voluntat o la incapacitat -o totes dues coses a la vegada- de l'equip de govern, resta encara més ressaltada, quan l'Ajuntament s'ha trobat a davant una administració balear gairebé inoperant que, des de la primera denúncia el mes de febrer de 2008, encara no ha estat capaç de resoldre l'expedient sancionador.

Documents complementaris:
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 7 de febrer de 2010 (inclou imatge):
S'inicia expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà per gestió i emmagatzemanet irregulars dels vehicles abandonats, amb sanció d'entre 6.000 i 300.000 euros.
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 24-12-2009 (inclou imatge):
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien per segona vegada la inexistència d'un espai adequat on dipositar els vehicles abandonats i fora d'ús.

Què n'ha dit la premsa:
S. Sansó / Diario de Mallorca (01-12-2010): Artà, o el extraño caso del sancionador sancionado.

dilluns, 29 de novembre del 2010

28-11-2010: Wikileaks publica 251.287 informes de la diplomàcia ianqui, del desembre de 1966 al febrer de 2010

Com sabeu, avui el diari "El País", simultàniament amb d'altres capçaleres d'importància global, ha iniciat la filtració del "cables" (informes) de la diplomàcia usamericana que el portal Wikileaks prèviament lis havia aportat.
"El País" ha decidit acceptar els compromisos als que "The New York Times" arribi amb el Departament d'Estat (dels EEUUAA, of course) per a evitar la difusió de determinats documents.
En aquests moments, sembla que el repositori de documents de Wikileaks torna a funcionar després de l'atac massiu patit els darrers dies, que l'havia deixat fóra accés.
Recordau que, anteriorment, Wikileaks ja havia filtrat centenars de milers de documents confidencials ianquis, relatius a les invasions de l'Afganistan i l'Iraq.
Assenyalar, per acabar, que l'únic represaliat després que Wikileaks publicàs el terrible video en què es pot observar com les forces usamericanes massacraren civils i nins a Bagdad des d'uns helicòpters, ha estat el militar que suposadament el va filtrar. No es recorda que "la comunitat internacional" hagi formulat ni un retret als EEUUAA al respecte.
Aquí teniu l'enllaç per a accedir a la pàgina de Wikileaks on es dirigeix als diferents documents diplomàtics.

Press Release - Wikileaks empieza a publicar cables diplomáticos de la embajada de estados unidos

Us enllaçam també al glosari que El País ha posat a la disposició, per tal de facilitar la comprensió dels documents:
El País, 28-11-2010: Glosario de abreviaturas militares y diplomáticas

dijous, 25 de novembre del 2010

(Tots) Volem que es resolgui, d'una vegada per totes, la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat (?)

Sis mesos després de l'aprovació definitiva de les NNSS, la única qüestió que va quedar en suspens i sense aprovar, roman sense que tan sols s'informi tècnicament per part del Consell
Els Verds-Esquerra volen que l'Ajuntament en Ple insti la Comissió Insular d'Ordenació Territorial, d'Urbanisme i de Patrimoni Històric a tancar d'una vegada la qüestió de la qualificació urbanística del sector de la Illeta del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere
Fins ara, totes les institucions i organismes han fet una tasca diligent i àgil, però fa dos mesos que el Consell manté paralitzada aquesta polèmica qüestió

