dijous, 12 de desembre del 2013

Per què hem votat contra els Pressuposts 2014 de l'equip de govern

El nostre regidor fou cessat de les àrees de govern l'endemà d'haver votat a favor els Pressuposts de 2013
La gestió de residus i la nova demostració de desinterès per la legalitat urbanística, per la depuració de responsabilitats en llasts financers, i la no reclamació del deute il·legítim (Préstec ICO per al pagament de proveïdors) principals arguments del vot de càstig
Els Pressuposts foren aprovats amb 9 vots a favor (PI-UIA-PSOE) i 4 en contra (PP,IV)

La intervenció de G. Caldentey, regidor d'IniciativaVerds d'Artà, començà amb el recordatori que dia 29 de gener de 2013 havia votat a favor de la proposta de Pressuposts d'enguany, i que l'endemà el Batle, Jaume Alzamora, el cessava fulminantment de les àrees de què s'ocupava, en represàlia per haver posat en públic coneixement les greus discrepàncies irresoltes de manera interna en Urbanisme, especialment pel que fa a la nul·la voluntat que ja en aquell moment demostraven els màxims responsables d'UIA, de dur a compliment la disciplina urbanística, competència orgànica i pròpia de l'Ajuntament.
Compromís de J.Alzamora i M. Maria envers el manteniment de la  indisciplina urbanística
Després de gairebé un any, res no ha canviat en la postura dels Independents d'Artà en aquest aspecte. Al clàssic mètode de bloqueig de les ordres de demolició -en patent conducta prevaricadora per part del Batle, que la mantingué fins la delegació en el Ple d'aquesta competència el mes de juliol-, darrerament i de forma molt innovadora, s'hi ha sumat el costum d'abstenir-se en les votacions dels Acords de demolició que es duen a Ple, novament incorrent, segons el Departament de Secretaria municipal, en una conducta que es podria considerar prevaricadora (per omissió) (fins al mes de novembre, les Ordres aprovades s'apugen a 10, amb el sol vot a favor del nostre regidor). Tot aquest temps, a més, Jaume Alzamora ha oposat un argument fals a les nostres reiterades reclamacions que es compleixi aquesta Llei (10/1990, de Disciplina Urbanística) en defensa del territori i la seguretat jurídica al municipi: segons ell, la partida pressupostària seria insuficient en els casos que l'infractor no fes cas de l'Ordre, i s'hagués d'actuar d'ofici o subsidiàriament (veure el nostre comunicat de 30 de maig).
IV consideram una autèntica provocació per part de Jaume Alzamora i Magdalena Maria (regidora d'Urbanisme i Hisenda, també d'Independents d'Artà) que, després de veure com han reiterat aquest argument fals gairebé tot un any, en els Pressuposts de 2014, la partida prevista per a Demolicions, es prevegi idèntica quantitat de despesa: 10.000 euros.
Les inversions que es faran, venen de disciplina urbanística (expedients sancionadors)
No vàrem poder deixar de remarcar, la satisfacció amb què s'exposava per part de la regidora d'Hisenda que el 2014 sí es podran fer inversions. Gran part dels doblers necessaris per fer-les, provenen dels expedients sancionadors per disciplina urbanística. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà en res no es diferencia del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears quan, en el seu projecte de Llei del Sòl, ja en tramitació parlamentària, pretén amnistiar milers d'edificacions il·legals i fins ara il·legalitzables en sòl rústic, passant els infractors per caixa i obviant ben a les clares, l'objectiu principal de la vigent Llei de Disciplina urbanística, que no és la recaptació per sancionadors, sinó el restabliment de la legalitat (demolicions en la forma més freqüent). Fer caixa, això sí, tant els Govern ultra-depredador comandat per J. Ramón Bauzá com els Independents d'Artà, quan volen, en saben... Recordar com enguany, amb aquests tipus de doblers, s'han asfaltat carrers, en alguns casos, tapant de manera ben irresponsable i irrespectuosa, valuosos elements patrimonials, com ara voravies antigues o, encara pitjor, antigues canals que servien per a la conducció de l'aigua de pluja.
El Poliesportiu de la Colònia: el més car de Mallorca proporcionalment sense dubte
