dimarts, 11 de novembre del 2014

Reclamam que es treballi per a fer accessible la web municipal

El passat plenari demanàvem a l'equip de govern si té constància que la web municipal no compleix l'establert per Llei  (Norma UNE 139803:2012, entre d'altres), que obliga a que les webs de Administracions Públiques reuneixin uns requisits mínims d'accessibilitat, de manera que es possibiliti l'accés a persones amb discapacitats. La normativa preveu sancions de fins a un màxim de 1.000.000€ a les institucions que incompleixin aquesta norma. Per la resposta obtinguda, hem de preveure que haurem d'insistir amb aquesta reclamació. Una senzilla prova o test efectuada de manera gratuïta amb una eina a la disposició de tothom a Internet (Web Accessibility Checker), demostra ràpidament tot un seguit de detalls fàcilment corregibles i que facilitarien l'accés per a tothom.
És greu que una persona amb dificultats de visió no pugui accedir a una web que és de tots i que sovint és de visita obligada.

En general però, el que esta clar és que facilitar l'accés a les dades no ha estat mai una vertadera prioritat municipal.

A no ser, que es tracti de facilitar l'accés a dades privades per mala gestió, incomplint greument la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Sí podríem recordar el cas recentment posat en públic coneixement, de gran accessibilitat a les dades municipals: quan es va descobrir que el servidor municipal tenia unes mancances de seguretat tan greus que qualsevol podia accedir il·legalment des de ca seva a les dades privades de tota la població.
Però és clar, allò era un error, i no només no s'han definit les responsabilitats tècniques d'aquell desastre, sinó que es manté el principal tècnic informàtic municipal, encara hores d'ara, fent tasques de suport a la gestió municipal de recollida de residus i neteja viària... Sí es va demostrar diligència, per contra (i sense que es tracti d'una mesura en absolut complementària), per part de l'ex-batle Jaume Alzamora (UIA) en denunciar davant la Guàrdia Civil, el nostre regidor i l'expert informàtic per haver detectat i comunicat confidencialment i constructivament el despropòsit i un seguit d'actuacions per a corregir-lo.
A part de la injusta denúncia al nostre regidor i algunes millores urgents pel que fa a les vulnerabilitats que permetien un senzillíssim accés als servidors municipals, que contenien moltíissims de fitxers de caràcter coinfidencial, poca cosa més s'ha fet en millores de la web municipal, que continua incomplint greument multitud d'aspectes de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSI-CE) i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Altres casos recentíssims de posada en àmplia accessibilitat per error de dades privades (adreces de correu posades "al descobert"), són els missatges de correu-e enviats per l'organització de l'esdeveniment "Gate to the Future" als participants dia 1 d'octubre; i el correu-e que es va enviar el passat dia 7 de novembre, anunciant la imminent posada en funcionament d'una "Escola de Negocis d'Artà".


diumenge, 2 de novembre del 2014

(Mal)Estat de la tranparència a l'Ajuntament d'Artà

Cap progrés i degradació en aspectes com la informació a la Corporació en Plens i Comissions Informatives

IV d'Artà reclamam transparència: que es mantinguin i es doni continuïtat a les passes donades la primera meitat de legislatura
Des de juny de 2013 demanam la publicació de les despeses dels regidors de l'equip de govern; a partir del passat mes d'abril, s'han deixat de publicar les actes de les reunions de la Junta de Govern Local (JGL).

Iniciativa Verds d'Artà hem de lamentar les passes enrere pel que fa a impuls de la transparència municipal s'han pogut observar aquest any 2014, i la poca sensibilitat en en general envers la transparència de l'equip de govern format per UIA i PI.
Si bé a inicis de la legislatura, al govern estant i a pesar de tots els grups municipals vàrem aconseguir que al menys les sessions plenàries fossin mensuals i no bimensuals; un raquític Informe de Secretaria sobre si es pot i com publicar les actes de les reunions de la JGL, que va comprometre mínimament a anar fent feina de cara a la publicació progressiva d'aquestes actes; si bé a la fi es va aprovar modificar els models de Declaracions de Béns patrimonials i causes de possible incompatibilitat, d'acord amb la Llei del Sòl de 2007); i si bé el nostre regidor feia publicar a la web amb periodicitat mensual les seves despeses al marge de les salarials (i amb el canvis que es donassin) pròpies de l'exercici del seu càrrec; aquestes petites passes es demostren a dia d'avui totalment mancades de continuïtat, i molt menys, de progressió.
Pel que fa a l'esforç personal de cada un dels regidors (13) fent publicar les declaracions de la Renda i Declaracions de Béns patrimonials, de tota la Corporació només han publicat íntegrament el nostre regidor i J. Alzamora; Paula Ginard (PSIB) s'hi ha afegit amb la declaració de la renda darrerament i Tolo Gili discontínuament i declaració de la renda només.
El passat dimarts, amb ocasió de la sessió ordinària del Ple, demanàrem per dotzena vegada que es facin públiques les relacions mensuals de despeses dels regidors de l'equip de govern originades en l'exercici del seu càrrec (telèfon, dietes, maquinari, mòbils, etc.); com feia el nostre regidor, res tampoc tan difícil.
Demanàrem també que es recuperàs la publicació de les actes de les reunions de la JGL, publicació misteriosament paralitzada des del passat mes d'abril.
Tornàrem a expressar com la resta de grups municipals a l'oposició, el nostre malestar pel retràs sistemàtic i acumulatiu, en l'aprovació de les actes de les reunions del Ple i les Comissions Informatives (dimarts s'aprovà l'acta de la sessió del Ple del mes de gener).
També va ser motiu de protesta de l'oposició, que els darrers mesos a la web municipal no es pengin, com s'havia fet fins al darrer mes de juliol, per a l'accés públic i general, els materials a tractar en les sessions del Ple: és el que ha començat a succeïr les sessions de setembre i d'octubre, i suposa un evident retrocés pel que fa a l'accés públic i coneixement dels temes a tractar, amb anterioritat i amb posterioritat a la celebració del Ple. Hem estat nosaltres els que els hem publicat i posat a disposició pública: Setembre; Octubre.
Hem de lamentar també profundament i denunciar la manca d'informació i fins i tot formulació de falsedats per part dels regidors de l'equip de govern tant en Comissions Informatives com en els mateixos Plens, com ara que s'asseguràs el mes de setmbre en Ple per part de J. Alzamora que les càmeres de videovigilància del Punt Verds de la Colònia no necessitaven autorització per part de Delegació del Govern, o per part del Batle en Comissions Informatives l'octubre en el sentit de mantenir que els representants dels treballadors no estarien d'acord amb la contractació d'un tècnic de Medi Ambient (amb l'escala TAE, escala A1 de l'Administració), quan el mes de març el sindicat CCOO entrava un escrit sol·licitant que es convocàs aquesta plaça i una altra de TAE de les vacants existent des del 2011, per a recursos humans.