El Ple de l'Ajuntament d'Artà, que es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, discutirà -i, si s'escau, aprovarà- la moció presentada ahir per Els Verds-Esquerra d'Artà a la Comissió Informativa d'Urbanisme, la qual la va informar de manera favorable.
Els Verds-Esquerra d'Artà no entenen com és possible que costi tant als tècnics del Consell de Mallorca informar sobre aquesta qüestió, que és la única de tot el document de les Normes Subsidiàries del municipi que restà damunt la taula el passat mes de maig, pels dubtes que aixecava la possible influència del Domini Públic Marítim-Terrestre en aquest espai.
Totes les administracions -començant per la municipal- han fet una feina encomiable, fins ara -al menys pel que fa a la rapidesa i diligència- en relació a l'aprovació definitiva de les NNSS i la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca (PTM), que es va produir el passat mes de maig com s'ha dit.
Totes les administracions, incloent el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (!!!), han tramitat dins de terminis de temps més que acceptables, els informes, manifests polítics, etc., per tal que el Consell de Mallorca pugui procedir a resoldre d'una vegada per totes la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat i, amb aquesta, resoldre cabalment l'aprovació definitiva de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM.
Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Artà estan interessats en aquesta resolució: la dreta municipal, del PP al PSOE, que sempre ha defensat la edificabilitat d'aquests terrenys i que fins i tot va arribar a un conveni amb la promotora per 1.200.000 euros, conveni que va ser declarat nul de ple dret pel TSJIB, és més que obvi que vol poder atorgar llicències per a l'edificació dels 18 xalets; Els Verds-Esquerra voldríem veure conformades d'una vegada per totes les nostres tesis, a saber, que aquest sòl és rústic, o que és urbanitzable però que, en qualsevol cas, és pertinent procedir a la revisió del DPMT en el sentit de l'apuntat pel Ministeri el passat mes d'agost en l'Informe al respecte: que s'ha d'ampliar el marge de servitud dels 20 metres actuals, als 100 metres.
Com és possible que, passats dos mesos del darrer tràmit (el d'audiència del Consell a l'Ajuntament, que ni tan sols era obligatori, ni vinculant), aquest tema romangui paralitzat al Consell, i que tan sols ni es tracti per la Ponència Tècnica Insular?
Està exposat el PSOE a fortes pressions per part de la important promotora urbanística que vol veure, com a mínim, revaloritzats aquests terrenys? Pitjor encara, s'aplica el "qui dia passa, any empeny", per mor d'aquestes pressions?
Predomina en aquest punt definitiu de les tramitacions la línia desenvolupista del PSOE, exposada de manera ben polèmica pel Cap de la Demarcació de Costes als mitjans dia 4 de maig amb motiu d'una visita a la Colònia de Sant Pere (tesis, per altra banda, cal recordar, del tot contradites pel Ministeri de Medi Ambient dos mesos després, en l'Informe anteriorment esmentat)?

Què n'ha dit la premsa:
Ch. L. Espejo / El Mundo-El Día de Baleares, 26-11-2010: Artà. EV-E exige que se aclare la calificación urbanística del Molí de'n Regalat.

divendres, 19 de novembre del 2010

Detalls de la gran gestió d'UM a Artà, de la mobilitat i el turisme


Les imatges mostren la part de l'aparcament de Sa Clota on es varen instalar els aparcabicis, dia 27 de setembre, i ahir dia 18 de novembre.


Els exemplars gestors d'allò municipal que tenim a Artà, especialment els líders d'UM R. Gili (batle) i B. Gili (regidor d'Interior i Turisme), ens donen gairebé cada dia exemples de la seva insuperable capacitat per a la improvisació i el malbaratament de recursos públics.
El passat dia 28 de setembre, a Diario de Mallorca el senyor batle d'Artà declarava, contundent, que no es mouria ni un milímetro en sus pretensiones (La oposición critica el gasto de 98.000 euros en señales ´sin sentido´), respecte de la senyalització cicloturística incomprensible del nucli urbà d'Artà, ni respecte de la distribució dels aparcabicis que s'havia fet aquella setmana.
Ara, ni dos mesos després, comencen a desaparèixer alguns d'aquests aparcabicis (sembla ser que estan al magatzem de la brigada, a la espera de trobar-lis una ubicació més adequada), i la senyalètica s'ha de revisar, segons ens informaren la darrera sessió del ple.
Per altra banda, no hi ha encara el Pla de mobilitat sostenible encarregat la passada primavera.
Gestionitis aguda? Si no fos que els doblers no són seus.....

dimarts, 16 de novembre del 2010

Davant les festes de Nadal i Cap d'Any: De propostes d'estalvi i solidaritat nadalenca....


.... i de les mentides i la "caritat cristiana" de R. Gili (UM), batle d'Artà i el seu equip de govern.

Els Verds-Esquerra proposen comanar a Deixalles Llevant els lots de Nadal, i que es redueixi al mínim l'enllumenat nadalenc, havent-se pagat més de 24.000 euros només en instal·lació per l'enllumenat de les festes de l'any passat

