dimecres, 29 de desembre del 2010

Exigim una resolució, ja, sobre la illeta del Molí de'n RegalatRoda de premsa i comunicat conjunt del GOB i de Els Verds-Esquerra d'Artà
Colònia de Sant Pere, dimecres 29 de desembre de 2010El GOB i Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la pràctica dilatòria del Consell en resoldre el tema de Molí de'n Regalat

Fa més de sis mesos que el Consell va deixar en suspens el sector de l'illeta de Molí de'n Regalat a l'aprovació de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM. El Consell tenia dubtes sobre la qualificació urbanística dels terrenys i això determinava la necessitat o no de revisar la delimitació del Domini Públic Maritim-Terrestre (DPMT) que canvia en funció de si es tracta de terrenys urbans o urbanitzables passant de 20m (actuals) a 100m, la qual cosa impossibilitaria l'execució de la urbanització prevista en aquest indret.

Per aquest motiu el Departament de Territori del Consell de Mallorca sol·licità al Ministeri de Medi Ambient que informàs sobre els dubtes que oferia la protecció del DPMT. El Ministeri va informar el mes d’agost, instant a la revisió del domini públic (pel que fa al marge de servitud) d'acord amb la qualificació actual dels terrenys, i per tant, fent-lo passar a 100 m.


Com procedeix en aquests casos, la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va iniciar un tràmit d’audiència amb aquest Ajuntament dia 2 de setembre, tràmit que es va resoldre amb rapidesa per aquest Ajuntament amb l’aprovació, la sessió ordinària del Ple del mateix mes de setembre (28-09-2010), de la proposta de l’equip de govern municipal (UM-PSOE).


Entre la tramesa d’aquella proposta del Ple d’aquest Ajuntament i el dia d’avui, s’han celebrat, diverses sessions de la Ponència Tècnica d’aquella Comissió Insular, sense que s’hi hagi tractat aquest punt.


A més, s'ha demanat des de fa mesos, una reunió amb la Consellera Dubón per tractar aquesta qüestió i encara no ens ha rebut ni donat data, tot i haver reiterat la petició en diverses ocasions.


El GOB i els Verds-Esquerra d'Artà reclamen la resolució urgent de la classificació urbanística dels terrenys en qüestió, per tal que es pugui iniciar la revisió del Domini Públic Marítim-terrestre d'acord amb la realitat urbanística de la illeta, salvant-la així de la urbanització.


Fins aquest punt, el comunicat conjunt del GOB i nostre.

Per la part de l'acció municipal, hem d'informar, en relació amb aquest tema, que la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de dia 30 de novembre, es va tractar la nostra moció relativa a "Instar la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, Maria Lluïsa Dubon Petrus, a resoldre l’Adaptació de les NNSS d’Artà al PTM i aprovació de les NNSS d’Artà, amb la urgent resolució del punt que es va deixar en suspens, relatiu al sector “Molí de’n Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere". La moció va resultar, per sorpresa nostra, rebutjada amb els vots dels grups que conformen l'equip de govern municipal (UM-PSOE); el mateix equip de govern que, davant del tràmit d'audiència de la Presidenta de la CIOTUPH, M. Ll. Dubon, va optar per, en lloc de callar, aprovar per urgència una mena de "manifest" polític, sense cap tipus de fonament tècnic, i del tot confús. El Batle d'Artà no pot ja exposar, per més argument, l'estat conservació del municipi i de la seva costa; mai, però, (tampoc en les declaracions d'avui als mitjans de comunicació) no entra en els detalls del que importa en aquest cas: quina és la realitat urbanística d'aquesta illeta de la Colònia de Sant Pere.

Què en diu la premsa:

- Diario de Mallorca, 30-12-2010: Verds+Esquerra y Gob chocan otra vez con Gili por los 18 chalés en la isleta del Molí den Regalat. Ecologistas y republicanos criticaron la "práctica dilatoria del Consell en resolver este tema".

- El Mundo, 30-12-2010: El Consell "congela" la decisión sobre el Molí de'n Regalat en Artà. Desde hace meses tiene los informes necesarios para saber si los terrenos son rústicos. Artà no presionará a la institución para que se pronuncie.

- Diari de Balears, 30-12-2010: Demanen solucions al Molí de'n Regalat.

divendres, 24 de desembre del 2010

Bones festes!