diumenge, 26 d’octubre del 2014

Xerrada: 10 anys de pressuposts participatius avaluats i supervisats per la Diputació de Barcelona i la UAB, Premi a la innovació democràtica de la Generalitat 2006


Divendres dia 31, a les 20 h. al Teatre d'Artà, convidat pels Verds d'Artà
Lluc Vinyes Pelàez, batle de Figaró-Montmany (Barcelona), exposarà el balanç d'una experiència de 10 anys de Participació Ciutadana
10 anys de pressuposts participatius avaluats i supervisats per la Diputació de Barcelona i la UAB, Premi a la innovació democràtica de la Generalitat 2006En Lluc Vinyes Pelàez, Batle del municipi de Figaró-Montmany (El Vallés Oriental, Barcelona), exposarà el proper divendres 31 d'octubre l'experiència de més de 10 anys de Participació Ciutadana duita a terme al seu municipi, dintre dels quals destaca el procediment de pressuposts Participatiu. Figaró- Montmany és un petit municipi de 110 habitants, situat al Vallès Oriental, província de Barcelona, on des de 2003 es du a terme una avançada experiència de participació ciutadana que ha contat amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona i va rebre el premi Innovació Democràtica de la Generalitat de Barcelona el 2006. L’any 2012 van considerar que tenien moltes propostes inacabades dels pressupostos participatius d’anys anteriors, i molt pocs diners per tirar-les endavant. Així que van decidir no fer procés participatiu durant el 2012, i per tant no afectar amb aquest procés el pressupost de 2013. Va ser l'únic any des de l'inici fins avui que no han tengut en vigor aquest mecanisme de participació

Els mecanismes de participació ciutadana, i especialment els pressuposts participatius de Figaró-Montmany actualment es troben en un procés d'avaluació, també amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Aquesta revisió és un instrument d'anàlisi i avaluació participada que té com a finalitat valorar i reformular el mètode que permet la participació de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos municipals.

Els pressuposts participatius que es van dur a terme a la Colònia de Sant Pere entre els anys 2004 i 2006 es van inspirar en bona mida en l'experiència d'El Figaró, quan el aleshores regidor de participació Ciutadana es va desplaçar a La Colònia per a exposar les maneres d'abordar la participació ciutadana.A Figaró-Montmany, la legislatura es va iniciar amb un consistori format per 6 regidors de la Candidatura Activa d'El Figaró (CAF), i altres 3 de la coalició i FP-PSC-PM. Malgrat que alguns problemes interns han provocat el trencament del grup municipal de la CAF, i per tant del govern de Figaró, les polítiques de participació ciutadana continuen plenament vigents al poble. A més de les formacions polítiques representades al Ple municipal, també formen part de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana un representant cada una de les candidatures que no van obtenir representació a les darreres eleccions municipals (ERC, CIU i PP) juntament amb 3 representants dels ciutadans i 3 d'entitats ciutadanes. Totes les candidatures presentades defensaven el manteniment del pressupost Participatiu, fet que indica que aquest procediment que inicialment va ser una proposta de la CAF està àmpliament consolidat al Figaró.Enllaços d'interès:dijous, 23 d’octubre del 2014

Anotació al Registre de la Propietat dels expedient de Disciplina urbanística

Recuperam i posam al dia una determinació en Disciplina Urbanística del Batle d'UIA, Montserrat Santandreu (llavors governava amb PSIB-PSOE), l'any 2002
Proposam que s'anoti, en el registre de la propietat, tota infracció urbanística detectada, al mateix temps que es notifica la incoació de l’expedient a l’infractor

El Ple de dimarts que ve, defensarem una Moció molt senzilla i que reprodueix una decisió del Batle d'Artà l'any 2002 que ens pareix molt encertada: Fer anotar per part del Registre de la propietat l'existència d'Expedient de disciplina urbanística a la finca on s'hagi detectat una infracció.
Segons ha informat la Secretària-Interventora de l'Ajuntament, aquesta mesura sí s'ha dut a terme, sense haver sabut precisar en Comissió Informativa ahir dimecres quantes anotacions ni fins quan es varen fer -suposam que no gaire més temps que els mesos que va durar aquella legislatura. En qualsevol cas, comunicat de premsa, sí que se'n va publicar
-encara avui és accessible a la secció "Notícies" de la web municipal.
Es tracta d'una mesura que no només amplia les garanties jurídiques dels potencials compradors en un entorn tan insegur jurídicament com Artà sinó, i tal volta el més important per a nosaltres, de l'Ajuntament, que es pot veure implicat en el foc creuat entre compradors i venedors. En l'actualitat, per exemple, es podria rebre una reclamació per part d'una persona compradora d'una finca -amb expedient urbanístic quan la va adquirir-, que es veu obligada a una obra de demolició dins la seva propietat per part de l'Ajuntament, per haver donat una llicència d'obra de l'any 2000 declarada nul·la per la justícia l'any 2011, amb prèvies denúncies creuades entre veïnats per una infracció. Coses que passen, principalment quan la disciplina urbanística per norma, es du malament o no s'aplica.
Es tracta de donar desenvolupament al "RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística", concretament als arts. 56 al 66.
Amb posterioritat a aquest RD 1093/1997, el RDL 2/2008 -pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei del Sòl- el consolida clarament (Títol 6é., arts. 51-53).
Els Independents d'Artà es declararen ahir dimecres en Comissions Informatives favorables a assumir la proposta, tot exposant una possible esmena a l'Acord, en el sentit d'esperar a comunicar l'anotació al Registre de la Propietat a que l'Expedient que pertoqui estigui prou avançat com per comprovar que efectivament no hi ha hagut una errada, o altres. Per nosaltres, cap problema, sempre que se'ns demostri que això no suposarà una interpretació o desviació de l'establert a la Normativa que perjudiqui la seva aplicació efectiva.

