dijous, 29 de gener del 2009

dimecres, 28 de gener del 2009

UM-PSOE: Irresponsabilitat i passivitat en Salut i Emergències

Els Verds - Esquerra d'Artà denuncien el desinterès de l'equip de govern (UM-PSOE) en la millora dels equipament d'emergència i primers auxilis
Demanen responsabilitat, que es deixin de banda els motius partidistes i que es procedeixi d'una vegada a la dotació d'aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics amb els quals es poden salvar vides

Els Verds-Esquerra d'Artà varen defensar ahir dia 27 de gener a la darrera sessió ordinària del Ple, de manera infructuosa, una Iniciativa amb forma de moció dirigida a la dotació d'aparells Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics als llocs de més freqüentació de públic del terme i als vehicles de la Policia Local. Aquesta dotació aniria dirigida a la prevenció davant situacions d'alt de risc, concretament en els casos d'aquells accidents cardiovasculars que condueixen en ocasions a la denominada ‘mort sobtada’. Els aparells de Desfibril·lació Externa Semiautomàtica (DESA) permeten en moltes ocasions la desfibril·lació primerenca per part de personal no mèdic (com ara, agents de la Policia Local i personal d'altres serveis d'emergències, com poden ser els bombers, adequadament formats en el seu ús), actuació que suposa la tercera de les passes que s'han de dur a terme segons l'estratègia per a respondre davant d'una aturada cardíaca: (a) alerta immediata, (b) inici precoç de la ressuscitació bàsica per part dels testimonis, (c) desfibril·lació primerenca i, en darrer lloc, (d) suport vital avançat en escassos minuts.

Aquesta no és la primera ocasió aquesta legislatura en què es formula aquesta Iniciativa (1), i Els Verds – Esquerra d'Artà, davant la inactivitat demostrada per part dels responsables de l'equip de govern (B. Gili, regidor d'Interior (UM) i M. Francisca Servera, regidora de Sanitat (PSOE)), davant del fet de la regulació de l'ús d'aquest tipus d'aparell efectuada mitjançant Decret per part de la Conselleria de Salut i Consum el passat mes de desembre (2) i en previsió de la lentitud de les administracions, que obliga a actuar amb rapidesa i diligència amb vistes, especialment, al proper estiu -època de màxima afluència de públic- varen decidir tornar a presentar aquesta Iniciativa.

Encara que l'equip de govern, com s'ha dit anteriorment, ja s'havia compromès a actuar respecte de la dotació d'aquest tipus d'aparells el passat Ple del mes de març, no consta que que aquest compromís s'hagi fet efectiu.

Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, critica durament “la passivitat demostrada pels responsables polítics municipals vers la correcta dotació d'equipaments d'emergència com aquests que, en casos d'accidents cardiovasculars, poden salvar vides”, i reclama als mateixos responsables “una mica de seny i responsabilitat i que facin el possible per a assolir un mínim de dotació amb aquests aparells amb la màxima brevetat possible”.

(1) Accediu al Comunicat de Els Verds-Esquerra d'Artà de dia 31-03-2008, i al Prec corresponent, formulat a la sessió ordinària del Ple de dia 25-03-2008.

(2) Accediu al Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears (BOIB Núm. 178, de 20 de desembre).

diumenge, 18 de gener del 2009

Impossible jugar sense perill als parcs infantils d'Artà


Imatge Parc infantil setembre 2007


Imatge Parc infantil 18 de gener de 2009: A aquest tobogan li falten totes les fixacions