[Il·lustració de El Roto, publicada a "El País" avui, dia 24-12-2010]

dijous, 23 de desembre del 2010

L'Ajuntament d'Artà, sancionat per haver estat incapaç d'adaptar un dipòsit de vehicles abandonats


[Imatge de desembre de 2009, d'un vehicle abandonat i "dipositat al
C/ Costa i llobera, just davant la seu d'UM-Artà]

Fa gairebé tres anys que Els Verds-Esquerra insten a adaptar a la Llei de Residus aquesta tasca municipal
L'Ajuntament d'Artà, sancionat amb una multa de 10.000 euros per no haver adaptat una dipòsit per als vehicles abandonats
Els ecosocialistes artanencs consideren que l'equip de govern hauria de demostrar algun signe de dignitat i responsabilitat política, enlloc de demanar la dimissió del regidor Caldentey

Des d'inicis d'aquesta legislatura, que Els Verds-Esquerra d'Artà exposen que el funcionament municipal de la recollida, emmagatzemament i entrega dels vehicles abandonats a la via pública a gestors de residus autoritzats, no s'està duent a terme tal i com estableix la Llei de Residus (Llei 10/1998). Tal i com s'han tingut "emmagatzemats" fins ara aquests vehicles, es produïa un greu risc de contaminació del seu entorn, així com possibles danys en els mateixos, que podrien haver causat perjudicis patrimonials a l'economia del municipi, per desperfectes causats en els mateixos una vegada que eren responsabilitat de l'Ajuntament.
La tramitació de la denúncia que féu el regidor ecosocialista el mes de febrer de 2008 -davant l'evidència que aquesta problemàtica i la seva solució no eren preses en consideració per l'equip de govern municipal- per part de la Conselleria de Medi Ambient ha estat lentíssima: es va produir una inspecció per agent medi ambiental el mes de maç de 2008, i no es va arribar a obrir expedient sancionador per infracció de la Llei de Residus fins finals del mes de gener de 2010, i això producte d'una nova denúncia i reclamació explícita d'obertura d'expedient sancionador per part dels ecosocialistes.
Els Verds-Esquerra varen presentar una moció, el passat mes de gener, abans de la incoació d'aquell expedient, relativa a instar a l'equip de govern a prioritzar la solució d'aquest problema, moció que no va ser tan sols ni recollida per Rafel Gili (UM), Batle d'Artà, en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'aquell mes.
És remarcable el fet que les al·legacions presentades per l'Ajuntament el passat mes de febrer a l'expedient sancionador estan farcides d'inconcrecions i veritables mentides, com varen demostrar Els Verds-Esquerra d'Artà en el seu darrer escrit dirigit a la Conselleria el passat dia 17 de novembre. Entre d'altres falsedats, s'hi afirmava que s'havia encarregat un "projecte per a la construcció d’una explanada per al dipòsit temporal de vehicles abandonats amb una superfície aproximada de 600 m2", projecte que, a dia d'avui, no consta que s'hagi executat, ni rebut, ni tan sols comanat com s'assegurava el passat mes de febrer.
També és de ressenyar que l'equip de govern municipal ha deixat passar per tres anys consecutius la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca, per a la millora i/o creació d'infraestructures destinades a la gestió dels residus.
Per la incapacitat demostrada, per la pèssima imatge institucional davant d'altres administracions, per l'impresentable gest de la passada sessió ordinària del Ple de novembre de 2010, en què l'equip de govern (UM-PSOE) va exigir la dimissió del regidor Caldentey "per actuar en contra del poble", Els Verds-Esquerra d'Artà qualifiquen de vergonyosa i inacceptable la gestió municipal per part d'aquests partits, i exigeixen l'adopció d'algun senyal de responsabilitat i dignitat polítiques, encara que només sigui per una vegada, com ara pagar de la pròpia butxaca els doblers de la sanció, o bé la dimissió d'algun dels càrrecs, com ara la del batle, R. Gili, o el regidor d'Interior, B. Gili -a la vista que no existeix cap regidor de Medi Ambient des del mes de setembre.

Què n'ha dit la premsa:
Diari de Balears, 10-01-2011: Artà denuncia que se sent perseguit per Medi Ambient. El batle demana ajuda a la FELIB per fer “front comú” contra una sanció de 10.000 euros imposada al poble.
Última Hora, 11-01-2011: Artà. Medi Ambient dice al alcalde que "se trata a todos los pueblos por igual".
El Mundo-El Día de Baleares, 11-01-2011: Calvià. Multan al Consistorio por los coches abandonados.

dimecres, 8 de desembre del 2010

J. Assange / "The Australian": "La verdad siempre vencerá"

Article de Julian Assange publicat a The Australian avui dia 8 de desembre: Don't shoot the messenger for revealing unconfortable truths. Traduït i publicat en llengua espanyola a Rebelion.org avui mateix.
Tornam a enllaçar, pel seu interés, a la web de Wikileaks per a facilitar l'accés directe i sense intermediaris a la documentació. Us posam també l'enllaç directe per a descarregar el conjunt d'aquesta documentació mitjançant torrent, que apareix en aquella web. A continuació, l'article, en traducció de G. Leyens amb revisió de Caty R.

La verdad siempre vencerá
En 1958 un joven Rupert Murdoch, entonces propietario y editor de The News de Adelaide, escribió: “En la carrera entre el secreto y la verdad, parece inevitable que siempre venza la verdad”.
Es posible que su observación reflejase la revelación de su padre, Keith Murdoch, de que las tropas australianas estaban siendo sacrificadas innecesariamente por comandantes británicos incompetentes en las costas de Gallipoli. Los británicos trataron de silenciarlo pero Keith Murdoch no dejó que lo hicieran y sus esfuerzos llevaron al fin de la desastrosa campaña de Gallipoli.
Casi un siglo después, WikiLeaks también publica intrépidamente hechos que deben ser conocidos por el público.
Crecí en una localidad en el campo en Queensland donde la gente decía abiertamente lo que pensaba. No había confianza en el gran gobierno, se consideraba que podría corromperse si no se vigilaba cuidadosamente. Los oscuros días de la corrupción en el gobierno de Queensland antes de la investigación Fitzgerald demuestran lo que sucede cuando los políticos amordazan a los medios para que no digan la verdad.
No he olvidado esas cosas. Wikileaks se creó alrededor de esos valores centrales. La idea, concebida en Australia, fue utilizar tecnologías de Internet de nuevas maneras para informar de la verdad.
Wikileaks acuñó un nuevo tipo de periodismo: periodismo científico. Trabajamos con otros medios para llevar las noticias a la gente, y también para probar que son verídicas. El periodismo científico te permite que leas una noticia y que luego hagas clic en línea para ver el documento original en el que se basa. Así puedes juzgar tú mismo. ¿Es verdadera la historia? ¿Informaron exactamente los periodistas?
Las sociedades democráticas necesitan medios fuertes, y Wikileaks forma parte de esos medios. Los medios ayudan a mantener honesto al gobierno. Wikileaks ha revelado algunas verdades duras sobre las guerras de Iraq y Afganistán, y ha desvelado historias sobre la corrupción corporativa.
Hay gente que dice que me opongo a la guerra. Para que se sepa, no es así. Algunas veces las naciones tienen que ir a la guerra, y hay guerras justas. Pero no hay nada peor que un gobierno que miente a su pueblo sobre esas guerras y luego pide a esos mismos ciudadanos que pongan en juego sus vidas y sus impuestos por esas mentiras. Si una guerra está justificada digan la verdad y la gente decidirá si quiere apoyarla.
Si habéis leído alguno de los archivos sobre las guerras de Afganistán o Iraq, alguno de los cables de las embajadas estadounidenses o alguna de las historias sobre las cosas de las que ha informado Wikileaks, considerad cuán importante es que todos los medios puedan informar libremente sobre esas cosas.
Wikileaks no es el único que publica los cables de las embajadas de EE.UU. Otros medios noticiosos, que incluyen The Guardian de Gran Bretaña, The New York Times, El País en España y Der Spiegel en Alemania, han publicado los mismos cables.
Sin embargo es Wikileaks, como coordinador de esos otros grupos, el que ha sido objeto de los ataques y acusaciones más malignos del gobierno de EE.UU. y sus acólitos. He sido acusado de traición, aunque soy australiano y no ciudadano estadounidense. Ha habido docenas de llamados serios en EE.UU. para que yo sea “eliminado” por fuerzas especiales de ese país. Sarah Palin dice que deberían “cazarme como a Osama bin Laden”, hay una ley republicana ante el Senado de EE.UU. que trata de que me declaren “amenaza internacional” y me traten en consecuencia. Un asesor de la oficina del primer ministro canadiense ha hecho un llamamiento en la televisión nacional para que me asesinen. Un bloguero estadounidense pidió que secuestren y dañen a mi hijo de 20 años, que está aquí en Australia, sólo para hacerme daño.
Y los australianos deberían ver sin orgullo cómo Julia Gillard y su gobierno hacen el juego a esos sentimientos. Los poderes del gobierno australiano parecen estar totalmente a disposición de EE.UU. en cuanto a la cancelación de mi pasaporte australiano, o a que se espíe y acose a seguidores de Wikileaks. El Fiscal General australiano hace todo lo posible por colaborar con una investigación estadounidense que se orienta claramente a incriminar a ciudadanos australianos y enviarlos a EE.UU.
