dijous, 30 de juny del 2011

Ple extraordinari de dia 30-06-2011. Espectacle conjunt PP-CxI-PSOE
Ple extraordinari de dia 30-06-2011. Espectacle conjunt PP-CxI-PSOE. Ple "extraordinari", en el doble sentit de la paraula.
Un PSOE que sempre des de dia 22 de maig a la nit ha estat convidat a formar un govern d'esquerres, fa part d'una proposta de govern "de concentració municipal" de la mà de CxI i el PP.... Es veu que CxI i PSOE no han assumit que ja no poden governar plegats, però tampoc no lis resulta possible la que seria lògica moció de censura.
Per acabar d'arrodonir l'espectacle, aquests tres partits actualment a l'oposició han votat en contra de totes les propostes d'Organització de la Corporació de l'equip de govern (UIA-I.Verds), per exemple, la periodicitat dels plens que passava de bimensual a mensual, el sou del batle i la dedicació parcial del 1er. tinent de batle, la composició de les Comissions Informatives, i la representació de l'Ajuntament en Consorcis i organismes participats, sense formular cap alternativa.
Enlloc d'intentar integrar-se en l'equip de govern per a garantir la governabilitat, es fa una proposta de "concentració municipal" que duria a una governança impossible. Mentres tant, com s'ha dit, es mira de fer naufragar el vaixell de l'Ajuntament. Molt coherent, per part del PSOE, clar que sí.

Les passades eleccions, per molt ajustats que hagin estat els resultats (3-3-3-1 en nombre de regidors), de 3.316 electors, 1816 vots varen anar destinats a UIA, PSOE i I.Verds. El gairebé 60% dels vots ha de poder tenir una representació de govern estable i natural. Si no, s'ha de presentar una moció de censura per part de PSOE-PP-CxI.


Guillem Caldentey
regidor d'I.Verds d'ArtàAquí teniu la proposta PP-CxI-PSOE, de "governabilitat municipal", en un sol document (pdf)

diumenge, 26 de juny del 2011

Proposta UIA-I.Verds de Organització de la Corporació

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà proposa una Organització de la Corporació amb mesures afavoridores de l'augment de la transparència i de la participació de l'oposició, i un substancial estalvi pel que fa a les dedicacions, en harmonia amb la crisi econòmica i amb les reclamacions socials que actualment es produeixen per la desconfiança envers els polítics

La nova organització comportarà un estalvi de gairebé 18.000 euros bruts anuals


- Mesures bàsiques de transparència i participació política en la Organització de la Corporació

UIA i I.Verds d'Artà han formulat una proposta de organització municipal bàsica en què es prioritza la garantia de participació de l'oposició per a que els grups que la conformen disposin de més possibilitats per tal d'exercir les funcions que estableix la Llei, a saber: l'aportació de propostes i el control i fiscalització de la tasca de l'equip de govern. En aquest sentit, la proposta que es fa des de les agrupacions d'esquerres que conformen actualment l'equip de govern consisteix en augmentar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, d'una cada dos mesos, a una sessió mensual. Aquesta és la periodicitat que, per altra banda, tant els ecologistes com UIA i el PP, proposaren fa quatre anys quan aquests grups restaren a l'oposició.


- Mesures d'estalvi pel que fa als òrgans de govern municipal

Per contrarestar l'augment de despesa que suposarà aquest increment en la periodicitat del màxim òrgan de govern municipal, es cerca un estalvi pel que fa al concepte d'assistències a les Comissions Informatives, en què hi tendran representació 2 regidors de cada un dels grups majoritaris (UIA, PSOE, PP i CxI) i un d'I.Verds, segons la representativitat municipal, enlloc de una representació de la totalitat dels regidors de la Corporació.

A nivell de la despesa econòmica que l'Ajuntament afrontarà per al funcionament bàsic dels òrgans polítics unipersonals, s'ha cercat amb determinació un estalvi que consisteix en la retallada de més del 50% del sou de la segona autoritat política municipal (en relació a l'aprovat fa quatre anys per UM-PSOE), la dedicació parcial del 1er. Tinent de batlia (I.Verds: regidories de Medi Ambient i Mobilitat, Cultura i Patrimoni i Participació Ciutadana), que passa de 2.284, 57 € al mes, a 1.070,60 € mensuals. Aquesta reducció tan important ha estat possible per la renúncia de les regidores d’UIA a percebre la mitat del sou que fins ara ha rebut M. Francisca Servera (PSOE, des de 2007 a 2011). També es vol remarcar la dedicació gratuïta per part del Delegat del batle a la Colònia de Sant Pere, Lluís López, que suposarà un estalvi de 10.100 euros, igualment per renúncia d’aquest representant d’UIA.