divendres, 17 d’octubre del 2014

L'Ajuntament d'Artà no reclama allò pagat en concepte de "Cèntim sanitari"

Dimecres passat, dia 15, vàrem donar entrada a una nova Instància, dirigida a la regidora d'Hisenda i Urbanisme, M. Maria Fernandez (UIA), insistint en la necessitat de procedir a la reclamació, davant l'Estat espanyol (Agència Tributària), com davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'allò que pertoqui recuperar l'injustament pagat anys anteriors en concepte d'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com "Cèntim sanitari".
Hem considerat obligatori fer-ho, davant la manca de qualsevol tipus d'actuació, fins a dia d'avui, per part de l'Ajuntament, en el sentit anteriorment exposat de procedir a la reclamació.
Ja dia 28 de febrer, l'endemà de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considerava no ajustat a dret comunitari aquest Impost creat pel govern de J. M. Aznar i aplicat també per algunes Comunitats Autònomes, com la nostra, vàrem fer-ho saber per escrit al nostre Ajuntament per escrit, així com sol·licitàrem que es procedís amb la reclamació:


Dos mesos després, a la vista que res no indicava que des de l'Ajuntament es donassin per assabentats ni, molt menys, actuassin de la manera convenient en defensa dels interessos municipals, vàrem dur a Ple una Moció en què, a més de reiterar el ja exposat, es proposava també facilitar a la ciutadania i sobre tot, empreses (pocs ciutadans arxiven les factures dels carburants, no així algunes empreses i institucions públiques, com és, per exemple, el cas dels Ajuntaments), la informació i els canals oportuns per a procedir a la reclamació. La Moció va ser aprovada, el Ple de dia 29 d'abril, per unanimitat.
Com dèiem a l'inici d'aquest escrit, el passat dimecres, dia 15, hem hagut de tornar a insistir a la responsable d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament a través d'Instància, fent una repassada de tot l'anterior, introduint-hi a talla informatiu, per la seva importància i gravetat, el concepte de la prescripció de les quantitats a recuperar (extret de la pròpia web de l'AEAT), així com insistint en la publicació a la web de les infos que pertoqui, al menys, accés directe a la secció web de la AEAT (que hi reflectim literalment copiant-hi la URL) per a recuperar aquest concepte impositiu -cosa que, com hem dit, també figurava a la Moció en forma d'Acord. Cada dia que passa sense reclamar, es perden doblers.
Hem sabut, mentres tant, que a altres Ajuntaments sí s'ha procedit amb les oportunes reclamacions. Són per exemple els casos del de Manacor (on esperen ja un abonament d'uns  12.000 euros), i del de Pollença (on esperen que lis siguin retornats uns 7.000 euros). També s'ha sabut a finals del passat mes de setembre a través de la premsa, que Hisenda ja està disposta a abonar aquesta devolució de manera que es produeixi a finals d'any (una quantitat total prevista d'uns 13.000 milions d'euros).
Per la nostra part poca cosa més que dir ni fer, a banda de lamentar profundament el desinterès mostrat pels responsables municipals que a dia d'avui encara no han donat cap tipus d'instrucció als funcionaris, que no posaran segurament de la seva butxaca allò que s'hagi deixat de percebre en conseqüència de l'omissió de iniciar aquest procediment a temps ni dimitiran. També es tracta d'un nou exemple d'incompliment dels Acords del Ple, encara que aquests siguin, com és el cas, compartits per tots els grups, inclosos els que conformen l'equip de govern municipal (UIA + PI).

dimecres, 28 de maig del 2014

Afer "Vulnerabilitat dels servidors informàtics municipals". Nova actuació municipal, positiva però insuficientEl nou Batle d'Artà, B. Gili (El Pi), sol·licita al Jutjat núm. 2 d'Instrucció de Manacor l'arxiu del procediment penal contra el nostre regidor per presumpte delicte de "descobriment i revelació de secrets" impulsat per l'anterior Batle, J. Alzamora (UIA) a través de denúncia interposada davant la Guàrdia Civil dia 7 d'abril
Els ecosocialistes reconeixem el gest de Gili com un acte de racionalitat i justícia que evidencia la mala fe i falsedat en l'actuació de l'anterior Batle, però no consideram que s'hagin fet totes les actuacions oportunes