Imatge Parc infantil 18 de gener de 2009

Els Verds - Esquerra d'Artà reiteren la seva denúncia del pèssim estat de conservació i nul manteniment dels parcs infantils d'Artà
Fa anys que no s'hi ha dedicat cap inversió i el manteniment és deplorable
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el pèssim estat de les instal·lacions de parcs infantils del nucli urbà d'Artà, alguns dels quals es troben en unes condicions tals que esdevenen impracticables i, el que és pitjor, veritablement perillosos, per als més petits. És per aquest motiu que l'agrupació ecologista artanenca presentarà una vegada més un Prec la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà d'Instància a l'equip de govern (UM-PSOE) per a que es dugui a terme, de manera urgent, un esforç per a habilitar aquestes instal·lacions per al seu ús.
Aquesta no és la primera ocasió aquesta legislatura en què es denuncien aquests fets i la pèssima gestió d'aquestes instal·lacions municipals per part, sobre tot, de Rafel Gili (UM), Batle d'Artà i regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis (1). Durant aquest temps no només no s'ha dut a terme una tasca sistemàtica i periòdica de manteniment, sinó que no es té notícia de cap intenció de cercar, per part d'aquest responsable municipal, la manera d'evitar arribar novament a l'estat impracticable en què es troben els parcs infantils avui novament.

(1)Accediu als Comunicats de Els Verds-Esquerra d'Artà de setembre de 2007 i juny de 2008.

diumenge, 4 de gener del 2009

Diògenes reivindica que el PSOE tiri endavant al Parlament la seva pròpia iniciativa sobre l'ús terapèutic del Cànnabis


Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera
4 de gener de 2009

Els Ajuntaments d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera recolzen la proposició no de Llei socialista dirigida a possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis
El Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup parlamentari Socialista a la seva efectiva tramitació, debat i aprovació al Parlament de les Illes

Els darrers mesos, els regidors del Col·lectiu Diògenes han presentat als seus respectius Plens una moció (1) de suport i adhesió a la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que té per objecte instar el Govern a possibilitar als facultatius que exerceixen a la nostra comunitat autònoma l'administració de cànnabis en les formes que creguin convenients i que siguin més beneficioses pels pacients. Aquesta Proposició No de Llei ha rebut, d'aquesta forma, el recolzament dels Consistoris d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera.
S'ha de recordar que aquesta planta va tenir un ús terapèutic, fins i tot a la medicina oficial, fins els anys 30, en els quals va ser prohibida als Estats Units per diverses raons, cap d’elles de caràcter científic o mèdic i, posteriorment, es va estendre aquesta prohibició a la resta de països occidentals. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dur a terme l'any 2007 un Programa Pilot de l'Ús terapèutic del Cànnabis, els resultats del qual varen ser presentats al públic el passat mes d'abril (2). Amb aquest Programa Pilot, al qual varen participar més de 40 metges de sis hospitals de l'àrea de Barcelona, 15 farmacèutics dels serveis de farmàcia dels diferents hospitals, 75 oficines de farmàcia i 8 infermeres, es va poder comprovar que un derivat estandarditzat de la planta,
Sativex (3), actuava com a coadjuvant del tractament de dolor neuropàtic en pacients amb esclerosi múltiple, així com en la espasticitat per esclerosi múltiple, dolors neuropàtics de diversa etiologia, en tractament de pacients amb diagnòstic de Síndrome d'anorèxia-caquèxia per càncer o SIDA i en tractament de pacients que pateixen nàusees i vòmits secundaris al tractament de la quimioteràpia.
Malgrat que la Proposició socialista no de Llei va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el mes de juliol (4), encara no ha estat inclosa a l'ordre del dia de les sessions del Parlament. És per aquesta raó, i a la vista dels beneficis que podria suposar aquesta mesura per a alguns malalts i de l'alt grau d'interès i adhesió que la proposta socialista ha rebut als diferents consistoris, que el Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup Parlamentari Socialista a donar les passes necessàries per a dur a debat i aprovació pel Parlament la seva pròpia Proposició no de Llei amb la major brevetat possible (5).
Per a més informació sobre aquesta iniciativa duta a terme als respectius Ajuntaments pel Col·lectiu de regidors Diògenes, i sobre les seves argumentacions en favor de possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis i de la legalització de les drogues, accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra d'Artà del passat dia 26 de juliol.
La coordinadora Diògenes està formada pels regidors Guillem Caldentey (Artà, Verds-Esquerra), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV), Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV) i Contxi Penya (Son Servera, Verds-Esquerra).