Amb aquesta organització de les sessions dels òrgans de govern col·legiats pel que fa a la composició i a la periodicitat, i pel que fa a les retribucions i assistències, la proposta de l'equip de govern significa un estalvi brut anual d’aproximadament 18.000 euros.

Documentació relacionada:

  1. Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 5 de juliol de 2007.

  2. Convocatòria del Batle d'Artà, de Junta de Portaveus que s'ha de celebrar el proper dimarts dia 28 de juny, per tal de debatre la Organització de la Corporació.

dimecres, 22 de juny del 2011

Avui dimecres al Teatre d'Artà (21 h.) Presentació de l'Associació d'Amics del Campament dels Soldats

Presentació "en societat" de l'Associació d'Amics del Campament dels Soldats. A l'acte, es parlarà de l'excavació (camp de treball) que es durà a terme al Campament els dies 1 i 10 de juliol, sota la direcció de l'arqueòleg Antoni Puig. Presentarà l'acte en Jaume Morey, i segurament hi haurà un visionat del vídeo de l'entrevista que es va fer fa uns mesos a un dels repressaliats, en P. Pallàs.

dimarts, 21 de juny del 2011

Comunicat del GOB. Sobre el control de les cabres assilvestrades realitzat fins ara al Parc Natural de Llevant

18 de juny de 2011

El GOB reclama als nous responsables de medi ambient de Consell i Govern que abordin convenientment la problemàtica ambiental de les cabres orades als espais forestals
Consideram molt positiu i imprescindible el control de cabres assilvestrades realitzat fins ara al Parc Natural de Llevant

Davant les manifestacions públiques dels col·lectius lligats a la caça de la cabra mallorquina, criticant el control de la població d’aquests animals al Parc Natural de Llevant, i fins i tot acusant absurdament de delicte aquesta situació [I.Verds d'Artà: accediu a la notícia publicada avui dia 21-06-2011 a Última Hora], des del GOB volem recordar que:

1. La pastura de cabres als nostres boscos, garrigues i muntanyes és un dels majors problemes ambientals de les nostres masses forestals. Quan la densitat d’aquests herbívors traspassa el màxim assumible per l’ecosistema, es produeixen greus danys a la vegetació, s’impedeix la regeneració natural, s’empobreix la coberta vegetal i fins i tot es posa en perill la supervivència d’algunes espècies.

2. A les Illes comptam amb un bon nombre d’espècies vegetals que en tot el món només viuen aquí o que presenten poblacions molt reduïdes. Una part d’elles es troben restringides a zones de muntanya, i la pressió herbívora de les cabres n’és el seu principal problema de conservació. Així ha estat reconegut als plans de conservació que s’han redactat per aconseguir la conservació de més de 30 espècies vegetals amenaçades.

3. La pastura incontrolada de cabres genera evidents perjudicis econòmics que s’assumeixen socialment:

  • El paisatge forestal és un patrimoni amb fortes implicacions sobre altres activitats econòmiques com el turisme de masses.
  • La manca de regeneració natural suficient de les masses forestals condiciona el seu futur aprofitament forestal sostenible
  • Els seus efectes negatius sobre espècies amenaçades fan necessaris plans de conservació que impliquen importants partides econòmiques i que pagam entre tots.
  • En algunes zones es fa necessari fer reforestacions, que són igualment molt cares i que a més a més tenen poques garanties de futur si no s’elimina la pressió caprina.
4. El control d’aquests animals que des de fa anys es realitza al Parc Natural de Llevant ja comença a donar resultats, i s’observa una millora en la regeneració natural de la vegetació.


Des del GOB veim amb molta preocupació l’incipient negoci de la caça de cabres mallorquines, per les seves implicacions amb els problemes abans esmentat. Igualment ens preocupa l’actual separació entre els organismes competents: el Consell de Mallorca té les competències en caça, i promociona aquesta modalitat cinegètica. D’altra banda, la Conselleria de Medi Ambient és la responsable del control biològic de l’espècie per evitar danys ecològics.