El regidor ecosocialista va lamentar i afegir com a motiu per al vot en contra, per desconfiança en la voluntat de l'equip de govern de donar acompliment dels Acords que es prenen en el Ple, el fet que un any i mig després, no s'hagi avançat gens ni mica en el mandat unànim del Ple el mes de juliol de 2012, en el sentit d'esbrinar i depurar les responsabilitats, segurament administratives, però també i el més important, polítiques, que varen conduir a la sentència del Procediment Ordinari 239/06 (Conveni urbanístic per a la construcció del Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere), en acompliment de la qual l'Ajuntament d'Artà haurà de pagar gairebé 2 milions d'euros fins el 2017, dels quals amb la despesa programada el 2014, ja s'hauran pagat 1.016.408,13. Una vertadera sagnia per a l'economia municipal, que redunda en altres inversions possible, qualitat dels serveis i retallades, etc., i que tot indica que ningú no està interessat en determinar-ne les responsabilitats.
J. Alzamora no ha fet gestió de residus i ara pareix que sigui l'inventor del reciclatge
L'Ajuntament d'Artà es troba aquests dies monogràficament ocupat, aparentment, en explicar les bondats i el funcionament de la nova concessió de recollida de residus i neteja viària (que ha de començar el mes de gener), fins al punt que fa l'efecte que el màxim responsable, el Batle, Jaume Alzamora, hagués inventat el reciclatge. La campanya informativa està sent massiva i ens pareix molt bé, així com que es miri d'implicar la ciutadania en la reducció i reciclatge dels residus, etc. El que no ens pareix de rebut, és que paral·lelament enguany, encara funcionant la concessió que es pateix des de l'any 2006, Jaume Alzamora hagi deixat de banda la millora del funcionament, fins al punt de voler deixar sense fer una auditoria del servei que nosaltres havíem deixat preparada, per tal de confirmar, si s'escau, un seguit de possibles greus incompliments de contracte per part de la concessionària que du encara avui dia el servei (sens dubte el més greu, justament, no haver fet la recollida porta a porta i domiciliària de les fraccions vidre i paper/cartró). L'auditoria es va contractar amb retràs, per motiu de la nostra pressió, i encara no se'n coneixen els resultats. Mentres tant, s'han pagat -imprudentment en el nostre entendre-, i de manera puntual, les factures de l'empresa actualment concessionària. Per altra banda, aquest Batle d'Artà que insta insta la ciutadania a fer esforços en reducció, separació i reciclatge, no ha fet res per valoritzar el vidre i el paper/cartró recollit de les empreses i comerços, així com dels iglús dels diferents punts d'aportació del municipi. Tampoc no sap respondre, a preguntes sobre quins han estat o seran, els ingressos corresponents a 2013, de la fracció d'envasos.
Personal
Pel que fa a la política de personal, ja ens va bé el compromís, contret per esmena del grup socialista, que una de la vacants de TAE es proveeixi amb un tècnic de Medi Ambient, més amb vistes a la implantació de la nova concessió de recollida de residus i neteja viària (la manca d'aquest personal, fou un dels nostres motius per votar en contra de les bases de licitació, fa unes setmanes). També ens pareix correcte, que es proveeixi d'una vegada una vacant d'Administratiu. El que no ens va bé, és que es continui sense tenir notícia de cap intenció, de regularitzar les desenes de treballadors i treballadores, especialment personal laboral, que fa anys que es troben en situació contractual precària ("indefinits"); tampoc, que no es regularitzi la situació d'altres treballadors i treballadores, personal laboral fixe, que s'hauria de funcionaritzar; i menys encara, que no s'escometi d'una vegada per totes, i aprofitant que és un temps immillorable per fer-ho -per mor de la crisi econòmica que afecta el sector del totxo (construcció)- la regularització de la plaça d'arquitecte, coberta de manera indefinida des de l'any 2009.
Auditoria del deute il·legítim i reclamació a l'entitat bancària corresponent
Per acabar -hi ha més motius, pels quals votàrem en contra dels pressuposts-, també vàrem fer referència a un altre Acord de Ple l'acompliment del qual no tenim cap senyal, que se n'hagi fet absolutament res: es tracta de la nostra moció que s'aprovà, amb els vots de UIA i el PI, el passat mes de juliol, per tal d'identificar i declarar il·legítima (reclamant-ne la devolució) part dels interessos dels préstecs ICO del pla de pagament als proveïdors (préstecs contrets per l'Ajuntament, per un total de 3.466.721,63 euros).
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf