dimarts, 30 de novembre del 2010

Medi Ambient & Residus: Gestió uemita de vergonya i penosa

Lamenten la pèssima imatge que donen de l'Ajuntament les mentides i els incompliments d'UM davant les administracions supramunicipals
Denuncien, gairebé tres anys després, que l'Ajuntament no ha corregit les deficiències, ni comanat tan sols el projecte d'instal·lació d'un espai apropiat per a l'emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats
El menfotisme i la incapacitat d'UM d'Artà exposa greument l'Ajuntament davant la pròxima resolució d'un expedient sancionador, amb multa d'entre 6.000 i 300.000 euros

La passada sessió de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Serveis i Medi Ambient, el regidor de Els Verds-Esquerra, G. Caldentey -a l'oposició municipal-, va informar els grups de la Corporació de la presentació, davant el Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, d'un escrit en relació amb l'expedient sancionador que aquell organisme obrí, el mes de gener, contra l'Ajuntament d'Artà per infracció de la Llei 10/1998, de residus.
En l'escrit, els ecosocialistes artanencs exposaven com l'Ajuntament d'Artà no ha resolt de cap manera el problema de la manca d'adequat espai on emmagatzemar temporalment els vehicles abandonats en la via pública, i com les al·legacions presentades per l'Ajuntament el mes de febrer al respecte de l'esmentat expedient sancionador es demostren, deu mesos després de formulades, falses i del tot desajustades a la realitat dels fets.
Pel que fa a l'escrit enviat recentment al Servei de Residus, aquest consisteix en desmuntar, una per una, les al·legacions que l'Ajuntament presentà en relació a l'expedient sancionador.
Una de les primeres al·legacions consistia en que encara (recordam, a data de febrer) no s'havien rebut, de part de l'empresa gestora d'aquests tipus de residus, els justificants que provarien fefaentment que els vehicles dipositats de mala manera en el punt verd d'Artà, però que s'estava a l'espera de rebre'ls. Amb data de 17 de novembre, no consten aquests justificants; pitjor encara, posteriorment es podrien haver entregat un nombre indeterminat (una sèrie de vehicles (uns 30)) de vehicles abandonats, la recollida dels quals tampoc no es pot provar documentalment per part de l'Ajuntament.
Una altra al·legació exposada per l'Ajuntament d'Artà, consistia en la formulació del compromís d'executar un projecte per a la construcció d'una explanada per a dipòsit temporal de vehicles abandonats d'una superfície aproximada de 600 m2 que compleixi els requisits tècnics de les instal·lacions de recepció i emmagatzemament de vehicles que estableix l'annex I del Reial Decret 1383/2002. Els Verds-Esquerra exposen al Servei de Residus que aquest projecte no només no ha estat executat, sinó que -tal i com B. Gili, regidor d'Interior, va informar al regidor Caldenteyla en sessió ordinària del passat mes de setembre-, ni tan sols havia estat encarregat.
Una tercera al·legació de l'Ajuntament d'Artà es resumiria en l'apel·lació, davant de l'administració balear -i subratllant les dificultats econòmiques per les que passen les administracions municipals i especialment la d'Artà- al principi de col·laboració i cooperació en les relacions entre les administracions públiques. Al respecte d'aquesta línia argumentativa, Els Verds-Esquerra d'Artà exposen al seu escrit a la Conselleria que no és de cap manera congruent, quan es renuncia, per part d'aquesta mateixa administració local, a donar solució a la problemàtica de la correcta recepció i emmagatzemament temporal dels vehicles abandonats a través de l'ajuda econòmica posada a la disposició de les entitats locals per part del Consell de Mallorca.
I és que avui mateix, dia 30 de novembre de 2010, surt publicat al BOIB l'Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de Concessió de subvencions als ajuntaments i empreses municipals de l’illa de Mallorca per a la realització de projectes d’infrastructures, millora de les existents i adquisició de material inventariable per a la gestió dels residus urbans en el marc del programa Mallorca Neta 2010 i ampliació de terminis. Per segon any consecutiu -podent-ho fer-, l'Ajuntament d'Artà no ha estat capaç de presentar cap projecte a aquesta convocatòria de subvencions del Consell (fa tres anys, en presentaren un, que va resultat denegat). Aquesta és la incongruència en què cau l'Ajuntament d'Artà quan apel·la al principi de cooperació interadministrativa.
Els Verds-Esquerra d'Artà titllen d'exemple antològic del menfotisme i la incapacitat d'UM el demostrat pels regionalistes en relació a aquesta problemàtica. Des d'inicis de l'actual legislatura, que els ecosocialistes posen damunt la taula, una vegada i altra, la necessitat de resoldre aquesta problemàtica; fins i tot, el mes de gener varen presentar una moció al respecte, per demanar a l'equip de govern que prioritzàs la seva solució, però va ser de bades, perquè R. Gili, batle d'Artà, no va voler incloure-la tan sols en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple del mes de gener. La manca de voluntat o la incapacitat -o totes dues coses a la vegada- de l'equip de govern, resta encara més ressaltada, quan l'Ajuntament s'ha trobat a davant una administració balear gairebé inoperant que, des de la primera denúncia el mes de febrer de 2008, encara no ha estat capaç de resoldre l'expedient sancionador.

