divendres, 29 d’octubre del 2010

Proposen que s'apliqui una taxa a les operadores de telefonia mòbil

El municipi es sumaria a Palma, Llucmajor i Manacor
Els Verds-Esquerra volen que Artà també recapti a les operadores de telefonia mòbil per l'ús del domini públic municipal
Calculen que, amb aquesta nova taxa, es podrien ingressar aproximadament 50.000 euros

Els Verds-Esquerra d'Artà han proposat una Ordenança Fiscal per a la implantació de la taxa "per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general".
Aproximadament, calculen que l'Ajuntament podria ingressar uns 50.000 euros de les operadores de telefonia mòbil, en una proporció segons la seva quota de mercat (Movistar: 47,99%; Vodafone: 31,91%; Orange: 17,12%; Yoigo: 1,39%; Altres: 1,59%). La proposta de creació d'aquesta taxa dels ecosocialistes artanencs es fa posant a la pràctica les recomanacions fetes explícitament per la FEMP des del 2009, i a la vista que l'equip de govern municipal no l'incloïa entre les Ordenances Fiscals que properament s'han d'aprovar per al 2011.
El model d'Ordenança Fiscal reguladora d'aquesta nova taxa és un dels impulsats per la FEMP (amb un Informe tècnic de la mateixa entitat de municipis també per al 2011), i ha rebut el recolzament jurisprudencial de jutjats del contenciós administratius (per exemple, del TSJ de Catalunya, en sentència de 16-02-2009), com, més recentment, del Tribunal Suprem (en sentència de 16-09-2009). Actualment, aquests tribunals ja han deixat fora de qualsevol dubte que es produeix un Fet imposable -i que, en conseqüència no ha d'existir inconvenient per a la seva liquidació, una vegada aprovada i publicada reglamentàriament la respectiva ordenança fiscal- quan, per a la prestació dels serveis de telefonia mòbil, és imprescindible l'ús del domini públic municipal.

dissabte, 2 d’octubre del 2010

Davant la dimissió de la tercera regidora de Medi Ambient aquesta legislatura

Magdalena Llull (UM) és la tercera regidora de l'àrea de Medi Ambient que dimiteix durant aquesta legislatura

Regidoria de Medi Ambient: una legislatura en blanc

Les gestions, funcions i compromisos de la regidoria (Agenda Local 21, recollida de residus, Punts Verds de la Colònia i Artà, trànsit rodat per zones protegides...), aturades des de fa anys.

La recent dimissió de Magdalena Llull (UM) ha tornat a posar de manifest la nul·la importància que per al pacte UM-PSOE. ha tingut l'Àrea de Medi Ambient aquesta legislatura, com la seva total subordinació a la política propagandística* i improvisadora del batle d'Artà (R. Gili) i el seu fill, B. Gili, al capdavant de l'Àrea de Turisme i el seu Pla de competitivitat turística ("Artà sorprén"). La paràlisi de l'Àrea és visualitza en:

- El municipi d'Artà està proposat per ésser donat de baixa de la Xarxa Balear de Sostenibilitat, degut al continuat incompliment dels compromisos d'actuació en relació a l'Agenda Local 21**.

- El desenteniment de l'equip de govern quant a la degradació de les zones naturals protegides, sobre tot de les zones costaneres, i el seu menfotisme pel que fa a la senyalització, difusió i aplicació de la normativa municipal.

- El deficient funcionament de la recollida selectiva domiciliària a la Colònia i el nul avanç en la recollida selectiva domiciliària en Artà.

- Deficient manteniment dels punts d'aportació de recollida selectiva, amb l'eliminació d'alguns i trasllat d'altres a les zones de rodalia, el que dóna mala imatge, dificulta la col·laboració ciutadana i coadjuva a embrutar la fora-vila més propera als nuclis urbans.

- La Colònia segueix sense Punt Verd, malgrat tenir les NN.SS. aprovades.

- Incapacitat per adaptar el Punt Verd d'Artà per a la recollida, emmagatzemament i gestió de vehicles abandonats, fet que suposarà una important sanció a l'Ajuntament per part de la Conselleria de Medi Ambient.

- Incapacitat per a sol·licitar ajudes al Pla d'Infraestructures de Gestió de Residus durant els 3 darrers anys***.


La única actuació positiva que cal reconèixer a aquesta derrera regidora dimitida és l'eliminació dels perillosos ferros que es van colocar als escocells dels platers de la plaça del Conqueridor i que eren una amenaça per la integritat física dels nins que hi juguen, ferros que havien estat col·locats per iniciativa de l'ex-regidor P. Silva (PSOE) i que ha costat 10 anys llevar-los malgrat les successives queixes que provocaren.

Mentre la realitat mediambiental es degrada dia rera dia, l'equip de Govern llença un pla de promoció turística que no toca de peus en terra i que només serveix per a tudar doblers sense control, i amb cada vegada més pudor d'amiguisme i clientelisme, la política d'UM arreu.


*** La sol·licitud municipal corresponent a la convocatòria de 2008, va ser rebutjada; les convocatòries corresponents als anys 2009 i 2010, l'Ajuntament ni tan sols no hi ha presentat cap projecte.

Magdalena Llull arribà a ser aquesta legislatura, abans de l'expulsió d'UM de les institucions balear i insular, gerent de l'empresa pública "Turisme Jove de les Illes Balears", objecte aquests dies, entre d'altres empreses i organismes, d'investigacions policials per possible finançament irregular d'UM.

Què n'ha dit la premsa:

- El Mundo-El Día de Baleares, 03-10-2010: Artà: Critican la tercera dimisión de una regidora "uemita" de Medio Ambiente.

- Diari de Balears, 03-10-2010: Crítiques de Els Verds-Esquerra a Medi Ambient.

- Diario de Mallorca, 02-10-2010: Tolo Gili denuncia la "campaña de descrédito" contra él y su padre, el alcalde. [...] Asimismo, Els Verds+Esquerra también cuestiona seriamente que esta legislatura haya habido hasta tres relevos de ediles regionalistas de Medio Ambiente. El líder ecorepublicano, Guillem Caldentey, advierte de que Artà podría ser expulsado de la Xarxa Balear de la Sostenibilitat (Agenda Local 21).