Desistiment en la denúncia contra el regidor Caldentey i l'expert informàtic que traslladà el problema i les actuacions a fer
Ahir en el transcurs de la sessió ordinària del Ple, el Batle d'Artà, B. Gili, va comunicar al nostre regidor i a la Corporació la seva actuació com a màxim responsable municipal pel que fa a l'afer "Vulnerabilitat del servidors informàtics municipals", consistent en sol·licitar al Jutjat número 2 d'Instrucció de Manacor, l'arxiu del procediment en fase de diligències prèvies 875/2014, per un presumpte delicte de "Descobriment i revelació de secrets". Dia 7 d'abril l'anterior Batle, J. Alzamora, havia interposat denúncia contra el regidor ecosocialista i un ciutadà que, en actuació exemplarment cívica, responsable i lleial envers els interessos municipals pel que fa sobre tot al ciutadà, havien volgut col·laborar amb l'Ajuntament comunicant la seva detecció d'un greu problema d'accessibilitat a una gran quantitat de documents i dades de caràcter confidencial a través de la web municipal aportant, a més, un seguit de propostes per tal de corregir i solventar el problema.
Aquesta actuació davant del Jutjat era una de les actuacions que hem proposat mitjançant Moció presentada dia 16 de maig, i la reconeixem com un acte de racionalitat i justícia per part de B. Gili, que demostra la no adequació a la realitat de la denúncia presentada per l'ex-batle J. Alzamora, així com desmenteix que les actuacions dutes a terme pel regidor Caldentey i l'expert municipal que va comunicar el problema de vulnerabilitat del servidor municipal noi havia suposat perjudicis ni danys al sistema informàtic i per tant a l'interès municipal i general.
Insuficiència d'aquesta actuació i bloqueig per part de l'equip de govern, del debat i, si s'esqueia, aprovació, de la Moció dels ecosocialistes
Ahir però al Ple, en un acte inèdit aquesta legislatura, els grups que conformen l'equip de govern varen votar en contra del debat per urgència de la nostra moció. Aquest fet va provocar la nostra protesta i la de la resta dels grups de l'oposició (PP i PSIB); com que faltava una regidora del PP, amb el vot de qualitat del Batle es va desfer l'empat i la moció finalment no es va debatre. Per motius personals, el regidor ecosocialista no havia pogut assistir a la Comissió Informativa de dimecres passat, i la moció havia quedat damunt la taula. L'argument del Batle per explicar el vot en contra de la urgència va ser que amb l'actuació feta ahir mateix davant del Jutjat, i les correccions del problema que es duen a terme des de l'endemà d'haver-lo exposat nosaltres a la Corporació (dia 25 de març), la nostra moció havia deixat de tenir sentit.
Remetem a la moció anteriorment esmentada i enllaçada per a recordar que resten dues actuacions que en el nostre parer s'haurien de fer per a tancar cabalment la qüestió en una administració pública, a saber: (1) una anàlisi i valoració independent de  la gestió tècnica del sistema informàtic municipal que ha donat per resultat una greu vulnerabilitat de les dades contingudes en els servidors, amb depuració de responsabilitats si s’escau; i (2) reconèixer públicament els defectes tècnics del sistema de votació electrònica del procés de participació ciutadana del mes de febrer “Tria el teu projecte”, anul·lant els vots electrònics i aportant les noves dades de participació que es derivin d’aquesta operació.
Insistirem en la Moció, per a donar una resolució cabal, justa i transparent, a la problemàtica
Com que consideram que és de justícia i obligació de la Corporació saber amb detall quins han estat els problemes amb la vulnerabilitat dels servidors municipals i, si n'hi ha hagut, quines han estat les conseqüències; i, per altra banda, és de justícia i acte de transparència no obviable informar el poble d'Artà (i no només a la Guàrdia civil) que el sistema de votació electrònica d'aquell procés de participació ciutadana -com els ecosocialistes havíem denunciat en el seu moment- era un nyarro que no garantia mínimament el dret a participar democràticament al qual es convidava la ciutadania, amb anul·lació dels vots electrònics, disculpes públiques per l'errada i comunicació dels resultats de les votacions en persona (no electròniques), tornarem a presentar la Moció el proper mes de juny (amb eliminació, òbviament, de la proposta d'Acord número 1).

diumenge, 18 de maig del 2014

Moció "Vulnerabilitat servidors informàtics municipals": Què hauria d'haver fet l'Ajuntament (i què no hauria d'haver fet)

Per segona vegada en quatre anys, el nostre regidor es veu imputat per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. Amb aquesta moció -serà informada dimecres i, si s'escau, debatuda i aprovada la sessió ordinària del Ple de dia 27-, es pretén descriure la denúncia presentada pel Batle d'Artà (fins fa uns dies, UIA) Jaume Alzamora davant la Guàrdia Civil, farcida d'imprecisions i falsedats, i la seva inutilitat respecte de la protecció dels interessos municipals, instant el nou Batle, B. Gili (El Pi), a que formuli voluntat de desistiment de la denúncia; així com reclamar una actuació ferma pel que fa a coneixement del problema de vulnerabilitat que hi ha hagut (durada, causes, accessos indeguts, perjudicis si n'hi hagut, etc.) i, si s'escau, depuració de responsabilitats. A dia d'avui, no resolt íntegrament el problema de vulnerabilitat -encara que des del nostre avís s'engegassin actuacions-, no s'ha fet, com el 2010, més que intentar "matar els missatgers".
 
Guillem Caldentey, en representació d'IniciativaVerds d'Artà, presenta per a la seva discussió i, si s'escau, aprovació la propera sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, corresponent al mes de maig, la següent

MOCIÓ: INSTAR EL BATLE D’ARTÀ A COMUNICAR AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MANACOR LA VOLUNTAT DE DESISTIMENT EN LA CAUSA D’AQUEST AJUNTAMENT CONTRA EL REGIDOR CALDENTEY PER SUPOSAT DELICTE DE “REVELACIÓ DE SECRETS”; ANÀLISI I VALORACIÓ INDEPENDENT DE LA GESTIÓ TÈCNICA DEL SISTEMA INFORMÀTIC MUNICIPAL QUE HA DONAT PER RESULTAT UNA GREU VULNERABILITAT DE LES DADES CONTINGUDES EN ELS SERVIDORS, AMB DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS SI S’ESCAU

Exposició de Motius:

1. Atès que dia 25 de març de 2014, en l’àmbit d’una Junta de Portaveus que es va celebrar immediatament després del Ple ordinari que havia tingut lloc aquell mateix dia, a instàncies del portaveu d’IVerds d’Artà, aquest posà en coneixement dels diferents grups la detecció d’un greu problema amb el sistema informàtic municipal, a saber, que des de feia un temps indeterminat, les dades contingudes en els servidors que també contenien les dades publicades a la web municipal, eren accessibles a través d'aquesta per qualsevol persona no autoritzada que ho volgués fer. Així mateix, es va demostrar a mode de prova fefaent, com l’esmentat regidor havia pogut accedir i descarregar en el seu disc dur uns determinats fitxers, concretament: missatges de ciutadans relatius a incidències tramesos a través dels formularis establers amb aquests efectes a la web municipal, i un fitxer de gestió de la canera municipal. També es va aportar un document de “Proposta d’actuacions davant dels problemes de vulnerabilitat detectats a l’entorn web municipal”, consistent en un seguit d’actuacions a prendre de manera immediata per a corregir aquest problema i evitar futures intrusions no autoritzades. Aquest document havia estat elaborat conjuntament amb el ciutadà, expert informàtic, que de manera exemplar havia detectat originalment el problema, l’havia traslladat al tècnic responsable, i en la reunió el portaveu ecosocialista l’havia identificat traslladant la seva disposició a continuar col·laborant amb la Corporació amb objecte de corregir la situació.