(1) Per accedir a la moció presentada pels regidors del Col·lectiu Diògenes (versió Els Verds-Esquerra d'Artà), pitjau aquí.
(2) Pitjau aquí per accedir al comunicat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre el Programa Pilot sobre l'ús terapèutic del Cànnabis.
(3) Es tracta d'un esprai d'aplicació a la mucosa oral (boca) l'ús del qual és legal al Canadà i que es troba a les farmàcies des de 2005, i que és prescrit per a l'alleugeriment simptomàtic del dolor neurològic en adults amb Esclerosi Múltiple.
(4) Pitjau aquí per a accedir al núm. 47 del Bolletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (pàg. 1418), on consta el redactat de la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Socialista i la seva sol·licitud a la Mesa del Parlament de les Illes que la mateixa sigui admesa a tràmit.
(5) S'ha de recordar que l'any 2001, el Grup Parlamentari Socialista ja va presentar una Proposició no de Llei al Parlament ben semblant, i que aquesta va quedar aprovada amb la unanimitat de tots els Grups: Accediu al Diari de Sessions del Ple Núm. 63, de 22-05-2001 (Pàg. 2783, PRON-1775).

dissabte, 3 de gener del 2009

Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera, de reafirmació i aclariments

Capdepera, 3 de gener de 2009

Eu-Ev de Capdepera es reafirma en la seva posició sobre les responsabilitats polítiques derivades de la tragèdia de l'hotel Son Moll

A rel de la roda de premsa celebrada el passat dia 31 de desembre i del comunicat de premsa que vàrem fer públic aquell mateix dia, en els quals explicàrem i desenvolupàrem la nostra postura d'exigir la dimissió del batle de Capdepera com a la única i millor via per a sortir de la situació de crisi al si del pacte de govern d'aquest Ajuntament, provocada pels tràgics esdeveniment de dia 16 de desembre a Cala Ratjada, se'ns ha acusat de moltes coses, com ara: que jo, Maria Orts, com a 1ª tinent de batle podria haver aturat les obres, que les regidores d'Eu-Ev sabíem que les obres estaven en marxa, que no hem respectat el dol, que urbanisme es duia en grup, que no tenim ni seny ni cordura, no contribuïm mai a res, que som deslleials, que ara hem d'unir forces i fer pinya i actuar amb racionalitat, que el primer és el poble...

Crec que totes aquests afirmacions necessiten una sèrie de consideracions i aclariments:

1er. En efecte, jo era la primera tinent de batle de l'ajuntament de Capdepera. Però entre dia 8 d'agost i fins a dia 8 de desembre m'he trobat absent per motiu d'una baixa per maternitat. Per tant, no vaig substituir el batle durant les seves vacacions ni vaig assistir a les Juntes de govern (òrgan que aprova les llicencies d'obres). Amb plena confiança envers tasca dels meus companys de pacte, pensava que l'hotel tenia llicència i que aquesta s'adaptava a la normativa municipal: Com és lògic, confiava en els meus companys de pacte.

2on. Cap dels membres de l'Assemblea d'Eu-Ev de Capdepera, incloses les dues regidores, ha fet declaracions a la premsa. Aquesta conducta s'ha perllongat fins el moment en què ens assabentàrem que els nostres socis de govern havien decidit incomplir el compromís de tornar a celebrar una reunió de la Comissió de Seguiment del pacte de govern el passat dia 30 de desembre i donar-nos les explicacions que havíem exigit a la reunió de la Comissió de dia 22 de desembre. És cert que a la premsa es va publicar alguna declaració en clau partidista durant els dies de dol, però també ho és que quan en el si d'un partit es discuteixen assumptes d'aquesta transcendència, sempre existeix un alt risc de filtracions a la premsa, filtracions per les quals ja vàrem demanar disculpes encara que nosaltres no n'érem les responsables (Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera de dia 19-12-08).

3er. A l'inici del pacte de govern, tant PSM com Eu-Ev ens vàrem oferir a ajudar el batle (que estava molt verd) a gestionar el departament d'Urbanisme i a accelerar els projectes d'obres municipals per que sortissin el més aviat possible i sense errades. En cap cas des de Ev-Ev ens immiscírem en la gestió del personal d'Urbanisme ni en l'aplicació de la disciplina urbanística, per les senzilles raons que el personal tècnic municipal tenia molt clar que el seu superior era el batle i que aquest mai ens autoritzà a fer res. Per tant, la nostra posició pel que feia a Urbanisme s'exposava exclusivament a les reunions de pacte. Par altra banda, a principis del l'any 2008, el batle es va ocupar de comunicar-me explícitament que no tenia res a fer dins Urbanisme.