Documents complementaris:
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 7 de febrer de 2010 (inclou imatge):
S'inicia expedient sancionador a l'Ajuntament d'Artà per gestió i emmagatzemanet irregulars dels vehicles abandonats, amb sanció d'entre 6.000 i 300.000 euros.
- Comunicat de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà, de dia 24-12-2009 (inclou imatge):
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien per segona vegada la inexistència d'un espai adequat on dipositar els vehicles abandonats i fora d'ús.

Què n'ha dit la premsa:
S. Sansó / Diario de Mallorca (01-12-2010): Artà, o el extraño caso del sancionador sancionado.

dilluns, 29 de novembre del 2010

28-11-2010: Wikileaks publica 251.287 informes de la diplomàcia ianqui, del desembre de 1966 al febrer de 2010

Com sabeu, avui el diari "El País", simultàniament amb d'altres capçaleres d'importància global, ha iniciat la filtració del "cables" (informes) de la diplomàcia usamericana que el portal Wikileaks prèviament lis havia aportat.
"El País" ha decidit acceptar els compromisos als que "The New York Times" arribi amb el Departament d'Estat (dels EEUUAA, of course) per a evitar la difusió de determinats documents.
En aquests moments, sembla que el repositori de documents de Wikileaks torna a funcionar després de l'atac massiu patit els darrers dies, que l'havia deixat fóra accés.
Recordau que, anteriorment, Wikileaks ja havia filtrat centenars de milers de documents confidencials ianquis, relatius a les invasions de l'Afganistan i l'Iraq.
Assenyalar, per acabar, que l'únic represaliat després que Wikileaks publicàs el terrible video en què es pot observar com les forces usamericanes massacraren civils i nins a Bagdad des d'uns helicòpters, ha estat el militar que suposadament el va filtrar. No es recorda que "la comunitat internacional" hagi formulat ni un retret als EEUUAA al respecte.
Aquí teniu l'enllaç per a accedir a la pàgina de Wikileaks on es dirigeix als diferents documents diplomàtics.

Press Release - Wikileaks empieza a publicar cables diplomáticos de la embajada de estados unidos

Us enllaçam també al glosari que El País ha posat a la disposició, per tal de facilitar la comprensió dels documents:
El País, 28-11-2010: Glosario de abreviaturas militares y diplomáticas

dijous, 25 de novembre del 2010

(Tots) Volem que es resolgui, d'una vegada per totes, la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat (?)