La primera ministra Gillard y la secretaria de Estado Hillary Clinton no han expresado una sola palabra de crítica hacia otras organizaciones mediáticas. Es porque The Guardian, y Der Spiegel son antiguos y grandes, mientras Wikileaks todavía es joven y pequeño.
Somos los desamparados. El gobierno Gillard trata de matar al mensajero porque no quiere que se revele la verdad, incluida la información sobre sus propios tratos diplomáticos y políticos.
¿Ha habido alguna reacción del gobierno australiano a las numerosas amenazas públicas de violencia contra mi persona y otros miembros del personal de Wikileaks? Se podría haber pensado que una primera ministra australiana debería defender a sus ciudadanos contra cosas semejantes, pero sólo ha habido afirmaciones de ilegalidad sin ninguna confirmación. La primera ministra y especialmente el fiscal general deben cumplir sus deberes con dignidad y mantenerse por encima de la refriega. Pero podéis estar seguros, esos dos sólo quieren salvar su pellejo. No lo lograrán.
Cada vez que Wikileaks publica la verdad sobre abusos cometidos por agencias estadounidenses, los políticos australianos recitan un coro evidentemente falso con el Departamento de Estado: “¡Arriesgáis vidas! ¡Seguridad nacional! ¡Pondréis en peligro a los soldados!” Luego dicen que no hay nada de importancia en lo que publica Wikileaks. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál de ellas, entonces?
Ninguna de las dos. Wikileaks tiene una historia editorial de cuatro años. Durante ese tiempo hemos cambiado gobiernos enteros, pero no hay una sola persona, que se sepa, que haya sido dañada. Pero EE.UU., con la complicidad del gobierno australiano, ha matado a miles sólo en los últimos meses.
El secretario de defensa de EE.UU., Robert Gates, admitió en una carta al Congreso de EE.UU. que ninguna fuente o método confidencial de inteligencia ha sido comprometida por la revelación de las bitácoras de la guerra afgana. El Pentágono declaró que no hay evidencia alguna de que las revelaciones de Wikileaks hayan llevado a que alguien sea dañado en Afganistán. La OTAN en Kabul dijo a CNN que no pudo encontrar a una sola persona que necesitara protección. El Departamento de Defensa australiano dijo lo mismo. Ningún soldado o fuente australiana han resultado afectados por algo que hayamos publicado.
Pero nuestras publicaciones no han dejado de ser importantes. Los cables diplomáticos de EE.UU. revelan algunos hechos sorprendentes:
- EE.UU. solicitó a sus diplomáticos que robaran material humano e información de funcionarios de la ONU y de grupos de derechos humanos, incluyendo ADN, huellas digitales, escaneo del iris, números de tarjetas de crédito, contraseñas de Internet y fotos de identificación, en violación de tratados internacionales. Presumiblemente, también podrían apuntar a diplomáticos australianos en la ONU.
- El rey Abdullah de Arabia Saudí pidió a EE.UU. que ataque Iraq.
- Responsables en Jordania y Bahrein quieren que el programa nuclear de Irán sea detenido por todos los medios disponibles.
- La investigación británica sobre Iraq fue amañada para proteger “intereses estadounidenses”.
- Suecia es un miembro encubierto de la OTAN y no se informa al Parlamento del el intercambio de inteligencia con EE.UU.
- EE.UU. está actuando de manera agresiva para lograr que otros países acepten presos liberados de la Bahía de Guantánamo. Barack Obama estuvo de acuerdo con entrevistarse con el presidente esloveno sólo si Eslovenia aceptaba a un prisionero. Nuestro vecino en el Pacífico, Kiribati, recibió una oferta de millones de dólares para que acepte detenidos.
En su trascendental dictamen sobre el caso de los Papeles del Pentágono, la Corte Suprema de EE.UU. dijo que “sólo una prensa libre y sin limitaciones puede denunciar efectivamente el engaño del gobierno”. La tormenta actual respecto a Wikileaks refuerza la necesidad de defender el derecho de todos los medios a revelar la verdad.
Julian Assange es redactor jefe de WikiLeaks.