4t. Em semblen fora de lloc totes les declaracions a les quals se'ns titlla a les regidores d'Eu-Ev no només de deslleials sinó de no contribuir positivament en res. Referent a aquestes darreres acusacions, només volem exposar una sèrie de fets:
Aquestes regidores sempre han anat de cara, avisant en tot moment els seus companys del que farien i del que pensaven. De fet, quan se li planteja al batle que ha d'assumir les seves responsabilitats en constatar que no compleix amb les seves obligacions, se li planteja a ell en primera instància, restant per la nostra part a la espera que ens doni una resposta durant quinze dies. Mentres tant, i a esquena nostra, tots els membres del pacte consensuen i enllesteixen la nostra destitució, així com l'anul·lació de la segona reunió de la Comissió de Seguiment, amb l'evident objectiu de provocar les nostres declaracions i obtenir, d'aquesta manera, l'excusa per a procedir a la nostra expulsió del Pacte de govern de l'Ajuntament de Capdepera.
Que no contribuïm a res? A banda de tots els projectes que hem deixat enllestits a les àrees de govern que teníem encomanades (que són molts i que descriurem més endavant), podem dir que les obres del carrer Port ja estan en marxa gràcies a la nostra gestió; que la crisi de la Policia Local va recaure totalment sobre la nostra regidora; que el Catàleg de Patrimoni està en marxa gràcies a nosaltres, que la documentació per a contractar la redacció de les noves NNSS està preparada i a la espera només que el batle es decideixi d'una vegada a tirar-la endavant. Que, a més, i després del fet que el projecte de rehabilitació del casc antic hagués estat comanat d'amagat pel PSOE i que el mateix no hagi estat mostrat a la resta de companys d'equip de govern, la setmana passada (en plena crisi pels esdeveniments de Cala Ratjada) aquestes regidores encara s'esmerçaven en estaven plantejar al grup municipal del PSOE, de manera constructiva, les errades tècniques que tenia el projecte per a que fossin adequadament corregides. També en plena crisi vàrem ser nosaltres els que exposàrem la necessitat que no es paralitzassin les gestions encaminades a tirar endavant els projectes que han de rebre el finançament del “Pla ZP” i també arribarem a acords.

5è. Consideram perfectament compatible la nostra exigència d'assumpció de responsabilitats per fer les coses malament amb la racionalitat, per una banda, i amb la continuació de la tasca de gestió municipal, i d'aquesta manera hem procedit. Si ara l'equip de govern cerca recolzaments puntuals amb altres partits és perquè aquesta és la seva voluntat. Per la nostra banda, recolzarem aquells projectes que es decideixi engegar, sempre i quan els considerem consistents i ajustats a les línies del pacte de govern que signàrem a l'inici de la legislatura i no hi observem errades en la seva redacció, tramitació i/o execució.

6è. És al batle de Capdepera a qui s'ha de retreure la manca de cordura i de racionalitat, en el moment en què no va aturar unes obres com les de l'hotel Son Moll i en què pren, de manera continuada, decisions com aquesta, decisions preses de manera totalment unilateral (un altre exemple és la reincorporació, fa poques setmanes, de l'Inspector de la Policia Local, suspès cautelarment per l'equip de govern, sense consultar ni al regidor de Policia ni a la regidora de Personal).

7è. Nosaltres “fem pinya”, però quan consideram que es tracta adequadament el tema i hem pogut participar de la decisió. En tot cas, el que ha de quedar clar és que el primer és la nostra coherència i que, si hagués estat per nosaltres, podem assegurar que l'expedient d'obres de la renovació de l'hotel Son Moll no hagués estat tramitat de la forma com s'ha fet, i que les obres s'haurien aturat. Del contrari, hauríem dimitit i assumit les nostres errades, que és, ni més ni menys, el que demanam al batle de Capdepera.

Maria Orts
Regidora d'Eu-Ev de Capdepera.