2. Atès que la reacció de la totalitat dels portaveus va ser en aquell moment, d’agraïment per la informació, concretament cap al ciutadà anteriorment esmentat, i que els portaveus responsables membres de l’equip de govern es varen comprometre a engegar d’immediat les mesures correctores que s’estimassin oportunes.

3. Atès que 11 dies després, dia 5 d’abril, “Diario de Mallorca” publicava una notícia titulada “Un ‘hacker’ entra en la web municipal para demostrar su vulnerabilidad. El ciudadano con conocimientos informáticos y un manual de Internet accede a información confidencial para denunciar la falta de seguridad”.

4. Atès que aquesta notícia, si en el moment de la seva publicació no s’havien pogut executar totes les mesures necessàries per a mantenir protegides les dades accessibles, posava aquestes mateixes dades en la diana de potencials interessats en vulnerar els servidors.

5. Atès que la reacció del llavors màxim responsable municipal va ser denunciar davant la Guàrdia Civil dia 7 d’abril el regidor que sota-signa i l’expert informàtic col·laborador, essent a efectes pràctics de defensa de la confidencialitat de les dades municipals i dels interessos municipals aquesta mesura del tot inútil: la Guàrdia Civil i la Justícia potser determinaran si aquestes dues persones varen cometre delicte o no accedint al servidor, però no hauran pogut ser de cap utilitat als efectes de la urgència de protegir les dades davant del públic coneixement per la publicació de la notícia de dia 5. Tornar a apuntar, que en tot cas, si el comportament del regidor i l’expert informàtic s’hagués considerat fet presumptament delictiu, s’hauria d’haver comunicat com a tal d’immediat, i no amb 11 dies de retràs. A efectes del “greu perjudici per a la imatge de l’Ajuntament”, concepte inclòs també en la denúncia, tampoc no resulta de cap utilitat, i sí probablement determinar les causes de la vulnerabilitat del sistema i correcció corresponent de les mateixes, per tal d’assegurar que un capítol vergonyós com aquest no es pugui tornar a produir.

6. Atès que, segons s’informà a la Corporació amb ocasió de reunió de Comissió Informativa municipal celebrada dia 23 d’abril per part del llavors Batle d’Artà, J. Alzamora, no s’ha pres cap mesura de caràcter intern per tal d’avaluar i, si s’escau, amb depuració de responsabilitats, com ha estat possible la situació lleialment exposada pel regidor ecosocialista i l’expert informàtic.

7. Atès que la denúncia conté un seguit de fasedats, com ara que “habían podido ver los correos del señor alcalde así como a todas las contraseñas del Ayuntamiento”o que “en dia 2 de abril de 2014 se convoco una junta de portavoces por parte del ayuntamiento de Artá, para explicar todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del ayuntamiento en relación las los hechos descritos anteriormente en la que no asistió en regidor D. Guillem CALDENTEY [...]” [sempre, sic]. Atès que la falsedat en el primer cas ja queda explicada confrontant el descrit en el punt 1er i, pel que fa a la segona afirmació, els membres d’aquesta Corporació majoritàriament reconeixen que la Junta de Portaveus havia estat convocada a instàncies del portaveu socialista als efectes de tractar el tema de l’adjudicació per a unes instal·lacions esportives (pistes de paddle).

8 Atès que en la denúncia s’inclou una presumpta suplantació d’identitat de 10 persones en la votació telemàtica del procés de participació ciutadana celebrat a finals del mes de febrer. Atès que el regidor ecosocialista havia detectat i denunciat públicament el defectuós disseny d’aquesta modalitat de votació i reclamat l’anulació dels vots electrònics, de bades, en haver anunciat solemnement mitjançant comunicat de premsa posterior l’equip de govern l’èxit del procés, el projecte triat (amb els vots electrònics inclosos), etc. Així mateix, el passat mes de març, en plenari ordinari, se'm va respondre a preguntes directament relacionades, amb tota naturalitat i sense cap tipus de dubte, en relació amb el número de vots (personals i electrònics), etc., sense que per res es posàs en dubte cap tipus de problema com ara l’anteriorment denunciat davant la Guàrdia Civil.

Per això, es proposen al Ple d’Ajuntament els següents
ACORDS:
1.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta el Batle a comunicar al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manacor, la voluntat de desistiment en la causa iniciada per denúncia formulada pel Batle d’Artà davant la Guàrdia Civil dia 7 d’abril.
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta l’equip de govern municipal una anàlisi i valoració independent de  la gestió tècnica del sistema informàtic municipal que ha donat per resultat una greu vulnerabilitat de les dades contingudes en els servidors, amb depuració de responsabilitats si s’escau.
3.- El Ple de l’Ajuntament d’Artà insta l’equip de govern a reconèixer públicament els defectes tècnics del sistema de votació electrònica del procés de participació ciutadana del mes de febrer “Tria el teu projecte”, anul·lant els vots electrònics i aportant les noves dades de participació que es derivin d’aquesta operació.

dijous, 15 de maig del 2014

Ple extraordinari 14 de maig: el nostre resum i postures

Sou del Batle, Bartomeu Gili (El PI)
Ahir a Ple extraordinari, votàrem abstenció al sou del batle B. Gili (14 pagues de 2.871,20 € bruts), pels dubtes consistents que assumeixi la seva obligació d'aplicar, culminant-la, la disciplina urbanística. Pel que ens informà, ahir mateix havia signat Ordres de demolició (com l'anterior Batle a partir del moment que reassumí la competència que prèviament havia delegat en el Ple). No consideram suficient la firma de les Ordres -que al cap i a la fi no significa res més que posar-nos a l'alçada d'Ajuntaments governats pel PP com el de Felanitx-, es tracta d'un procediment reglat que ha de culminar amb el restabliment de la legalitat, de manera subsidiària si s'escau; ben igual que quan es firma una multa per impagament d'imposts, que la maquinària no atura fins al cobrament del degut, passant per l'embargament de comptes bancaris i/o béns si és necessari.