Els Verds-Esquerra hem proposat mitjançant instància, el passat dia 11 de novembre, que sigui la Fundació Deixalles (Llevant), que té usuaris artanencs, la que proveeixi l'Ajuntament dels lots de Nadal. Enguany, però, hem afegit també la proposta que l'Ajuntament s'estalvii la desorbitada despesa en instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal, que es va apujar a la xifra de 24.423,78 euros la passada edició d'aquestes festes, despesa completament desproporcionada per a un municipi com el nostre, més encara en un moment que la crisi econòmica i els seus efectes damunt l'economia municipal és més greu que mai.
Com no podia ser d'altra manera, la proposta ve acompanyada de denúncia, no tant per l'impresentable malbaratament de recursos econòmics en treballs d'enllumenat (les xifres denuncien per sí mateixes), com per les MENTIDES del batle d'Artà, R. Gili (UM) quan l'any passat va rebutjar la nostra proposta pel que fa als lots de Nadal, a saber:
- Que, en el moment de la presentació de la moció, ja s'havia produït l'encàrrec: com molt bé explicava la portaveu d'UIA (trobau transcrit el debat a la instància) en aquella sessió del Ple, setmanes abans de la presentació de la proposta en forma de moció, dia 28 d'octubre ja havíem presentat la proposta, en forma d'Instància.
- Que l'empresa havia de ser d'Artà. Un trist argument, especialment tractant-se d'una temàtica nadalenca i que alguns dels usuaris de la Fundació Deixalles Llevant, gent que ho està passant molt malament, són artanencs. Passades les festes, descobrírem que l'empresa proveïdora, NI havia estat finalment artanenca, NI tenia cap tipus d'objectiu social, ni res per l'estil.....

Reduir al mínim (a alguna de les places, per exemple) l'enllumenat de les festes de Nadal i Cap d'Any, com igualment que es posi a la disposició dels comerciants l'enllumenat (que és propietat municipal), però que assumeixin aquells que en vulguin les despeses d'instal·lació, manteniment i desmuntatge, no és nou, és quelcom que ja han hagut d'assumir altres corporacions locals, com l'Ajuntament de Sóller.

Què n'ha dit la premsa:
El Mundo-El Día de Baleares, 17-11-2010: EV/ERC pide que Artà no se gaste los 24.000 euros de las luces navideñas.

diumenge, 14 de novembre del 2010

L'article del dia. "Todos somos bibliotecarios, de algún modo"


[Extret de Derechoaleer.org]

"Todos somos piratas, de algún modo" se titula la nota de TN donde "Canela" -periodista premiada por su labor en el "fomento" de la lectura (!)- entre otras cuestiones (como la lamentable aparición de 130.000 libros) se despacha con: Todo aquel que escanea un libro y lo pone en red para que todo el mundo lo lea por internet sin autorización de quien escribió ese libro o sus herederos, también comete un acto de piratería ya que libera de derechos un bien cultural que tiene dueño. Es difícil cuantificar el daño pero es enorme y creciente y aquí, todos o casi todos, somos responsables.

"Que todo el mundo lo lea"
Escanear y subir un libro a la red para que todo el mundo lo lea, sin duda puede parecer un acto ruin y miserable, sin embargo debemos advertir a Canela que la tentación de hacer caridad con lo ajeno, puede arrastrarnos hacia prácticas piratas aun más degradantes, en efecto, hay algo peor que una persona puede llegar a acomenter con un libro "para que todo el mundo lo lea" y "sin autorización de quien escribió ese libro": donarlo a una biblioteca.
Tal como ha señalado la citada benefactora cultural —nunca está de más reiterar el concepto: poner sin permiso un libro a disposición de todo aquel que quiera leerlo claramente es un acto dañino y nocivo. De tal práctica parasitaria se nutren las bibliotecas. Ya enorme es el perjuicio provocado por cada fotocopia y escaneo, como para imaginar la magnitud del daño originado por el impune accionar de las bibliotecas, demagógicas instituciones que durante siglos y sin pedir permiso a nadie, han brindado a millones de lectores acceso a millones de libros, gratuitamente.
Cada libro prestado —y venta perdida— sin duda ha colocado más cerca del hambre y el desamparo a la arriesgada industria editorial cuya vocación de servicio y no su afán por el lucro, le ha hecho invertir sus capitales una y otra vez en beneficio de la cultura. A pesar de todo, el mundo del libro, los editores, los autores, los herederos, y "Canela" han sido tolerantes. No dejemos entonces que esta nefasta práctica originada en las bibliotecas —compartir lo ajeno sin pedir permiso—, se reproduzca en el nuevo medio digital, y veamos a cada usuario de internet transformado en impune bibliotecario, que desde la comodidad de su hogar, escanee y suba cada libro a los estantes de esta novedosa e infame biblioteca de Babel para que, Dios no lo permita, todo el mundo lo lea.

