dimarts, 4 de setembre del 2012

IniciativaVerds celebra les recents decisions judicials que eximeixen Guillem Caldentey del delicte de revelació de secrets i Conxi Penya de la falta d'intromissió en l'honor d'una regidora socialista de l'Ajuntament de Son Servera

Amb sobreseïment de la causa en diligències prèvies i sentència absolutòria en 1ª instància
IniciativaVerds celebra les recents decisions judicials que eximeixen Guillem Caldentey del delicte de revelació de secrets i Conxi Penya de la falta d'intromissió en l'honor d'una regidora socialista de l'Ajuntament de Son Servera
Lamenten l'ús que s'ha fet de la Justícia amb ànim intimidatori contra l’exercici de la informació pública i la denúncia política en la gestió municipal

IniciativaVerds celebra el sobreseïment definitiu en el Jutjat de 1a. Instància de Manacor Núm. 1, el passat mes de juny, de les diligències per la denúncia de l'ex-batle d'Artà, Rafel Gili (UM), contra el regidor d'Artà G. Caldentey (IVerds) per un suposat delicte de revelació de secrets (publicació de dades de caràcter personal), així com, pel que fa a C. Penya, ex-regidora a l'Ajuntament de Son Servera i actualment número 2 de la llista electoral d'IVerds d'Artà, de la sentència absolutòria -al Jutjat  de 1a. Instància de Manacor Núm. 5- en la demanda interposada per la regidora socialista de l'Ajuntament de Son Servera M. T.  Moreno per una suposada “intromissió il·legítima en el dret a l'honor”. La defensa en ambdós casos ha anat a càrrec de l’advocada Francisca Mas.
Absolució de C. Penya en la demanda per part de la regidora socialista M.T. Moreno
La regidora socialista de l'Ajuntament de Son Servera va demandar Conxi Peña, ex-regidora en aquella mateixa Corporació, per haver suposadament vulnerat el seu honor en publicar, en una revista local, que la regidora socialista hauria tractat d'”enxufar” la seva filla en alguns llocs de feina oferts per l'Ajuntament de Son Servera. Sol·licitava una sanció de 12.000 euros i rectificació pública en la mateixa revista. La defensa de Conxi Penya consistí en argumentar el caràcter purament polític d'aquelles declaracions, en l'exercici de les funcions encomanades i en l'empara del dret d'informació i lliure expressió dins d'un marc de debat polític.
La sentència dictada per Sílvia Ramon el passat dia 20 d'abril que absol la regidora ecosocialista -i que imposa les costes a la demandant-, es fonamenta en la llibertat d'expressió i informació de Conxi Penya -atès que les declaracions tenien suport en la seva condició de regidora de la mateixa Corporació- i en el reconeixement que la demandada “tenia motius per dubtar de la legalitat” d'un determinat procés de selecció de personal municipal.
La sentència ha estat recorreguda per part de la demandant.
Sobreseïment de diligències per suposada revelació de secrets de G. Caldentey
Rafel Gili (UM), en qualitat de Batle d'Artà amb el recolzament del PSOE (liderat llavors per M. F. Server, “jurista de prestigi”, segons aquest partit), interposà dia 23 de novembre de 2010 davant la Guàrdia Civil denúncia contra el regidor Guillem Caldentey per suposat delicte de revelació de secrets (art 417 del Codi Penal; càstig de presó de dos a quatre anys i inhabilitació per a càrrec públic d’un a tres anys), en haver publicat al blog de l'agrupació local d'IVerds sis documents els quals contendrien dades de caràcter personal. Aquestes dades serien determinats “números de compte corrent bancari, Informes urbanístics, Informe de la Policia Local, Decrets de suspensió d'obres i Conveni urbanístic”.
Els sis documents en qüestió en cap moment no han estat retirats del blog de l'agrupació ecosocialista artanenca i de fet hi són accessibles, com el que eren, és a dir, documents fidedignes de suport a la informació i denúncia en alguns casos que es feia de la gestió de l'equip municipal de govern d'aquells moment, conformat per UM-PSOE.
En coherència amb les protestes aleshores formulades per Unió d'Independents d'Artà -dia 24 de novembre al Ple d'Artà, ocasió en què  l’anterior Batle d'Artà R. Gili anuncià al regidor ecosocialista i a tota la Corporació la interposició de la demanda el dia anterior-, l'actual Batle d'Artà, J. Alzamora (UIA) va traslladar davant del Jutjat el passat mes de novembre la seva voluntat d'enretirar la denúncia.
Conclusió
Es tracta en ambdós casos de denúncies a nivell judicial sense fonament que no tenien altre objectiu que distreure l'atenció en aspectes de la gestió dels equips de govern durament criticada pels regidors ecosocialistes, i intimidar-los. En el cas de C. Penya, la passada legislatura va denunciar (políticament) amb duresa aspectes com la contractació de les obres i projectes complementaris del carril-bici per part de Josep Barrientos aixi com la contractació de personal dirigida per M.T. Moreno. G. Caldentey, a l'oposició com s'ha dit la passada legislatura, va concentrar gran part de la seva tasca en denunciar l'opacitat exercida pel pacte UM-PSOE i com és tradicional, la política de deixar fer en disciplina urbanística.
Crida l'atenció
- La trajectòria d'èxits judicials dels ecosocialistes d'Artà i la comarca, que fins ara no han rebut cap sentència condemnatòria ni una a pesar dels múltiples atacs intimidatoris per la via judial (per la civil i per la penal). Fa poc, Julen Adrián (ex-regidor de 1999 a 2007) i Maria Ramírez (militant d'IVerds d'Artà) també sortiren indemnes després de 8 anys de persecució judicial per part de l'antic arquitecte municipal d'Artà Mateu Carrió.
- Els notables avanços en política de transparència a l'Ajuntament el darrer any, des que G. Caldentey forma part de l'equip de govern com a 1er. Tinent de Batle. Periodicitat mensual de les sessions ordinàries del Ple; publicació a la web de la documentació municipal (actes, enregistraments sonors dels Plens, Normatives, Pressuposts, dades sobre la despesa dels regidors, etc.); secció de “Transparència”...