Sis mesos després de l'aprovació definitiva de les NNSS, la única qüestió que va quedar en suspens i sense aprovar, roman sense que tan sols s'informi tècnicament per part del Consell
Els Verds-Esquerra volen que l'Ajuntament en Ple insti la Comissió Insular d'Ordenació Territorial, d'Urbanisme i de Patrimoni Històric a tancar d'una vegada la qüestió de la qualificació urbanística del sector de la Illeta del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere
Fins ara, totes les institucions i organismes han fet una tasca diligent i àgil, però fa dos mesos que el Consell manté paralitzada aquesta polèmica qüestió

El Ple de l'Ajuntament d'Artà, que es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, discutirà -i, si s'escau, aprovarà- la moció presentada ahir per Els Verds-Esquerra d'Artà a la Comissió Informativa d'Urbanisme, la qual la va informar de manera favorable.
Els Verds-Esquerra d'Artà no entenen com és possible que costi tant als tècnics del Consell de Mallorca informar sobre aquesta qüestió, que és la única de tot el document de les Normes Subsidiàries del municipi que restà damunt la taula el passat mes de maig, pels dubtes que aixecava la possible influència del Domini Públic Marítim-Terrestre en aquest espai.
Totes les administracions -començant per la municipal- han fet una feina encomiable, fins ara -al menys pel que fa a la rapidesa i diligència- en relació a l'aprovació definitiva de les NNSS i la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca (PTM), que es va produir el passat mes de maig com s'ha dit.
Totes les administracions, incloent el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (!!!), han tramitat dins de terminis de temps més que acceptables, els informes, manifests polítics, etc., per tal que el Consell de Mallorca pugui procedir a resoldre d'una vegada per totes la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat i, amb aquesta, resoldre cabalment l'aprovació definitiva de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM.
Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Artà estan interessats en aquesta resolució: la dreta municipal, del PP al PSOE, que sempre ha defensat la edificabilitat d'aquests terrenys i que fins i tot va arribar a un conveni amb la promotora per 1.200.000 euros, conveni que va ser declarat nul de ple dret pel TSJIB, és més que obvi que vol poder atorgar llicències per a l'edificació dels 18 xalets; Els Verds-Esquerra voldríem veure conformades d'una vegada per totes les nostres tesis, a saber, que aquest sòl és rústic, o que és urbanitzable però que, en qualsevol cas, és pertinent procedir a la revisió del DPMT en el sentit de l'apuntat pel Ministeri el passat mes d'agost en l'Informe al respecte: que s'ha d'ampliar el marge de servitud dels 20 metres actuals, als 100 metres.
Com és possible que, passats dos mesos del darrer tràmit (el d'audiència del Consell a l'Ajuntament, que ni tan sols era obligatori, ni vinculant), aquest tema romangui paralitzat al Consell, i que tan sols ni es tracti per la Ponència Tècnica Insular?
Està exposat el PSOE a fortes pressions per part de la important promotora urbanística que vol veure, com a mínim, revaloritzats aquests terrenys? Pitjor encara, s'aplica el "qui dia passa, any empeny", per mor d'aquestes pressions?
Predomina en aquest punt definitiu de les tramitacions la línia desenvolupista del PSOE, exposada de manera ben polèmica pel Cap de la Demarcació de Costes als mitjans dia 4 de maig amb motiu d'una visita a la Colònia de Sant Pere (tesis, per altra banda, cal recordar, del tot contradites pel Ministeri de Medi Ambient dos mesos després, en l'Informe anteriorment esmentat)?

Què n'ha dit la premsa:
Ch. L. Espejo / El Mundo-El Día de Baleares, 26-11-2010: Artà. EV-E exige que se aclare la calificación urbanística del Molí de'n Regalat.

divendres, 19 de novembre del 2010

Detalls de la gran gestió d'UM a Artà, de la mobilitat i el turisme


Les imatges mostren la part de l'aparcament de Sa Clota on es varen instalar els aparcabicis, dia 27 de setembre, i ahir dia 18 de novembre.


Els exemplars gestors d'allò municipal que tenim a Artà, especialment els líders d'UM R. Gili (batle) i B. Gili (regidor d'Interior i Turisme), ens donen gairebé cada dia exemples de la seva insuperable capacitat per a la improvisació i el malbaratament de recursos públics.
El passat dia 28 de setembre, a Diario de Mallorca el senyor batle d'Artà declarava, contundent, que no es mouria ni un milímetro en sus pretensiones (La oposición critica el gasto de 98.000 euros en señales ´sin sentido´), respecte de la senyalització cicloturística incomprensible del nucli urbà d'Artà, ni respecte de la distribució dels aparcabicis que s'havia fet aquella setmana.
Ara, ni dos mesos després, comencen a desaparèixer alguns d'aquests aparcabicis (sembla ser que estan al magatzem de la brigada, a la espera de trobar-lis una ubicació més adequada), i la senyalètica s'ha de revisar, segons ens informaren la darrera sessió del ple.
Per altra banda, no hi ha encara el Pla de mobilitat sostenible encarregat la passada primavera.
Gestionitis aguda? Si no fos que els doblers no són seus.....

dimarts, 16 de novembre del 2010

Davant les festes de Nadal i Cap d'Any: De propostes d'estalvi i solidaritat nadalenca....


.... i de les mentides i la "caritat cristiana" de R. Gili (UM), batle d'Artà i el seu equip de govern.

Els Verds-Esquerra proposen comanar a Deixalles Llevant els lots de Nadal, i que es redueixi al mínim l'enllumenat nadalenc, havent-se pagat més de 24.000 euros només en instal·lació per l'enllumenat de les festes de l'any passat

Els Verds-Esquerra hem proposat mitjançant instància, el passat dia 11 de novembre, que sigui la Fundació Deixalles (Llevant), que té usuaris artanencs, la que proveeixi l'Ajuntament dels lots de Nadal. Enguany, però, hem afegit també la proposta que l'Ajuntament s'estalvii la desorbitada despesa en instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal, que es va apujar a la xifra de 24.423,78 euros la passada edició d'aquestes festes, despesa completament desproporcionada per a un municipi com el nostre, més encara en un moment que la crisi econòmica i els seus efectes damunt l'economia municipal és més greu que mai.
Com no podia ser d'altra manera, la proposta ve acompanyada de denúncia, no tant per l'impresentable malbaratament de recursos econòmics en treballs d'enllumenat (les xifres denuncien per sí mateixes), com per les MENTIDES del batle d'Artà, R. Gili (UM) quan l'any passat va rebutjar la nostra proposta pel que fa als lots de Nadal, a saber:
- Que, en el moment de la presentació de la moció, ja s'havia produït l'encàrrec: com molt bé explicava la portaveu d'UIA (trobau transcrit el debat a la instància) en aquella sessió del Ple, setmanes abans de la presentació de la proposta en forma de moció, dia 28 d'octubre ja havíem presentat la proposta, en forma d'Instància.
- Que l'empresa havia de ser d'Artà. Un trist argument, especialment tractant-se d'una temàtica nadalenca i que alguns dels usuaris de la Fundació Deixalles Llevant, gent que ho està passant molt malament, són artanencs. Passades les festes, descobrírem que l'empresa proveïdora, NI havia estat finalment artanenca, NI tenia cap tipus d'objectiu social, ni res per l'estil.....

Reduir al mínim (a alguna de les places, per exemple) l'enllumenat de les festes de Nadal i Cap d'Any, com igualment que es posi a la disposició dels comerciants l'enllumenat (que és propietat municipal), però que assumeixin aquells que en vulguin les despeses d'instal·lació, manteniment i desmuntatge, no és nou, és quelcom que ja han hagut d'assumir altres corporacions locals, com l'Ajuntament de Sóller.