Enllaç permanent:
http://derechoaleer.org/2010/11/todos-somos-bibliotecarios-de-al.html

divendres, 12 de novembre del 2010

Denúncies urbanístiques d'EV-Esquerra d'Artà i (nova) prevaricació per omissió del Batle, Rafel Gili[Les imatges, del passat mes de setembre, d'una de les edificacions denunciades,
són fetes des del puig de Sant Salvador; l'edificació es pot observar també còmodament
des de la carretera cap a l'ermita i des de l'aparcament públic de Sa Clota]


Els Verds-Esquerra d'Artà han denunciat una sèrie d'edificacions il·legals en sòl rústic a la vista que, passats tres anys, l'Ajuntament no actuava

INICIATIVAVERDS EXIGEIX A UM QUE PER COHERÈNCIA, NOMENI UN ALTRE REPRESENTANT AL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Per als ecosocialistes, Joan Monjo no pot donar lliçons sobre tractes de favor en matèria urbanística si primer no ho aplica als seus correligionaris, en aquest cas el batle d'Artà Rafel Gili


Per a IniciativaVerds, resulta del tot incoherent que Joan Monjo, Secretari general d'UM i representant d'aquesta formació política a Santa Margalida, acusi el consistori d'aquell municipi per fer favoritisme amb la tramitació d'expedients urbanístics (accediu al comunicat d’UM Santa Margalida, de dia 10 d’agost). Una acusació que pot ser del tot correcta, però que en la nostra opinió, mentre UM mantengui Rafel Gili com a representant d'UM al Consell de direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (en davant, APLUTM) depenent del Consell de Mallorca, planteja serioses incoherències a la postura política d'UM pel que fa a la disciplina urbanística.


Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d’Artà, ha denunciat en diverses ocasions la sistemàtica arbitrarietat clientelista amb què R. Gili, batle d’Artà i regidor d’Urbanisme, aplica la disciplina en el municipi artanenc. La darrera actuació per part del regidor ecosocialista va ser la formulació, el passat dia 4 de novembre, d’una sèrie de denúncies d’habitatges en sòl rústic, edificats els tres darrers anys sense la corresponent llicència. En la instància de denúncia (accediu aquí a la instància, i aquí a l’annex a la mateixa, amb fotografies actuals i de l’estat en què es trobava l’antiga edificació abans de produir-se les obres), Caldentey demanà que siguin depurades les responsabilitats polítiques i/o tècniques pel fet que aquestes noves edificacions no hagin estat localitzades ni s’hagi incoat el corresponent expedient de disciplina urbanística en tres anys, amb l’agreujant que en d’altres parcel·les, igualment confrontants amb el nucli urbà d’Artà, sí s’han produït paralitzacions d’obres il·legals i obert els expedients que pertocava.


Caldentey denuncia com, algun dia després de la presentació d’aquella instància de denúncia i exigència de depuració de responsabilitats, va rebre una telefonada d’un dels promotors de les obres denunciades, quan l’Ajuntament ni tan sols havia procedit a inspeccionar la seva parcel·la ni, lògicament, molt menys encara, a incoar l’expedient sancionador (només a partir de la incoació de l’expedient sancionador, el promotor o el propietari afectat poden accedir a la documentació que el conforma, i saber si la denúncia és d’ofici per tècnic municipal, o per part de tercers, com és el cas). Per altra banda, el propietari d’un dels habitatges aixecat sense llicència és un significat militant d’UM i prominent membre del seu comité local.


A tot l'anterior s’ha d’afegir la incongruència que UM d’Artà -amb el recolzament del PSOE, amb qui forma l’equip de govern municipal- hagi rebutjat en dues ocasions la proposta de delegar les competències en vigilància i aplicació de la disciplina urbanística en sòl rústic en l’APLUTM perquè s'hi dugui un control molt més exhaustiu i transparent (com han fet, fins ara, set municipis de l’illa), a la vegada que la màxima autoritat municipal i líder de la formació uemita a Artà, R. Gili, és el representant d'UM al Consell de direcció de la mateixa. (Accediu, per exemple, al comunicat de Els Verds-Esquerra d’Artà de dia 22-02-2009: Reiteren que les actuacions del batle d'Artà -R. Gili, UM- el desqualifiquen com a membre del Consell Directiu de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM))


Per tot això, el coordinador d'IniciativaVerds, David Abril, ha exigit a UM que per coherència, nomenin un altre representant al màxim òrgan de control urbanístic de l'illa, ja que d'altra manera denúncies com la de Joan Monjo no fan més que evidenciar les seves pròpies vergonyes.