Sou del 1er. Tinent de Batle, J. Alzamora (UIA)
Precedents
Pel que fa al sou del primer tinent de Batle, J. Alzamora, votàrem en contra de la proposta de dedicació exclusiva amb el 90% del sou del Batle (això és, 14 pagues de 2.584,08 € bruts). Ens ho haguessin posat un poc difícil en el cas que se'ns hagués proposat un sou com el que havíem deixat aprovat amb els Pressuposts de 2013, en què el del 2on. Tinent de Batle (14 pagues de 1.700 € bruts segons s'acordà en Ple de 28 de setembre de 2011) del moment se'l reduïa un 25% (cosa que mai no s'arribà a materialitzar; el nostre, llavors teníem 1er. Tinent de Batle, de 14 pagues de 1.300 € bruts, s'eliminava completament). Per altra banda, recordar que ja havíem votat en contra d'aquest sou que ara es tornava a proposar (amb diferència d'IPC:
14 pagues de 2.576,35) el passat mes de juny, que s'Acordà apujar el sou del primer tinent de batle, Tolo Gili, amb majoria de l'equip de govern per absència d'un regidor del PP.
Hem de dir, que tampoc des de l'equip de govern ningú no ens va demanar ni consultar res al respecte, es veu que el tema es devia tenir aparaulat amb el PP.

Sobre la gestió de l'Àrea de Medi Ambient de J. Alzamora els darrer any i mig
Vàrem esmentar també com a motivació del vot en contra, la mala gestió feta en àrees com Medi ambient per part de Jaume Alzamora, qui el dia de la nostra expulsió de l'equip de govern ens acusà d'haver fet una mala gestió amb residus i neteja viària. Bé, nosaltres consideram que la gestió del portaveu dels Independents d'Artà no ha estat positiva en el moment que ha fet tot el possible per no esclarir com és que durant anys l'empresa concessionària no fes la recollida porta a porta (domiciliària) de diferents fraccions de residu amb la reclamació que s'escaigués per aquest concepte a banda d'altres incompliments contractuals; en el moment que va posar un tècnic informàtic a coordinar aquests temes, quan aquest no és capaç de mantenir al dia i prou ben gestionats els equipaments i sistemes informàtics municipals (entre d'altres conseqüències, que multitud de dades confidencials i personals han estat al descobert durant anys); i altres defectes que en el nostre parer contenien les bases de licitació de la nova concessió, que hem publicat en diferents ocasions (principalment, l'eliminació de qualsevol tipus de clàusula social).
El psib i el PP oferiren deixar el tema damunt la taula i propostes alternatives de sou, però no s'acceptà. Així les coses, el sou del primer tinent de batle va quedar rebutjat, amb 5 vots a favor (faltava una regidora d'UIA), i set vots en contra.


Altres qüestions
Per acabar, es va aprovar la nova licitació de la neteja viària i recollida de residus a la UTE Urban serveis, atès el dictamen favorable de Madrid a qui s'havia hagut de consultar per part de l'Ajuntament.

Vàrem expressar al Batle, per acabar, que transmitís a la nova Delegada de Batlia a la Colònia de Sant Pere, Margalida Munar, la nostra disposició a col·laborar amb ella per a allò que ens pugui necessitar, desitjant-li coratge, sort i encerts en la seva gestió el que resta de legislatura.

dijous, 1 de maig del 2014

Dia 25: Taller d'herbes mallorquines

Us hi podeu apuntar fins el diumenge 4 de maig -inclòs.
Posau el vostre nom en un comentari i la quantitat de litres que en voleu fer (entre 1 i 5 l. per cap) N'Andreu Forteza ha de fer la comanda de l'anís i les botelles, que després pagarem entre tots.
Aquest diumenge 4 de maig a les 10:00 ens veurem al Teatre i tancarem la llista dels que s'apuntin per fer les comandes.


També vos podeu apuntar enviant un correu a verds.esquerra.arta@gmail.com o un missatge o una telefonada al 630575109, o via twitter (@verdsarta) o Facebook (http://www.facebook.com/iniciativaverds.arta)
L'activitat es farà el diumenge 25 de maig.
Aquí enllaç al text que n'Andreu ens ha fet arribar, introductori i per anar animant el taller

diumenge, 27 d’abril del 2014

Nul o lentíssim desenvolupament de l'Ordenança de convivència i benestar animal

Pressionat per voluntaris animalistes i manescals locals, s'informa per part de l'equip de govern d'un futur conveni per a la col·laboració en el control de les colònia de moixos
Arriba novament temporada de banys, i la manca de senyalització de les platges del municipis manté la confusió sobre la presència permesa dels cans

Els ecosocialistes d'Artà lamentam el gairebé nul desenvolupament especialment d'alguns dels articles de l'Ordenança dissenyada de manera participativa al llarg de 2012 i que entrà en vigor dia 12 de gener de 2013, "reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l'entorn humà". Aquesta Ordenança, a banda de posar al dia la normativa municipal i harmonitzar-la amb la legislació estatal i de les Illes, pretenia abordar diferents aspectes especialment polèmics d'aquesta convivència, com ara la presència de cans a les zones de bany, en altres tipus d'espais públics, i també el control poblacional i sanitari de les colònies de moixos.