Què n'ha dit la premsa:
El Mundo-El Día de Baleares, 17-11-2010: EV/ERC pide que Artà no se gaste los 24.000 euros de las luces navideñas.

diumenge, 14 de novembre del 2010

L'article del dia. "Todos somos bibliotecarios, de algún modo"


[Extret de Derechoaleer.org]

"Todos somos piratas, de algún modo" se titula la nota de TN donde "Canela" -periodista premiada por su labor en el "fomento" de la lectura (!)- entre otras cuestiones (como la lamentable aparición de 130.000 libros) se despacha con: Todo aquel que escanea un libro y lo pone en red para que todo el mundo lo lea por internet sin autorización de quien escribió ese libro o sus herederos, también comete un acto de piratería ya que libera de derechos un bien cultural que tiene dueño. Es difícil cuantificar el daño pero es enorme y creciente y aquí, todos o casi todos, somos responsables.

"Que todo el mundo lo lea"
Escanear y subir un libro a la red para que todo el mundo lo lea, sin duda puede parecer un acto ruin y miserable, sin embargo debemos advertir a Canela que la tentación de hacer caridad con lo ajeno, puede arrastrarnos hacia prácticas piratas aun más degradantes, en efecto, hay algo peor que una persona puede llegar a acomenter con un libro "para que todo el mundo lo lea" y "sin autorización de quien escribió ese libro": donarlo a una biblioteca.
Tal como ha señalado la citada benefactora cultural —nunca está de más reiterar el concepto: poner sin permiso un libro a disposición de todo aquel que quiera leerlo claramente es un acto dañino y nocivo. De tal práctica parasitaria se nutren las bibliotecas. Ya enorme es el perjuicio provocado por cada fotocopia y escaneo, como para imaginar la magnitud del daño originado por el impune accionar de las bibliotecas, demagógicas instituciones que durante siglos y sin pedir permiso a nadie, han brindado a millones de lectores acceso a millones de libros, gratuitamente.
Cada libro prestado —y venta perdida— sin duda ha colocado más cerca del hambre y el desamparo a la arriesgada industria editorial cuya vocación de servicio y no su afán por el lucro, le ha hecho invertir sus capitales una y otra vez en beneficio de la cultura. A pesar de todo, el mundo del libro, los editores, los autores, los herederos, y "Canela" han sido tolerantes. No dejemos entonces que esta nefasta práctica originada en las bibliotecas —compartir lo ajeno sin pedir permiso—, se reproduzca en el nuevo medio digital, y veamos a cada usuario de internet transformado en impune bibliotecario, que desde la comodidad de su hogar, escanee y suba cada libro a los estantes de esta novedosa e infame biblioteca de Babel para que, Dios no lo permita, todo el mundo lo lea.

Enllaç permanent:
http://derechoaleer.org/2010/11/todos-somos-bibliotecarios-de-al.html

divendres, 12 de novembre del 2010

Denúncies urbanístiques d'EV-Esquerra d'Artà i (nova) prevaricació per omissió del Batle, Rafel Gili[Les imatges, del passat mes de setembre, d'una de les edificacions denunciades,
són fetes des del puig de Sant Salvador; l'edificació es pot observar també còmodament
des de la carretera cap a l'ermita i des de l'aparcament públic de Sa Clota]


Els Verds-Esquerra d'Artà han denunciat una sèrie d'edificacions il·legals en sòl rústic a la vista que, passats tres anys, l'Ajuntament no actuava

INICIATIVAVERDS EXIGEIX A UM QUE PER COHERÈNCIA, NOMENI UN ALTRE REPRESENTANT AL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Per als ecosocialistes, Joan Monjo no pot donar lliçons sobre tractes de favor en matèria urbanística si primer no ho aplica als seus correligionaris, en aquest cas el batle d'Artà Rafel Gili


Per a IniciativaVerds, resulta del tot incoherent que Joan Monjo, Secretari general d'UM i representant d'aquesta formació política a Santa Margalida, acusi el consistori d'aquell municipi per fer favoritisme amb la tramitació d'expedients urbanístics (accediu al comunicat d’UM Santa Margalida, de dia 10 d’agost). Una acusació que pot ser del tot correcta, però que en la nostra opinió, mentre UM mantengui Rafel Gili com a representant d'UM al Consell de direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (en davant, APLUTM) depenent del Consell de Mallorca, planteja serioses incoherències a la postura política d'UM pel que fa a la disciplina urbanística.


Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d’Artà, ha denunciat en diverses ocasions la sistemàtica arbitrarietat clientelista amb què R. Gili, batle d’Artà i regidor d’Urbanisme, aplica la disciplina en el municipi artanenc. La darrera actuació per part del regidor ecosocialista va ser la formulació, el passat dia 4 de novembre, d’una sèrie de denúncies d’habitatges en sòl rústic, edificats els tres darrers anys sense la corresponent llicència. En la instància de denúncia (accediu aquí a la instància, i aquí a l’annex a la mateixa, amb fotografies actuals i de l’estat en què es trobava l’antiga edificació abans de produir-se les obres), Caldentey demanà que siguin depurades les responsabilitats polítiques i/o tècniques pel fet que aquestes noves edificacions no hagin estat localitzades ni s’hagi incoat el corresponent expedient de disciplina urbanística en tres anys, amb l’agreujant que en d’altres parcel·les, igualment confrontants amb el nucli urbà d’Artà, sí s’han produït paralitzacions d’obres il·legals i obert els expedients que pertocava.


Caldentey denuncia com, algun dia després de la presentació d’aquella instància de denúncia i exigència de depuració de responsabilitats, va rebre una telefonada d’un dels promotors de les obres denunciades, quan l’Ajuntament ni tan sols havia procedit a inspeccionar la seva parcel·la ni, lògicament, molt menys encara, a incoar l’expedient sancionador (només a partir de la incoació de l’expedient sancionador, el promotor o el propietari afectat poden accedir a la documentació que el conforma, i saber si la denúncia és d’ofici per tècnic municipal, o per part de tercers, com és el cas). Per altra banda, el propietari d’un dels habitatges aixecat sense llicència és un significat militant d’UM i prominent membre del seu comité local.


A tot l'anterior s’ha d’afegir la incongruència que UM d’Artà -amb el recolzament del PSOE, amb qui forma l’equip de govern municipal- hagi rebutjat en dues ocasions la proposta de delegar les competències en vigilància i aplicació de la disciplina urbanística en sòl rústic en l’APLUTM perquè s'hi dugui un control molt més exhaustiu i transparent (com han fet, fins ara, set municipis de l’illa), a la vegada que la màxima autoritat municipal i líder de la formació uemita a Artà, R. Gili, és el representant d'UM al Consell de direcció de la mateixa. (Accediu, per exemple, al comunicat de Els Verds-Esquerra d’Artà de dia 22-02-2009: Reiteren que les actuacions del batle d'Artà -R. Gili, UM- el desqualifiquen com a membre del Consell Directiu de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (APLUTM))


Per tot això, el coordinador d'IniciativaVerds, David Abril, ha exigit a UM que per coherència, nomenin un altre representant al màxim òrgan de control urbanístic de l'illa, ja que d'altra manera denúncies com la de Joan Monjo no fan més que evidenciar les seves pròpies vergonyes.


Què n'ha dit la premsa:

Diari de Balears, 13-11-2010: Passivitat a Artà amb les denúncies en sòl rústic.

El Mundo-El Día de Baleares, 14-11-2010: EV-Esquerra de Artà denuncia numerosas obras ilegales.

Diario de Mallorca, 16-11-2010: Sa Bassa.

dissabte, 6 de novembre del 2010

L'artista Santiago Sierra diu NO al Premio Nacional de Artes Plásticas de l'Estat espanyol

[Imatge extreta de la web de l'artista No Global Tour]

Per la seva exemplaritat, reproduïm la seva carta de renúncia al premi, dirigida a la ministra González-Sinde.

Madrid, Brumaire 2010


Estimada señora González-Sinde,


Agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluasen en el modo en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes.

Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del estado el prestigio del premiado. Un estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un estado que participa en guerras dementes alineado con un imperio criminal. Un estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un estado empeñado en el desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local.

El estado no somos todos. El estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. No señores, No, Global Tour.


¡Salud y libertad!


Santiago Sierra


Aquí: La carta original