Què n'ha dit la premsa:

Diari de Balears, 13-11-2010: Passivitat a Artà amb les denúncies en sòl rústic.

El Mundo-El Día de Baleares, 14-11-2010: EV-Esquerra de Artà denuncia numerosas obras ilegales.

Diario de Mallorca, 16-11-2010: Sa Bassa.

dissabte, 6 de novembre del 2010

L'artista Santiago Sierra diu NO al Premio Nacional de Artes Plásticas de l'Estat espanyol

[Imatge extreta de la web de l'artista No Global Tour]

Per la seva exemplaritat, reproduïm la seva carta de renúncia al premi, dirigida a la ministra González-Sinde.

Madrid, Brumaire 2010


Estimada señora González-Sinde,


Agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluasen en el modo en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes.

Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del estado el prestigio del premiado. Un estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un estado que participa en guerras dementes alineado con un imperio criminal. Un estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un estado empeñado en el desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local.

El estado no somos todos. El estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. No señores, No, Global Tour.


¡Salud y libertad!


Santiago Sierra


Aquí: La carta original

divendres, 29 d’octubre del 2010

Proposen que s'apliqui una taxa a les operadores de telefonia mòbil

El municipi es sumaria a Palma, Llucmajor i Manacor
Els Verds-Esquerra volen que Artà també recapti a les operadores de telefonia mòbil per l'ús del domini públic municipal
Calculen que, amb aquesta nova taxa, es podrien ingressar aproximadament 50.000 euros

Els Verds-Esquerra d'Artà han proposat una Ordenança Fiscal per a la implantació de la taxa "per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general".
Aproximadament, calculen que l'Ajuntament podria ingressar uns 50.000 euros de les operadores de telefonia mòbil, en una proporció segons la seva quota de mercat (Movistar: 47,99%; Vodafone: 31,91%; Orange: 17,12%; Yoigo: 1,39%; Altres: 1,59%). La proposta de creació d'aquesta taxa dels ecosocialistes artanencs es fa posant a la pràctica les recomanacions fetes explícitament per la FEMP des del 2009, i a la vista que l'equip de govern municipal no l'incloïa entre les Ordenances Fiscals que properament s'han d'aprovar per al 2011.
El model d'Ordenança Fiscal reguladora d'aquesta nova taxa és un dels impulsats per la FEMP (amb un Informe tècnic de la mateixa entitat de municipis també per al 2011), i ha rebut el recolzament jurisprudencial de jutjats del contenciós administratius (per exemple, del TSJ de Catalunya, en sentència de 16-02-2009), com, més recentment, del Tribunal Suprem (en sentència de 16-09-2009). Actualment, aquests tribunals ja han deixat fora de qualsevol dubte que es produeix un Fet imposable -i que, en conseqüència no ha d'existir inconvenient per a la seva liquidació, una vegada aprovada i publicada reglamentàriament la respectiva ordenança fiscal- quan, per a la prestació dels serveis de telefonia mòbil, és imprescindible l'ús del domini públic municipal.

dissabte, 2 d’octubre del 2010

Davant la dimissió de la tercera regidora de Medi Ambient aquesta legislatura

Magdalena Llull (UM) és la tercera regidora de l'àrea de Medi Ambient que dimiteix durant aquesta legislatura

Regidoria de Medi Ambient: una legislatura en blanc

Les gestions, funcions i compromisos de la regidoria (Agenda Local 21, recollida de residus, Punts Verds de la Colònia i Artà, trànsit rodat per zones protegides...), aturades des de fa anys.

La recent dimissió de Magdalena Llull (UM) ha tornat a posar de manifest la nul·la importància que per al pacte UM-PSOE. ha tingut l'Àrea de Medi Ambient aquesta legislatura, com la seva total subordinació a la política propagandística* i improvisadora del batle d'Artà (R. Gili) i el seu fill, B. Gili, al capdavant de l'Àrea de Turisme i el seu Pla de competitivitat turística ("Artà sorprén"). La paràlisi de l'Àrea és visualitza en:

- El municipi d'Artà està proposat per ésser donat de baixa de la Xarxa Balear de Sostenibilitat, degut al continuat incompliment dels compromisos d'actuació en relació a l'Agenda Local 21**.