 [Rètols a Sa Canova instal·lats per diferents administracions als quals s'observen indicacions incorrectes o insuficientment desenvolupades, com la referent a la prohibició de presència de cans]
En relació a la presència de cans a les platges, des de la primavera de 2013 que, fem preguntes i precs sistemàticament, la darrera vegada, la sessió ordinària del mes de març passat: "Hi estam fent feina. No tenim un calendari definit", va ser la resposta donada pel 1er. Tinent de Batle i regidor de Desenvolupament econòmic i Turisme, B. Gili.
Es tracta de materialitzar un article de l'Ordenança aprovada el 2012, en vigor des de dia 12 de gener de 2013 i dissenyada de manera participativa que, davant de la problemàtica de la presència de cans a les platges, la limitava als mesos d'octubre a abril, a les platges on això es senyalitzàs (n'hi ha, a Artà, 14 platges oficialment catalogades):
"11.c) Queda prohibida la presència de cans, equins i demés animals domèstics a zones destinades a jocs infantils i zones enjardinades, amb excepció dels animals de companyia a les platges fora de la temporada de banys (des de dia 1 de maig a dia 30 de setembre, ambdós inclosos) i altres zones enjardinades urbanes que es destinin a aquest fi".
Tornam a veure'ns a començaments d'una nova temporada de banys, i previsiblement tornarà a haver confusió entre la ciutadania, sobre si els animals poden o no romandre als arenals. El punt de vista a l'hora de desenvolupar aquest article en el cas d'Artà, on tenim litoral, era intervenir al menys a tall informatiu/passiu pel que fa als freqüents dubtes, molèsties mútues i, fins i tot, disputes, entre usuaris als arenals. És més, a la web municipal ni tan sols no s'hi troba publicada, aquesta Ordenança...


La senyalètica hauria de contenir, òptimament, altra informació d'utilitat turística i cultural com ara: toponímia, presència d'hàbitats i/o espècies de flora i fauna d'interès, elements d'interès etnològic si n'hi ha (arqueològics, etnològics, etc.), i altres.
Fa estona també que proposam insistentment el desenvolupament d'aquestes mesures, així com la de la creació d'espais de passeig i esbarjo amb presència explícitament permesa de cans, com ara un d'abandonat i fàcil d'habilitar com és la que hi ha entre el Punt Verd d'Artà i el parc de bombers.


[En aquestes imatges s'observa l'espai públic abandonat actualment, que proposam que s'habiliti com a zona de passeig i esbarjo amb presència permesa per als cans; també hem proposat insistentment (i també, de bades ara per ara) que s'assenyali aquesta possibilitat a la zona verda en habilitació, del polígon de Es Pujols]

En Comissions Informatives celebrades el passat dimecres, celebràrem les explicacions donades pel Batle, en relació amb en control de colònies de moixos del carrer sense propietari, a nivell poblacional i sanitari, etc. Es prepara un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i els manescals locals i altres associacions voluntàries, per a possibilitar aquest control. Això es produeix després de reunions sobre el tema entre els animalistes i el Batle, i oferiments per col·laborar per part de manescals del municipi que, fins ara, no havien trobat resposta. Hi exposàrem la nostra preferència pels veterinaris locals per motius de proximitat, millor coneixement de la realitat local, dels individus, etc., encara que per la part municipal pugui suposar un cost més elevat. També hem incidit en l'oportunitat que suposa l'existència de voluntaris i voluntàries disposades a col·laborar, i en la predisposició que hauria de tenir per part dels responsables municipals fomentant que aquesta gent s'organitzi en associació local, obtenint un interlocutor formal amb qui establir aquestes i altres línies de col·laboració, etc.
Concretament, els articles de l'Ordenança a desenvolupar i materialitzar d'aquesta manera, amb actitud no repressiva [no més amenaces a persones que alimenten els moixos però, a més, de la pròpia butxaca, s'encarreguen de dur a sanar i altres mesures sanitàries!] sinó proactiva i cercant la col·laboració i sinèrgies dels diferents agents implicats, serien, per exemple, els següents: 

12. La Batlia podrà establir quins animals i en quins llocs i circumstàncies poden ser alimentats per la ciutadania en els espais públics. Està prohibit donar de menjar als animals a les vies i espais de pública concurrència. Les persones autoritzades per fer-ho ho hauran de fer de forma higiènica, netejant les restes de menjar, retirant-ne els recipients i participant en les campanyes de control de natalitat promogudes per l’Ajuntament i les associacions de protecció animal, així com proveint d’informació les autoritats sobre canvis en el comportament i estat sanitari que puguin aparèixer en aquestes poblacions animals. La planificació de les accions de gestió i control es faran sota assessorament veterinari.
21. Tots els moixos que tenguin accés a les vies i espais públics han de ser esterilitzats.

dimarts, 22 d’abril del 2014

Moció per a recuperar allò abonat en concepte del "Cèntim sanitari" declarat il·legal pel TJUE

A la vista que que no hi ha cap senyal que des de l'equip de govern s'hagi fet cap cas ni un a la instància que presentàrem dia 28 de febrer amb objectiu que es calculi què ha pagat a les diferents administracions l'Ajuntament en concepte de "Cèntim sanitari", hem decidit presentar aquesta proposta en forma de moció, de cara a la seva discussió i, si s'escau, aprovació, la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà que ha de tenir lloc dia 29 d'abril.
Encara que s'aprovàs, no ens queda més remei que ser del tot escèptics respecte de la voluntat ni capacitat de l'Ajuntament encapçalat per Jaume Alzamora Riera en el sentit de donar-ne efectiu desenvolupament, a la vista de la significativa quantitat de mocions aprovades pel Ple que no s'han vist materialitzades ni s'hi ha donat cap passa ni una (mirau les preguntes al respecte de mocions aprovades i no dutes a terme, de les nostres preguntes del darrer Ple: fins a 5), algunes de les quals fins i tot amb el vot del seu grup. Per exemple, la referent a declarar il·legítima part dels interessos dels préstecs ICO del Pla de pagament a proveïdors que s'aprovà el mes de juliol de l'any passat, o com la relativa a sancions als banc que tenen i retenen pisos buits, que va donar lloc a estupendes i molt vistoses notícies, però que, per la part d'actuacions municipals que comportava, no s'ha fet absolutament res...

dimarts, 25 de març del 2014

Reclamam actuacions fermes contra algunes cicatrius territorials de la darrera bombolla urbanística


La zona de Ca los Camps-Betlem ha estat tradicionalment -especialment si atenem al seu alt valor paisatgístic- una de les més maltractades per part de l'Ajuntament d'Artà.