Per tot lo abans esmentat, volem manifestar:

  • el nostre suport al control de la població de cabres, mallorquines o d’altres varietats, als espais naturals i especialment als espais protegits com el Parc Natural de Llevant o la Serra de Tramuntana, per tal de minvar la seva densitat fins a nivells que no generin danys ambientals.
  • La nostra demanda als governs del Consell de Mallorca i de la Comunitat Autònoma per tal que considerin adequadament la magnitud del problema i apliquin mesures per tal d’abordar-lo de forma convenient, prioritzant per davant de tot la conservació del nostre patrimoni natural i el bé comú dels ciutadans.

dijous, 9 de juny del 2011

I.Verds ens limitam a negociar un pacte d'esquerres amb UIA

I.Verds d’Artà aposten per l’acord de govern amb UIA

PSOE i CxI fan xantatge a I.Verds condicionant la retirada d’una denúncia penal contra el regidor ecosocialista a que accepti un pacte de govern amb ells

- Motius pel Pacte amb UIA

L’assemblea d’I.Verds d’Artà ha decidit dedicar aquests propers dies a la recerca d’un pacte estable d’acció de govern amb els Independents d’Artà (UIA), a la vista de l’alta coincidència programàtica entre ambdues formacions. I.Verds i UIA han col·laborat amb comoditat els darrers anys com a oposició al govern municipal d’UM i PSOE aquesta passada legislatura, i ambdues han coincidit, en una molt alta proporció, en aspectes fonamentals del programa defensat la passada campanya; s’ha de recordar també que UIA va demanar aquests darrers comicis -com feren els ecosocialistes- el vot per a la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa a les institucions supramunicipals (Parlament de les Illes i Consell de Mallorca). I.Verds valoren positivament, per altra banda, la negativa de UIA a negociar un pacte de govern amb el PP després de les eleccions del passat 22 de maig.

I.Verds han expressat des del primer moment el seu desig de col·laborar en la formació d’un pacte de govern municipal d’esquerres conformat amb UIA i PSOE -partits els quals, per altra banda, s’ha de recordar que foren els més votats a Artà.


- Postura del PSOE envers la negociació del Pacte d’Esquerres

Els ecosocialistes lamenten profundament la negativa unilateral dels socialistes d’Artà -i encara no explicada en termes programàtics ni polítics- a negociar amb UIA, explicada fins a dia d’avui exclusivament en termes d’unes ofenses de tipus personal que s’haurien produït de part de UIA a significats membres de la candidatura socialista aquesta darrera campanya electoral. També lamenten la disposició dels socialistes a negociar amb el Partit Popular d’Artà per tal d’obtenir la batlia i conformar equip de govern amb CxI.


- Denúncia contra el regidor d’I.Verds d’Artà

I.Verds han pogut comprovar, per altra banda, que la denúncia formulada per Rafel Gili (UM, batle d’Artà) contra el regidor ecosocialista G. Caldentey ha estat en tot moment una denúncia destinada a intimidar-lo, silenciar-lo i paralitzar la seva acció política com a membre de la Corporació municipal a l’oposició.

La denúncia, en què es demanava una inhabilitació per a càrrec públic i feina en l’administració d’un a cinc anys per una suposada vulneració de l’article 417 del Codi Penal, fou interposada el passat mes de novembre davant la Guàrdia Civil per part de R. Gili com a Batle sense cap avís previ -Caldentey fou informat, durant la sessió ordinària del Ple de dia 30 de novembre, que havia estat interposada el dia anterior (accediu a l’Acta daquella sessió ordinària del Ple, pàgs. 15 a 18). A la denúncia s’exposava com a possible acte delictiu haver penjat al blog dels ecosocialistes documents -a què el regidor havia accedit en l’exercici de les seves funcions com a tal- que suposadament contenen dades de caràcter personal: entre d’altres, per exemple, una factura en què s’observa un número de compte corrent, un conveni urbanístic signat pel Batle amb una promotora (conveni declarat nul de ple dret per la justícia), i informes urbanístics.

I.Verds exposaren en diferents ocasions a PSOE i CxI que no es podrien seure a negociar amb ells un pacte de govern en un clima de confiança mínima amb aquesta denúncia -amb evidents ànims d’opacitat i silenciar el seu regidor- en marxa, i que només negociarien seriosament una vegada s’hagués retirat. Un dels eixos programàtics d’I.Verds i de qualsevol pacte de govern en què aquesta formació participi radica en fer més transparent l’Ajuntament i facilitar a la ciutadania l’accés a la documentació i a la informació ciutadana; és per això que resulta del tot incongruent negociar un pacte en què s’han de tractar aquestes millores profundes en la transparència de l’Ajuntament amb una denúncia activa damunt la taula, que tenia una evident intenció intimidatòria, silenciadora i obstaculitzadora del treball de Caldentey en la seva qualitat de regidor de la Corporació a l’oposició -denúncia a la qual s’ha d’afegir el rebuig sistemàtic dUM-PSOE la darrera legislatura a les propostes que han dut al Ple els ecosocialistes per la transparència i la confiança de la ciutadania en els polítics i ladministració municipal.