- El desenteniment de l'equip de govern quant a la degradació de les zones naturals protegides, sobre tot de les zones costaneres, i el seu menfotisme pel que fa a la senyalització, difusió i aplicació de la normativa municipal.

- El deficient funcionament de la recollida selectiva domiciliària a la Colònia i el nul avanç en la recollida selectiva domiciliària en Artà.

- Deficient manteniment dels punts d'aportació de recollida selectiva, amb l'eliminació d'alguns i trasllat d'altres a les zones de rodalia, el que dóna mala imatge, dificulta la col·laboració ciutadana i coadjuva a embrutar la fora-vila més propera als nuclis urbans.

- La Colònia segueix sense Punt Verd, malgrat tenir les NN.SS. aprovades.

- Incapacitat per adaptar el Punt Verd d'Artà per a la recollida, emmagatzemament i gestió de vehicles abandonats, fet que suposarà una important sanció a l'Ajuntament per part de la Conselleria de Medi Ambient.

- Incapacitat per a sol·licitar ajudes al Pla d'Infraestructures de Gestió de Residus durant els 3 darrers anys***.


La única actuació positiva que cal reconèixer a aquesta derrera regidora dimitida és l'eliminació dels perillosos ferros que es van colocar als escocells dels platers de la plaça del Conqueridor i que eren una amenaça per la integritat física dels nins que hi juguen, ferros que havien estat col·locats per iniciativa de l'ex-regidor P. Silva (PSOE) i que ha costat 10 anys llevar-los malgrat les successives queixes que provocaren.

Mentre la realitat mediambiental es degrada dia rera dia, l'equip de Govern llença un pla de promoció turística que no toca de peus en terra i que només serveix per a tudar doblers sense control, i amb cada vegada més pudor d'amiguisme i clientelisme, la política d'UM arreu.


*** La sol·licitud municipal corresponent a la convocatòria de 2008, va ser rebutjada; les convocatòries corresponents als anys 2009 i 2010, l'Ajuntament ni tan sols no hi ha presentat cap projecte.

Magdalena Llull arribà a ser aquesta legislatura, abans de l'expulsió d'UM de les institucions balear i insular, gerent de l'empresa pública "Turisme Jove de les Illes Balears", objecte aquests dies, entre d'altres empreses i organismes, d'investigacions policials per possible finançament irregular d'UM.

Què n'ha dit la premsa:

- El Mundo-El Día de Baleares, 03-10-2010: Artà: Critican la tercera dimisión de una regidora "uemita" de Medio Ambiente.

- Diari de Balears, 03-10-2010: Crítiques de Els Verds-Esquerra a Medi Ambient.

- Diario de Mallorca, 02-10-2010: Tolo Gili denuncia la "campaña de descrédito" contra él y su padre, el alcalde. [...] Asimismo, Els Verds+Esquerra también cuestiona seriamente que esta legislatura haya habido hasta tres relevos de ediles regionalistas de Medio Ambiente. El líder ecorepublicano, Guillem Caldentey, advierte de que Artà podría ser expulsado de la Xarxa Balear de la Sostenibilitat (Agenda Local 21).

dijous, 30 de setembre del 2010

Ja només lis queda el front polític per defensar la urbanització de la illeta del Molí de'n Regalat


Informen l’interès municipal per defensar la urbanització del Molí de’n Regalat, sense cap document tècnic ni jurídic
PSOE, UM i PP no responen la qüestió formulada pel Consell relativa a la existència o no de drets urbanístics indemnitzables al terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat

Al plenari es va fer pública la vinculació mercantil entre Bartomeu Gili (UM) i l’administrador de Porto Sa Coloni, S.A.

El plenari d’Artà va aprovar el passat dimarts (28-09-2010), amb el vots favorables d’UM, PSOE i PP, respondre manifestant únicament “l’interès municipal” a la qüestió plantejada -en tràmit daudiència- pel Departament de Territori del Consell de Mallorca, relativa a si es produeix una pèrdua d'aprofitament urbanístic indemnitzable d'acord amb la legislació urbanística en el cas que s’apliqui la Llei de Costes (en el sentit recomanat per l’Informe de la DG de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar (Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, MARM) del passat mes d’agost). Aquesta “manifestació” no va anar fonamentada en cap informe tècnic ni jurídic.