[Marcada amb color vermell, l'obra inacabada en qüestió; a una distància de 200 metres es pot observar
el càmping de la Colònia (angle superior esquerre)]

Recentment, en relació amb el despropòsit majúscul del Càmping de la Colònia de Sant Pere (on es varen edificar 88 edificacions il·legals i il·legalitzables), vàrem anunciar la nostra personació en l'actual contenciós-administratiu promogut per la propietat contra l'ordre de demolició del Consell, acció la qual constrasta nítidament amb la postura de l'actual batle d'Artà qui va decidir, de manera unilateral, no fer res, en clara mostra de línia de continuïtat i legitimació de la inacció històrica de l'Ajuntament.

 [A la imatge, es pot observar com encara hi ha restes de les terres aportades il·legalment, i que l'Ajuntament a pesar de les nostres denúncies, mai no es va preocupar que s'enretirassin; al contrari, va permetre-hi l'inici de la construcció del xalet]

Hi podem sumar aquest mort, ubicat a la parcel·la 405 del Polígon 3, exemple antològic (com n'hi ha d'altres a la Colònia mateix, i a Artà) dels temps recents d'eufòria especulativa amb el sòl, el paisatge i el totxo, obra inacabada i que ja no es podrà acabar mai (pel major grau de protecció derivat de l'aprovació definitiva i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries de 2010), contra la qual vàrem moure mar i cel sense èxit la passada legislatura.
Avui al Ple proposam (Prec núm. 3) que es declarin les caducitats de les llicències d'obra que s'atorgaren, i que s'iniciïn els tràmits necessaris (Expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística) per tal que aquesta altra cicatriu en el territori i el paisatge s'esborri per sempre. Apuntar -encara que això no és més que una circumstància anecdòtica-, que actualment això és propietat d'una de les tres entitats bancàries més importants de l'Estat espanyol.


En definitiva, reclamam a l'Ajuntament d'Artà un canvi de postura, una rectificació en l'atonia tradicional i sistemàtica (i prevaricadora) de "laisser fer laisser passer", i que miri de corregir quan és possible, com és el cas, les errades d'un passat ignominiós urbanísticament parlant, i amb conseqüències en els paisatges més valuosos del terme.

dijous, 20 de març del 2014

Alguns avanços en el problema dels escars de Ca los Camps


Resulta que els escars de Ca los Camps són B.I.C., segons publicava ahir el diari "El Mundo". Primera notícia, però "bona" notícia... Si no fos perquè ja en aquestes alçades s'ha de dubtar que les "proteccions" de les administracions no tenguin més utilitat que omplir expedients. Al cap i a la fi, aquestes edificacions també figuren el el Catàleg de "Protecció" municipal de Béns...
La mala notícia, el desinterès i incapacitat demostrades fins ara per l'equip de govern municipal (aka #EstimArtà). Ahir mateix en Comissions Informatives, la regidora d'Urbanisme i Hisenda va aportar nova informació, i algun senyal pel qual interpretam que a la fi podria haver un cert interès amb aquesta qüestió que movem des de l'estiu passat (pel que fa, concretament, a la conservació dels escars), després de mesos d'inactivitat i alguna irresponsable declaració nacionalera contra "Madrit".
Tot sols, A PESAR DE l'Ajuntament, el 2011 vàrem aconseguir que la zona fos declarada BIC ("Zona arqueològica").
El juny 2013 s'aprovava per unanimitat una moció nostra en què s'instava l'equip de govern a promoure la conservació dels escars.
El passat desembre, advertíem que la degradació avançava fatalment, i fins i tot comportava perill per a les persones.

[Imatge de l'interior d'un dels escars en pitjor estat, feta des de l'exterior. Es tracta dels dos escars primers que un troba, segons arriba a Ca los Camps des de la Colònia]

Dia 1 de febrer "Ara Balears" publicava que "Costes deixa caure Ca los Camps". No és així en el nostre entendre: són Costes, el Consell i i l'Ajuntament (la institució més interessada i teòricament compromesa), les administracions que deixen caure aquests béns patrimonials i que formen part integrada i reconeguda del paisatge.
Ahir la regidora d'Urbanisme i Hisenda Magdalena Maria aportà un document ben interessant i que fa que poguem ser optimistes (sempre amb l'escepticisme que l'assumpte estigui en les mans dels actuals responsables, que han demostrat, fins ara, una ineptitud i desinterès contrastats; deu ser que veuen que s'apropa l'estiu i lis preocupa que Ca los Camps presenti el deplorable aspecte actual). L'Ajuntament encara haurà dut sort. Ara es tracta d'aprofitar-se'n.
Costes respon en termini de menys d'un mes a requeriment de l'Ajuntament (que va escriure consulta dia 10 de febrer d'enguany) informant que cap dels cinc elements (quatre escars i el niu de metralladora) no estan subjectes actualment a concessió; entenem que, si les concessions no comporten cànons inassumibles, l'Ajuntament s'hi ha de posar per a assolir-les. La nostra proposta, a l'espera de dictamen tècnic que aporti altra informació, va ser que s'han de tomar els dos primers escars, que són en el nostre parer pura runa insalvable, i enretirar-ne acuradament els enderrocs (d'això, entenem que se n'hauria d'encarregar Costes) i deixar-ho ben net. Pel que fa als altres dos i al niu de metralladora, col·laborar amb el Consell (com s'ha fet en altres casos, com ara Dolmen de 'S'Aigua Dolça i navetiforme de s'Arenalet de Son Colom) per a que ells que disposen de conservadors i arquitectes, ens redactin el projecte, i assumir les despeses de restauració dels dos escars a conservar; neteja i senyalització informativa mínima del niu de metralladores. Els escars ben conservats i segurs, es podrien fer servir per a les colònies d'estiu, per a emmagatzemar-hi piragües per exemple en col·laboració amb el Club Nàutic de la Colònia... La regidora considera, que els dos escars que estan fets pols i que comporten riscs per a les persones: que convendria precintar-los; quatre mesos després de la nostra instància per escrit...
Avançam. Amb passes de tortuga cretàcica, però avançam. Volem pensar.

[A la imatge es poden observar parcialment els dos escars que encara val la pena conservar,
i el niu de metralladores, en primer terme]