Els ecosocialistes reberen per resposta dels partits que actualment conformen l’equip de govern (els partits que denunciaren el regidor Caldentey) davant d’aquesta proposta de condició pre-negociadora, un escrit de Súplica dirigit al jutjat dInstrucció número 1 de Manacor signat pel batle en funcions, R. Gili, en què es sol·licita al titular d’aquell tribunal l’arxiu i sobreseïment de les diligències prèvies iniciades atès que “en relació amb aquestes, s’ha produït un canvi en les circumstàncies i un aclariment en l’assumpte”.

En tot moment, els ecosocialistes artanencs han subratxat que no entrarien a negociar un pacte de “repartiment de cromos”, inclosa la retirada de l’esmentada denúncia. Si PSOE-CxI veritablement estan per avançar de forma significativa en la transparència de l’Ajuntament, no s’entén que ara condicionin l’efectiva retirada de la denúncia a la signatura del pacte de govern amb I.Verds; de la mateixa manera, no s’entén l’interès en fermar un pacte amb els ecosocialistes artanencs per part de PSOE-CxI, quan en principi consideren el seu regidor un presumpte criminal. L´actuació de PSOE-CxI és un exemple cabdal de sarcasme i falta de credibilitat, afirma Caldentey.

I.Verds consideren un gest ofensiu la proposta que PSOE-CxI lis han traslladat, que òbviament interpreten com una nova demostració de l’ús pervers que aquestes formacions han fet i continuen fent de la Justícia ordinària -en un passat recent (novembre de 2010, com s’ha dit) amb voluntat d’opacitat i amenaces al regidor de l’oposició; i ara, novament, com a “premi” o “botí” derivat d’un pacte de govern-, i aquest ha estat un dels motius per perdre la confiança en la viabilitat d’una negociació de pacte de govern amb aquestes dues formacions a les quals de cap manera donaran suport per la batlia, encara que amaguin un possible pacte amb el PP, un altre sarcasme que el PSOE haurà d´explicar.

dilluns, 6 de juny del 2011

Convocatòria "Vacances en Pau 2011"


Donam, per la present, el nostre recolzament i difusió a aquesta convocatòria de l'edició d'enguany de "Vacances en pau 2011" que se'ns fa arribar des de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

Amics, amigues.

Tornam a posar en marxa el projecte Vacances en Pau d'acolliment d'infants sahrauís els mesos d'estiu. Com cada any agrairem tota la col·laboració possible per tal de difondre el projecte i ajudar a que tots els infants que venen a les nostres Illes, uns 160, puguin estar aquests mesos en una família.

Gracies a tothom per la col·laboració. Fins aviat!

----
Gustavo Ferradas - Coordinador Tècnic
José Juan Luna - Coordinador Sanitari
Vacances en pau 2011
C/ Pere Dezcallar i Net, 11, 1er. Porta 7
Tel. 871944783 / 639329320 / 680244541

vacancesenpau@yahoo.es

dissabte, 4 de juny del 2011

Avui ja és oficial del tot. Declarada, com a B.I.C., la Zona Arqueològica, el conjunt de jaciments de Cala des Camps


Al BOIB d'avui, dia 04-06-2011 (número 083), surt publicat l'Acord del Ple del Consell de Mallorca del passat dia 03-05-2011, de Declaració, com a B.I.C., de la Zona Arqueològica "Conjunt de jaciments de Cala des Camps", Acord que ja celebràrem i publicàrem en roda de premsa dia 6 de maig.
En l'anunci publicat avui no apareix ni l'Informe tècnic que acompanya la declaració, ni la cartografia de l'àrea delimitada com a B.I.C.; per això i per a que els pogueu consultar, us enllaçam al trasllat que el Consell de Mallorca va fer fa uns dies de l'Acord de Declaració a l'Ajuntament i a nosaltres com a interessats (impulsors de la Declaració), trasllat al qual sí que apareixen aquests dos documents.
Per altra banda, informar-vos que al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca tenen la intenció de procedir a instal·lar tancaments de fusta per a limitar materialment l'accés els vehicles especialment a la franja de litoral més afectada per aquest trànsit i estacionament que durant tants d'anys hem denunciat i reclamat que s'impedías a diferents institucions (especialment, a l'Ajuntament): l'espai litoral que comprèn de Sa Cuguça al mateix Ca los Camps. Tant de bó aquestes bones intencions es materialitzin aviat i aquest estiu efectivament no hi circulin ni estacionin més vehicles en aquests emblemàtics espais del litoral de la Colònia i del municipi d'Artà.