Els Verds-Esquerra d’Artà i UIA varen manifestar la seva sorpresa pel fet de la total manca de documentació tècnica i per com la proposta de lequip de govern (que va recolzar el PP) obvia sistemàtica i repetidament la Sentència ferma núm. 600 de 10-09-2009 del TSJIB, el propi Informe del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí -anteriorment esmentat- i, fins i tot, la pregunta formulada expressament pel Consell de Mallorca, que es podria resumir en si, en el cas que es revisàs el Domini Públic Marítim Terrestre establert en una Ordre Ministerial de 1995 (passant de 20 a 100 m. el marge de servitud de protecció, com recomana el MMARM), es veurien afectats drets urbanístics indemnitzables. Aquests drets només podrien existir en el cas que s’hagués aprovat un Pla Parcial en aquests terrenys. Atès que els terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat mai no han estat inclosos en cap Pla Parcial, no hi ha drets urbanístics indemnitzables, i davant d’aquests fets, l’equip de govern ha optat per obviar la realitat, formular una declaració de voluntat política pura i dura, contradir obertament la legalitat urbanística, i afavorir els interessos de la promotora en contra de la sostenibilitat urbana i ambiental de la Colònia de Sant Pere.

El fet que el grup municipal socialista i la batlessa en funcions, M. Francisca Servera (PSOE) actuïn de manera tan barroera en favor de l’interès privat, preocupa Els Verds-Esquerra d’Artà i UIA, per causa que aquesta prioritat de l’interès privat sobre el públic es pugui encomanar als representants socialistes del Consell. Per aquest motiu, han posat tots aquests fets en coneixement dels representants del Bloc en la mateixa institució.

Vinculació mercantil entre Bartomeu Gili (UM) i l’administrador de Porto Sa Coloni, S.A.

A rel d’un prec formulat per UIA la mateixa sessió ordinària del Ple, es va fer pública la vinculació mercantil entre el regidor de Turisme B. Gili (UM) i A. Galmés Riera, administrador de l’empresa Porto Sa Coloni S.A., promotora de la urbanització dels terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat*. Aquest fet podria explicar, en part, la voluntat de l’equip de govern en col·laborar amb els interessos del promotor, en contra del bé públic, consistent en la protecció de 80 m. més de costa si es realitza la modificació, recomanada pel MMARM, del Domini Públic Marítim Terrestre que afecta aquests terrenys; terrenys, s’ha de recordar, als quals es troben exemplars de l’espècie endèmica de saladina amb alta protecció Limmonium Majoricum.

La vinculació entre UM i Porto Sa Coloni, S.A., també podria explicar en part la negativa d’UM-PSOE a aprovar la proposta presentada en diferents ocasions per Els Verds-Esquerra dArtà dadaptar les declaracions de Béns patrimonials i participacions dels regidors en societats mercantils a les modificacions produïdes en la Llei de Règim Local per l’aprovació de la Llei del Sòl, augmentant d’aquesta manera la transparència sobre possibles conflictes d’interessos per part del membres de la Corporació.

* En el conveni que el Batle dArtà, Rafel Gili (UM) va signar dia 11-03-2005 amb Porto Sa Coloni, S.A. (amb domicili, a efectes de notificacions, al C/ Eusebi Estada, 37), A. Galmés Riera representava la promotora en qualitat d’administrador únic; en l’anunci 71.926 del B.O.R.M.E. de dia 10-02-2010, passava de ser administrador únic a administrador solidari, juntament amb P. Pascual Gual.

Què n'ha dit la premsa (i anteriorment, quan vàrem fer públic l'Informe de la DG de sostenibilitat de la Costa i la Mar):

- Diario de Mallorca, 02-10-2010: Tolo Gili denuncia la "campaña de descrédito" contra él y su padre, el alcalde.

- El Mundo-El Día de Baleares, 01-10-2010: Denuncian la relación de Gili con las casas Molí den Regalat.

- Diario de Mallorca, 01-10-2010: La oposición vincula a Tolo Gili a la promotora del Molí de'n Regalat.

-Última Hora, 23-09-2010: La illeta del Molí de'n Regalat cuenta "con todos los servicios urbanísticos.

- El Mundo-El Día de Baleares, 23-09-2010: Madrid rechaza el deslinde de la finca Molí de'n Regalat.

- Diario de Mallorca, 21-09-2010: Otra posibilidad para evitar los 18 chalés en el Molí de'n Regalat choca con las previsiones de Gili.

- Diari de Balears, 21-09-2010: No al Molí de'n Regalat urbanitzat.